آرام و بی صدا از همان کنار برو

شهر زیر چتر ابر های سپید ابر های خا تری پنهان شده هنوز شهر نفس می کشد زیر بار سنگین توده های دود. تپه های ابر از مقابل خورشید آرام آرام کنار می روند بانوی آسمان,زمین را نظاره می کند و می شد: این همان زمین پاک و درخشانی است که زیر قدوم آدمیان خدمت می کند اما خا تری های معلق بین زمین وآسمان,نشان از بی توجهی های آنان دارد. هنوز زمین نفس می کشد.
من تبم تند و لبم آه و تو اما آرام بادبان و زورق گم و دریا آرام فاصله دور و دلم شور و دویدن کارم میکنی ناز و پر از رازی و در جا آرام تجریه تلخ و زمان باد و لبم خشکیده خنده بر لب بدهی وعده ی فردا آرام ماس نگهم خورده به سنگی خارا دیده ها اشک و دلم رشک و تو زیبا آرام نسخه از شهد لبانت ز چو رو ننویسی؟ من تبم تند و لبم آه و تو اما آرام
سرانجام پس از ١٩روز جست وجو پیکر آ ین مفقودی سیل آذربایجان پیدا شد. دختر ٢٢ماهه آذرشهری در آ ین فروردین ماه در سیل غله زار ناپدید شد. همان جایی که آب رودخانه طغیان کرد و ٧ خودرو را با خود برد. زی ل کنار گذر غله زار، همان صحنه ای که بارها و بارها درشبکه های مختلف اجتماعی دست به دست شد.
این روزها همه جا صحبت از شماست ؛ خوش به حال دلم هر روز هواییست . . . یک زیارت می خواهد ، از کنار "باب الجواد" ؛ «بزرگترا یادم دادن یه راه ساده . . . راه ورود قلب تو باب الجواده» به سمت گوهر شاد ، کنار همان حوض خنک . . . عبور از به سمت انقلاب . . . روبروی "ایوان طلا" ، مات و مبهوت ، غرق در شوق ، خالی از غم آرام خم می شوم ، زیر لب می گویم : *السلام و علیک یا علی بن موسی الرضا المرتضی* و این بار اشکم روانه شده خود را به کنار ضریح می رساند و چه زیبا دلم آرام می شود . . . «وقت ورود در حرمت هوائیم ... وقت وج باز زمین گیر می شوم» آرام از جمهوری به رواق می روم ، صحن جامع شب شده است و من کنار باب الجواد .
دهخدا تا داخل کلاس شد دید برخی از دانش آموزها زیر میز رفته بودند و با هم گفت وگو می د. دهخدا آرام آرام سوی غرضی رفت و با صدای آرام در گوشش پرسید: «اینا چرا رفتن زیر میز؟» غرضی دستش را کنار دهانش برد و با ص ....
همین حوالی بود جایی بین دوست داشتن و دل کندن...جایی که حس میکردی تمام دلت را به ی میسپاری و آرام آرام زندگیت را میکنی...همین حوالی بود... جایی شبیه باران....مثل حال بیخودی و مستی...مثل حسی شبیه رسیدن....شبیه خواستن.. ی آمد نگاهم کرد.... دستانم را گرفت..لبهایم را بوسید...خودم را به آغوشش سپردم و آرام گرفتم...همین حوالی بود جایی مثل امتحان یک عشق....سربلند و آرام....مثل بوی عطر روزهای اردیبهشت...پر از اقاقیهای خوشرنگ...کنار قدم های یک مرد....کنار سایه هایی بلند... کنار خاطراتی خوش رنگ....مثل روزهای اول آذر...مثل قهوه های خوش رنگ...خوش طعم....مثل جاده های بلند...دعوا سر کندن یک گیلاس..مثل تلاقی نگاههایش....مثل روزهایی در اوج...مثل شبهای دم صبح....مثل حس دو جسم...دو روح...مثل غرقه ای پر هوس...مثل حال دم صبح.....مثل برف...مثل شمع های نذر و نیاز.... ی که مثل هیچ نبود و رفت..... و رفت.... و رفت....
