برای خاک نمیتوان زلال بودن آب را تفسیر کرد

در هر قدم زلال بودم و با هر قدم لجنزاری در بستر رودم را دیدی تا بدانی و ببینی پا در چه مسیری میگذاری. مسیر ما آز آگاهی جدا شد. وقتی تو با هر قدم بستر آب گل آلودت را زلال تعبیر کردی و من همراه آن شدم تا پاگیر آن باشم. مسیر ما از آگاهی جدا شد. وقتی من همان زلال به لجن آلوده ماندم وتو زلالی شدی لجنزار در بستر رودخانه. مسیر ما از اینجا جدا شد: از جایی که هر دو زلال شدیم وتو دانستی پا کجا گذاشتی و من پاگیر شدم. دوشنبه 31/1/94
اینجا کربلاست...
صبح اربعین...
امروز اینجا منزلگاه میلیون ها عاشق حسینی است
تا چشم کار میکند دل می بینید...
نوزاد ، نوجوان، جوان و پیر
زن و مرد
فقیر و پولدار
همه در ازدحام ورود به بین الحرمین...
حرم غوغاست...
روز خاصی است امروز...
جنس خاصی دارد
از جنس حسین
از جنس اشک
اصلا قلم در دست آدم بی قراری می کند
واژه ها هم از اختیار ادبیات خارج است...
اصلا عامیانه بگویم ،عالم عزادار است... اینجادل ها زلال است.. اشک ها زلال است...
زلال زلال...
فقط نقطه چین میتواند جملاتم را کامل کند... جای همه ی جامانده ها خالیست اینجا... کربلا -- اربعین حسینی --94/9/11 -- حسین
رویای با تو بودن را نمی توان نوشت نمی توان گفت و حتی نمیتوان سرود با تو بودن قصه شیرینی است به وسعت بینهایت

