ادغام وزارتخانه ها عامل مشکلات است

رئیس مجلس شورای ی گفت: موافق لایحه تفکیک وزارتخانه ها نیستم، زیرا مشکلات کشور مربوط به این حوزه ها نیست. این ادغام و تفکیک ها وقت کشور را می گیرد. چند سالی وقت صرف شد تا این وزارتخانه ها و ادارات کل آنها ادغام شوند و باید توجه داشت که مسائل اصلی کشور جنس دیگری دارد.
ایسنا نوشت: رئیس مجلس شورای ی گفت: موافق لایحه تفکیک وزارتخانه ها نیستم، زیرا مشکلات کشور مربوط به این حوزه ها نیست. این ادغام و تفکیک ها وقت کشور را می گیرد. چند سالی وقت صرف شد تا این وزارتخانه ها و ادارات کل آنها ادغام شوند و باید توجه داشت که مسائل اصلی کشور جنس دیگری دارد.
بر اساس ماده 53 برنامه پنجم توسعه تصمیم گرفته شد در راستای کوچک سازی ت، تعداد وزارتخانه ها از 21 به 17 وزارتخانه کاهش یابد. در کمتر از شش سال ت یازدهم به این نتیجه رسید که تصمیم ادغام برخی وزارتخانه ها اشتباه بوده است و به همین منظور اخیرا ت طرح تفکیک سه وزارتخانه را مطرح نموده است. در این نوشته به بررسی این ادغام و تفکیک ها و ابهامات موجود پیرامون آن خواهیم پرداخت.
رئیس سازمان اداری و استخدامی با تشریح دلایل ادغام وزارتخانه ها و با تاکید بر اینکه ت با ادغام ها کوچک نشد، گفت:تفکیک وزارتخانه ها تا قبل از معرفی وزرای ت دوازدهم تعیین تکلیف می شود.
مدیرعامل ایدرو و عضو اتاق بازرگانی گفت: ت به جای تفکیک وزارتخانه ها باید به سمت ادغام وزارتخانه های دیگر از جمله نفت و نیرو و یا آموزش و پرورش و علوم و تحقیقات حرکت کند.
ظاهرا ت تصمیم دارد که پس از آغاز دوران ت دوازدهم دو وزارتخانه «بازرگانی» و وزارتخانه «مسکن» را از وزارتخانه های«صنعت» و «راه» جدا کند. این درحالی است که ما در گذشته نه تنها وزارتخانه هایی را با هم ادغام می کردیم بلکه یک چیزی هم....
یک کارشناس اقتصادی گفت: ادغام یا تفکیک وزارتخانه ها در شرایط فعلی کشور زیاد مهم نیست بلکه افرادی که در راس این وزارتخانه ها به عنوان ، معاون، مشاور قرار می گیرند باید اشخاصی آگاه به مسائل اقتصادی باشند.
یک کارشناس صنعت با بیان اینکه پیش از ادغام وزارت خانه ها، تصمیمات به صورت جزیره ای اتخاذ می شد، گفت: در جداسازی وزارتخانه های صنعت و بازرگانی باید به دور از تعجیل تصمیم گیری شود و ببینیم آیا جداسازی باعث کوچک شدن ت خواهد شد؟
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنعت و معدن نتیجه ای جز کاهش دو به یک نداشت، گفت: کوچک سازی ت که از اه ادغام بود محقق نشد.
موضوع تفکیک وزارتخانه های ادغام شده به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از انتخابات دوباره اوج گرفته و به نظر می رسد این بار اراده و تمایل بیشتری به انجام این کار وجود دارد.
ادغام و تفکیک وزارتخانه ها با هر هدف و برنامه ای که صورت پذیرد، هزینه های سنگینی برای کشور و مردم در بر خواهد داشت؛ حال بین تفکیک وزارتخانه ها یا اصلاح ساختار ادغام کدام را باید انتخاب کرد؟
رفتارهای در زمینه ادغام و تفکیک وزارتخانه های ادغامی صنعت نباید رسوخ کند و لازم است ت با بررسی های کارشناسی در راستای اقتصاد مقاومتی در این زمینه گام بردارد.
هاشمی زاهی: «متاسفانه با ادغام نه تنها ت کوچک نشد، بلکه مشاهده کردیم که وضع بدتر نیز شد و امروز در وزارتخانه ای مانند صنعت، معدن و تجارت نه صنعت متولی دارد و نه تجارت.»
لغو ادغام وزارتخانه های راه و شهرسازی، ورزش و جوانان و صنعت،معدن و تجارت موضوعی است که به اعتقاد برخی کارشناسان، سیاستی غلط و به زعم برخی دیگر رویکردی سازنده و مؤثر به شمار می رود.
