حسادت در ک ن و ۱۰ راه برای از بین بردن آن

باسمه تعالی سایت wikihow در همین رابطه را ارهایی را برای از بین بردن حس حسادت ارائه کرده است:
۱- شناسایی مسائل و شرایطی که موجب برانگیخته شدن حس حسادت می شوند.
مثلا وقتی بهترین دوستتان وقت بسیاری را برای گذراندن با دیگران صرف کند یا حسادت فرزندان زمانی که یکی از والدین وقت بیشتری را برای ناپدری یا نامادری آنها اختصاص دهد و یا وقتی کودکی یکی از والدین خود را بیشتر دوست داشته باشد. قدم اول برای مقابله با حسادت شناسایی این شرایط است.
به چه شکل باید با حسادت مقابله و مبارزه کرد؟ حسادت در همه کارها وجود دارد، نه تنها در مورد یک شوهر و چند زن. مراد «حسادت» در تمام معانی است. این یک مرض است، لذا باید یک علاجی برای آن باشد، و باید علاج آن را به شکلی به دست آورد.
پاسخ اجمالی
حسد روحیه ی خواری و خود کم بینی است که به دنبال آن فرد آرزو می کند که نعمتی را که فرد دیگر دارد، نداشته باشد.
برای درمان این روحیه را ارها زیر پیشنهاد می شود:1. تفکر در مورد ضررهایی که حسد بر روح و روان، دین و آ ت دارد.2. تقویت ایمان نسبت به ذات حق تعالی.3. انجام دادن رفتاری خلاف مقتضای حسادت.4. دعا و راز و نیاز با ذات حق تعالی، که بهترین و موثرترین شیوه برای از بین بردن بیماری ها روحی و روانی است.
چکار کنیم تا حسود نباشیم ؟ اولین حسود تاریخ که ق ل بود که کارش به قتل برادر کشید. حال برای فرونشاندن آتش حسادت در خود و جلوگیری از تبدیل آن به یک عادت و رذیله اخلاقی چه باید کرد؟ همه می دانند که حسادت صفتی ناپسند است. با این حال همه ما در میان اطرافیان و آشنایان افرادی را سراغ داریم که به حسادت اند و خودمان هم در برخی امور زندگی از حسادت در امان نمی مانیم. البته حساب حسادت را باید با آنچه در ادبیات، رشک نامیده می شود از هم جدا کرد. رشک به معنی حسرت بردن نسبت به دیگری است و در پی آن تلاش و ایجاد انگیزه برای ارتقای خود و دستی به آنچه نداریم و دیگری دارد. در قرآن کریم ذکر می شود که مومنان در بهشت نسبت به مومنان دیگری که جایگاهی بالاتر از آنان دارند رشک می برند. در حقیقت رشک مانند حسادت جنبه ت یبی ندارد و به ی که نسبت به او رشک برده می شود آسیبی نمی رساند. از این منظر رشک می تواند برای پیشرفت در زندگی خصوصیتی مفید و کاربردی باشد. حتما شنیده اید که برخی می گویند بدون حسادت به جایی نمی رسیدند و درجا می زدند. منظور این افراد رشک بردن است و به اشتباه به جای آن واژه حسادت را به کار می برند. اولین حسود تاریخ که ق ل بود که کارش به قتل برادر کشید. حال برای فرونشاندن آتش حسادت در خود و جلوگیری از تبدیل آن به یک عادت و رذیله اخلاقی چه باید کرد؟ اما در مرحله درمان، حسود باید چیزهایی را بداند و کارهایی را انجام دهد:
1ـ ریشه های حسد که عبارتند از: عداوت، شرکت و خوف مزاحمت، تکبر و خودخواهی، طمع و حرص، بخل شدید و .... بشناسد و از وجود خویش پاک سازد.
2 ـ زیان های حسادت که عبارتند از: ناراحتی همیشگی، ناکامی، بیماری، تنهایی، ش ت در زندگی، نابودی ایمان و ...را بشناسد و تمام سعی خود را بر دوری از آنها بنماید.
