ایران با قدرت در مقابل تهاجم فرهنگی ایستاده است تلاش غرب برای تحت تأثیر قرار دادن تمدن و هویت تاریخی ملت ها

ولی فقیه در استان و کرمانشاه گفت: تهاجم فرهنگی بسیار خطرناک تر از تهاجم نظامی است، چرا که تهاجم فرهنگی هویت و ایمان مردم را نشانه گرفته است.
میراث فرهنگی این هویت تاریخی و تمدن بشریت امروزه وضعیت مطلوبی ندارد و در این ایام انتظار می رفت که مردم استقبال خوب و درخور شانی از آن داشته باشند اما امثال هم میراث فرهنگی را تنها گذاشتند بسیاری از اماکن تاریخی که انتظار حضور مردم را می کشیدند همچنان در آرزوی دیدار مردم آرزو به دل ماندند. وضعیت بد اقتصادی و شرایط جوی هم لااقل تا پنجم فرودین این مهم را تائید می کرد.آثارباستانی ازنگاه انسان امروز همه دارایی های فرهنگی محسوب می گردد.پشت به این گنجینه و دارایی ها عواقب ناخوشآیندی برای ملتهای صاحب تمدن به دنبال خواهد داشت.مردم ما به عنوان سردمدار و پرچمدار فرهنگ و تمدن بشریت باید قدردان مواریث به یادگارمانده نیاکان خود باشند
هم اکنون ملت ایران و در معرض شدید تهاجم فرهنگی غرب قرار گرفته است که اگر ما از این مساله غافل باشیم فرهنگ مهاجم غربی هویت و شخصیت ما را می بلعد و به طور کامل از بین می برد.
رئیس جمهور اعلام کرد که ضربه زدن به اتحاد ملی ، یعنی هدف قرار دادن خط اول جبهه مقابله با هرگونه تهاجم فرهنگی و فکری که می‏‎خواهد را تنها به ابزاری بی‎اراده تبدیل کند.
جامعه ای تمدن ساز است که هویت داشته باشد. و جامعه ای هویت دارد که خودآگاهی تاریخی داشته باشد. عقبه خود را فراموش نکند و سیر تطور و رشد جامعه خود را ببیند.باید به میراث گذشته ی نرم افزاری و سخت افزاری یعنی فرهنگی و تمدنی توجه داشته باشیم. گر ما که به دنبال تمدن هستیم به این عقبه فرهنگی توجه نکنیم هرگز نمی توانیم تمدن سازی کنیم. ما به این سبب صاحب تمدن بودیم که چون به نهله های فکری و شه تاریخی و هویتی خود بها می دادیم. فلسفه وجود آثارو حفظ بناها و بافت های تاریخی همین پیوند تاریخ، آگاهی تاریخی و تلاش بر تمدن سازی بر اساس خودآگاهی تاریخی است. راه نجاتِ ازخودبیگانگی همین خودآگاهی تاریخی است که به مردم یک سرزمین هویت بخشی کرده و جهت را برای آینده تمدنی یک کشور تعیین می کند. از سویی بخش جدانشدنی خودآگاهی تاریخی، حفظ میراث فرهنگی و داشته های تاریخی است. پویایی فکری یک جامعه در گرو شناخت گذشته خود و مسیر ی بر اساس آن است. بنابراین هر آن که تلاش کند تا میراث فرهنگی یک کشور از بین ببرد، تفکر و شه و فلسفه فکری و در یک کلام حیات آن جامعه را نابود کرده است http://www.ion.ir/content/imgcache/157103/image_800_450.jpg
تهاجم فرهنگى cultural invasion :مترادف اصطلاح امپریالیسم فرهنگى خبرى یعنى، اعمال قدرت به منظور اشاعه ارزش‏هاى فرهنگى امپریالیسم در میان ملل دیگر و تباه فرهنگ آنهاست. به عبارت دیگر تهاجم فرهنگى به این معنا است که مجموعه‏اى سیاسى یا اقتصادى، براى اجراى مقاصد خود، به بنیان‏هاى فرهنگى ملّتى هجوم مى‏برد و باورهاى تازه‏اى را به زور و به قصد جایگزینى با فرهنگ و باورهاى ملى آنها، وارد کشور مى‏کند. تهاجم فرهنگى، براى بى‏اعتقاد نسل نو به دین و به اصول فرهنگی انجام مى‏گیرد. در واقع، تهاجم فرهنگى دو رکن اساسى و مهم دارد: 1. جایگزین فرهنگ بیگانه به جاى فرهنگ بومى. 2. سلطه بر تمامی منابع فکری و حیاتی کشور یا ملت مورد تهاجم برای رسیدن به منافع مادی . هر نهضت و حرکتى که هدف آن برانداختن آداب و تمدّن و رسوم تعلیم و تربیت و آداب وشعائر و سنن دینى و قومى یک جامعه و تضعیف اعتقاد و پایبندى افراد آن جامعه خصوصاً جوانان و نوجوانان به فرهنگ و آداب خودشان براى آماده سازى آنها به قبول عادات بیگانگان باشد، تهاجم فرهنگى به آن جامعه است. 1) ورود و مسلمان شدن ایرانیان