و داشتن تو فانوسی به روشنایی هر چه تاریکی در نداشتنت به انتظار ساحل نگاهت می نشینم و می مانم تا ابد تا وقتی که شبنم زلال احساست چشمهایم را درخشان کند
پرسیدم... چطور ، بهتر زندگی کنم ؟ با کمی مکث جواب داد : گذشته ات را بدون هیچ تأسفی بپذیر ، با اعتماد ، زمان ح را بگذران ، و بدون ترس برای آینده آماده شو . ایمان را نگهدار و ترس را به گوشه ای انداز . شک هایت را باور نکن ، وهیچگاه به باورهایت شک نکن . زندگی شگفت انگیز است ، در صورتیکه بدانی چطور زندگی کنی . پرسیدم ، آ .... ، و او بدون اینکه متوجه سؤالم شود ، ادامه داد : مهم این نیست که قشنگ باشی ... ، قشنگ این است که مهم باشی ! حتی برای یک نفر . کوچک باش و عاشق ... که عشق ، خود میداند آئین بزرگ ت را .. بگذارعشق خاصیت تو باشد ، نه رابطه خاص تو با ی . موفقیت، پیش رفتن است نه به نقطه ی پایان رسیدن .. داشتم به سخنانش فکر می که نفسی تازه کرد وادامه داد ... : هر روز صبح در آفریقا ، آهویی از خواب بیدار میشود و برای زندگی و امرار معاش در صحرا میچرد ، آهو میداند که باید از شیر سریعتر بدود ، در غیر اینصورت ط شیر خواهد شد ، شیر نیز برای زندگی و امرار معاش در صحرا میگردد ، که میداند باید از آهو سریعتر بدود ، تا گرسنه نماند . مهم این نیست که تو شیر باشی یا آهو ... ، مهم اینست که با طلوع آفتاب از خواب بر خیزی و برای زندگیت ، با تمام توان و با تمام وجود شروع به دویدن کنی .. به خوبی پرسشم را پاسخ گفته بود ولی میخواستم باز هم ادامه دهد و باز هم به ... ، که چین از چروک پیشانیش باز کرد و با نگاهی به من اضافه کرد : زلال باش ... ، زلال باش .... ، فرقی نمیکند که گودال کوچک آبی باشی ، یا دریای بیکران ، زلال که باشی ، آسمان در توست
پرسیدم... چطور ، بهتر زندگی کنم ؟ با کمی مکث جواب داد : گذشته ات را بدون هیچ تأسفی بپذیر ، با اعتماد ، زمان ح را بگذران ، و بدون ترس برای آینده آماده شو . ایمان را نگهدار و ترس را به گوشه ای انداز . شک هایت را باور نکن ، وهیچگاه به باورهایت شک نکن . زندگی شگفت انگیز است ، در صورتیکه بدانی چطور زندگی کنی . پرسیدم ، آ .... ، و او بدون اینکه متوجه سؤالم شود ، ادامه داد : مهم این نیست که قشنگ باشی ... ، قشنگ این است که مهم باشی ! حتی برای یک نفر . کوچک باش و عاشق ... که عشق ، خود میداند آئین بزرگ ت را .. بگذارعشق خاصیت تو باشد ، نه رابطه خاص تو با ی . موفقیت، پیش رفتن است نه به نقطه ی پایان رسیدن .. داشتم به سخنانش فکر می که نفسی تازه کرد وادامه داد ... : هر روز صبح در آفریقا ، آهویی از خواب بیدار میشود و برای زندگی و امرار معاش در صحرا میچرد ، آهو میداند که باید از شیر سریعتر بدود ، در غیر اینصورت ط شیر خواهد شد ، شیر نیز برای زندگی و امرار معاش در صحرا میگردد ، که میداند باید از آهو سریعتر بدود ، تا گرسنه نماند . مهم این نیست که تو شیر باشی یا آهو ... ، مهم اینست که با طلوع آفتاب از خواب بر خیزی و برای زندگیت ، با تمام توان و با تمام وجود شروع به دویدن کنی .. به خوبی پرسشم را پاسخ گفته بود ولی میخواستم باز هم ادامه دهد و باز هم به ... ، که چین از چروک پیشانیش باز کرد و با نگاهی به من اضافه کرد : زلال باش ... ، زلال باش .... ، فرقی نمیکند که گودال کوچک آبی باشی ، یا دریای بیکران ، زلال که باشی ، آسمان در توست
پرسیدم... چطور ، بهتر زندگی کنم ؟ با کمی مکث جواب داد : گذشته ات را بدون هیچ تأسفی بپذیر ، با اعتماد ، زمان ح را بگذران ، و بدون ترس برای آینده آماده شو . ایمان را نگهدار و ترس را به گوشه ای انداز . شک هایت را باور نکن ، وهیچگاه به باورهایت شک نکن . زندگی شگفت انگیز است ، در صورتیکه بدانی چطور زندگی کنی . پرسیدم ، آ .... ، و او بدون اینکه متوجه سؤالم شود ، ادامه داد : مهم این نیست که قشنگ باشی ... ، قشنگ این است که مهم باشی ! حتی برای یک نفر . کوچک باش و عاشق ... که عشق ، خود میداند آئین بزرگ ت را .. بگذارعشق خاصیت تو باشد ، نه رابطه خاص تو با ی . موفقیت، پیش رفتن است نه به نقطه ی پایان رسیدن .. داشتم به سخنانش فکر می که نفسی تازه کرد وادامه داد ... : هر روز صبح در آفریقا ، آهویی از خواب بیدار میشود و برای زندگی و امرار معاش در صحرا میچرد ، آهو میداند که باید از شیر سریعتر بدود ، در غیر اینصورت ط شیر خواهد شد ، شیر نیز برای زندگی و امرار معاش در صحرا میگردد ، که میداند باید از آهو سریعتر بدود ، تا گرسنه نماند . مهم این نیست که تو شیر باشی یا آهو ... ، مهم اینست که با طلوع آفتاب از خواب بر خیزی و برای زندگیت ، با تمام توان و با تمام وجود شروع به دویدن کنی .. به خوبی پرسشم را پاسخ گفته بود ولی میخواستم باز هم ادامه دهد و باز هم به ... ، که چین از چروک پیشانیش باز کرد و با نگاهی به من اضافه کرد : زلال باش ... ، زلال باش .... ، فرقی نمیکند که گودال کوچک آبی باشی ، یا دریای بیکران ، زلال که باشی ، آسمان در توست
زلال ترین آب های جهان در کدام کشورها هستند؟
با کجارو همراه باشید تا ۱۳ مکان برتر از آب‌های زلال جهان را بشناسیم.
مجموعه: مکانهای تفریحی جهان