3ـ حسود باید بداند حسادت برای او سودی ندارد. نه مقامش را بالا می برد، نه محبوبیتش را زیاد می کند. آن چه بر آن رشک می برد، بر فرض این که از دست دیگری بیرون رود، معلوم نیست که به دست او بیفتد. کوششی که در بیرون نعمتی از چنگ ی به کار می برد، اگر همان را برای رسیدن به مقصدی به کار برد، به همان نتیجه یا بالاتر از آن خواهد رسید. حسد برای دین و دنیایش زیان دارد و در عمل با قضا و قدر الهی دشمنی می کند.
حسادت در زندگیحسادت در زندگی و در رابطه عاشقانه چه پیامدهایی برجای میگذارد زوجینی که با این رفتار مواجه می شوند چه واکنش هایی از خود نشان میدهند می خواهیم در این بخش به بررسی مقوله حسادت بپردازیم گلایه مندی، خشم، جنگ و درگیری، بحث های بی پایان، بی اعتمادی، افسردگی از نشانه های حسادت در زوجین به شمار می روند .حسادت در زندگیمی گویند کمی حسادت برای حفظ چیزی که داریم یا برای به دست آوردن یک رابطه و بهبود آن لازم است.اما به نظر نمی آید این توجیه درستی برای وجود چنین احساسی و ابراز آن در یک رابطه باشد.حسادت باعث نمی شود چیزی را حفظ کنید یا مراقب آن باشید.اگر ی را دوست دارید و به  نظر شما رابطه عاطفی عمیقی وجود دارد دلیلی ندارد که با حسادتاز آن مراقبت کنید. کمی حسادت یا حسادت شدید هر دو آسیب زننده و خطرناک استو اصلاً این طور نیست که حسادت در طول رابطه یا به مرور زمان بیشتر شود چون این چیزی است که در عمق وجود یک نفر ریشه دارد. 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
حسادت یکی از خصوصیت های منفی رفتاری محسوب می شود اما اگر این حسادت برای مقایسه با دیگران به منظور ارتقای زندگی و رسیدن به نقطه مطلوب باشد به غبطه تغییر نام پیدا می کند و خصیصه ای مثبت محسوب می شود.
حسادت یکی از خصوصیت های منفی رفتاری محسوب می شود اما اگر این حسادت برای مقایسه با دیگران به منظور ارتقای زندگی و رسیدن به نقطه مطلوب باشد به غبطه تغییر نام پیدا می کند و خصیصه ای مثبت محسوب می شود.
در زشتی حسادت همین بس که قاتلان و دشمنان حسین علیه السلام، حسود باشند. دیگر حسود نباش، خب؟! وَ لَعَنَ الله حَسودا ! تکلیف ما و حسادت مشخص شد در منظومه ی عاشورایی خویش. البته رذایلی که انجام می دهیم، ما را شمر نمی کند. اما امان از وقتی که امثال این حسادت به محضر ولی خ مثل حسین علیه السلام باشد. حسادت به حسین علیه السلام، انسان را شمر می کند. مواظب باش به چه ی حسادت می کنی! ولی رفیق! اگر حسادت این قدر ظرفیت شمرسازی دارد، بیا کلاً بی خیال هر قلم از این جنس بشویم! تازه از کجا معلوم، شاید حواسمان نباشد و به یک یار عاشورایی ارباب حسادت . در این صورت با یک حساب سرانگشتی، ما هم با یک حسادت می شویم، یک یار عاشورایی شمر ، البته با کم و زیادش.
اگر در رابطه ای عاطفی هستید، کمی حس حسادت نسبت به روابط طرف مقابل با دیگران طبیعی است؛ به ویژه اگر او را خیلی دوست داشته باشید. حسادت گاه و بی گاه خوب است و چه بسا کمی هیجان و اشتیاق هم به این رابطه ی عاطفی اضافه می کند. اما اگر این حسادت بیشتر و شدیدتر شد چه؟ اگر […] نوشته چگونه در یک رابطه عاطفی حسادت خود را کنترل کنیم؟ اولین بار در چطور پدیدار شد.