هرگونه تلاش ما تهدیدی برای آثار و اماکن تاریخی است. شواهد نشان می دهند به دلیل اهمیت هویتی اماکن تاریخی کشورها،سالانه میلیاردها تومان بودجه صرف حفظ ونگهداری این گونه اماکن میشودسعی می شود به هرنحوی از ت یب و نابودی مکان های کهن جلوک گیری شود درمقابل کشور ما هرگونه تلاش خود، تهدیدی بر آثار و اماکن تاریخی است.بنابرحکم وظیفه ملتها همگان در حفظ اماکن تاریخی که هم از لحاظ هویتی و هم منابع عظیم درآمد توریسم مهم است می کوشند.ودرمقابل همه تلاش ما برای از بین بردن یک خانه تاریخی و یا کاروانسرای باستانی است.درقاموس میراث فرهنگی استمرار ت یب ها یعنی تخاصم با هویت تاریخی سرزمین ها است به زبان ساده برخی آشکارا به خصومت با میراث فرهنگی ادامه می دهند میراث فرهنگی را نه میراث مانده نیاکان می پندارند و نه بیان‏گر فرهنگ و تمدن گذشته می شمارند.بر این اساس، میراث فرهنگی از نظر این گروه،از یک شئی تا مکان‏های تاریخی و مذهبی، نظیر مساجد، ح ‏ها، زیارتگاه‏ها، کلیساها، کنیسه‏ها، اشیاء و صنایع تاریخی، آثار علمی، هنری و هر چیزی که با این موضوع در ارتباط باشد. ازهیچ جایگاه و نقش مهمی در آموزه‏ انسانی و ی برخوردار نیست.وقتی اهتمام به این علم و دانش؛ بخش عظیمی از میراث فرهنگی، از متون و آثار علمی گذشتگان، تشکیل شده است باید بتواند نقش عظیمی در تعلیم و پیشرفت علمی و رشد و ارتقای فرهنگ مادی و معنوی یک جامعه داشته باشد .دربسیاری از فرهنگ وجها و ادبیات کشورها جایگاه والای مکان‏های تاریخی و دینی کهن، به عنوان مکان های قابل تقدس یاد شده است.وجلوگیری از ت یب این مکان‏ها در کتب دینی و مقدس و آموزه های دینی تاکید بسیارشده است.براین اساس حفاظت و جلوگیری از ت یب این مکان‏ها، لازم شمرده شده است.اهتمام به پندگیری و عبرت‏آموزی از پیشینیان ، بیان کننده اهمیت حفظ، نگه‏داری و استفاده مؤثر از میراث فرهنگی در جهت رشد و پیشرفت مادی و معنوی جامعه دارد که بایدجدی گرفته شود.تلاش هایی که بوسیله گروهی برخورداراز فهم تاریخی ،در مقابل جماعتی بی بهره از فهم تاریخی ،مقدس شمرده شده و در حکم جهاد نگریسته شده است.جهادی که خداوند عده ای با ضمیر روش را درمقابل گروهی که جز به ت یب و ویرانگری نمی شند قرار داد تا مانع از ت یب آثار تاریخی و مذهبی گردد.
قرآن می‏فرماید: «و اگر خدا بعضی از مردم را با بعضی دیگر دفع نمی‏کرد، صومعه‏ها، کلیساها، کنیسه‏ها و مساجدی که نام خدا در آنها بسیار برده می‏شود، سخت ویران می‏شدند.با اینکه توجه به اشیاء گذشتگان در ذات انسان ها وجود دارد و همواره تلاش شده از این آثار به نحوی نگهداری و مراقبت کنند. میراث فرهنگی آیینه جان، شه و معنویت و نشان امنیت است که متاسفانه در معرض بی توجهی و نابودی عده ای کژ فهم قرار گرفته است.ت یب وژه ای آشنا واصطلاحی ویرانگر و پراستعمال،نفرت انگیز وملات آور،چالش برانگیز وضدفرهنگ،لااقل درحوزه میراث فرهنگی است.باستان شناسی کشورها امروزه تولید خدمت (ونه خیانت)میکند.حیات باستان شناسی و خیزش باستان شناسان به معنی امنیت در یک جامعه می باشد.وقتی یک ت یب و سرقتی در میدان فرهنگی و میراث کشوری صورت بگیرد امنیت و آرامش درآن جامعه رنگ می بازد.از این روی حفظ اماکن تاریخی هم از لحاظ هویتی و هم منابع عظیم درآمد برای کشورها بسیار مهم است. میراث فرهنگی، همه آن چیزهایی است که از گذشته به یادگار باقی مانده، بیان‏گر فرهنگ و تمدن،هنروباورها،سنن ادب و آداب، و.....گذشتگان می‏باشد. یعنی مکان‏های تاریخی و مذهبی، نظیر مساجد، ح ‏ها، زیارتگاه‏ها، کلیساها، کنیسه‏ها، اشیاء و صنایع تاریخی، آثار علمی، هنری و هر چیزی حتی تکه سفال تاریخی و دیوار ش ته و فرو ریخته ای از دوران های کهن است .رونق فعالیت های باستان شناسی در هرکشوری ،آرامش یک جامعه را به همراه دارد.