تله چیست

اندرزهاى دهگانه:
مردى از صادق (ع) اندرزى درخواست نمود! آن حضرت به او فرمودند:
1- اگر خداى تعالى روزى را به عهده گرفته است غصه خوردنت براى چیست؟!
2- اگر روزى تقسیم شده است، حرص و آز براى چیست؟!
3- و اگر سنجش (در قیامت) حق است، پس ثروت اندوزى براى چیست؟!
4- و اگر عوض دادن خداى تعالى حق است، پس بخل ورزیدن براى چیست؟!
5- و اگر کیفر الهى آتش دوزخ است، پس گناه براى چیست؟!
6- و اگر مرگ حق است، پس شادمانى براى چیست؟!
7- و اگر (کارنامه) اعمال بر خدا عرضه مى‏ شود، پس فریب براى چیست؟!
8- و اگر گذر بر صراط حق است، پس خودپسندى براى چیست؟!
9- و اگر تمام چیزها به قضا و قدر است، پس اندوه براى چیست؟!
10- و اگر دنیا ناپایدار است، پس اعتماد و آرامش به آن براى چیست؟! ماس دعا .صلوات.
مردى از صادق (ع) اندرزى درخواست نمود! آن حضرت به او فرمودند:
1- اگر خداى تعالى روزى را به عهده گرفته است غصه خوردنت براى چیست؟!
2- اگر روزى تقسیم شده است، حرص و آز براى چیست؟!
3- و اگر سنجش (در قیامت) حق است، پس ثروت اندوزى براى چیست؟!
4- و اگر عوض دادن خداى تعالى حق است، پس بخل ورزیدن براى چیست؟!
5- و اگر کیفر الهى آتش دوزخ است، پس گناه براى چیست؟!
6- و اگر مرگ حق است، پس شادمانى براى چیست؟!
7- و اگر (کارنامه) اعمال بر خدا عرضه مى‏ شود، پس فریب براى چیست؟!
8- و اگر گذر بر صراط حق است، پس خودپسندى براى چیست؟!
9- و اگر تمام چیزها به قضا و قدر است، پس اندوه براى چیست؟!
10- و اگر دنیا ناپایدار است، پس اعتماد و آرامش به آن براى چیست؟!
خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست ساقی کجاست گو سبب انتظار چیست هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار را وقوف نیست که انجام کار چیست پیوند عمر بسته به موییست هوش دار غمخوار خویش باش غم روزگار چیست معنی آب زندگی و روضه ارم جز طرف جویبار و می خوشگوار چیست مستور و مست هر دو چو از یک قبیله اند ما دل به عشوه که دهیم اختیار چیست راز درون چه داند فلک خموش ای مدعی نزاع تو با دار چیست سهو و خطای بنده گرش اعتبار نیست معنی عفو و رحمت آمرزگار چیست زاهد کوثر و حافظ پیاله خواست تا در میانه خواسته کردگار چیست
آن چیست که همه می بینن ی خدانمی بیند؟جواب:خواب آن چیست که روز و شب دستش را به کمرش زده وایستاده؟جواب:آفتابه آن چیست که من یکی دارم تو دو تا داری شاه سه تا و پسر پادشاه نه تا؟جواب:نقطه آن چیست که در دنیاست، دنیا هم دراوست؟جواب:چشم آن چیست که هر چه می دویم به آن نمی رسیم؟جواب:سایه ی خودمان آن چیست که ما تصور می کنیم او را می خوریم اما در حقیقت او ما را می خورد؟جواب:غصه آن چیست که تا سرش را نبرند حرف نمی زند؟جواب:نامه ی داخل پاکت
فلان چیست؟کیست؟
در زیر به تعدادی کیست و چیست به صورت خیلی مختصر مفید می پردازیم.

حقوق چیست؟

حقوق چیزی ست که کلا پایمال میشود و ما هم همیشه دنبال احقاقش هستیم.چه آ ماه،چه با کشور های دیگر.

فراری چیست؟

فراری چیزی ست که همه همیشه دنبالش هستند چه ماشینش باشد،چه آدمش. نکته ی جالب اینکه هیچکدام را هم نمی شود گیر آورد.مخصوصا اگر رفته باشد کانادا.

بز چیست؟

این کلمه بز نیست بلکه ب.ز است و چون ما می دانیم شما نمی دانید منظور از ب.ز کیست یا چیست،(مثل صدا وسیما) می گویم ب.ز که شما نفهمید منظورمان همان م.ر یا م.خ یا س.م است.(الکی مثلا متوجه نشدید منظور ما چیست.)