 دیگران حسادت را می شناسند و آن را در میان رفتار و گفتار شما تشخیص می دهند. همان طور که شما این توانایی را دارید که حسادت دیگران را تشخیص بدهید. درک حسادت شما شخصیت تان را نزد دیگران د می کند و قضاوت منفی آنان را بر می انگیزد. حسادت مانند هر رذیله اخلاقی دیگری فرصت های ناشی از اعتماد دیگران نسبت به شما را از بین می برد.حتی ممکن است افرادی که سوءنیت دارند با شناخت این صفت یا احتمال بروز آن و در حقیقت شناسایی این نقطه ضعف شما را برای مقاصد خود به کار گیرند. حسادت همان قدر مایه پلیدی و فساد است که دروغ، غیبت و سایر رذایل اخلاقی.
 دیگران حسادت را می شناسند و آن را در میان رفتار و گفتار شما تشخیص می دهند. همان طور که شما این توانایی را دارید که حسادت دیگران را تشخیص بدهید. درک حسادت شما شخصیت تان را نزد دیگران د می کند و قضاوت منفی آنان را بر می انگیزد. حسادت مانند هر رذیله اخلاقی دیگری فرصت های ناشی از اعتماد دیگران نسبت به شما را از بین می برد.حتی ممکن است افرادی که سوءنیت دارند با شناخت این صفت یا احتمال بروز آن و در حقیقت شناسایی این نقطه ضعف شما را برای مقاصد خود به کار گیرند. حسادت همان قدر مایه پلیدی و فساد است که دروغ، غیبت و سایر رذایل اخلاقی.
حسادت کشنده است. روابط بخاطر مشاجراتی که از روی حسادت است بر هم می خورند و آدم ها از روی حسادتشان آدم های دیگر را می کشند.
این را تصور کنید. در یک مهمانی هستید و یک نفر حس دوستانه ای دارد و شما هم به او لبخند می زنید. همسرتان تصور می کند دارید به او خیانت می کنید. یا مثلاً همسرتان خاطره ای از یک عشق قدیمی برایتان تعریف می کند و شما احساس خطر می کنید. خشم و اضطراب را درونتان احساس می کنید و نمی دانید چه باید ید.
یکی از خصلت های بسیار ناپسند حسادت است.
حسادت امری است طبیعی که حتی در بین ک ن نیز بسیار نمود پیدا می کند. به خصوص هنگامی که والدین صاحب فرزند دوم می شوند، این حسادت در فرزند اول که تاکنون بر پدر و مادر خود حکمرانی می کرده و تمام توجهات به سمت او بوده است،خودرا بیشتر از هرزمان دیگری نشان می دهد.
به کمک این برنامه می توانید حسادت را کنار بگذارید و در زندگی آرامش بیشتری داشته باشید. دوست تان با کلی ذوق و شوق به شما می گوید که یک خانه بزرگ و زیبا یده. به جای آن که خوشحال شوید، آهی می کشید و اخم های تان درهم می رود. ماشین تازه همسایه تان را از پنجره می بینید و افسوس می خورید که […] نوشته با حسادت نه کنار بیایید اولین بار در سلامتی پدیدار شد.
حسادت در ک ن 2 - حسادت یکی از شایعترین واکنش هایی است که در اغلب ک ن و نوجوانان دیده میشود - حسادت زمانی بروز می کند که عامل رقابت منفی و مقایسه و هم چشمی و تبعیض مطرح باشد - حسادت علاوه بر ایجاد عصبانیت ، تنفر و احساس خود کم بینی در بچه ها ، باعث میشود در سنین بالاتر شخص تماس خود را با محیط و افراد اجتماع از دست بدهد و تنها بماند - حسادت غالبا با ترس درونی و خشم همراه است
انسان حسود، تمام فکر و ذهنش حسادت به دیگران است که این امر موجب بازماندن از برنامه ریزی های خود در راه رسیدن به موفقیت می شود.
حسادت : o علی(ع) می فرماید:" تندرستی از کمی حسادت است ". و باز می فرماید:" عجیب است که حسودان از سلامت جسم خود به کلی غافلند". o خداوند در سوره خلق می فرماید که از شر انسانهای حسود زمانیکه حسادت می کنند به خداوند پناه برید. o (ص) فرمودند:" از ترسناک ترین چیزی که بر امتم می ترسم این است که مال ایشان زیاد شود و با یکدیگر حسد ورزند و یکدیگر را به قتل رسانند". 10) از دیگر مطالب جزء پنجم احکام قتل عمد و غیر عمد ,فلسفه تیمم , مسافر و خوف می باشد. 11) و از دیگر مطالب این جزء احکام نشوز , شقاق و پیشنهاد محکمه صلح خانوادگی در صورت اختلاف همسران است.