آگاه سازی مردمان به این میراث های ارزشمند و برنامه ریزی های دقیق فرهنگی، عمرانی در جهت نگهداری از آنهاست، اگرچه پاسداری از میراث فرهنگی وجهه ای جهانی یافته و نهادهای وابسته با تشکل ستادهایی برای بازی و نگهداری ازآنها می کوشند ولی شکی نست که امروزه ملتها و اقوام برای گفتگو و هم شی بیشتر نیازمند شناخت یکدیگر و از این رو میراث فرهنگی و یادمانهای تاریخی از مهمترین ابزارهای این گفتگو است. میراث تمدن هر دیار، درحکم دریچه های است، که به سوی روحیات و خلق خوی و آداب و رسوم نین آن دیار باز می شود. شناختن و شناساندن آثار تمدن چهرهای تابناک هر نقطه به حکم وظیفه بر همگان واجب است. از هر دریچه که به فرهنگ مردم در هر کجای دنیا باشد، بنگریم، یک پیام کاملا شفاف را از دل تاریخ بر کتیبه زمانه حک شده می بینیم. عدم تخاصم با میراث فرهنگی ،ضامن هویت تاریخ ملت است
چکیده
مجموعه دستاوردهای مادی و معنوی بشر در طول تاریخ را فرهنگ می‏نامند. تبادل فرهنگی ملت‏ها نیز که در طول تاریخ در بستری طبیعی ادامه داشته برای تازه‏ماندن معارف و حیات فرهنگی بشر امری ضروری است و جامعه‏ی انسانی را در مسیر سعادت واقعی به پیش می‏برد.
اما آنچه امروزه مشکل‏ساز شده "تهاجم فرهنگی" یا غلبه‏ی یک فرهنگ بر سایر فرهنگ‏هاست که نمونه‏ی بارز آن روند روبه گسترش تسلط فرهنگ غرب بر سایر فرهنگ‏ها ـ به ویژه فرهنگ ی ـ در یکصد سال اخیر است. تفاوت عمده‏ی تهاجم فرهنگی با تبادل فرهنگی در این است که در تهاجم برای فرهنگ موردهجوم امکان انتخاب وجود ندارد.
جلوه‏های تهاجم فرهنگی را می‏توان به دو دسته‏ی بیرونی، همچون: تلاش برای دین‏ز ، ایجاد روحیه‏ی خودباختگی فرهنگی، ترویج افکار و شه‏های غربی و ... و درونی، همچون: عقب‏ماندگی علمی و صنعتی، فقر اقتصادی، غفلت کارگزاران فرهنگی و ... تقسیم کرد. در این مقاله ضمن بررسی جلوه‏های فوق، را ارهایی برای مبارزه و مقابله با تهاجم فرهنگی ارائه شده است.
واژگان کلیدی: فرهنگ، تهاجم فرهنگی، فرهنگ‏پذیری، تبادل فرهنگی
بدون شک، یکی از دغدغه های دیرینه و مهم ی که همواره مورد تأکید و توجه ایشان بوده، مقوله تهاجم فرهنگی است. با وجود بحث های گوناگون درباره تهاجم فرهنگی و هویت و زمینه ها و مصادیق آن، باید اعتراف کنیم که هنوز آراءخالص و شفاف ی در این باره، مهجور و متروک مانده است و نسل جوان، شناخت دقیق و روشنی از این واقعیت اجتماعی ندارند. اگرچه ی اخیرا بحث ناتوی فرهنگی را مطرح فرموده اند که بحث تهاجم را نیز دردل خود دارد. از این رو، در این مقاله به تبیین معنا و مفهوم حقیقی تهاجم فرهنگی از دیدگاه ی می پردازیم تا پس از ایجاد معرفت جمعی نسبت به آن، حساسیت جمعی و عزم جمعی برای مقابله با این پروژه تهدیدکننده شکل گیرد.
من که می گویم تهاجم فرهنگی ، عده ای خیال میکنند مراد من این است که مثلا پسری موهایش را تا اینجا بلند کند.خیال میکنند بنده با موی بلند تا اینجا مخالفم.مسئله تهاجم فرهنگی این نیست.البته بی بند و باری و فساد هم یکی از شاخه های تهاجم فرهنگی است، اما تهاجم فرهنگی بزرگتر این است که این ها در طول سال های متمادی به مغز ایرانی و باور ایرانی تزریق د که تو نمی توانی ، باید دنباله رو غرب و اروپا باشی.نمی گذارند خودمان را باور کنیم. گزیده ای از بیانات فرزانه انقلاب در جمع دانشجویان رام کنندگان حیوانات سیرک برای مطیع فیلها از ترفند ساده ای استفاده می کنند.زمانی که حیوان هنوز بچه است، یکی از پاهای او را به تنه درختی می بندند. حیوان جوان هر چه تلاش می کند نمی تواند خود را از بند خلاص کند اندک اندک ای عقیده که تنه درخت خیلی قوی تر از اوست در فکرش شکل می گیرد.وقتی حیوان بالغ و نیرومند شد ،کافی است شخصی نخی را به دور پای فیل ببندد و سر دیگرش را به شاخه ای گره بزند. فیل برای رها خود تلاشی نخواهد کرد .