تحریم چیست؟

تحریم چیزی ست که با آن میشود همه چیز را گران کرد.مثلا شرکت فلان خودرو ابتدای سال می آید از یک پورشه وانت با موتور ملی رونمایی میکند و می گوید این خودرو به دست متخصصان داخلی و 100درصد ایرانی تولید شده است و قیمت آن 20 میلیون تومان است.بعد از9 ماه که 18 بار رونمایی و برداری و این چیزها شد و تبلیغاتشان تمام شد،می گویند که تولید این خودرو بخاطر تحریم ها و نبود قطعات برای مان 60 میلیون تومان آب میخورد و ما 70 میلیون تومان میخواهیم بفروشیم.در نتیجه ما میفهمیم که خودرو های داخلی واقعا داخلی هستند ، تحریم ها کاغذی هستند و ما هم ... .

یارانه چیست؟

یارانه چیزی است که یا باید از گرفتنش انصراف بدهید یا از گرفتنش انصرافیدانده میشوید.

به طور دقیق تر یارانه پولی است که شما در طول ماه 3 برابرش را میدهید تا آ ماه یک سوم اش را به حسابتان واریز کنند.

چین کیست؟

چین خیلی خوب است.چین شریک سختی هاست.چین مایه ی آسایش فقراست.چین مایه ی برکت سفره هاست.چین وسیله ی دور زدن تحریم هاست.چین خودرو ساز برتر دنیاست.چین عزیز دل وارد کنند هاست.چین بهترین تولید کننده ی خودرو فقط برای ماست.چین...

(الکی مثلا ما از محصولات چین خیلی راضی هستیم)

چیست؟

چیز خاصی نیست. خب خودت چطوری؟
hosted on persiangig.com هوالمعز ای ترک مست این همه ناز و عتاب چیست / با دل ش تگان ستم بی حساب چیست دارم تظلمی به تو آهسته ران سمند / ای تند خود برغم منت این شتاب چیست گفتی شبی به خواب تو آیم ولی چه سود / چون من به عمر خویش ندانم که خواب چیست غلامحسین خانی - 1357
........................درد چیست؟........................

عصرِ ما دورانِ درد است
درد چیست؟
دردها از جمع و فرد است
درد چیست؟
فقر دردِ اول و ام الفساد
روی مردم زین سبب بی رنگ و زرد است
درد چیست؟
هر جوان سردرگم و بی شغل و کار
دست ها بی جان و سرد است
درد چیست؟
قیمت کالا و مایحتاج غوغا می کند
پول ها از دست طرد است
درد چیست؟
مُد و شکلِ غربیان رایج شده
مرد شبیه زن و زن هم شبه مرد است
درد چیست؟
می زند آتش جوان را اعتیاد
بیشتر از نان همی و گرد است
درد چیست؟
خانمی نان خورد اما تن فروخت
نان او کی شکلِ بمب و بالگرد است؟
درد چیست؟
این همه دردی که بی درمان شده
بی طبیب از جنسِ مرد است
درد چیست؟
درد گفتی چیست می گویم کنون
درد درد است، درد درد است
درد چیست؟