کاش می شد ، دوباره بچه شوم ، همان پسر بچه ی ساده و آرام ، همانی که هنوز سایه اش از قد خودش بلند تر نشده ، همانی که جواب مهربانی را با لبخند ساده اش می دهد ، اما اینبار نه محکوم به این تنهایی ، اینبار تو را داشتم . از همان کودکی . با هم بزرگ می شدیم . با هم بازی می کردیم . با هم اولین قدم هایمان را بر می داشتیم . دیگران هم قربان صدقه ما بروند . با هم غرق خنده های ک نه می شدیم ، برای تنهایی دست های هم را داشتیم . و ساعت های بی دغدغه و دنیای ک نه خودمان را . که شاید تو قایم شوی من پیدایت کنم ، یا من بدوم و تو هم کنارم بدوی ، با اسباب بازی های دخترانه و پسرانه مان را کنار هم بذاریم و ساعت ها کنار هم مجذوب بازی های ساده مان شویم .. کاش می شد در یکی از همان ع های قدیمی و خوش رنگ و آّب ، کنار هم نشسته بودیم و از ته دل لبخند می زدیم . کاش می شد تمام عمر را بچه بود و کنار قلب مهربان تو گذراند ... کاش می شد تمام آن خنده ها و گریه های کودکی را با تو همراه شد .. کاش می شد تا ابد در همان احساس شادمانی پسربچه درونم ، از دیدن ع کودکی تو غرق شد ... کاش روزی بیاید ع های بچگی ات را خودت نشانم بدهی و از دیدن تک به تک آن ها اشک بریزم ... اشکی برای دریای عمیق زیبایی درونت ..
دیروز سوی سبزم را تنم و کلاهم را گذاشتم روی سرم . داشتم یخ می زدم . همه ی گرمای وجودم را ها می روی دست هایم و با این حال هم یخ هایشان آب نمی شد . مچاله شده بودم در خودم . پتو را تا جایی که می شد دور خودم پیچاندم ... فایده نداشت .
لرزان به اتاق مادر رفتم . خو ده بود . بالش را برداشتم و گذاشتم کنار بالش اش . کنارش دراز کشیدم . دست هایم را توی جیب هایم . کلاه را تا جایی که جا داشت پایین آوردم . و دوباره مچاله شدم در خودم ، این بار کنار مادر ... مادر پتویش را رویم انداخت . یه دقیقه نکشید ، به دقیقه نکشید
گرمم شد ... لرز ِ وجودم آرام گرفت ... آن قدر آرام شدم که خوابم گرفت ... همان جا ... کنار مادر ...
و این در حالی بود که یک ساعت تمام از این شانه به آن شانه می شدم ، پتو را هی می پیچاندم ، لباس های تنم را بیشتر می بلکه کم شود سرمای ِ زمهریر ِ وجودم ... اما هیچ گرمایی دوا نمی کرد سرمایم را ...
بیدار شدم . بالش ِ مادر بود و خودش نه ... شب شده بود . ساعت ها خو ده بودم . با موهای پریشان و چشم هایی خواب آلود از اتاق خارج شدم.
مادر خندید : یاد بچگیات افتادی ؟
بعد خودش ادامه داد : البته تو همیشه تو بغل بابات می خو دی ...
سوال مادر را که شنیدم هر چه فکر خودم هم نفهمیدم چرا آن لحظه با آن حال از اتاق بیرون زدم و رفتم پیش مادر خو دم . ولی خوب می دانستم آن لحظه ذهنم خالی بود از یاد ِ بچگی هایم . فقط می دانستم که خو ده ام ... انگار که بعد از هزار سال بیداری خو ده باشم ... کاش تا صبح همان جا می خو دم . توی خواب ، در فکر و خیال ، مادر کنارم بود و ذهنم آرام ... فکرم آرام ... وجودم آرام ...