به جرات می توان گفت، رود «ویرزاسکا» در سوئیس یکی از زلال ترین رودهای جهان است، بگونه ای که به راحتی می توان کف این رودخانه را دید.  رود «ویرزاسکا» در سوئیس را باید یکی از زلال ترین و شفاف ترین رودهای جهان به شمار آورد، آب این رودخانه چنان زلال است که به راحتی می توان کف آن را دید و همین ویژگی آن موجب شده تا سالیانه هزاران گردشگر را به خود جذب کند.   تصاویری از این رود زیبا مشاهده می کنید:     زلال ترین رودخانه جهان,رود ویرزاسکا     زلال ترین رودخانه جهان,رود ویرزاسکا   زلال ترین رودخانه جهان,رود ویرزاسکا   زلال ترین رودخانه جهان,رود ویرزاسکا   زلال ترین رودخانه جهان,رود ویرزاسکا   زلال ترین رودخانه جهان,رود ویرزاسکا   زلال ترین رودخانه جهان,رود ویرزاسکا    زلال ترین رودخانه جهان,رود ویرزاسکا   زلال ترین رودخانه جهان,رود ویرزاسکا   زلال ترین رودخانه جهان,رود ویرزاسکا   زلال ترین رودخانه جهان,رود ویرزاسکا   منبع:farsnews.com دور دنیا با یک کلیک 12 رودخانه برجسته دنیا زیبایی های لبِ رودخانه های رمانتیک اروپا طولانی ترین رودخانه کردستان