........................... 1385
پسر چیست؟......موجودی زنده و دو پا و چرب زبان که در قدیم در اطراف حفره ی دهانش مو می رویید ولی الان نمیدونم چرا نمیروید ! این موجود بسیار بی آزار است و بخاطر علاقه ی وافری که به دختران دارد اغلب در نواحی گرم و مرطوب اطراف دبیرستان های دخترانه سوار بر موتور به وفور یافت می شود . معمولاً هم یا کاغذی حاوی ارقام – که ما به جان مان نمیدانیم چیست – در دست دارد یا بلوتوثش روشن می باشد از عدد 110بسیار می ترسد و با یک پخ ، پایش را روی گاز می فشارد و شما قادر به مشاهده ی گرد و غبار حاصل از این حرکت می باشید از دیگر مشخصات این جاندار نجیب و عجیب ، وجود فندک ، سیگار کنت پایه بلند و کبریت و کارت سوخت در جیب وی می باشد
http://www.uplooder.net/
از دینی پرسیدند عشق چیست؟ گفت:معرفت خداست .
از هندسه پرسیدند عشق چیست؟ گفت:نقطه ای که حول نقطه ی قلب جوان میگردد .
از تاریخ پرسیدن عشق چیست؟ گفت:سقوط سلسله ی قلب جوان .
از زبان پرسیدند عشق چیست؟ گفت:همپای love است .
از ادبیات پرسیدند عشق چیست؟ گفت : محبت الهی است.
از علوم پرسیدند عشق چیست؟ گفت : عشق تنها عنصری هستکه بدون ا یژن می سوزد .
از ریاضی پرسیدند عشق چیست؟ گفت : عشق تنها عددی هست که هرگز تنها نیست .
از فیزیک پرسیدند عشق چیست؟ گفت :عشق تنها آدم ربائی هست که قلب رابه سوی خود می کشد .
از انشا پرسیدند عشق چیست؟ گفت :عشق تنها موضوعی است که می توان توصیفش کرد .
از قرآن پرسیدند عشق چیست؟ گفت :عشق تنها آیه ای است که در هیچ سوره ای وجود ندارد .
از ورزش پرسیدند عشق چیست؟ گفت :عشق تنها توپی هست که هرگز اوت نمی شود .
از زبان فارسی پرسیدند عشق چیست؟ گفت :عشق تنها کلمه ای هستکه ماضی و مضارع ندارد .
از زیست پرسیدند عشق چیست؟ گفت :عشق تنها می هستکه از راه چشم وارد می شود .
از شیمی پرسیدند عشق چیست؟ گفت :عشق تنها اسیدی هستکه درون قلب اثر می گذارد.
از مدیر موفقی پرسیدند: "راز موفقیت شما چه بود؟" گفت: «دو کلمه» است.
- آن چیست؟
- «تصمیم های درست»
- و شما چگونه تصمیم های درست گرفتید؟
- پاسخ «یک کلمه» است!
- آن چیست؟
- «تجربه»
- و شما چگونه تجربه اندوزی کردید؟
- پاسخ «دو کلمه» است!
- آن چیست؟
- «تصمیم های اشتباه»
هرگز مخند مگر برای مرگ آن مردی که تبر می ساخت برای تبر زنی که نمی دانست درخت چیست تبر چیست گل و گیاه و بهار چیست هرگز مخند مگر برای مرگ مردی که تبر بر می داشت و گل های باغچه را به تباهی می برد هرگز مگو مگر برای دلی شیفته و گوشی شنوا قصه مردی که تبر زن ها را به تماشای زمستان می برد و سپیده دم انتظار را به انتظار می کشاند انتظار کن زمانی که می دانی برایت امید رهایی هست و سترون درختان زیر برف را آرامشی بدان برای سبزی بهار
از مدیر موفقی پرسیدند: "راز موفقیت شما چه بود؟" گفت: «دو کلمه» است. - آن چیست؟ - «تصمیم های درست» - و شما چگونه تصمیم های درست گرفتید؟ - پاسخ «یک کلمه» است! - آن چیست؟ - «تجربه» - و شما چگونه تجربه اندوزی کردید؟ - پاسخ «دو کلمه» است! - آن چیست؟ - «تصمیم های اشتباه»
نمونه سؤالات علوم تجربی ششم دبستان درس1 چرا بادکنک­ها پس از روی مو یا پشم به دیوار می­چسبند؟ علت اینکه بعضی از آن­ها نمی­چسبند چیست؟ مراحل روش علمی را بیان کنید. مفهوم علوم تجربی چیست؟ علوم تجربی بر چه پایه و اساسی استوار است؟ مشاهده را تعریف کنید. مشاهده چه تفاوتی با دیدن دارد؟ علم چیست و دانشمند کیست؟ عبارت «ممکن است در مسابقه­ی فوتبال برنده شوم» بیانگر کدام مرحله­ی حل مسأله است؟ «دانشمندان معتقدندذ ممکن است در سیاره­ی مریخ موجود زنده وجود داشته باشد.« این جمله کدام مرحله­ی حل مسأله را بیان می­کند؟ «زمین اجسام را به سمت خود می­کشد.» بیانگر کدام مرحله­ی حل مسأله است؟ یک آزمایش خوب، چه نوع آزمایشی است؟ یا خصوصیت آزمایش خوب چیست؟ فرضیه­سازی چیست؟ یا فرضیه را تعریف کنید.
از مدیر موفقی پرسیدند: "راز موفقیت شما چه بود؟" گفت: «دو کلمه» است.
- آن چیست؟
- «تصمیم های درست»
- و شما چگونه تصمیم های درست گرفتید؟
- پاسخ «یک کلمه» است!
- آن چیست؟
- «تجربه»
- و شما چگونه تجربه اندوزی کردید؟
- پاسخ «دو کلمه» است!
- آن چیست؟
- «تصمیم های اشتباه»
