بو دادنی خداوند

به نام خداوند عشق به نام خداوند عشق و خداوند جان ها به نام خداوند شوق و خدای روان ها به نام خداوند مِهر و خدای محبّت به نام خداوند ذرّه ، خدای کلان ها به نام عزیزی که نور جهان است وبینا به نام خداوند نور زمین آسمان ها به نام خداوند راز و خِرَد، عشق و مستی خدای بزرگی به هر چه بشردر زمان ها به نام خدای رحیم و خداوند رحمان خدای توانا که آگه بُوَد از نهان ها به نام خ که داده به ماوشور و شادی به نام خداوند هستی خدای توان ها به نام خداوند وصل و خداوند راز به نام خداوند علم و قلم هم بیان ها به نام خداوند حلم و خداوند جود به نام خداوند روح و خدای جهان ها به نام تو سبحان ، به نام تو یزدانِ دانا گشودم کت ز عشق و بخواهم امان ها کتاب من از عشق پاک تو سَروَر بیان شد نه «فاتح » نیازش به عشق تو بادا، که جان ها


بنام خداوند ختم رسل
خداوند عرش و خداوند کل
بود منجی و هادی مسلمین
محمد فرستاده ای ذات کل

برای تمام چیزهای منفی که ما بخود می گوییم، خداوند پاسخی مثبت دارد. تو گفتی«آن غیر ممکن است»، خداوند پاسخ داد«همه چیز ممکن است». تو گفتی«هیچ واقعاً مرا دوست ندارد»، خداوند پاسخ داد«من تو را دوست دارم». تو گفتی«من نمی توانم خود را ببخشم»، خداوند پاسخ داد«من تو را بخشیده ام». تو گفتی«من بسیار خسته هستم»، خداوند پاسخ داد«من به تو آرامش خواهم داد». تو گفتی«من توان ادامه دادن ندارم»، خداوند پاسخ داد«رحمت من کافی است». تو گفتی«من نمی توانم مشکلات را حل کنم»، خداوند پاسخ داد«من گامهای تو را هدایت خواهم کرد». تو گفتی«من نمی توانم آن را انجام دهم»، خداوند پاسخ داد«تو هر کاری را با من می توانی به انجام برسانی». تو گفتی«آن ارزشش را ندارد»، خداوند پاسخ داد«آن ارزش پیدا خواهد کرد». تو گفتی«من احساس تنهایی می کنم»، خداوند پاسخ داد«من هرگز تو را ترک نخواهم کرد». تو گفتی«من به اندازه کافی باهوش نیستم»، خداوند پاسخ داد«من به تو عقل داده ام». تو گفتی«من می ترسم»، خداوند پاسخ داد«من روحی ترسو به تو نداده ام». تو گفتی«من همیشه نگران و ناامیدم»، خداوند پاسخ داد«تمام نگرانی هایت را به دوش من بگذار». تو گفتی«من به اندازه کافی ایمان ندارم»، خداوند پاسخ داد«من به همه به یک اندازه ایمان داده ام».
برای تمام چیزهای منفی که ما بخود می گوییم، خداوند پاسخی مثبت دارد. تو گفتی«آن غیر ممکن است»، خداوند پاسخ داد«همه چیز ممکن است». تو گفتی«هیچ واقعاً مرا دوست ندارد»، خداوند پاسخ داد«من تو را دوست دارم». تو گفتی«من نمی توانم خود را ببخشم»، خداوند پاسخ داد«من تو را بخشیده ام». تو گفتی«من بسیار خسته هستم»، خداوند پاسخ داد«من به تو آرامش خواهم داد». تو گفتی«من توان ادامه دادن ندارم»، خداوند پاسخ داد«رحمت من کافی است». تو گفتی«من نمی توانم مشکلات را حل کنم»، خداوند پاسخ داد«من گامهای تو را هدایت خواهم کرد». تو گفتی«من نمی توانم آن را انجام دهم»، خداوند پاسخ داد«تو هر کاری را با من می توانی به انجام برسانی». تو گفتی«آن ارزشش را ندارد»، خداوند پاسخ داد«آن ارزش پیدا خواهد کرد». تو گفتی«من احساس تنهایی می کنم»، خداوند پاسخ داد«من هرگز تو را ترک نخواهم کرد». تو گفتی«من به اندازه کافی باهوش نیستم»، خداوند پاسخ داد«من به تو عقل داده ام». تو گفتی«من می ترسم»، خداوند پاسخ داد«من روحی ترسو به تو نداده ام». تو گفتی«من همیشه نگران و ناامیدم»، خداوند پاسخ داد«تمام نگرانی هایت را به دوش من بگذار». تو گفتی«من به اندازه کافی ایمان ندارم»، خداوند پاسخ داد«من به همه به یک اندازه ایمان داده ام».