هویت فرهنگی همان «عقلانیت معنوی» و « د جمعی» است که اصل و منشأ حیات و امتیازات یک ملت است و انقلاب ی و بزرگوار ما نیز ساخته و پرداخته همین هویت فرهنگیِ برخاسته از حکمت و شه های والا هستند وجود انگیزه ی مهم «پاسداری از هویت فرهنگی» را زمینه ساز احساس وظیفه برای مقابله با تهاجم آشکار دشمن به هویت ملی است و اشکال برخی این است که اصل تهاجم گسترده ی جبهه سوگند خورده علیه هویت ی و هویت فرهنگی را با وجود نشانه های آشکار آن نمی بینند، اما شاعر با روح هنری و نگاه تیزبین و دغدغه مند خود، به دفاع از این هویت برمی خیزد واقعیت امروز دنیا، حمایت بی واهمه سلطه گران از هر بدی و پلشتی و فساد و نجاستی است که در خدمت منافعشان باشد و در مقابل، با هر پاکی و قداستی است که با منافعشان سازگاری نداشته باشد، بطور وحشیانه برخورد و معارضه می کنند قسمتی ازبیانات معظم انقلاب در دیدار با اهالی فرهنگ و ادب و شاعران پیش وت و جوان
هویت فرهنگی همان «عقلانیت معنوی» و « د جمعی» است که اصل و منشأ حیات و امتیازات یک ملت است و انقلاب ی و بزرگوار ما نیز ساخته و پرداخته همین هویت فرهنگیِ برخاسته از حکمت و شه های والا هستند وجود انگیزه ی مهم «پاسداری از هویت فرهنگی» را زمینه ساز احساس وظیفه برای مقابله با تهاجم آشکار دشمن به هویت ملی است و اشکال برخی این است که اصل تهاجم گسترده ی جبهه سوگند خورده علیه هویت ی و هویت فرهنگی را با وجود نشانه های آشکار آن نمی بینند، اما شاعر با روح هنری و نگاه تیزبین و دغدغه مند خود، به دفاع از این هویت برمی خیزد واقعیت امروز دنیا، حمایت بی واهمه سلطه گران از هر بدی و پلشتی و فساد و نجاستی است که در خدمت منافعشان باشد و در مقابل، با هر پاکی و قداستی است که با منافعشان سازگاری نداشته باشد، بطور وحشیانه برخورد و معارضه می کنند قسمتی ازبیانات معظم انقلاب در دیدار با اهالی فرهنگ و ادب و شاعران پیش وت و جوان
هویت فرهنگی همان «عقلانیت معنوی» و « د جمعی» است که اصل و منشأ حیات و امتیازات یک ملت است و انقلاب ی و بزرگوار ما نیز ساخته و پرداخته همین هویت فرهنگیِ برخاسته از حکمت و شه های والا هستند وجود انگیزه ی مهم «پاسداری از هویت فرهنگی» را زمینه ساز احساس وظیفه برای مقابله با تهاجم آشکار دشمن به هویت ملی است و اشکال برخی این است که اصل تهاجم گسترده ی جبهه سوگند خورده علیه هویت ی و هویت فرهنگی را با وجود نشانه های آشکار آن نمی بینند، اما شاعر با روح هنری و نگاه تیزبین و دغدغه مند خود، به دفاع از این هویت برمی خیزد واقعیت امروز دنیا، حمایت بی واهمه سلطه گران از هر بدی و پلشتی و فساد و نجاستی است که در خدمت منافعشان باشد و در مقابل، با هر پاکی و قداستی است که با منافعشان سازگاری نداشته باشد، بطور وحشیانه برخورد و معارضه می کنند قسمتی ازبیانات معظم انقلاب در دیدار با اهالی فرهنگ و ادب و شاعران پیش وت و جوان
فرماندار : آثار باستانی و تاریخی یک منطقه بعنوان هویت و شناسنامه ، نشانگر فرهنگ و تمدن مردم آن منطقه می باشند. به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی جلسه انجمن میراث فرهنگی شهرستان خوی به ریاست فرماندار و با حضور روسای ادرات میراث فرهنگی ، آموزش و پرورش ، ارشاد ی ، شهرداری و رئیس شورای ی شهرستان برگزار گردید . در این جلسه سیوانی فرماندار شهرستان خوی با تأکید بر وم توجه جدی و مسئولانه به آثار باستانی و تاریخی شهرستان خوی اظهار داشت : آثار باستانی و تاریخی یک منطقه بعنوان هویت و شناسنامه ، نشانگر فرهنگ و تمدن مردم آن منطقه می باشند و باید با نگاه دلسوزانه و مسئولانه در حفظ و نگهداری این آثار تلاش نمائیم . وی همچنین ت یب و از بین بردن آثار تاریخی و پیشینه تاریخی یک منطقه را از نظر اجتماعی و فرهنگی برای آن منطقه بسیار مضرر دانسته و تصریح کرد : از بین بردن پیشینه تاریخی باعث منفک شدن مردم از گذشته خود و ایجاد سردرگمی فرهنگی و اجتماعی در جامعه و همچنین ایجاد آسیب های جبران ناپذیری بر پیکره جامعه خواهد شد . شایان ذکر است : انجمن های میراث فرهنگی نهادی است، ملی- فرهنگی و غیر انتفاعی،وابسته به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که بر حسب ضرورت و تشخیص سازمان در مراکز استانها، شهرستانها، بخشها و روستاها یا برای موزه ها و آثار تاریخی با هدف جلب حمایت مادی و معنوی مردم و مشارکت همه جانبه عموم مردم در زمینه پژوهش، حفظ، احیاء معرفی و آموزش میراث فرهنگی کشور تشکیل می شود.