.
.
.
.
دارم شبیه ِ برگ های زرد و خشک از شاخه می ریزم ...
قطار می رود
تو می روی
تمام ایستگاه می رودو من چقدر ساده ام
که سالهای سال
در انتظار تو
کنار این قطار ِرفته ایستاده ام
و همچنان
به نرده های ایستگاهِ رفته
تکیه داده ام!قیصر امین پور - دستور زبان عشق پ ن : آرام (1)
شب ها انگار به من داروی آرام بخش تزریق میکنند آرامش عجیبی دارم نه سردردی نه بی حسی حال درد قلبم بماند سوزش اش هایی که انداختند بماند آنها که درد نیستند...آنها جزئی از زندگی ام شده اند اما شب ها انگار آرام تر از همیشه ام مثل همان شبی که با تو آشنا شدم مثل همان شبی که ترکم کرد :( مثل همان شبی که ترکم د مثل همان شبی که فراموش شدم............ انگار نمیشود از تو ننوشت تا وقتی که اسم تو روی ماه برایم حک شده باشد تا وقتی که با ستاره ها اسم تو را بکشم تا وقتی که شب با صدای باد و باران خوابم ببرد تو در ذهن من خواهی ماند با همان شور و طراوت و تا همان روز من در آرامشی ابدی گرفتارم ... آرامشی که از آشنایی با تو سرچشمه میگیرد آرامشی که مرا یک شب راس ساعت هفت خواهد کشت ...
آقای ربات - مجنون
قیمت جک آرام بند قیمت هر کدام از جک های آرام بند بستگی به نوع سایز و مارک متنوع است جک آرام بند کینگ با سایزبندی کامل که محصول شرکت کره است بهترین جک آرام بند محسوب میشود هم از نظر قیمت هم از نظر کارایی قیمت جک آرام بند درب ورودی ساختمان قیمت جک آرام بند درب منزل قیمت جک آرام بند درب بیرون
قیمت جک آرام بند قیمت جک آرام بند کینگ قیمت روز جک آرام بند جک آرام بند درب منزل
فروش جک آرام بند درب منزل نصب جک آرام بند درب منزل قیمت جک آرام بند درب منزلnhn
قیمت انواع جک آرام بند قیمت جک آرام بند ریوبی قیمت جک آرام بند king
قیمت جک آرام بند سیزا قیمت جک آرام بند کاله قیمت جک آرام بند دورماجک آرام بند قیمت قیمت جک آرام بند nhn جک آرام بند درب قیمت آرام بند درب منزل
جهاد کشاورزی در مورد تصاویر پخش شده در فضای مجازی مبنی بر انباشت سیب های درختی در کنار جاده ها بیان داشت: این روال هر ساله است که سیب های پادرختی و درجه 3 و 4 را عده ای از کشاورزان می ند و در همین حاشیه پیاده روها تلنبار می کنند و سپس آرام آرام به مراکز کنسانتره گیری منتقل می شود.
آقای عقیلی به حاج همت گفت: من از شما بدجوری دلخورم. حاج همت گفت بفرمایید چه دلخوری دارید؟ گفت: حاجی شما هروقت از کنار پاسگاه های رد می شوید یک دست تکان می دهید و با سرعت رد می شوید؛ ولی وقتی از کنار های خودتان رد می شوید هنوز یک کیلومتر مانده چراغ می زنید، بوق می زنید، آرام آرام سرعت را کم می کنید......
آدم ها ذرّه ذرّه محو می شوند .
آرام ...
بی صدا ...
و تدریجی همان آدم هایی که هر از گاهی پیغام کوچکی برایت میفرستند ، بی هیچ انتظار جو ، فقط برایِ آنکه بگویند هنوز هستند.
برای آنکه بگویند هنوز هستی و هنوز برای آنها مهم ترینی ... همان آدم هایی که روزِ تولد تو یادشان نمی رود.
همان هایی که فراموش می کنند که تو هر روز خدا آنها را فراموش کرده ای.