به نام خداوند جان و د            کزین برتر شه بر نگذرد خداوند نام و خداوند جای           خداوند روزی ده رهنمای خداوند کیوان و گردان سپهر            فروزنده ی ماه و ناهید و مهر ز نام نشان و گمان برتراست            نگارنده ی برشده پیکرست به بینندگان آفریننده را                      نبینی مرنجان دو بیننده را سخن هر چه زین گوهران بگذرد        نیابد بدو  راه جان و د
بنام خداوند روح و روان
که نامش بود ورد پیر و جوان
خداوند جان آفرین و عظیم
ستایش شود هر دم و هر زماننام هاى متعدد خداوندنام هاى متعدد خداوند ، چرا خدا را با نام هاى متعدد مى خوانیم؟نام هاى خدا باید همچون صفاتش بى پایان باشد، تا بتواند بیانگر گوشه ای از ذات آن شود  نام هاى متعدد خداوندنام هاى متعدد خداوند نام هاى متعدد خداوندپرسش : چرا خدا را با نام هاى متعدد مى خوانیم؟با توجه به اینکه الفاظ محدود است و خداوند وجودش از هر نظر بى نهایت است، باید نام هاى او همچون صفاتش بى پایان باشد، تا بتواند بیانگر گوشه ای از آن ذات شود.ضمن اینکه همه این اسماء به یک نقطه منتهى مى گردد و به هیچ وجه از توحید ذات و صفات او نمى کاهد، 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
زابل گفت: تا زمانی که یک ملت بر سر پیمانش با خداوند بایستد و دین خدا را یاری کند، خداوند آن ملت را یاری می کند.
بنام خداوند جان و د کزین بر تر از شه بر نگذرد خداوند جای و خداوند ماه. خداوند روزی ده رهنمای امروز ٢٠-٧-٩٤ خدا رو شکر که باز فرصت زندگی داد چند روز دیگه سالگرد سعید -خدایش بیامرزد چند ماهی هم از فوت آقای ص میگزره - خدا همه رو رحمت کنه تو این مراسمات من ی رو دیدم که شاید نباید میدیدم ش خداوند نگهدارش باشه این شعر رو واسه اون نوشتم خیلی دلم براش تنگ شده تنهایی خیلی اذیتم میکنه - حرف زدن با دختر نمیتونه حالمو خوب کنه حمید چکار کردی با خودت و زندگیت - حالم اصلام خوب نیست آرامش ازم گرفته شده
گاهی خداوند همه پنجره ها را می بندد و همه ی درها را به رویت قفل میکند... چه زیباست اگر فکر کنی آن بیرون طوفانی سهمگین است و خداوند دارد ازتو مراقبت میکند... بدان حکمتی در کار است... پس صبوری کن و به خداوند خویش ایمان داشته باش...
غدیر تعبیر قدرت هدایت خداوند است

با غدیر به کمال تفسیر می شود
با غدیر توانائی قدرت خداوند تعبیر می شود
با غدیر دین کامل می شود به ولایت ت
با غدیر مسند ولایت ت تصویب می شود
نعمت غدیر بزرگترین قدر خداوند بر شما باشد مبارک
کوثر غدیر از والایرین اعیاد خداوند بر شما باشد مبارک
شیرین باشد به کامتان محبت ایزد منان به ولایت حق خداوند
عید غدیر از بزرگترین اعیاد خداوند بر شما باشد مبارک
غدیر اکمل دین زمینه ساز ظهور حضرت حجت بر شما باشد مبارک
غدیر تعبیر هدایت خداوند در تسلسل راه انبیاء بر شما باشد مبارک
توکل یعنی : اجازه بدهی خداوند خودش تصمیم بگیرد ! تو فقط دعا کن و پیشاپیش شاد باش و ایمان داشته باش که خداوند… دعایـت را بــــــــــــــــــزودی مســــــــتجاب میکند !!! چون خداوند … نه به اندازه آرزویت ، که به اندازه امــــــــــــــید و اطـــــــــمینان توست ، که میبخشد…