محمد علی طالبی گفت: رس سینما نشان دادن هویت، تمدن و فرهنگ ایرانی و ی است و هنرمندان باید این رس را به درستی انجام دهند.
تمدن مادی غرب ب ایه مادیت و دنیاگرایی بنا شده و چون سران و حاکمان آن دیار، شیفته قدرت و ثروت و لذت هستند، برای رسیدن به این هدف خود نیاز به مردمی مادی و جدای از معنویت دارند. از این رو تلاش می کنند مظاهر معنویت را از بین برده و اسباب غفلت و مادیت را ترویج و گسترش دهند. «تمدن غربی بر پایه ستیز با معنویت و طرد معنویت بنا شد ... این تمدن مادی و دور از معنویت هر چه پیشرفت کند، انحرافش بیشتر می شود؛
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مسلمانان با سرمشق قرار دادن گفتار و رفتار بزرگان دین به ب و ترویج معارف و علوم مختلف همت گماشتند و ره آورد تلاش هایشان بنیاد نهادن بنای بلند فرهنگ و تمدن بود، در…
ایسنا نوشت: اطلاعات گفت: روحیه شهادت طلبی بزرگترین قدرت بازدارنده ایران علیه تهاجم دشمن است.
هرجامعه در مسیر خلاقیتهای خود بدنبال شه و ابتکار و عمل، است در این ح مفهوم مجموعه «فرهنگ» درمعنا " حرکت خلاقه به خود می گیرد که درنقطه مع آن ،آغاز انقطاع و گسست مجددرا به همراه خواهد داشت.هرجامعه ریشه در سنت و باورها،مجموعه آداب و ادب ها،هنرها و رفتارهایی دارد که درمجموع فرهنگ نامیده می شود و هرچه ریشه فرهنگی استوارتری داشته باشد خطرآسیب پذیری کمتری دارد.میراث که بخش عظیمی از فرهنگ ما است درخطرآسیب پذیری جدی قرار گرفته است.با این ت یب و سرقت ها و از بین رفتن گنجینه های ارزشمند باستانی، جامعه ما دیرگاهیست که در انقطاع تاریخی و گسست فرهنگی قرار دارد .فرهنگ مادی و معنوی، هویت هر جامعه ای را بیان میدارد هیچ فرهنگی همانند فرهنگ دیگر نیست بدلیل اینکه هیچ جامعه ای همانند جامعه دیگر نیست. خصوصا اگر با جامعه ی برخوردار از میراث سترگی چون (ایران) به شایستگی همه جهان درتصور باشد،بشمار جوامع و اقوام و ملتها فرهنگ وجود دارد و این فرهنگها گاهی با هم قرابت و دارند .جامعه هم فرهنگ ساز است و هم در رابطه با فرهنگ قوام می پذیرد. در طول تاریخ جوامع بسیار تاثیرات بسیاری از تمدن ایران گرفته واثرگذار بر این تمدن هرچند کم بوده اند.آن نیروی محرکه تغییر که دست آورد خلاقیتهای جامعه است و جامعه را در مسیر تحول و تکامل اجتماعی قرار میدهد و به آن پویتئی (دینامیسم) می بخشد، فرهنگ جامعه است و بزبان دیگر فرهنگ هر جامعه ای روان آن جامعه می باشد.اگرفرهنگ پویائی خود را از دست بدهد می میرد وبه مرور دهور، تمدن باستانی یک ملت را درکام خود فرو خواهد برد. پس فرهنگ که مخلوق جامعه است .وقتی در این حلقه های فرهنگی که باید حلقه پیوند باشندخللی ایجاد شود توفانی از اغت ،آشوب واختلال هویتی پدید خواهد آمد.هنوز همه ابعاد فاجعه زوال فرهنگ و ت یب های فرهنگی مورد بحث ما و اضلاع فاجعه آمیز مفقود شدن آن ها را وانگشوده ایم که تا وانگشوده بماند
گرمی: ن بی حجاب اسیر شده دشمن در تهاجم فرهنگی هستند خطیب گرمی گفت: ن بی حجاب مروج فرهنگ غربی و پیاده نظام و اسیر شده دشمنان در تهاجم فرهنگی هستند. حجت ال یدالله صفری در خطبه های گرمی با اشاره به روز و حجاب، اظهار داشت: در زمان فعلی دشمن با ابزارهای مختلف تلاش می کند کشف حجاب را در ایران ترویج دهد....