می دانی که چیست؟ نمی دانم! می دانی که کیست؟ نمی دانم! می دانی چرا؟ نمی دانم! پس چه می دانی؟ نمی دانم! پس چیست آنکه هست و نمی دانیم؟ نمی دانم! راست میگویی؟ نمی دانم! دروغ میگویی؟ نمی دانم! چه هستی یا که هستی؟ نمی دانم! می شود یا که نه؟ نمی دانم! نمی دانی؟ نمی دانم! آرزو کن:... نمی دانم! مرگ را دوست داری؟ نمی دانم! خودت را؟ نمی دانم! می دانی دوست داشتن چیست؟ نمی دانم! پس چه می دانی؟ نمی دانم! تنها می دانم که نمی دانم.یا نمی توانم که بدانم و آنان نیز نمی خواهند بدانند که نمی دانند.
علی (ع) تنهاست!... از این دردناکتر اینکه علی (ع) در میان پیروان عاشقش نیز تنها است!! در میان امتش که همه عشق و احساس و همه فرهنگ و تاریخشان را به علی (ع) س اند تنها است. او را همچون یک قهرمان بزرگ، یک معبود و یک اله می ستایند اما نمی شناسندش و نمی دانند که کیست؟ دردش چیست؟ حرفش چیست؟ رنجش چیست؟ و سکوتش چراست؟؟
علی (ع) تنهاست!... از این دردناکتر اینکه علی (ع) در میان پیروان عاشقش نیز تنها است!! در میان امتش که همه عشق و احساس و همه فرهنگ و تاریخشان را به علی (ع) س اند تنها است. او را همچون یک قهرمان بزرگ، یک معبود و یک اله می ستایند اما نمی شناسندش و نمی دانند که کیست؟ دردش چیست؟ حرفش چیست؟ رنجش چیست؟ و سکوتش چراست؟؟
زهد چیست ؟ فرمود : رغبت به تقوى و بى رغبتى به دنیا.
(تحف العقول ، ص 227) مروت چیست ؟ فرمود : حفظ دین ، عزت نفس ، نرمش ، احسان ، پرداخت حقوق و اظ هار دوستى نسبت به مردم .
(تحف العقول ، ص 227) کرم چیست ؟ فرمود : بخشش پیش از خواهش و اطعام در قحطى .
(تحف العقول ، ص 227) بخل چیست ؟ فرمود : آنچه در کف دارى شرف بدانى ، و آنچه انفاق کنى تلف شمارى .
(تحف العقول ، ص 227) بى نیازى چیست ؟ فرمود : رضایت نفس به آنچه برایش قسمت شده ، هر چند کم باشد .
(تحف العقول ، ص 228) فقر چیست ؟ فرمود : حرص به هر چیز .
(تحف العقول ، ص 228) شرف چیست ؟ فرمود : موافقت با دوستان و حفظ همسایگان .
(تحف العقول ، ص 228) پستى و نا ى چیست ؟ فرمود : به خود رسیدن و بى اعتنایى به همسر .
(تحف العقول ، ص 228)
از معلم فیزیک پرسیدند عشق چیست؟
گفت : تنها آهنربایی که قلب را بسوی خود می کشد از معلم انشاء پرسیدند عشق چیست؟
گفت : تنها موضوعی که نمی توان توصیفش کرد از معلم ورزش پرسیدند عشق چیست؟
گفت:تنها توپی که هرگز اوت نمیشود از معلم زبان فارسی پرسیدند عشق چیست؟
گفت : عشق تنها کلمه ای است که ماضی و مضارع ندارد از معلم زیست پرسیدند عشق چیست؟
گفت : عشق تنها می است که از راه چشم وارد می شود. از معلم دینى پرسیدند عشق چیست ؟
گفت : حرام است !!!!!
بیمه عمر و سرمایه گذاری چیست؟ مزایای ویژه این بیمه نامه چیست؟ پوشش های اضافی و تکمیلی به چه صورت است؟ ضمانت سودآوری و نرخ سود چگونه تعیین می گردد؟ پشتوانه مالی و اعتباری بیمه کارآفرین چیست؟ دریافت وام و برداشت از حساب چگونه امکانپذیر است؟ مزیت ویژه در تعیین ذینفع چیست؟ بیمه نامه مشترک عمر و سرمایه گذاری چیست؟ بیمه نامه مستمری و بازنشستگی چگونه امکانپذیر است؟ چه مبلغی به عنوان باز ید پرداخت می شود؟ آیا می توان شرایط بیمه نامه را تغییر داد؟ آیا بیمه های عمر معاف از مالیات می باشند؟ پس از انحلال و ورش تگی شرکت سرمایه مشتری چه می شود؟ پاسخ را در ادامه مطلب ببینید
چشم هایت که هر باز شدنش می گشاید گره از بیخ دل غم زده ام در آن پنجره ای است روبه خوشبختی و عشق که برایم باز است.
چشم هایت که طلوع می کند هر صبح به آبادی و عشق از مشرق عرفانی دل آمده است، که نداند هرگز "گناه چیست! عصیان چیست! " و هر پلک زدنش پر آواز پر فرشته هاست.
چشم هایت که در آئینه دنیایی من نرم و آهسته به خود می نگرد، شیشه عمر من است که اگر گریه کند، نفسم بند آید.
چشم هایت که هر باز شدنش می گشاید گره از بیخ دل غم زده ام در آن پنجره ای است روبه خوشبختی و عشق که برایم باز است.
چشم هایت که طلوع می کند هر صبح به آبادی و عشق از مشرق عرفانی دل آمده است، که نداند هرگز "گناه چیست! عصیان چیست! " و هر پلک زدنش پر آواز پر فرشته هاست.
چشم هایت که در آئینه دنیایی من نرم و آهسته به خود می نگرد، شیشه عمر من است که اگر گریه کند، نفسم بند آید.
راه معرفت حق چیست؟ معرفت نفس.