خداوند متعال میگه نا امیدی از من بعد از شرک بزرگترین گناهه ، خب این تا اینجاش درست که نباید از رحمت خداوند نا امید بشیم ، ولی خب بخشش خداوند هم یه سری ساختار داره که یکیش اینه که جبران کنی ، حالا ی که نمیتونه جبران کنه چی؟
تو گفتی «آن غیر ممکن است»، خداوند پاسخ داد «همه چیز ممکن است» تو گفتی «هیچ واقعاً مرا دوست ندارد»، خداوند پاسخ داد «من تو را دوست دارم»، تو گفتی «من بسیار خسته هستم»، خداوند پاسخ داد «من به تو آرامش خواهم داد»، تو گفتی «من توان ادامه دادن ندارم»، خداوند پاسخ داد «رحمت من کافی است»، تو گفتی «من نمی توانم مشکلات را حل کنم»، خداوند پاسخ داد «من گامهای تو را هدایت خواهم کرد»، تو گفتی «من نمی توانم آن را انجام دهم»، خداوند پاسخ داد «تو هر کاری را با من می توانی به انجام برسانی»، تو گفتی «آن ارزشش را ندارد»، خداوند پاسخ داد «آن ارزش پیدا خواهد کرد»، تو گفتی «من نمی توانم خود را ببخشم»، خداوند پاسخ داد «من تو را بخشیده ام»، تو گفتی «من می ترسم»، خداوند پاسخ داد «من روحی ترسو به تو نداده ام»، تو گفتی «من همیشه نگران و ناامیدم»، خداوند پاسخ داد «تمام نگرانی هایت را به دوش من بگذار»، تو گفتی «من به اندازه کافی ایمان ندارم»، خداوند پاسخ داد «من به همه به یک اندازه ایمان داده ام»، تو گفتی «من به اندازه کافی باهوش نیستم»، خداوند پاسخ داد «من به تو عقل داده ام»، تو گفتی «من احساس تنهایی می کنم»، خداوند پاسخ داد : «من هرگز تو را ترک نخواهم کرد»
با یاد خدا

فرا رسیدن هفته دفاع مقدس گرامی بادبنام خداوند شور آفرین
خداوند والفجر و فتح المبین