گرمی: ن بی حجاب اسیر شده دشمن در تهاجم فرهنگی هستند خطیب گرمی گفت: ن بی حجاب مروج فرهنگ غربی و پیاده نظام و اسیر شده دشمنان در تهاجم فرهنگی هستند. حجت ال یدالله صفری در خطبه های گرمی با اشاره به روز و حجاب، اظهار داشت: در زمان فعلی دشمن با ابزارهای مختلف تلاش می کند کشف حجاب را در ایران ترویج دهد....
در مورد محتوای اجتماعی آثار ادبی دوران اخیر ایران حدود دوازده موضوع اصلی وجود دارد که شش تای آنها به نقد تحلیلی این مقاله مربوط می شود که درباره تأثیر اجتماعی آثار مدرنیست های ادبی ایران است : 1ــمخالفت با رژیم پهلوی 2ــ رد جنبه هائی از شیعه گری 3ــ انتقاد از غرب گرائی 4ــ موضوع از دست دادن هویت ایرانی 5ــ اهمیت موضوع عقب ماندگی اجتماعی و اقتصادیی ایران 6ــ مسئله احساس عمیق ملی گرائی فرهنگی .
معظم انقلاب در دیدار شاعران: برخی تهاجم گسترده جبهه سوگند خورده علیه هویت ی و فرهنگی را نمی بینند/ شاعران پاسداران هویت فرهنگی ملت برخی تهاجم گسترده جبهه سوگند خورده علیه هویت ی و فرهنگی را نمی بینند/ شاعران پاسداران هویت فرهنگی ملت انقلاب در دیدار با جمعی از شاعران، وجود انگیزه مهم «پاسداری از هویت فرهنگی» را زمینه ساز احساس وظیفه برای مقابله با تهاجم آشکار دشمن به هویت ملی خواندند و فرمودند: اشکال برخی این است که اصل تهاجم گسترده جبهه سوگند خورده علیه هویت ی و هویت فرهنگی را با وجود نشانه های آشکار آن نمی بینند، اما شاعر با روح هنری و نگاه تیزبین و دغدغه مند خود، به دفاع از این هویت برمی خیزد.
منچستریونایتد از همه جهت در تلاش است تا آنتوان گریزمان، هافبک اتلتیکو را به خدمت بگیرد ولی سرزو،رئیس باشگاه با قدرت مقابل این مشتری ایستاده است.
آثار و ابنیه تاریخی بدون شک مصداق بارز پشتوانه حیاتی و غیرقابل انکار تمدن بشری عموماً و علی الخصوص تاریخ تمدن و فرهنگ کشورها هستند به موجب آن تمامی ملت ها امکان شناخت مبانی شکل گیری حیات فکری و اجتماعی خویش و چگونگی زندگی و تعامل با سایر ملتها در دنیای جدید را خواهد داشت.بنابراین آگاهی دادن به افراد که نا آگاهانه باعث صدمه زدن به این آثار ملی می شوند، یک وظیفه تلقی می گردد تا اینا سناد هویت ما برای نسل های بعد حفظ گردند.هر چیزی که از گذشتگان به جای مانده، حامل پیامی است، پیامی از چگونگی زندگی، تلاش و نبرد انسان برای زنده ماندن و غلبه بر طبیعت، برای رفع نیاز خود و استفاده درست از آن چه در دسترس بوده است. این تلاش ها به صورت تجربیات راهگشا در تکوین و تکامل تمدن های بشری نقش اساسی داشته است. تصویری که بر سفال های هزاره پنجم و ششم بیش از میلاد نقش بسته، بیان کننده درک مفاهیم و شناخت از طبیعت توسط مردم فلات ایران در آن روزگار است. یک قطعه سفال منقوش به جای مانده از هزاران سال پیش، برگی مستند از تاریخ این سرزمین است. به کمک همین نقوش می توان راز پیدایش خط را دریافت. از این رو حتی یک سفال ارزش بسیار می یابدو حفظ آن به عنوان میراث بشری ضرورت می یابد. همین طور یک مکان یا محوطه تاریخی، ارزشی گسترده می یابد که باید در حفظ و نگهداری آن کوشید.ارزش آثار باستانی در پیام های تاریخی نهفته در آن ها است.امروزه بسیاری ازرفتارهایی که با میراث فرهنگی ما صورت می گیرد ناشی از فقر دانایی است یک اثر و یا مکان تاریخی وحتی مکان طبیعی دارای ویژگی هایی است که توانسته است انسان ها را به خود جلب کند. اگرچه با گذشت زمان و وقوع جریان ها و دگرگونی های عمده بر جهان، میراث فرهنگی نیز دستخوش تغییرات و دگرگونی شده است لیکن در گذشته دیدگاهی وجود داشت مبنی بر این که میراث فرهنگی را مجزا از سایر پدیده ها و آثار بدانیم یعنی آن را به عنوان یک ارزش قلمداد کنیم و همگان از آن و حفظ و حراست کنیم. این نگاه ها در حال حاضر تغییر کرده است. در نگرش جدید، میراث فرهنگی جزئی از زندگی روزمره انسان هاست، به طوری که از آن می توان یک عامل هویت بخشی نام می برند. میراث فرهنگی در نقش یک عامل هویت ساز بیانگر چیستی و کیستی یک جامعه یا یک شهر و روستا است و چون با زندگی مردم عجین می شود لذا میراث فرهنگی زنده خواهد ماند.