انقلاب درگذشت آیت الله نصرالله شاه آبادی را تسلیت گفتند

حضرت آیت الله در پیامی درگذشت آیت الله حاج نصرالله شاه آبادی را تسلیت گفتند.
معظم انقلاب ی، درگذشتِ مرحوم آیت الله آقای حاج آقا نصرالله شاه آبادی را تسلیت گفتند.
معظم انقلاب ی در پیامی درگذشت عالم ربانی و پارسا آیت الله روح الله شاه آبادی را تسلیت گفتند.
حضرت آیت الله در پیامی درگذشت عالم ربانی و پارسا آیت الله روح الله شاه آبادی را تسلیت گفتند.
معظم انقلاب ی در پیامی درگذشت عالم ربانی و پارسا آیت الله روح الله شاه آبادی را تسلیت گفتند.
معظم انقلاب ی در پیامی درگذشت دانشمند مکرم علی شریعتمداری را تسلیت گفتند.  معظم انقلاب درگذشت علی شریعتمداری را تسلیت گفتندحضرت آیت الله معظم انقلاب ی در پیامی درگذشت دانشمند مکرم علی شریعتمداری را تسلیت گفتند.

متن پیام انقلاب ی به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

درگذشت دانشمند مکرّم جناب آقای علی شریعتمداری رحمةالله علیه را که سالها در خدمت تحقیق و تألیف در زمینه ی علم و تربیت، عمر گرامی را صرف کرده و از اعضاء دیرین و ثابت شورای عالی انقلاب فرهنگی بودند، به خاندان و بازماندگان ایشان تسلیت عرض می کنم و رحمت و مغفرت الهی را برای آن فقید مسألت می نمایم.

سیّد علی
۲۶/ دی ماه/
معظم انقلاب ی در پیامی درگذشت دانشمند مکرم علی شریعتمداری را تسلیت گفتند.  معظم انقلاب درگذشت علی شریعتمداری را تسلیت گفتندحضرت آیت الله معظم انقلاب ی در پیامی درگذشت دانشمند مکرم علی شریعتمداری را تسلیت گفتند.
 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
رئیس مجلس خبرگان ی با صدور پیامی درگذشت آیت الله نصرالله شاه آبادی را تسلیت گفت.
حضرت آیت الله در پیامی درگذشت آیت الله روح الله شاه آبادی را تسلیت گفتند.
حضرت آیت الله العظمی معظم انقلاب ی در پیامی درگذشت فرزانه و فاضل مرحوم آقای عبدالحسین حائری را تسلیت گفتند. ادامه: انقلاب درگذشت عبدالحسین حائری را تسلیت گفتند
درگذشت علی شریعتمداریدرگذشت علی شریعتمداری , حضرت آیت الله معظم انقلاب ی در پیامی درگذشت دانشمند مکرم علی شریعتمداری را تسلیت گفتند.درگذشت علی شریعتمداری 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
 معظم انقلاب درگذشت حجة ال ابن الرضا را تسلیت گفتندحضرت آیت الله معظم انقلاب ی با صدور پیامی درگذشت عالم بزرگوار مرحوم حجة ال والمسلمین آقای حاج سیّد مهدی ابن الرضا را تسلیت گفتند.  

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
معظم انقلاب درگذشت سابق ولی فقیه در استان قزوین را تسلیت گفتند.
معظم انقلاب ی در پیامی درگذشت عالم مجاهد مرحوم حجة ال آقای حاج شیخ علی برهان را تسلیت گفتند. متن پیام حضرت آیت الله به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم ...
حضرت آیت الله معظم انقلاب ی در پیامی درگذشت عالم پارسا آیت الله آقای حلیمی کاشانی را تسلیت گفتند.
معظم انقلاب در پیامی درگذشت عالم پارسا وسالک الی الله، مرحوم آیت الله آقای حاج سیدابراهیم خسروشاهی رضوان الله علیه را به شاگردان و ارادتمندان و بویژه به خاندان و بازماندگان مکرّم ایشان تسلیت گفتند.
حضرت آیت الله معظم انقلاب ی با صدور پیامی درگذشت واعظ شهیر حجت ال مظاهری را تسلیت گفتند.
معظم انقلاب ی در پیامی درگذشت عالم جلیل القدر و فقیه مجاهد آیت‎الله راستی‎کاشانی را تسلیت گفتند.
معظم انقلاب ی در پیامی درگذشت عالم جلیل القدر و فقیه مجاهد آیت الله راستی کاشانی را تسلیت گفتند.
معظم انقلاب ی در پیامی درگذشت عالم جلیل القدر و فقیه مجاهد آیت الله راستی کاشانی را تسلیت گفتند.
معظم انقلاب ی در پیامی درگذشت شاعر قرآن و عترت مرحوم آقای حبیب الله چایچیان را تسلیت گفتند.
حضرت آیت الله معظم انقلاب ی در پیامی درگذشت دانشمند مکرم علی شریعتمداری را تسلیت گفتند.
 معظم انقلاب درگذشت شاعر انقل ، احمد عزیزی را تسلیت گفتند حضرت آیت الله انقلاب ی در پیامی درگذشت شاعر انقل آقای احمد عزیزی را تسلیت گفتند.  

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
حضرت آیت الله معظم انقلاب ی در پیامی درگذشت دانشمند مکرم علی شریعتمداری را تسلیت گفتند.
حضرت آیت الله معظم انقلاب ی در پیامی درگذشت دانشمند مکرم علی شریعتمداری را تسلیت گفتند.
همشهری آنلاین: حضرت آیت الله معظم انقلاب ی در پیامی درگذشت عالم متفکر حجت ال والمسلمین آقای حاج شیخ محیی الدین حائری را تسلیت گفتند.
حضرت آیت الله معظم انقلاب ی در پیامی درگذشت احمدعزیزی شاعر انقل را تسلیت گفتند.
همشهری آنلاین: حضرت آیت الله معظم انقلاب ی با صدور پیامی درگذشت عالم پرهیزگار و مدرّس خدوم و پرکار ابوالشهید مرحوم حجت ال والمسلمین آقای حاج سیّد حسن صالحی را تسلیت گفتند.
معظم انقلاب ی در پیامی درگذشت عالم پارسا آیت الله آقای حلیمی کاشانی را تسلیت گفتند.
معظم انقلاب ی در پیامی درگذشت عالم پارسا آیت الله آقای حلیمی کاشانی را تسلیت گفتند.
حضرت آیت الله معظم انقلاب در پیامی، درگذشت آقای سیدصادق حجازی از انقل ون قدیمی را تسلیت گفتند.
حضرت آیت الله در پیامی درگذشت عالم پارسا آیت الله آقای حلیمی کاشانی را تسلیت گفتند.