همان هایی که برایت بهترین آرزو ها را دارند و می دانند در آرزو های بزرگِ تو کوچکترین جایی ندارند ... همان آدم هایی که همین گوشه کنار ها هستند برای وقتی که دل تو پر درد می شود و چشمان تو پر اشک.
که ناگهان از هیچ کجا پیدایشان می شود ، در آغوشت می گیرند و می گذراند غمِ دنیا را رویِ شانه هایشان خالی کنی . همان هایی که لحظه ای پس از آرامشت ، در هیچ کجای دنیای تو گم می شوند و تو هرگز نمی بینی ، ی سنگین از غمِ دنیا را با خود به کجا می برند ... همان آدم هایی که آنقدر در ندیدنشان غرق شده ای که نابود شدن لحظه هایشان را و لحظه لحظه نابود شدنشان را در کنار خودت نمی بینی . همان هایی که در خاموشیِ غم انگیز خود ، از صمیمِ قلب به جایِ چشمان تو می گریند ،
روزی که بفهمی چقدر برای همه چیز دیر شده است....
دارمت؛ مال منی؛ اما دلم آرام نیست
هم خودم طوفانی ام هم ساحلم آرام نیست

آدمم؛ گاهی خودم را سنگ هم جا می زنم
حفظ ظاهر می کنم، آب و گِلم آرام نیست

گرچه خود محصولی ام از قلب هایی مطمئن
مطمئن هستم که قلب حاصلم آرام نیست

مرگ را می آوری کوبنده و با اشتیاق
هرچه می گویم که من ناقابلم؛ آرام نیست!

می روم اما از آن بالا نگاهی می کنم
من پر از آرامشم یا قاتلم آرام نیست
پیکر پدر شهیدان سیفی امروز با حضور مردم ولایتمدار شهرستان قائم شهر در کنار فرزندان شهیدش آرام گرفت.
کودکم :آرام آرام قد میکشی و من در سایه امن صداقت ناب ک نه ات بزرگ میشوم. تو می ی و من آرام آرام نوای ک نه ات را میکنم. تو میخندی و من از شوق حضورت اشک میریزم تو آرام در آغوشم آرام میگیری و من تا صبح از آرامشت آرام میگیرم. تو بازی می کنی ،شیطنت می کنی ،ک نه بالا و پایین میپری ،حرف می زنی و من با آن لبخند زیبایت وبا آن چشمهای معصوم و پر از ارامشت ترا تجسم میکنم. ((به دنیا کاری ندارم اما ماندگارترین اثر در وجود من توی تو نفسم....))
کودکم :آرام آرام قد میکشی و من در سایه امن صداقت ناب ک نه ات بزرگ میشوم. تو می ی و من آرام آرام نوای ک نه ات را میکنم. تو میخندی و من از شوق حضورت اشک میریزم تو آرام در آغوشم آرام میگیری و من تا صبح از آرامشت آرام میگیرم. تو بازی می کنی ،شیطنت می کنی ،ک نه بالا و پایین میپری ،حرف می زنی و من با آن لبخند زیبایت وبا آن چشمهای معصوم و پر از ارامشت ترا تجسم میکنم. ((به دنیا کاری ندارم اما ماندگارترین اثر در وجود من توی تو نفسم....))
  قیمت آرام بند درب ورودی ساختمان
برای درب های سنگین آرام بند با سایزهای بزرگتر و قدرت بیشتر استفاده میشود تا بتواند درب را کنترل کند و با فشار نهایی بتواند قفل برقی روی درب را ببندد. سایزهای بالای آرام بند king کره و nhn مناسب برای درب های سنگین می باشد. آرام بند کره ای دارای دو سال گارانتی بین المللی  و ی ال گارانتی داخلی میباشد آرام بند کینگ کره تحت لیسانس  a abloy سوئیس میباشد.قیمت آرام بند های درب برای سایزهای مختلف متفاوت هست قیمت آرام بند درب کوچک ارزان تر از آرام بند درب بزرگ تر است.قیمت آرام بند درب nhn ژاپنی بخاطر سه سرعته بودن کمی بالاتر از آرام بند درب king می باشد.آرام بند درب کینگ نیز دارای دو سرعت می باشد با پیچ تنظیم جداگانه.
