ت برای پس گرفتن امضای سؤال از رئیس جمهور به جان نمایندگان می افتد ارتباط پنج با یک برای پس گرفتن امضا

مردم قم در مجلس شورای ی گفت: ت برای پس گرفتن امضای سؤال از رئیس جمهور به جان نمایندگان می افتد و آنها را تهدید می کند که به عنوان نمونه در یک مورد پنج برای این کار با یک ارتباط داشتند.
زنجان در مجلس با اعلام اینکه نمایندگان تصمیم دارند رئیس جمهور بابت نابسامانی های مؤسسات مالی و اعتباری به مجلس فراخوانده و از وی سؤال بپرسند، گفت: ان شاءالله فردا روند جمع آوری امضا از نمایندگان را آغاز می کنیم.
مردم ارومیه در مجلس شورای ی خطاب به رئیس مجلس گفت: اسامی انی که امضای خود را از سؤال از رئیس جمهور گرفته اند اعلام کنید تا مردم بدانند چه ی سؤال را امضا کرده و چه ی امضا نکرده است.
مردم ارومیه در مجلس خطاب به رئیس مجلس گفت: اسامی انی که امضای خود را از سؤال از رئیس جمهور گرفته اند اعلام کنید تا مردم بدانند چه ی سؤال را امضا کرده و چه ی امضا نکرده است.
زنجان در مجلس از اضافه شدن 10 امضا به طرح سؤال از رئیس جمهور در صحن علنی مجلس درباره مشکلات س های مردم در مؤسسات مالی و اعتباری خبر داد.
ضا زنجان در مجلس از اضافه شدن 10 امضا به طرح سؤال از رئیس جمهور در صحن علنی مجلس درباره مشکلات س های مردم در مؤسسات مالی و اعتباری خبر داد.
زنجان در مجلس از اضافه شدن 10 امضا به طرح سؤال از رئیس جمهور در صحن علنی مجلس درباره مشکلات س های مردم در مؤسسات مالی و اعتباری خبر داد.
همشهری آنلاین: طرح سؤال از رئیس جمهور در مورد مشکلات اقتصادی کشور، با امضای ۱۰۲ تن از نمایندگان مردم، تقدیم هیأت رئیسه مجلس شورای ی شد.
طرح سؤال از " " رئیس جمهور در مورد مشکلات اقتصادی کشور، با امضای 102 تن از نمایندگان مردم، تقدیم هیأت رئیسه مجلس شورای ی شد.
در حالی که اکثر فوتبال دوستان دنیا آرزوی گرفتن ع یادگاری با ستاره آرژانتینی بارسلونا یا گرفتن امضای او را دارند، او خود از یکی دیگر از اسطوره های ورزش جهان امضا خواست.
نمایندگان تقاضاکننده سؤال از رئیس جمهور تأکید د که سؤال از رئیس جمهور، حق مجلس است و این سؤال به معنای تضعیف جایگاه رئیس جمهور نیست.
در حالی که اکثر فوتبال دوستان دنیا آرزوی گرفتن ع یادگاری با ستاره آرژانتینی بارسلونا یا گرفتن امضای او را دارند، او خود از یکی دیگر از اسطوره های ورزش جهان امضا خواست.
مردم زنجان و طارم در مجلس با بیان اینکه 130 طرح سؤال از رئیس جمهور را امضا کرده اند، گفت: طبق فاکتورهای ارائه شده بودجه کشور معقول نبوده و سازمان برنامه و بودجه جواب قانع کننده علمی ندارد.
حجت ال نصرالله پژمانفر در تذکر شفاهی گفت: ما در یک ماه گذشته دو سؤال از رئیس جمهور داشتیم یک سؤال در مورد مؤسسات مالی که 180 این سؤال را امضا کرده بودند. متأسفانه چند ماه این سؤال بدون اینکه آیین نامه اجازه دهد معطل ماند.
طرح سؤال از " " رئیس جمهور با امضای 102 تن از نمایندگان مردم، تقدیم هیأت رئیسه مجلس شورای ی شد.
مردم شهر در مجلس از احتمال تحویل سؤال از رئیس جمهور در خصوص مؤسسات مالی و اعتباری با ۱۲۴ امضا در جلسه علنی امروز به هیأت رئیسه مجلس خبر داد.