راه موافقت با حق چیست؟ مخالفت با نفس.

راه جلب رضای حق چیست؟ غضب بر نفس.

راه وصال حق چیست؟ ترک نفس.

راه اطاعت از حق چیست؟ س یچی از نفس.

راه به یاد داشتن حق چیست؟ از یاد بردن نفس.

راه و قرب حق چیست؟ دوری گزیدن از نفس.

راه انس با حق چیست؟ نفرت از نفس

راه انجام دادن این کار چیست؟ یاری خواستن از حق در برابر نفس.


یت چیست؟- نام کت است که اعتقادات موجود در یت را بطور جامع و قابل درک، برای خواننده بیان می کند. در این کتاب سعی شده به سؤالات گوناگونی که در زمینۀ عقاید ی مطرح گردیده پاسخ داده شود و خوانندۀ جویای حقیقت و خواهان رستگاری، به سوی نجات دهندۀ بشر عیسی ، هدایت گردد.
اعمال ماه رجب چیست بهترین اعمال ماه رجب چیست خاصترین اعمال ماه رجب چیست زیباترین اعمال ماه رجب چیست کاملترین اعمال ماه رجب چیست جالبترین اعمال ماه رجب چیست ماهترین اعمال ماه رجب چیست
ادامه مطلب
فرارسیدن قدر ، به آسمان ،برهمه شب زنده داران مبارک رابطه شب قدر و ولایت چیست؛ زیرا مى‏گویند شب قدر ارتباط تنگاتنگى با زمان(عجل الله تعالى فرجه الشریف ) دارد؟ آیا این سخن درست است که صادق‏علیه السلام فرمود: حقیقت شب قدر، حضرت زهراعلیها السلام است؛ ومعنایش چیست؟
شما می توانید با مطالعه ی کتاب تبلیغ به پرسشهای زیر پاسخ دهید. * شرایط تبلیغ و مبلغ چیست؟ تبلیغ چه اهمیتی دارد؟ مراحل تبلیغ چیست؟ * هدف مبلغ در تبلیغ باید دل مخاطب باشد یا عقل وی؟ * جایگاه تبشیر و انذار در تبلیغ چیست؟ به کدام یک باید بیشتر پرداخته شود؟ * جایگاه ملامت چیست ؟ آیا در سیره معصومین (علیه السلام) از ملامت برای هدایت استفاده شده است؟ * تبلیغ در نهضت حسینی چه جایگاهی دارد؟ * تبلیغ چه تفاوتی با امر به معروف و نهی از منکر دارد؟ کدام یک از اهمیت بیشتری برخوردار است؟ * حسین (علیه السلام) برای به ثمر نشاندن نهضتش از چه تاکتیک هایی استفاده کرد؟ * چرا حسین(علیه السلام) اصرار داشت ثیامش را با خون، به گوش جهانیان برساند؟ * نقش مرثیه سرایی در رساندن پیام کربلا چقدر است؟ *و....
به کودکی گفتند: عشق چیست؟
گفت: بازی