شماره تماس: 09124036285
آرام بند درب منزل قیمت آرام بند درب آرام بند درب ورودی ساختمان قیمت آرام بند.قیمت آرام بند king.آرام بند.جک آرام بند آرام بند درب منزل آرام بند درب بیرون آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی ساختمان قیمت آرام بند درب آپارتمان قیمت آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند دربآرام بند درب ورودی ساختمان ورودی.قیمت آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل قیمت جک آرام بند درب.آرام بند درب بیرون.آرام بند درب منزل.آرام بند درب.آرام بند درب ورودی قیمت آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب آپارتمان.آرام بند درب ورودی آپارتمان.آرام بند درب ورودی منزل. آرام بند درب ورودی ساختمان جک آرام بند درب بیرون آرام بند درب ورودی ساختمان جک آرام بند درب منزل.جک آرام بند درب.جک آرام بند درب ورودی قیمت آرام بند درب ورودی ساختمان جک آرام بند درب آپارتمان.جک آرام بند درب ورودی آپارتمان.جک آرام بند درب ورودی منزل.آرام بند.جک آرام بند آرام بند درب منزل نصب آرام بند درب بیرون آرام بند درب ورودی ساختمان نصب آرام بند درب منزل.قیمت آرام بند درب ورودی ساختمان نصب آرام بند درب.نصب آرام بند درب ورودی.نصب آرام بند درب آپارتمان آرام بند درب منزل نصب آرام بند درب ورودی آپارتمان.نصب آرام بند درب ورودی منزل.قیمت آرام بند درب بیرون.قیمت آرام بند درب منزل.قیمت آرام بند درب آرام بند درب منزل قیمت آرام بند درب ورودی.قیمت آرام بند درب آپارتمان.قیمت آرام بند درب ورودی آپارتمان.قیمت آرام بند درب ورودی منزل قیمت آرام بند درب ورودی ساختمان نصب آرام بند.نصب جک آرام بند.قیمت آرام بند.قیمت جک آرام بند.آرام بند کینگ.آرام بند king.آرام بند کره ای.آرام بند nhn.جک آرام بند nhn.نصب آرام بند nhn.نصب جک آرام بند آرام بند درب منزل آرام بند درب ورودی ساختمان قیمت king.قیمت آرام بند nhn.قیمت آرام بند king آرام بند درب ورودی ساختمان قیمت آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند جک آرام بند آرام بند درب آرام بند درب نفررو آرام بند سه سرعته آرام بند درب ورودی ساختمان قیمت آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب منزل آرام بند درب ورودی ساختمان قیمت
  قیمت آرام بند درب ورودی ساختمان
برای درب های سنگین آرام بند با سایزهای بزرگتر و قدرت بیشتر استفاده میشود تا بتواند درب را کنترل کند و با فشار نهایی بتواند قفل برقی روی درب را ببندد. سایزهای بالای آرام بند king کره و nhn مناسب برای درب های سنگین می باشد. آرام بند کره ای دارای دو سال گارانتی بین المللی  و ی ال گارانتی داخلی میباشد آرام بند کینگ کره تحت لیسانس  a abloy سوئیس میباشد.قیمت آرام بند های درب برای سایزهای مختلف متفاوت هست قیمت آرام بند درب کوچک ارزان تر از آرام بند درب بزرگ تر است.قیمت آرام بند درب nhn ژاپنی بخاطر سه سرعته بودن کمی بالاتر از آرام بند درب king می باشد.آرام بند درب کینگ نیز دارای دو سرعت می باشد با پیچ تنظیم جداگانه.
