توافق فدراسیون فوتبال با کی روش برای تمدید قرارداد با مرد پرتغالی تا پایان