رئیس سازمان ادارى استخدامى گفت: شاید این ذهنیت پیش آید که تفکیک وزارتخانه ها با طرح کوچک سازى ت مغایر است، اما معتقدم کوچک سازى ت با ادغام وزارتخانه ها صورت نمی گیرد.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنعت و معدن نتیجه ای جز تبدیل دو به یک نداشت، گفت: کوچک سازی ت که یکی از اه ادغام بود محقق نشد.
معاون راه و شهرسازی گفت: نه پافشاری صرف برای ادغام و نه پافشاری صرف برای انفکاک وزارتخانه ها، هیچ کدام دارای اص نیست؛ این بستگی دارد که شما در کدام مسیر حرکت و چه هدفی را دنبال می کنید.
معاون راه و شهرسازی گفت: نه پافشاری صرف برای ادغام و نه پافشاری صرف برای انفکاک وزارتخانه ها، هیچ کدام دارای اص نیست؛ این بستگی دارد که شما در کدام مسیر حرکت و چه هدفی را دنبال می کنید.
معاون کار با اشاره به اینکه اشتغال پایین و تورم بالا از مشکلات اقتصاد ایران بوده است، گفت: با بررسی ادغام سه وزارتخانه، امیدواریم برنامه شفافیت توسط این وزارتخانه تدوین و تقدیم ت شود.
نمایندگان مجلس با بررسی دوفوریتی لایحه ت برای تفکیک سه وزارتخانه ادغام شده در ت قبل، یعنی تفکیک وزارتخانه های «راه و شهرسازی»، «صنعت، معدن و تجارت» و «ورزش و جوانان»، مخالفت د.
پس از طرح تفکیک سه وزارتخانه و ادغام تعدادی از بانک ها در یکدیگر، هیات ت با ابلاغ یک مصوبه به وزارتخانه ها و سازمان های تی، تسهیل فرآیند شروع ب وکار را کلید زد تا روزهای آ ت یازدهم از پرکارترین روزهایش شود.
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنعت و معدن نتیجه ای جز کاهش دو به یک نداشت، گفت: کوچک سازی ت که از اه ادغام بود محقق نشد.
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنعت و معدن نتیجه ای جز کاهش دو به یک نداشت، گفت: کوچک سازی ت که از اه ادغام بود محقق نشد.
اعتماد نوشت:پس از طرح تفکیک سه وزارتخانه و ادغام تعدادی از بانک ها در یکدیگر، هیات ت با ابلاغ یک مصوبه به وزارتخانه ها و سازمان های تی، تسهیل فرآیند شروع ب وکار را کلید زد تا روزهای آ ت یازدهم از پرکارترین روزهایش شود.
راه و ترابری ت هفتم با انتقاد از طرح جداسازی وزارتخانه ها خواستار بررسی علمی تفکیک یا ادغام وزارتخانه ها در قالب همکاری شرکت های ایرانی و خارجی فعال در حوزه ساختار سیستم اداری شد.
احمد خُرم راه و ترابری ت اصلاحات می گوید: 21 وزارتخانه را به 17 وزارتخانه تبدیل عوام فریبی بود؛ کشور در حال توسعه باید بار را تقسیم کند.
تهران- ایرنا- ت یازدهم پس از بررسی های کارشناسی به این نتیجه رسید که ادغام چهار وزارتخانه و دو معاونت در زمان ت گذشته کاری اشتباه بود؛ به همین خواستار تفکیک این وزارتخانه ها شد و امیدوار است تا پیش…
عبدا... ناصری در رو مه شرق نوشت: این روزها بحث تفکیک وزارتخانه ها مطرح شده است. ادغام وزارتخانه های راه و شهرسازی، صنعت و بازرگانی، و ورزش و جوانان در ت قبل اقدامی عالمانه و کارشناسی نبود، بلکه براساس یک تکلیف اداری انجام شد.
شش سال پس از اجرای پروژه ادغام وزارتخانه ها که قرار بود ت را چابک و کوچک کند، این پروژه با ش ت سنگینی مواجه شده است. امروز به نظر می رسد تنها راه باقی مانده، بازگشت به شرایط پیشین است، چون اوضاع نسبت به گذشته بدتر شده است. انتظار فعالان بخش خصوصی و تجار این است که بخشی از مشکلاتی که پیش از ادغام ها وجود داشت، مورد توجه برنامه ریزان قرار بگیرد.
یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت:« ج این دو وزارتخانه صنعت و معدن از تجارت،موجب بزرگ شدن ت می شود.»
رئیس خانه صنعت ، معدن و تجارت جوانان ایران گفت: بجای اینکه به فکر تفکیک وزارتخانه صنعت باشیم باید تمام تلاش خود را درجهت ادغام وزارتخانه های دیگر به کار ببندیم.
آقای ی معاون پارلمانی رئیس جمهوری می گوید در ت مطرح شده که وزارت راه و شهرسازی به وزارتخانه های «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» تبدیل شود. همچنین قرار شد وزارتخانه صنعت، معدن وتجارت به وزارتخانه…