تیلرسون برکنار شد پومپئو خارجه و یک زن رئیس سیا می شوند

رئیس جمهور با اعلام خبر برکناری تیلرسون، اعلام کرد از این پس «مایک پومپئو» خارجه خواهد بود.
ترامپ در توییتر اعلام کرد، مایک پومپئو، رئیس کنونی سیا از این پس به عنوان خارجه مشغول می شود. وی مایک پامپئو، رئیس سیا را به جای تیلرسون در این سمت منصوب کرد. وی همچنین "جینا هایسل" را به ریاست سیا تعیین کرد.
رو مه نیویورک تایمز به نقل از منابع آگاه نوشته است که ظرف چند آینده «ر تیلرسون» برکنار شده و «مایک پومپئو» به عنوان خارجه جدید معرفی می شود.
سفیر ایران در لندن با بیان اینکه تیلرسون عنوان اولین خارجه که با توئیت برکنار شده است را ب کرد، نوشت: تا تایید سنا و در 2 ماهی که باید درباره ، آغاز مذاکرات کره شمالی و جنگ اقتصادی با اروپا تصمیم بگیرد، خارجه ندارد.
ر تیلرسون عنوان اولین خارجه که با توئیت برکنار شده است را ب کرد. او بدون اطلاع پیشین وقتی در سفر آفریقا بود از برکناری خود باخبر شد.
معاون دیپلماسی عمومی تیلرسون که با رسانه ها در خصوص ا اج توئیتری رئیسش توسط ترامپ و بی اطلاعی خارجه سابق از علت برکناری اش مصاحبه کرده بود، از سمت خود برکنار شد.
خارجه روز به گزارش رسانه های یی درباره تصمیم کاخ سفید برای برکنار او از سمتش واکنش نشان داد.
سفیر ایران در لندن روز با انتشار پیامی در توئیتر، ر تیلرسون را نخستین خارجه ای خواند که با یک توئیت برکنار شد.

دونالد ترامپ رئیس جمهور ، مایک پومپئو رئیس سازمان جاسوسی سیا را جایگزین ر تیلرسون در وزارت…
عصر ایران نوشت: روز می تواند روز مرگ بوده باشد. چون ر تیلرسون خارجه برکنار شد و به جای وی مایک پامپیو، رئیس سازمان سیا جایگزین خواهد شد.
رئیس سازمان جاسوسی سیا جایگزین امور خارجه شد  دونالد ترامپ رئیس جمهور ، مایک پومپئو رئیس سازمان جاسوسی سیا را جایگزین ر تیلرسون دروزارت امور خارجه کرد. وی در توییترش اعلام کرد مایک پومپئو رئیس سیا از این پس به عنوان خارجه مشغول به کار می شود. ترامپ همچنین «جینا هاسپل» افسر اطلاعاتی یی را به ریاست سیا منصوب کرد. او اولین زنی است که به این سمت گماشته می شود. ادامه مطلب http://javaninews.ir
همان گونه که در خبرها آمد، روز دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ، ر تیلرسون، امور خارجه این کشور را برکنار و مایک پمئپو رئیس سازمان جاسوسی (سیا) را جانشین وی کرد.
امور خارجه در پاسخ به سوالی در باره اولویت واشنگتن برای برکنار بشار اسد گفت که مهمتر از همه ماباید را ش ت دهیم....
رئیس جمهوری معاون ر تیلرسون را نیز به دلیل آنکه گفته بود خارجه نمی داند چرا برکنار شده، ا اج کرد.
رئیس جمهوری معاون ر تیلرسون را نیز به دلیل آنکه گفته بود خارجه نمی داند چرا برکنار شده، ا اج کرد.
مشاور ولی عهد ابوظبی به برکناری خارجه از سوی رئیس جمهوری این کشور واکنش نشان داد و نوشت که تاریخ این لحظه را که کشوری چون امارات مقام خارجه را برکنار کرده، فراموش نخواهد کرد.
طبق پیام های منتشر شده توسط ، یک بازرگان وابسته به امارات، رئیس جمهور را تشویق کرده بود که ر تیلرسون خارجه را برکنار کند.
ایسنا نوشت: جان کلی، رئیس دفتر کاخ سفید گفته زمانی که می خواسته به ر تیلرسون، امور خارجه برکنار شده ت ترامپ خبر برکناری اش را اعلام کند او در دستشویی بوده است.
جان کلی، رئیس دفتر کاخ سفید گفته زمانی که می خواسته به ر تیلرسون، امور خارجه برکنار شده ت ترامپ خبر برکناری اش را اعلام کند او در دستشویی بوده است.
یک بازرگان به نفع امارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور را تشویق کرده بود که ر تیلرسون خارجه را برکنار کند.
همشهری آنلاین: دونالد ترامپ رئیس جمهوری پس از برکنار ر تیلرسون از سمت امور خارجه گفت که با وی بر سر توافق هسته ای ایران ( ) اختلاف نظر داشته است.
ایسنا نوشت: ر تیلرسون، امور خارجه پیشنهاد داد که ونزوئلا برای برکنار رئیس جمهور این کشور وارد عمل شود.
نخست رژیم صهیونیستی از تصمیم ترامپ برای انتصاب خارجه جدیدی برای استقبال کرد و گفت «توانمندی ها و تجربیات» پومپئو او را تحت تأثیر قرار داده است.
نخست رژیم صهیونیستی از تصمیم ترامپ برای انتصاب خارجه جدیدی برای استقبال کرد و گفت «توانمندی ها و تجربیات» پومپئو او را تحت تأثیر قرار داده است.
نخست رژیم صهیونیستی از تصمیم ترامپ برای انتصاب خارجه جدیدی برای استقبال کرد و گفت «توانمندی ها و تجربیات» پومپئو او را تحت تأثیر قرار داده است.
خارجه برکنار شده می گوید حداقل 3 ساعت پس از انتشار خبر برکناری اش در صفحه توئیتری ترامپ، تلفنی با رئیس جمهور کشورش سخن گفته است.
جواد نصرتی-خبرنگار: دونالد ترامپ، رئیس جمهور در بزرگ ترین خانه تکانی در یک سالگی ک نه اش، ر تیلرسون امور خارجه را برکنار و مایک پمپئو را جانشین او کرد.
ر تیلرسون امور خارجه که چند روز گذشته از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور برکنار شد، در پیام خداحافظی خود اعلام کرد: من برای کشورم، انمان و تلاش های شما برای بهتر جهان دعا خواهم کرد.
ترامپ همچنین "مایک پمپئو" مدیر سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) را جایگزین او کرده است.
تحلیلگر مسائل با اشاره به تغییرات اخیر در ت و برکناری تیلرسون و جایگزینی پومپئو و انتصاب هاسپل به عنوان رئیس سیا گفت: با این تصمیمات ک نه ترامپ به سوی رادیکال تر، تندخوتر و وحشی تر شدن پیش می رود.
خارجه برکنار شده می گوید حداقل 3 ساعت پس از انتشار خبر برکناری اش در صفحه توئیتری ترامپ، تلفنی با رئیس جمهور کشورش سخن گفته است....
یک شبکه یی با اشاره به برکناری «ر تیلرسون» گزارش کرد که رئیس سیا برای هدایت وزارت خارجه برگزیده شده است تا سیاست های افراطی «دونالد ترامپ» در قبال ایران و کره شمالی را تقویت کند.