خداوند آنها که پ ر شدند
شب آتش و خون کبوتر شدند

خداوند موسی ، خداوند نوح
خداوند شبهای فتح الفتوح

خداوند مردان اهل نبرد
خداوند غیرت، خداوند درد

بنام خ که نور آفرید
شب حمله عشق و غرور آفرید

خداوند گردان قایق سوار
خداوند شیران شب زنده دار

بنام خداوند حال و قدیم
خداوند شبهای هورالعظیم

خداوند دستان ذکر و دعا
خداوند مجنون خیبر گشا

خ که شادی و غم آفرید
محرم نوشت و علم آفرید

سفرنامه کربلا را سرود
بدنهای از تن جدا را سرود
1 .خداوند از تو نخواهد پرسید که چه اتومبیلی سوار می شدی ، بلکه از تو خواهد پرسید که چند نفر را که وسیله نقلیه نداشتند
به مقصد رس ؟
2 .خداوند از تو نخواهد پرسید زیربنای خانه ات چند متر بود ، بلکه از تو خواهد پرسید به چند نفر در خانه است خوشامد گفتی؟
3 .خداوند از تو نخواهد پرسید که چه لباس هایی در کمد داشتی ، بلکه از تو خواهد پرسید به چند نفر لباس پوش ؟
4 .خداوند از تو نخواهد پرسید بالاترین میزان حقوق تو چقدر بود ، بلکه از تو خواهد پرسید آیا سزاوار گرفتن آن بودی ؟
5 .خداوند از تو نخواهد پرسید عنوان و مقام شغلی تو چه بود ، بلکه از تو خواهد پرسید آیا آن را به بهترین نحو انجام دادی؟
6 .خداوند از تو نخواهد پرسید چه تعداد دوست داشتی ، بلکه از تو خواهد پرسید برای چند نفر دوست و رفیق بودی؟
7 .خداوند از تو نخواهد پرسید در چه منطقه ای زندگی می کردی ، بلکه از تو خواهد پرسید چگونه با همسایگانت رفتار کردی؟
8 .خداوند از تو نخواهد پرسید پوست تو به چه رنگ بود ، بلکه از تو خواهد پرسید که چگونه انسانی بودی؟
٥١
9 .خداوند از تو نخواهد پرسید چرا این قدر طول کشید تا به جست و جوی رستگاری بپردازی ، بلکه با مهربانی تو را به جای دروازه های جهنم، به عمارت بهشتی خود خواهد برد .
10 .خداوند از تو نخواهد پرسید که چرا این مطلب را برای دوستانت نخو ، بلکه خواهد پرسید آیا از خواندن آن برای دیگراندر وجدان خود احساس شرمندگی می کردی؟
راههای زیادی برای سحرخیزی وجود دارد و دانشمندان بزرگ این راهها را برای ما شرح داده اند اما من با فقط یاد خداوند و عشق خداوند همه آن راهها را به طور اتو ماتیک رفتم من به عشق خداوند صبح زود بیدار شدن را برای خودم واجب در اوج جوانی عاشق سحرخیزی شدم تا خداوند را خوشحال کنم و صددرصد فکر می خداوند با سحرخیزی من خوشحال می شود فقط همین یک راه کافی بود که بعدها در مقالات فراوان خواندم که سحرخیزی و صبح خیزی سی راه و چهل راه و پنجاه راه دارد و من همه این راهها را با عشق و یاد و نام خداوند بدون اینکه متوجه باشم رفتم و تفسیر نه تنها سحرخیزی و صبح زود بیدار شدن عزیزان همه کارهای خوب را به عشق خداوند و به خشنودی خداوند انجام بدهیم آنوقت می بینیم که یک دنیا عظمت و قدرت نصیبمان شده است فرقی ندارد همه خوبیها فرهنگ و ورزش قرض الحسنه و خیریه همه اینها باید برای خشنودی خداوند باشد آنوقت اثرات خوب و مفیدش در زندگی ما جاری می شود بدون اینکه ما فکرش را کرده باشیم ما فقط به خداوند و خشنودی خداوند فکر کنیم بقیه اش را رفته ایم این خاصیت یاد و نام خداست این خاصیت عشق به خداست پس فقط در تقویت و پرنور شدن عشق به خداوند کوشش و فداکاری کنیم image result for ‫صبح زود‬‎