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
سرم که به گرم شد اینجا را کمتر مینویسم!این روزها زندگی ام پر شده از آدم های یواشکی!آدم های یواشکی که یواشکی تصمیم می گیرند یواشکی عمل می کنند و حتی یواشکی راه می روند از جلوی چشم هایم!شاید می ترسند!می ترسند یکی کی برود توی زندگی شان! ابش کند!شک به سادگی خودم!به سادگی دوست هایم!دوست داشتم زلال نبودن را تجربه کنم!!گل آلود گل آلود شوم و از گل آلود بودن خودم ماهی بگیرم!حس خوبی نیست اما!همان یک روزی که با خودم و یواشکی ها قهر ..آدم ها مثل هم نیستند!بعضی ها یواشکی اند!بعضی ها مثل رودخانه اند!زلال زلال!چقدر این آدم های  زلال قیمتی اند برای من!مثل آب آرام بخشند!مثل آدم های واحد چهار!مثل پروین!مثل فرشته خانم کلاس ما اکرم... شاید آدم باید یواشکی باشد تا به چیزهایی که به خودش متعلق نیست تعلق بگیرد!اما... من آدم های یواشکی را دوست ندارم!دوست داشتنشان کار من نیست!!دلم می تپد برای آدم های زلالی که دنیا را فقط خودشان و خواسته هاشان نمی بینند!
تهران- ایرنا- خوارزمی معتقد است، در صورتی که انسان های افسرده، ناامید و خشمگین آموزش های توانمندی در عرصه های مختلف ب کنند، می توان احساسات منفی آنها را به زلال سازندگی تبدیل کرد.
دومین شب شعر «یادهای زلال» به منظور بزرگداشت شاعران و نویسندگان فقید کشور سوم اسفندماه در ساختمان بنیاد پژوهش های ی آستان قدس رضوی برگزار می شود.
همدان - شهرستان نهاوند که به شهر سراب های زلال شهرت یافته این روزها در تکاپوی آماده شدن برای پذیرایی مسافران نوروزی است تا از مهمانان خود در دل طبیعت پذیرایی کند.
ی از هدررفت آب زلال در فاضلاب شهری شهرستان مشهد را مشاهده می کنید.
مهم این نیست که قشنگ باشی .... قشنگ این است که مهم باشی ! حتی برای یک نفر . کوچک باش و عاشق .... که عشق خود می داند آئین بزرگ ت را ... بگذار عشق خاصیت تو باشد نه رابطه خاص تو با ی . موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه پایان رسیدن . زلال باش ... زلال باش .. فرقی نمی کند که گودال کوچک آبی باشی یا دریایی که بیکران زلال باشد . آسمان در تو پیداست .در دنیا فقط ۳ نفر هستند که بدون هیچ چشمداشت و منتی فقط به خاطر خودت خواسته هایت را بر طرف می نمایند . پدر و مادر و نفر سومی که پیدایش می کنی . مواظب باش که از دستش ندهی و بدان تو هم برای او نفر سوم خواهی بود
شنا در آب‌های زلال مزه و هیجان دیگری دارد و تجربه‌ اینکه بتوانید هنگام حرکت در آب زیر پاهایتان را با شفافیت هر چه تمام‌تر ببینید تجربه‌ای منحصر به فرد است. در این مقاله قصد داریم به…
با من چه کرده است ببین بی ارادگی افتاده ام به دام تو ای گل به سادگی جای ترنج،دست و دل از خود بریده ام این است راز و رمز دل از دست دادگی ای سرو! ذکر خیر تو را از درخت ها افتادگی شنیده ام و ایستادگی روحی زلال دارم و جانی زلال تر آموختم از آینه ها صاف و سادگی با سکّه ها بگو غزلم را رها کنند شاعر کجا و تهمت اشراف زادگی .... سعید بیابانکی
با من چه کرده است ببین بی ارادگی افتاده ام به دام تو ای گل به سادگی جای ترنج،دست و دل از خود بریده ام این است راز و رمز دل از دست دادگی ای سرو! ذکر خیر تو را از درخت ها افتادگی شنیده ام و ایستادگی روحی زلال دارم و جانی زلال تر آموختم از آینه ها صاف و سادگی با سکّه ها بگو غزلم را رها کنند شاعر کجا و تهمت اشراف زادگی ....
با من چه کرده است ببین بی ارادگی
افتاده ام به دام تو ای گل به سادگیجای ترنج،دست و دل از خود بریده ام
این است راز و رمز دل از دست دادگیای سرو! ذکر خیر تو را از درخت ها
افتادگی شنیده ام و ایستادگیروحی زلال دارم و جانی زلال تر
آموختم از آینه ها صاف و سادگیبا سکّه ها بگو غزلم را رها کنند
شاعر کجا و تهمت اشراف زادگی .... (سعید بیابانکی)
۹۳/۴/۲۰ پرسیدم … ، چطور ، بهتر زندگی کنم ؟ با کمی مکث جواب داد : گذشته ات را بدون هیچ تأسفی بپذیر ، با اعتماد ، زمان ح را بگذران ، و بدون ترس برای آینده آماده شو . ایمان را نگهدار و ترس را به گوشه ای انداز . شک هایت را باور نکن ، وهیچگاه به باورهایت شک نکن . زندگی شگفت انگیز است ، در صورتیکه بدانی چطور زندگی کنی . پرسیدم ، آ …. ، و او بدون اینکه متوجه سؤالم شود ، ادامه داد : مهم این نیست که قشنگ باشی … ، قشنگ این است که مهم باشی ! حتی برای یک نفر . موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه ی پایان رسیدن .. داشتم به سخنانش فکر می که نفسی تازه کرد وادامه داد … : هر روز صبح در آفریقا ، آهویی از خواب بیدار می شود و برای زندگی و امرار معاش در صحرا میچراید ،آهو میداند که باید از شیر سریعتر بدود ، در غیر اینصورت ط شیر خواهد شد ، شیر نیز برای زندگی و امرار معاش در صحرا میگردد ، که میداند باید از آهو سریعتر بدود ، تا گرسنه نماند …مهم این نیست که تو شیر باشی یا آهو … ، مهم اینست که با طلوع آفتاب از خواب بر خیزی و برای زندگیت ، با تمام توان و با تمام وجود شروع به دویدن کنی .. به خوبی پرسشم را پاسخ گفته بود ولی میخواستم باز هم ادامه دهد و باز هم به … ، که چین از چروک پیشانیش باز کرد و با نگاهی به من اضافه کرد : زلال باش …. ، زلال باش …. ، فرقی نمیکند که گودال کوچک آبی باشی ، یا دریای بیکران ، زلال که باشی ، آسمان در توست .