شماره تماس: 09124036285
آرام بند درب منزل قیمت آرام بند درب آرام بند درب ورودی ساختمان قیمت آرام بند.قیمت آرام بند king.آرام بند.جک آرام بند آرام بند درب منزل آرام بند درب بیرون آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی ساختمان قیمت آرام بند درب آپارتمان قیمت آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند دربآرام بند درب ورودی ساختمان ورودی.قیمت آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل قیمت جک آرام بند درب.آرام بند درب بیرون.آرام بند درب منزل.آرام بند درب.آرام بند درب ورودی قیمت آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب آپارتمان.آرام بند درب ورودی آپارتمان.آرام بند درب ورودی منزل. آرام بند درب ورودی ساختمان جک آرام بند درب بیرون آرام بند درب ورودی ساختمان جک آرام بند درب منزل.جک آرام بند درب.جک آرام بند درب ورودی قیمت آرام بند درب ورودی ساختمان جک آرام بند درب آپارتمان.جک آرام بند درب ورودی آپارتمان.جک آرام بند درب ورودی منزل.آرام بند.جک آرام بند آرام بند درب منزل نصب آرام بند درب بیرون آرام بند درب ورودی ساختمان نصب آرام بند درب منزل.قیمت آرام بند درب ورودی ساختمان نصب آرام بند درب.نصب آرام بند درب ورودی.نصب آرام بند درب آپارتمان آرام بند درب منزل نصب آرام بند درب ورودی آپارتمان.نصب آرام بند درب ورودی منزل.قیمت آرام بند درب بیرون.قیمت آرام بند درب منزل.قیمت آرام بند درب آرام بند درب منزل قیمت آرام بند درب ورودی.قیمت آرام بند درب آپارتمان.قیمت آرام بند درب ورودی آپارتمان.قیمت آرام بند درب ورودی منزل قیمت آرام بند درب ورودی ساختمان نصب آرام بند.نصب جک آرام بند.قیمت آرام بند.قیمت جک آرام بند.آرام بند کینگ.آرام بند king.آرام بند کره ای.آرام بند nhn.جک آرام بند nhn.نصب آرام بند nhn.نصب جک آرام بند آرام بند درب منزل آرام بند درب ورودی ساختمان قیمت king.قیمت آرام بند nhn.قیمت آرام بند king آرام بند درب ورودی ساختمان قیمت آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند جک آرام بند آرام بند درب آرام بند درب نفررو آرام بند سه سرعته آرام بند درب ورودی ساختمان قیمت آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب منزل آرام بند درب ورودی ساختمان قیمت
آرام بند آرام بند وسیله ای مکانیکی است که به درب و چهارچوب درب متصل می شود تا پس از باز شدن درب را به آرامی ببندد. آرام بند ها دارای مارک ها و سایزهای مختلفی هستند از آرام بندی برای درب خود استفاده کنید که متناسب با درب شما باشد اگر قفل برقی دارد می توانید از آرام بند 3 سرعته nhn یا king  کره ای تحت لیسانس سوئیس2 سرعته استفاده کنید. جک آرام بند بر روی درب نفررو نصب می شود. این سیستم هیدرولیکی آرام و بی صدا درب را می بندد.نصب آرام بند بصورت حرفه ای در تمام مناطق تهران