ماندگاری تمدن ها و انسان های متمدن بی گمان در گرو ماندگاری مجموعه میراث فرهنگی می باشد. کاروان سرای تاریخی و زیبای روستای شوریاب کاروان سرای تاریخی روستای شوریاب 18 کیلومتری شهر همت آباد مرکز بخش طاغنکوه.قاجار
به دلیل اهمیت هویتی اماکن تاریخی و آثار باستانی و نقش جهانشمولی آن در اقتصاد جهانی درباره این مقوله فراوان گفته ایم.این دفینه ها و گنجینه های مادی و معنوی ملت ،میراث فرهنگی آنها محسوب می گردد.بیان کننده پیشینه تاریخی و تمدن هستند هرچند قدمت تاریخی این اشیا» خود سبب ارزشمند بودن آنان و اعتبار تاریخی ملتها می شود لیکن در مقوله میراث ملتها ارزش مادی آثارجایگاه نخست اهمیتی ندارد بلکه مهر تائیدی بر هویت و اعتبار و افتخار ملی ملتها است از این جهت برای نگهداری و مراقبت از این هویت های تاریخی ملتها هزینه های هنگفتی پرداخت می کنند. هر اثر از کوچکترین تا عظیم ترین یک ورغی از ورق تاریخی بشمار می رود ورغی که تجلی بخش شکوه و فر و غرورملتها است.سرزمین ما با دارا بودن میلیون ها ورق تاریخی کشوری تمدن ساز و بالنده بشمار می رود.سزاواراست در همه ادوار از این آثار و اشیا» باستانی به عنوان ورغی از ورق تاریخ بهره مند شود اما این ورغ و ورق همواره مورد دستبرد دشمنان ومطمع نظربیگانگان قرار گرفته است و از این منظر باید گفت هیچگاه از خطر ی و سرقت این اشیا» بی نصیب نبوده است.آثار باستانی کشور پیشینه تاریخی محسوب می گردند و از روی دارای ارزش و اهمیت فراوان هستند مردم با دیدن آنها به وحدت ارزش های انسانی نیاکان خود پی می برند . آثار باستانی میراثی همگانی وهر ورق پرورغ (روشنایی بخش)آن ،دارای ارزش تاریخی وحیاتی است مردمی با تمدنی چند هزارساله باید در حفظ و نگهداری آن تلاش بسیار نمایند.هرشئی و اثرتاریخی یک حقیقت تاریخی بوده و باید آنچنان که هست به آن احترام گذاشت.زیرا آثار و اشیا،محوطه ها و بناهای تاریخی ملت ها، سرشار از پیام های روشن روزگار گذشته و شاهد زنده سنت ها هستند که تا به امروز باقی مانده اند. با اینکه مردم جهان پیرامون بیش از پیش به وحدت ارزش های بشری آگاهی یافته و یادمان های باستانی را به عنوان میراث همگانی می دانند. هنوز ما معنای این ارزش های هنری وهمگانی حراست از این میراث را به رسمیت نشناخته ایم. http://www.jamejamonline.ir/media/images/1388/11/28/100867679201.jpg *برگ و صفحه **فروغ و روشنایی
آثارتاریخی ملتها میراث باقیمانده از گذشتگان وحاصل هزاران سال تجربه است، تجربه های تکارناپذیری که برای انسان ارزشمند هستند و از این طریق زمینه های عبرت برای انسان فراهم میآورندتوجه به اشیاء گذشتگان در ذات بسیاری از انسان ها وجود دارد و همان ها همیشه سعی کرده اند از این آثار به نحوی نگهداری و مراقبت کنند. میراث وتنوع فرهنگی آن، آیینه جان، شه و معنویت بوده که در معرض بی توجهی و نابودی قرار گرفتن آن تهدیدی برای موجودیت بشر است..