جملات زیبا درباره خداوند,اس ام اس در مورد خداوند,راز و نیاز با خداوند جملات و متن های زیبا در مورد خداوند خداوند، مدام در عشقی جاری و بی منتها، خود را بر تو می ریزد و تو را غرقِ لطفِ خویش می سازد. ادامه مطلب
با سلام..ماه رمضان ماه پراز عشق ودوستی وفرصتی برای غلبه بر دشمنی وکینه ودور ریختن تمام بدی ها از قلب ودل انسان ها بنده گان مومن خداوند بیایید از این فرصت که خداوند بربنده گانش داده است به خوبی استفاده واز آن فیض کامل ببرید.ازکارهای زشت وناپسند دوری کنید.وبرناتوانان ونیازمندان دست یاری دهید.تا خداوند ازاین عمل شایسته شما اجروپاداش خوبی از درگاه بی نیاز خود برشما عطا کند. ماس.دعا
واژههایی در زبان هست که بار معنایی آنها هم سنگین و هم متنوع است. حق یکی از این واژه هاست. معنایی که این واژه در ذهن ما القا میکند چندان سیّال و چندان غنی و پیچیدهاست که معمولاً وقت و حوصله و دقت کامل را از ما میگیرد و چه بسا که از کاربرد آن با یک تصور مبهم و ناروشن سند میشویم. این جملة معروف را شنیدهاید که میگوید: «حق گرفتنی است نه دادنی». کمتر میتوان اطمینان داشت که گوینده و شنوندة این جمله به روشنی بدانند که از چه سخن میگویند. آن چیست که گرفتنی است و دادنی نیست؟ میدانیم که صحبت از امری خوب و مطلوب و سودمند و دلپذیر است. چیزی را میخواهیم اما تصوری که از آن درذهن ما نقش میبندد سخت ناروشن و ابهام آلود است.
حق درست و راست را گویند ویکی ا مهای خداوند (ج) می باشد . حق اختیار تصرف در چیزی حلال و جایز , عد , ضد باطل ، تسلط داشتن , بهره و سهم. و در اصطلاح حق عبارت از صلاحیت های مادی و معنوی است ,که افراد جامعه از طریق قرار داد های اجتماعی ویا وضع قوانین به دست می آورند. و یا هم حق عبارت ازیک سلسله خواست ها ونیاز های فطری ،طبیعی و اجتماعی انسان ها است. حق یکی از آن واژه های است که مفهوم گوناگون را در ذهن انسان بیدار میکند .حق مفهوم پیچیده و غنی دارد واژۀ حق چه در زبان گفتار وچه در زبان نویسنده گان واهل علم بیشتر به گونهُ اسم به کار برده میشود .
مثلاً ما همه گان شنیده ایم که میگویند " حق گرفتنی است نه دادنی " یعنی آ ن چیزی را که میخواهیم بگریم ،آن را به ما نمی دهند ،مسلماً یک چیز مطلوب و یک امر خوب است . در این جا نیز حق به گونهُ اسم به کار برده شده است .
اما این را هم شنیده ایم که می گویند : " سخن حق تلخ است " در این جا حق به گونه ء صفت به کاربرده شده است . حق به معنای ضد باطل نیز آمده است و ضد باطل یا دروغ ، حقیقت است مثلاً مولانا در مثنوی معنوی می گوید :
زانکه بی حق باطلی ناید پدید
قلب را ابله به بوی زر ید
آن که گوید جمله حق از ابلهیسیت
وآن که گوید جمله باطل او شقی است
مسئول نهاد نمایندگی ی در تهران گفت: در بعضی از مصیبتها باید شکرگزار خداوند باشیم چرا که لطف و مهر خداوند همیشه بر سر ما جاری است.

بنام خداوند جان و د کزین برتر شه برنگذرد

خداوند نام و خداوند جای خداوند روزی ده رهنمای

خداوند کیوان و گردان سپهر فروزنده ماه و ناهید مهر

بله فردوسی مرد بزرگ ایران زمین هست قطعا،از پس رنج هایی که برای به نظم در آوردن شاهنامه برد

و تاریخ ایران رو سعی کرد زنده نگه داره و قطعا فردوسی حکیم و عارف عالی قدر ما هستش...

در طی سفر به مشهد به توس رفتیم و آرامگاه فردوسی رو از نزدیک دیدیم که من ع اش رو گذاشتم.

رسول خدا صل الله علیه و اله و سلم به عباس بن عبد المطلب فرمودند :

وقتی که من متولد شدم خداوند هفت کوه در هفت آسمان قرار داد و پر از ملائکه نمود که عدد آن ها را

ی غیر از خدا نمی داند و تا روز قیامت تسبیح خدا می کنند و خداوند ثواب آن ها را قرار میدهد برای

ی که اسم من را بشنود و صلوات بفرستد

منبع :فوائد الصلوات ص ۱۸۷رسول خدا صل الله علیه وآله و سلم فرمودند :

خداوند متعال دو فرشته بر من نمود تا هر بنده مومنی چنانچه با شنیدن نام من بر من صلوات

فرستد آن دو ملک گویند ( غفر الله لک ) خداوند تو را بیامرزد . سپس خداوند و تمام فرشتگان آمین

گویند و اضافه نماید که نیست بنده ای که نام حبیب من نزد او برده شود و بر او صلوات نفرستد مگر آن

که دو ملک گویند : ( لا غفر الله لک ) خداوند تو را نیامرزد سپس خداوند و ملائکه گویند : آمین منبع : شرح صلوات مقدم ص ۵۱
کانال زمان عجل الله

♨درخواست ابلیس از خداوند...♨

درخواست ابلیس از خداوند :

«پروردگارا! به من تا روزی که خلق مبعوث می شوند، مهلت بده.»