جک آرام بند nhn آرام بند king آرام بند جک آرام بند نصب آرام بند جک آرام بند آرام بند آرام بند 2 سرعته آرام بند 3 سرعته کینگ آرام بند king جک آرام بند جک آرام بند king جک آرام بند درب آرام بند درب آرام بند nhn جک آرام بند nhn قیمت آرام بند nhn قیمت آرام بند آرام بند king آرام بند درب آرام بند آرام بند سه سرعته آرام بند نسل جدید آرام بند حرفه ای آرام بند nhn آرام بند king آرام بند دو سرعته آرام بند سه زمانه  آرام بند درب کوچهآرام بند درب ساختمان جک درب حیاط جک آرام بند درب جک آرام بند آرام بند آرام بند درب آرام بند سه سرعته  جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند آرام بند جک آرام بند درب نفررو جک آرام بند درب تک لنگه آرام بند جک آرام بند نصب آرام بند آرام بند درب کوچه آرام بند درب ساختمان جک آرام بند.قیمت آرام بند.قیمت آرام بند کره ای.قیمت آرام بند کینگ.قیمت جک آرام بند.قیمت نصب آرام بند.قیمت آرام بند کره ای کینگ.قیمت جک آرام بند.آرام بند کره ای.آرام بند کینگ کره.آرام بند کره ای کینگ.جک آرام بند کره ای.آرام بند کینگ.جک آرام بند.آرام بند.قیمت آرام بند.آرام بند درب.نصب آرام بند درب.جک آرام بند درب آرام بند nhn جک آرام بند nhn قیمت آرام بند nhn قیمت آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند سه سرعته آرام بند آرام بند درب آرام بند nhn جک آرام بند جک آرام بند درب آرام بند nhn 83v جک آرام بند nhn 85v نصب آرام بند تنظیم جک آرام بند آرام بند nhn جک آرام بند nhn آرام بند درب ژاپنی آرام بند ژاپنی nhn آرام بند کینگ آرام بند king جک آرام بند جک آرام بند king جک آرام بند درب آرام بند درب
یک وقت هایی هست که آدم دلش می خواهد ول کند برود. همه چیز را ول کند برود وسطِ بیابان بنشیند، به ستاره ها نگاه کند و در عمقِ سکوتِ کویر، و صدایِ احتمالی باد، خدا را مقابل خود ببیند که نشسته، تکیه زده به تکه چوبی، آرام نگاهت می کند، لبخند می زند، و طوری که انگار گفته باشد راه را درست آمدی دست رویِ شانه ات میگذارد و بلند می شود می رود طوری که انگار بگوید بیا باز هم از همین مسیر به دنبالم بیا، و تو همین طور که رفتنش را در نورِ مه‏ تاب دنبال می کنی، خی جمعِ خودت شود، و برگردی، ببینی همه چیز درست سر جای خودش است، همان طور آرام، همان طور کامل، و همان طور که باید باشد.
و در آن سکوت و آرامش، سماع می ی و به خواب می روی، به خو آرام.

جای کمی دیرتر یا زودتر کنار همان آجرهای نمور و سرد آرامگاهمان که بعید می دانم آرام باشد خواهد بود پس زور بیخودی نزن عیدی و سنوات هم ی را خوشبخت نمی کند آنجا در آن گودال تنهایی خدا فقط به خوبها عیدی سنوات عمرشان را میدهد و بس .. و بس ...
صبح میشود بیدار میشوی تا چشم باز کنی و به طلوع خورشید بخندی اما نسیمی می وزد و نگاهت را میبوست میبوسد دستان کوچکت را و آرام نگاه میکند پ ر شده های گل رز ، که همه بر دستان سپیدت میخندند تو نیز با تبسمی کوچک نگاهشان میکنی ، آنقدر گرم که گویی سال هاست بیداری چشم در نگاه پنجره میدوزی در باز میشود و همچو بادی که گندم زار را عاشق کرد سلام میکنی حال عجیبی دارد امروز سپیده دم آرام و خنک شاید اینجا بهشت باشد و تو ملکه زیبای بهاری ناگاه دید عجیبی خیس میشود آرام آرم میرود همانگونه که بانسیم صبحگاهی آمد او همان قاصدک دل سوخته کنار پنجره اتاقت بود ............................................................................................ ............ .. . . . رضا
دارمت؛ مال منی؛ اما دلم آرام نیست
هم خودم طوفانی ام هم ساحلم آرام نیست

آدمم؛ گاهی خودم را سنگ هم جا می زنم
حفظ ظاهر می کنم، آب و گِلم آرام نیست

گرچه خود محصولی ام از قلب هایی مطمئن
مطمئن هستم که قلب حاصلم آرام نیست

مرگ را می آوری کوبنده و با اشتیاق
هرچه می گویم که من ناقابلم؛ آرام نیست!