زنجان در مجلس از اضافه شدن 10 امضا به طرح سؤال از رئیس جمهور در صحن علنی مجلس درباره مشکلات س های مردم در موسسات مالی و اعتباری خبر داد.
مهر نوشت: مردم شهر در مجلس از تصمیم برای تحویل سؤال از رئیس جمهور در خصوص مؤسسات مالی و اعتباری به هیأت رئیسه مجلس خبر داد و گفت این طرح تاکنون ۱۲۴ امضا دارد.
مردم شهر در مجلس از جمع آوری ۶۴ امضا از نمایندگان مجلس برای طرح سؤال از درباره عملکرد ت و بانک مرکزی در قبال مؤسسات مالی و اعتباری به ویژه کاسپین خبر داد.
مردم شهر در مجلس از تصمیم برای تحویل سؤال از رئیس جمهور در خصوص مؤسسات مالی و اعتباری به هیأت رئیسه مجلس خبر داد و گفت این طرح تاکنون ۱۲۴ امضا دارد.
مردم شهر در مجلس از تصمیم برای تحویل سؤال از رئیس جمهور در خصوص مؤسسات مالی و اعتباری به هیأت رئیسه مجلس خبر داد و گفت این طرح تاکنون ۱۲۴ امضا دارد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در جلسه امروز با رد و بدل مباحث میان نمایندگان ت و مجلس در مجموع ما از توضیحات مطرح شده از سوی رئیس جمهور ت قانع نشدیم و سوال کنندگان بر ادامه مسیر سؤال های خود استمرار دارند.
مردم رشت در مجلس شورای ی گفت: طرح سؤال از رئیس جمهور درباره ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری با ۱۱۰ امضا امروز تقدیم هیئت رئیسه مجلس می شود.
این سؤال با 102 امضا تقدیم هیأت رئیسه شده که به کمیسیون اقتصادی ارجاع خواهد شد.
این نمایندگان تصور نمی د آنچه امضا کرده موضوع سوال از رئیس جمهور بوده و فکر می د قرار است این موضوع در قالب نامه ای به رئیس جمهور مطرح شود به همین دلیل آن را امضا د.
مردم گناباد و بجستان در مجلس گفت: هیأت رئیسه مجلس طرح سؤال از رئیس جمهور را اعلام نکرد و در جلسه ای با حضور سران سه قوه گزارشی ارائه شد که بعضی ها قانع شدند؛ در حال حاضر نیز مشکلات رو به بهبودی است و تعدادی از نمایندگان امضای خود را پس گرفتند.
مردم قم در مجلس شورای ی از تهیه و تدوین دومین سؤال از درباره مؤسسات مالی با ۷۶ امضا خبر داد.
طرح سؤال از " " رئیس جمهور در مورد مشکلات اقتصادی کشور، با امضای 102 تن از نمایندگان مردم، تقدیم هیأت رئیسه مجلس شورای ی شد.
معاون رئیس جمهور فراری یمن که در ریاض ن است روز شنبه برای قدرت نمایی وارد فرودگاه عدن شد اما از ترس دستگیری و کشته شدن بلافاصله پس از گرفتن ع یادگاری گریخت. ادامه: معاون رئیس جمهور فراری یمن پس از گرفتن ع یادگاری از عدن گریخت
زنجان در مجلس با اشاره به اینکه طرح سوال از رئیس جمهور درباره وضعیت موسسات مالی و اعتباری به هیچ عنوان متوقف نشده است، گفت: تأخیر در طرح سوال به پس گرفتن امضاهای نمایندگان منجر نخواهد شد.
مردم زنجان در مجلس گفت: امروز به نمایندگی از 120 نفر از نمایندگان از رئیس مجلس استدعا دارم هرچه زودتر موضوع طرح سؤال از رئیس جمهور را به کمیسیون اقتصادی ارجاع دهد.
شهر در مجلس از تقدیم طرح سوال از رئیس جمهور درباره نابسامانی مؤسسات مالی و اعتباری با 130 امضا به هیأت رئیسه مجلس خبر داد.