و جواب آمد که:

همشهری آنلاین: عضو مجلس خبرگان ی با بیان اینکه فاطمه زهرا(س) از بزرگترین نعمت های خداوند است، به یادآوری وظیفه بندگان مبنی بر «شکر» در برابر نعمت های خداوند پرداخت و گفت:
سوالی که خدا نمیپرسد! 1- خداوند از تو نخواهد پرسید پوست تو به چه رنگ بود بلکه از تو خواهد پرسید که چگونه انسانی بودی؟ 2- خداوند از تو نخواهد پرسید که چه لباس هایی در کمد داشتی بلکه از تو خواهد پرسید به چند نفر لباس پوش ؟ 3- خداوند از تو نخواهد پرسید زیربنای خانه ات چندمتر بود بلکه از تو خواهد پرسید به چند نفر در خانه ات خوش آمد گفتی؟ 4- خداوند از تو نخواهد پرسید در چه منطقه ای زندگی می کردی بلکه از تو خواهد پرسید چگونه با همسایگانت رفتار کردی؟ 5- خداوند از تو نخواهد پرسید چه تعداد دوست داشتی بلکه از تو خواهد پرسید برای چندنفر دوست و رفیق بودی؟ 6- خداوند از تو نخواهد پرسید میزان درآمد تو چقدر بود بلکه از تو خواهد پرسید آیا فقیری را دستگیری نمودی؟ 7- خداوند از تو نخواهد پرسید عنوان و مقام شغلی تو چه بود بلکه از تو خواهد پرسید آیا سزاوار آن بودی وآن را به بهترین نحو انجام دادی؟ 8- خداوند از تو نخواهد پرسید که چه اتومبیلی سوار می شدی بلکه از تو خواهد پرسید که چندنفر را که وسیله نقلیه نداشتند به مقصد رس ؟ 9- خداوند از تو نخواهد پرسید چرا این قدر طول کشید تا به جست و جوی رستگاری بپردازی بلکه با مهربانی تو را به جای دروازه های جهنم، به عمارت بهشتی خود خواهد برد. 10- خداوند از تو نخواهد پرسید که چرا این مطلب را برای دوستانت نخو بلکه خواهد پرسید آیا از خواندن آن برای دیگران در وجدان خود احساس شرمندگی می کردی؟

سوالی که خدا نمیپرسد!


1- خداوند از تو نخواهد پرسید پوست تو به چه رنگ بود
بلکه از تو خواهد پرسید که چگونه انسانی بودی؟2- خداوند از تو نخواهد پرسید که چه لباس هایی در کمد داشتی
بلکه از تو خواهد پرسید به چند نفر لباس پوش ؟3- خداوند از تو نخواهد پرسید زیربنای خانه ات چندمتر بود
بلکه از تو خواهد پرسید به چند نفر در خانه ات خوش آمد گفتی؟4- خداوند از تو نخواهد پرسید در چه منطقه ای زندگی می کردی
بلکه از تو خواهد پرسید چگونه با همسایگانت رفتار کردی؟5- خداوند از تو نخواهد پرسید چه تعداد دوست داشتی
بلکه از تو خواهد پرسید برای چندنفر دوست و رفیق بودی؟6- خداوند از تو نخواهد پرسید میزان درآمد تو چقدر بود
بلکه از تو خواهد پرسید آیا فقیری را دستگیری نمودی؟7- خداوند از تو نخواهد پرسید عنوان و مقام شغلی تو چه بود
بلکه از تو خواهد پرسید آیا سزاوار آن بودی وآن را به بهترین نحو انجام دادی؟8- خداوند از تو نخواهد پرسید که چه اتومبیلی سوار می شدی
بلکه از تو خواهد پرسید که چندنفر را که وسیله نقلیه نداشتند به مقصد رس ؟9- خداوند از تو نخواهد پرسید چرا این قدر طول کشید تا به جست و جوی رستگاری بپردازی
بلکه با مهربانی تو را به جای دروازه های جهنم، به عمارت بهشتی خود خواهد برد.10- خداوند از تو نخواهد پرسید که چرا این مطلب را برای دوستانت نخو
بلکه خواهد پرسید آیا از خواندن آن برای دیگران در وجدان خود احساس شرمندگی می کردی؟