۹۳/۴/۲۰ پرسیدم … ، چطور ، بهتر زندگی کنم ؟ با کمی مکث جواب داد : گذشته ات را بدون هیچ تأسفی بپذیر ، با اعتماد ، زمان ح را بگذران ، و بدون ترس برای آینده آماده شو . ایمان را نگهدار و ترس را به گوشه ای انداز . شک هایت را باور نکن ، وهیچگاه به باورهایت شک نکن . زندگی شگفت انگیز است ، در صورتیکه بدانی چطور زندگی کنی . پرسیدم ، آ …. ، و او بدون اینکه متوجه سؤالم شود ، ادامه داد : مهم این نیست که قشنگ باشی … ، قشنگ این است که مهم باشی ! حتی برای یک نفر . موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه ی پایان رسیدن .. داشتم به سخنانش فکر می که نفسی تازه کرد وادامه داد … : هر روز صبح در آفریقا ، آهویی از خواب بیدار می شود و برای زندگی و امرار معاش در صحرا میچراید ،آهو میداند که باید از شیر سریعتر بدود ، در غیر اینصورت ط شیر خواهد شد ، شیر نیز برای زندگی و امرار معاش در صحرا میگردد ، که میداند باید از آهو سریعتر بدود ، تا گرسنه نماند …مهم این نیست که تو شیر باشی یا آهو … ، مهم اینست که با طلوع آفتاب از خواب بر خیزی و برای زندگیت ، با تمام توان و با تمام وجود شروع به دویدن کنی .. به خوبی پرسشم را پاسخ گفته بود ولی میخواستم باز هم ادامه دهد و باز هم به … ، که چین از چروک پیشانیش باز کرد و با نگاهی به من اضافه کرد : زلال باش …. ، زلال باش …. ، فرقی نمیکند که گودال کوچک آبی باشی ، یا دریای بیکران ، زلال که باشی ، آسمان در توست .
خیال اوست هرگز نکنید رسوا ، جانی که شیفته اوست زیرا که این صورت طرحش از خیال اوست نقش خال پیشانی من از عشق اوست جاری گاه که می جوشداحساسم.. دلم درهوای اوست احوال دوست همه سرشت زندگی به دست اوست او که می شنود و ارزش می دهدتنها اوست برای زندگی ز آدمان تمنای کمکم نیست زدوستی خواهم مدد که واقف است به احوال دوست روح تنهایی قصه های شب را ازیادمن برده این تنهایی باران بهاری حتی تازه نمی کند روح تنهایی ز یاد برده ام گویا حدیث های ممتد دل را که شکوه این تنهایی میهمان ماست چندی اشک دلم از غم این آوارگی ها به من می خندد این من است اشک را میان خنده ام می جوید دلم از لذت چکیده شدن بی طاب است اشک است که بر ماتم من می خندد برکه زلال آب چشمه ام پراز سیرآبی زلال آب ندارد فصل خزانی برکه زلال آب بی خزان طی میکنم این باقی سیر خموش نیست صدای مبهمی در صدای زلال آب
تفسیر از واژة فَسَرَ به معنای روشن و آشکار ساختن است و در اصطلاح، عبارت است از: زدودن ابهام از لفظ مشکل و دشوار، که در انتقال معنای مورد نظر، نارسا و دچار اشکال است. همین نکته مرز بین تفسیر و ترجمه است؛ زیرا ترجمه در جایی است که معنای لغوی لفظ را روشن نیست. ولی تفسیر آن است که در عین روشن بودن معنای لغت، هم چنان هاله ای از ابهام بر چهره ی آن نشسته است.[1]
علّامه ی طباطبایی فرمود: تفسیر عبارت است از روشن معانی آیات قرآن کریم و کشف مراد و مدلول آن ها.[2]
از خدا پرسیدم: خدایا چطور می توان بهتر زندگی کرد؟ خدا جواب داد : گذشته ات را بدون هیچ تاسفی بپذیر. با اعتماد زمان ح را بگذران و بدون ترس برای آینده آماده شو. ایمان را نگهدار و ترس را به گوشه ای انداز . شک هایت را باور نکن و هیچگاه به باورهایت شک نکن. فرقى نمی کند گودال آب کوچکى باشى یا دریاى بیکران... زلال که باشى، آسمان در توست...
گذشته ات را بدون هیچ تأسفی بپذیر ، با اعتماد ، زمان ح را بگذران ، و بدون ترس برای آینده آماده شو . ایمان را نگهدار و ترس را به گوشه ای انداز . شک هایت را باور نکن ، وهیچگاه به باورهایت شک نکن . زندگی شگفت انگیز است ، در صورتیکه بدانی چطور زندگی کنی . کوچک باش و عاشق ... که عشق ، خود میداند آئین بزرگ ت را .. بگذارعشق خاصیت تو باشد ، نه رابطه خاص تو با ی . موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه ی پایان رسیدن .. مهم اینست که با طلوع آفتاب از خواب بر خیزی و برای زندگیت ، با تمام توان و با تمام وجود شروع به دویدن کنی .. " زلال باش .... زلال باش ...." فرقی نمی کند که گودال کوچک آبی باشی ، یا دریای بیکران ، زلال که باشی ، آسمان در تو پیداست..
همزمان با مراسم معنوی اعتکاف، طرح «با قرآن در زلال اعتکاف» در استان چهارمحال و بختیاری اجرا می شود.
رئیس سازمان دارالقرآن گفت: امسال همچون سال های گذشته طرح «با قرآن در زلال اعتکاف» در دو هزار مسجد کشور اجرایی می شود.
جزایر اوکیناوا در استانی به همین نام در جنوب غرب ژاپن قرار دارد. آب و هوای نیمه گرمسیری اوکیناوا، آبهای زلال و آبی، و ص ه های مرجانی، این جزیره را به بهشت تبدیل کرده است. اینجا یکی از بهترین و زیباترین مکانهای سراسر دنیا برای غواصی است.آب های این جزیره گرم است و زلالی آن بی نظیر و باورن ی است.
ادامه: رشد فرهنگ در گرو بازگشت به قرآن(زلال بصیرت)
زلال باش ! آب ، گواراست وصدای آب هم آرام بخش است اما آبی که زلال باشد وگرنه آب گل آلود نه گوارایی دارد و نه آرامش می بخشد من وتو هم مثل آبیم ، اگر صاف وصادق باشیم دیگران در کنار ما به آرامش خیال می رسند و در کنار ما راحت وآسوده اند وگرنه مایه رنج آنها خواهیم بود . وچیزی که آدم را زلال وتصفیه میکند تقواست ؛ تقوا یعنی نامردی نکن ! بی انصاف نباش ! حرف ی را پیش دیگری نبر ! حرف ی را پیش ی نزن !
باسمه تعالی