به نوجوانی گفتند: عشق چیست؟
گفت: رفیق بازی

به جوانی گفتند: عشق چیست؟
گفت: پول و ثروت

به پیرمردی گفتند: عشق چیست؟
گفت: عمر

به عاشقی گفتند: عشق چیست؟
چیزی نگفت آهی کشید و سخت گریست

به گل گفتم: عشق چیست؟
گفت: از من خوشبو تره

به پروانه گفتم: عشق چیست؟
گفت: از من زیبا تره

به شمع گفتم عشق چیست؟
گفت: از من سوزنده تره

به عشق گفتم تو آ چه هستی ؟؟؟
گفت: نگاهی بیش نیستم به هانی گفتند عشق چیست؟؟ گفت:عشق یک شیشه کنار افتاده است .که اگر کهنه شود مست ترت خواهد کرد

1. از حسن (ع) سؤال شد : زهد چیست ؟ فرمود : رغبت به تقوى و بى رغبتى به دنیا.
(تحف العقول ، ص 227) ------------------------------------ 2. از حسن (ع) سؤال شد : مروت چیست ؟ فرمود : حفظ دین ، عزت نفس ، نرمش ، احسان ، پرداخت حقوق و اظ هار دوستى نسبت به مردم .
(تحف العقول ، ص 227) ------------------------------------
3. از حسن (ع) سؤال شد : کرم چیست ؟ فرمود : بخشش پیش از خواهش و اطعام در قحطى .
(تحف العقول ، ص 227)
------------------------------------
4. از حسن (ع) سؤال شد : بخل چیست ؟ فرمود : آنچه در کف دارى شرف بدانى ، و آنچه انفاق کنى تلف شمارى .
(تحف العقول ، ص 227) ------------------------------------
5.از حسن (ع) سؤال شد: بى نیازى چیست ؟ فرمود : رضایت نفس به آنچه برایش قسمت شده ، هر چند کم باشد .
(تحف العقول ، ص 228)
------------------------------------
6 . از حسن (ع) سؤال شد: فقر چیست ؟ فرمود : حرص به هر چیز .
(تحف العقول ، ص 228)
------------------------------------
7. از حسن (ع) سؤال شد: شرف چیست ؟ فرمود : موافقت با دوستان و حفظ همسایگان .
(تحف العقول ، ص 228)
------------------------------------
8. از حسن (ع) سؤال شد: پستى و نا ى چیست ؟ فرمود : به خود رسیدن و بى اعتنایى به همسر .
(تحف العقول ، ص 228)
معنی ضرب المثل برو کار کن مگو چیست کار
انشا در مورد برو کار کن مگو چیست کار
معنی شعر برو کار میکن مگو چیست کار
انشا درباره برو کار کن مگو چیست کار
انشا برو کار کن مگو چیست کار
مفهوم برو کار کن مگو چیست کار
برداشت خود از ضرب المثل برو کار میکن مگو چیست کار
معنی ضرب المثل برو کار میکن مگو چیست کار ادامه مطلب
تصوف چیست؟ عرفان چیست؟(قسمت اول) در هریک از ادیان شیوه ای از پرستش وجود دارد که خدا را نه در شکل خاص و ترس از عذاب و کیفر و به امید پاداش بلکه از سر مهر و محبت و دوستی می پرستند(به تعبیری از روی عشق ) و این اشتراک در شیوه خود اشتراکات فطری را به میان میکشد که در سرشت....

درد دارم ازفراقت،درد میفهمی که چیست
نا امیدی در اتاقی سرد میفهمی که چیست

بیقراری های ممتد در خیابان های شهر
پرسه های تلخ یک شبگرد میفهمی که چیست

کوچه ها را یک به یک بالا و پایین میکنم
راه رفتن روی برگ زرد میفهمی که چیست

در گلویم بغض ها راه نفس را بسته اند
گریه ی پنهانی یک مرد میفهمی که چیست

مثل فرزندی که مادر از کنارش رفته است
حس و حال کودکی دلسرد میفهمی که چیست

از همان روزی که رفتی ماست کرده ام
احتمالا معنی برگرد میفهمی که چیست

رفتی اما خنجرت در استخوانم مانده است
شک ندارم واژه ی نامرد میفهمی که چیست