جوانی که سمت و سوی معنوی به تمایلات خود داده و با اعتکاف و دعا و راز و نیاز به درگاه خدای هستی، در پی ب رضای خداوند باشد، خداوند، او را دوست داشته و معنویت و پاکی اینگونه بندگانش را به رخ فرشتگان می کشد.
3 آذر
پیشرفت بعضی از اعضاء و دوستان در گروه چشم گیر و تعجب آور است. وقتی از آنها سؤال می کنم که چگونه به این مرحله رسیده است. با فروتنی راز موفقیتش را چنین می گوید: در جلسات شرکت مستمر داشته و به تازه واردان خدمتگزاری می کرده است، قدم ها را کار کرده و هرروز زندگیش را برنامه ریزی می کند ،هرروز دعا و مراقبه انجام می دهد، زندگی و اراده اش را به خداوند می سپارد و در کار خودش فعالیت و تلاش می کند و به راحتی تسلیم اصول برنامه و خداوند شده است. دست از ابزارهای گذشته برداشته و به جایش از فضیلت ها و ویژگی هایش گذاشته و به آرامش درون رسیده است. امروز متوجه شده ام که تأثی ذیری و دریافت کمک های خداوند بستگی به ظرفیت و آمادگی من دارد. آیا امروز آماده هستم که خداوند مرا برای تغییرات شخصیتی و رُشد در برنامه و اجتماع کمک کند؟ امروز بهبودی و رهایی من از وابستگی ها، بستگی به ارتباط من با خداوند دارد. پس در طی ساعات روز از خداوند ابتدا درخواست قابلیت نعمت های او را می کنم. امروز رابطه ی من و خداوند به سادگی انجام می شود، که من امروز جزئی از برنامه ی وسیع خداوند هستم!
خداوند در درون من است!
22 آبان
خداوندا: مرا یاری کن تا از ترس و استرس مشکلات رها شوم. از آنجایی که تمام معجزات از طریق خداوند میسر می شود، با باوری که پیدا کرده ام، می دانم که این اتفاق زیبا و معجزه در من ایجاد می شود، که با ارتباط مناسب معنوی از ترس و نگرانی ها رها خواهم شد. می توانم با اتکال به خداوند به ترس هایی که در وجود من به صورت ریشه ای وجود دارد، مثل ترس از آینده، ترس از بیماری، ترس از مرگ خود یا عزیزان، نبودن امنیت اجتماعی و امنیت مادی و ... رها شوم. آیا شهامت و قدرت من از ایمان به خداوند و حضور او در تمام عرصه زندگیم نیست؟ من نیاز به انرژیی دارم که فقط با کف زدن و سوت کشیدن و احسن و بارک الله به دست نمی آید. من اگر سفره ی دل و نیازم را باز کنم مطمئن هستم که خداوند ان را پُر خواهد کرد. می دانم انی که به خداوند وصل هستند و نیازی به خدایان پوچ زمینی به عنوان هم وابستگان ندارند، توسط خداوند مهربان تامین هستند. نیاز همیشگی من به عنوان یک بنده به منبعی از انرژی لایزال می باشد که هرگز تمامی ندارد. آن منبع انرژی خداوند است، که همیشه می توانم با دعا و درخواست از خداوند صاحب آنها شوم!
معجزات در دوستی با خداوند است!
خداوند آقای پاشایی رو رحمت کند. خداوند به پدرش صبر بده. خداوند به آنهایی که فکر د اگر با به تصویر کشیدن مراسم ایشان، برای نظام خطری ایجاد می شود، عقل بده. خداوند به آنهایی که نخواستند با بزرگ این مراسم و دامن زدن به آن، مروج موسیقی پاپ باشند، اجر بده. خداوند به ما هم عقل بده، مرتضی الان مثل هر ی که از دنیا می رود، آرزو دارد که بازگردد و کار نیک بیشتری انجام دهد و یا کارهای بدش را جبران کند، خداوند به ما عقل بده تا از فرصت زندگی استفاده ببریم. خداوند به آنهایی که از هر فرصتی مثل مردن یک خواننده برای ضربه زدن به نظام استفاده می کنند، بلا یا هدایت بده. که مایه ناراحتی خانواده و بازماندگان مرتضی هم شدند. خداوند به آنهایی هم که انتظار دارند مسئولین نظام باید حتما بیانیه بدهند و الا یعنی به مردم توجه ای ندارند، فهم و درک بده.
به نام خداوند ختم رسل
محمد فر ستاده ی ذات کل
خداوند کیهان و پنهان و نور هدایت گر ماه و خورشید و گل