برداشتهایی از زیارت جامعه

تسلیم حق

یکی از صفات چهارده معصوم تسلیم و مطیع بودن آنها در انجام اوامر الهی است.انسان ها همانند ظروف خالی می مانند.چنانچه ظرف وجودی خود را از معارف الهی پر کنند.آنگاه محبوب و با ارزش و عنایات الهی برای آنها سراریز می شود.
خداوند قابل دیدن با چشم سر نیست ولی قابل شناخت از طریق چهارده معصوم می باشد.در حقیقت چهارده معصوم شاگردان مکتب الهی هستند که معلم آن مکتب خدای متعال است.لذا آنچه می گویند منشا الهی دارد.
همانطوریکه خورشید مستقیما قابل دیدن نیست ولی قابل مشاهده در ظرفی که دارای آب زلال است می باشد.چهارده معصوم نیز وسیله ای برای انعکاس سخنان خدای متعال برای مردم هستند.همانند آینه ای زلال که نور الهی را به مردم بر می گردانند.

آن خ که پرستیم کجاست
او بود ظاهر وپنهان از ماست
اوبزرگ است و امید ست
خلق را هادی و خود نا پیداست

علی رجالی

@alirejali

زلال باش! آب،گواراست و صدای آن هم آرامش بخش است،
اما آبی که زلال باشد،و گرنه آب گل آلود نه گوارایی دارد و نه آرامش می بخشد، هم مثل آبیم،اگر صاف و صادق باشیم،دیگران در کنار ما به
آرامش خیال می رسند و در کنار ما راحت و آسوده اند وگرنه مایه ی رنج آنها خواهیم بود.
و چیزی که آدم را زلال و تصفیه می کند.صداقت است صداقت یعنی:نامردی نکن!بی انصاف نباش!حرف ی را پیش دیگری نبر! گذشت کن
دلامون سیاه شدن، برای هم تنگ نمی شن مثل آسمون دیگه، زلال و یکرنگ نمی شن اونکه گفت مهربونی، تا دنیا دنیاست میمونه راست میگفت، گمون می کرد دلامون از سنگ نمی شن دل تو امروزیه ، قصه ی دوست داشتنو باور نداره دل من قدیمیه، عاشق عشقیه که آ نداره روزگاری آدما مثل فرشته پاک بودن دلا اون روزا برای همدیگه هلاک بودن قصه ی "داش آکلو" بخون ، بخون تا بدونی عاشقای قدیمی عاشق چاک بودن دلامون سیاه شدن، برای هم تنگ نمی شن مثل آسمون دیگه، زلال و یکرنگ نمی شن اونکه گفت مهربونی، تا دنیا دنیاست میمونه راست میگفت، گمون می کرد دلامون از سنگ نمی شن قصه ی دوستت دارم رو، تو میگی پوشالیه دل من اما از این، نا باوری ها خالیه تو داری غریبه میشی با من و نمی دونی که میون غربت غم ها دلم چه حالیه دل تو امروزیه گلای کاغذی می خواد دل من قدیمیه این گلا رو می ده به باد