آگاه سازی مردم به میراث های ارزشمند و برنامه ریزی های دقیق فرهنگی، عمرانی در جهت نگهداری وپاسداری از میراث فرهنگی امروزه وجهه ای جهانی یافته و زمینه های گفتگوی سالم ملتها و اقوام رافراهم کرده و از این رو میراث فرهنگی و یادمانهای تاریخی از مهمترین ابزارهای این گفتگو است. میراث تمدن هر دیار، درحکم دریچه های است، که به سوی روحیات و خلق خوی و آداب و رسوم نین آن دیار باز می شود. شناختن و شناساندن آثار تمدن چهرهای تابناک هر نقطه به حکم وظیفه بر همگان واجب است. از هر دریچه هم به آن بنگریم، یک پیام کاملا دارد و آن اینکه: آینده از آن ملتی است که گذشته خود را بشناسد. این دستآوردهای مادی و معنوی گذشتکان عصاره شخصیت وجودی و هویت فرهنگی، اعتقادی و هر ملتی در تاریخ هستند در مبادلات فرهنگی آینده، هر ملتی همان قدر دارای شخصیت هویت و اص ریشه و ارزش تاریخی است، که مستنداتی به عنوان میراث فرهنگی از خود ارایه نماید،پس اولین اقدام نگهداری آثار و اشیاء (مستندات تاریخی) است، مردم با صیانت و حفظ گنجینه های تاریخی هنرهای ملی –باستانی خو را به جهانیان می شناسانند.میراث فرهنگی هویت تاریخی را جایگزین سرگردانیهای فرهنگ وارداتی می کند .مردم با دیدن و شناختن میراث تاریخی و فرهنگی احساس تحسین و هویتی اصیل و استوار می نمایند،با از دست دادن هرکدام از ارزش ها فاصله می گیرند.این لکه ننگ ت یب از دامان میراث باید زدوده شود.ایران سرزمینی با پیشینه دیرین و یکی از کهن سرزمین ها است، و در دامان خود میراث های کهن و با ارزشمندی را جای داده است، که معرفی، بازسازی، حفاظت و کاربری های گوناگون آنها متناسب با زمان می تواند در دوره ای که بحران هویت یک معضل است و تهاجم فرهنگی سرزمینهای کهن را آماج خود قرار داده است یکی از را ارهای آشنایی نسلهای امروز شناخت و حفظ و احیاء آثار تاریخی است.میراث فرهنگی یعنی سابقه تمدن و هنر در دنیا وحفظ آن هم حفظ معنویات و وارستگی ها است. نسل های فراروی درصورتی احساس تحسین و بالندگی می کنند برای میراث تاریخی و فرهنگی خود یک سربازباشند.
سفری به یزد، مهد تمدن کهن ایران زمین استان یزد از سرزمینهای کهن و تاریخی ایران زمین است. در بعضی از منابع بنای اولیه برخی از ای این استان چون (میبد) را به سلیمان پیغمبر، (یزد) را به ضحاک و اسکندر مقدونی و (ابر کوه) را به ابراهیم پیغمبر نسبت داده اند. این بیانگر قدمت و دیرینگی پیشینیه تاریخی و فرهنگی سرزمین و مردم این دیار است. مجموعه آثار باستانی پراکنده موجود در این استان نیز به سهم خود گویای این پیشینه تاریخی....
90tgvg59cl6bnaylypz.jpeg اگر شما در سنگر خوابت برد ، معنایش این نیست که دشمنت هم در سنگر مقابل خوابش برده است، تو خوابت برده، سعی کن خودت....... عده ای خیال کرده اند که وقتی ما به تهاجم فرهنگی غرب حمله می کنیم ، فقط مسأله مان این است که یک نفر در خیابان حجابش را درست رعایت نکرده است...... .مسأله یک قشر خاص نیست ، مسأله ، مسأله ایران است ، مسأله است ، مسأله عزیزترین اندوخته های یک ملت است ، مگر شوخی است ؟ دشمن می خواهد با این شوخی کند.دشمن می خواهد این را به بازی بگیرد، باید جبهه فرهنگی به وجود بیاید ، سنگر های فرهنگی باید به وجود بیا ید. همه باید کار کنند و امروز ، روز کار اس..... کار نکرده هم زیاد است که باید انجام بگیرد
امـام خامنــه ای حفظه الله :
در تهاجم معنــوى، تهاجم فرهنــگى، تهاجم نــرم، شما دشمن را
در مقابل چشمتـان نمى بینیـد. هوشیـارى لازم است.
من از همه ى ملت ایــران بخصوص از جوان ها خواهش میکنـم بـا هوشیارى کامل مـرزهاى فکــرى و روحـى را حراست کنیــد.
نگذاریـد دشمن مثل موریانـه اى بـه جان پایـه هاى فکــرى و اعتـقادى
و ایمانـى مردم بیفتــد و آنها را دچار رخنــه کنــد.
ایسنا نوشت: اطلاعات گفت:روحیه شهادت طلبی بزرگترین قدرت بازدارنده ایران علیه تهاجم دشمن است.