می روم اما از آن بالا نگاهی می کنم
من پر از آرامشم یا قاتلم آرام نیست

آرام جعفری بازیگر کشورمان 36 ساله شد و ع های هایی از مراسم جشن تولدش را منتشر کرد.
همانطور که پایــیز آرام آرام تمام می شود...
همانطور که هوا آرام آرام سرد می شود...
همانطور که ما آرام از کنار هم رد می شویم...
همانطور که ما هر روز بیش از پیش بهم بی تفاوت می شویم...
همانطور که پاکت های سیگارم هر روز بیشتر میشود...
تو به من بی تفاوت و من به زندگی بی تفاوت تر میشوم،
از تو ، از خودم و از گذشته متنفر تر میشوم!
هروز منتظر یک تلنگر و یک اتفاق هستم تا تکانم دهد و حداقل این اوضاع عوض شود؛اتفاقات میافتد ولی چیزی برای من عوض نمیشود.
آسمان آرام آرام می بارد،
من آرام آرام غرق میشوم،
غرق در فراموشی.
همه چیز را فراموش ؛ "تو ، خودم ، دوست داشتن ، حتی روز و ماه و فصل و سال."
سریال مس ه ی زندگی خیلی وقت است که دیگر برایم تکراری شده دقیقا از همان قسمت که رفتی.
کاپیتان استقلال خوزستان معتقد است که آرام آرام شرایط روحی- روانی این تیم به ح عادی باز خواهد گشت.
برای بیشتر چیز های دنیا مرز مشخصی وجود ندارد آن ی که عکاس حرفه ای شد خودش نمی داند درست در کدام قسمت مسیر از کدام ع کدام پروژه حرفه ای شد. آن که نویسنده سرشناسی شد نمی داند آن تغییر بزرگ کدام پله کدام خوانش یا کدام نوشته است. آن که سر بالا کرد و خودش را در مقابل چشمان مشتاق هزاران دانش جو دید هیچ نفهمید از کدام روز کدام مقاله کدام برنامه.. برای بیشتر چیز های دنیا مرزی وجود ندارد همان طور که آرام شب روز میشود و آرام روز شب. جای نورها آرام آرام روی نقطه های کوچک از جغرافیای وجود ما، جان می گیرد.

#دلخوشی
دور از چشم دیگران آرام آرام زیر پوست تنم تو را در پژواک های قلبم پنهات می کنم!
هرشب /کنار حواس گوش هایم/ شعر هایت رامی خوانی شاید شبیه ی خوشبخت تمام شب به غنیمتی که از این دنیا دارم می شم...
#حجت_فرهنگدوست # داد۹۶ @hojjatfarhang
سرمربی تیم تراکتورسازی در کنار زمین حرص و جوش زیادی می خورد.

آرام بند درب ورودی حیاط و بیرون

آرام بند درب ورودی حیاط و بیرون شامل یک موتور و دو بازو می باشد  که بدنه یا همان موتور روی درب سمت لولا نصب می شود که جای دقیق آن نسبت به عرض درب تعیین می شود تا جک بخوبی بتواند درب را کنترل کند و بازوی آن نیز نسبت به همان بدنه کمی جلوتر نصب می شود که بازو در اکثر موارد باید صاف باشد ولی در برخی موارد خاص با توجه به تشخیص نصاب متخصص میتوان در مواردی که درب سنگین شده باشد یا بازو اجازه باز شدن به اندازه کافی را ندهد بازو را  قدری خم کرد تا بتوان سفتی و سنگینی درب را کم کرد.جک آرام بند درب حیاط نفررو.آرام بند درب نفررو.آرام بند درب حیاط نفررو.آرام بند درب حیاط   آرام بند درب ورودی حیاط