۲ پسر جوان که متهم اند دوست ثروتمندشان را از سر حسادت به قتل رسانده اند در جلسه محاکمه قتل را به گردن یکدیگر انداختند.
موزه هنری حسادت فقیران نسبت به ثروتمندان را روی این لامبورگینی خالی می کند.
موزه هنری حسادت فقیران نسبت به ثروتمندان را روی این لامبورگینی خالی می کند.
اگر حسادت برای مقایسه با دیگران به منظور ارتقای زندگی و رسیدن به نقطه مطلوب باشد به غبطه تغییر نام پیدا می کند و خصیصه ای مثبت محسوب می شود.
درمان حسادت گاهی هر چقدر هم که تلاش می کنید تا با لبخندی حسادت خود را مخفی کنید، باز هم فایده ای ندارد، چون حسادت چیزی نیست که به راحتی شما را رها کند. حسادت به تدریج از کنترل خارج و به احساسی ویرانگر […] نوشته ۵ روش فوق العاده کاربردی برای درمان حسادت اولین بار در چطور پدیدار شد.
اگر حسادت تا حدی باشد که برای طرفین آزار دهنده و سلب کننده آسایش نباشد، رفتار درست و سالمی در رابطه شویی محسوب می شود که به استوار ماندن رابطه کمک می کند اما اگر این حسادت به گونه ای باشد که به شک و تردید تبدیل شود و پایه های اعتماد و اطمینان بین طرفین را متز ل کند، مثل یک سم به زندگی شویی تزریق می شود و حتی می تواند آن رابطه را به کلی از بین ببرد.

حسادت موجود بین زن و شوهر (تا حد متعادل آن) به این دلیل مفید است که همسران حسود، خود نسبت به زندگی شویی شان بسیار وفادار هستند و مایل اند وقت و انرژی خود را تماما صرف خانواده شان کنند اما مهم این است که میزان حسادت و حساسیتی که نسبت به همسرتان دارید قابل کنترل باشد.

اگر حس حسادت در واکنش به یک اتفاق خاص، دفعتا حاصل شود، باعث ایجاد وابستگی و اعتماد می شود، اما حسادتی که نشات گرفته از شک و تردید باشد، مثل همسرانی که به طور پنهانی و البته دائمی، تلفن همراه یکدیگر را کنترل می کنند نه تنها به یک رابطه پرتنش می انجامد بلکه باعث فقدان اعتماد به نفس و عزت نفس در فرد می شود.
حسادت چیست؟ راهها و را ارهایی برای درمان حسادت جمع آوری شده توسط : علی محمدی اغلب روان شناسان توافق دارند که حسادت یکی از شایع ترین هیجانات انسانی است که مستقیماً به روابط بین افراد مربوط می شود. برخی از روان شناسان حتی ادعا کرده اند که اگر ی اصلاً احساس حسادت نداشته باشد، در تعهد خود نسبت به رابطه با دیگران دچار کمبود خواهد بود... عده ای از روانکاوان معتقدند که حسادت نتیجه ی آن است که فرد احساس آشفتگی ، ضعف و ناتوانی ، پوچی ، آسیب پذیری و ترس شدید می کند . انسان حسود ، علاوه بر این که آنچه دیگری دارد می خواهد ، آرزو و خواسته ی او این است که طرف مقابلش اصلاً آن چیز را نداشته باشد و از نارحتی و نداری شخص مورد نظرش احساس رضایت می کند . انسان حسود پشت سر دیگران آزارشان داده ، با غیبت از فرد او را ترور شخصیت می کنند . به ادامه مطلب مراجعه نمایید .
سرمربی رئال مادرید در صحبت هایی عنوان کرد که در گذشته به رونالدو برزیلی و در دوران مربیگیری خود به رونالدو پرتغالی حسادت کرده است.
حسن ها روزی موجب حزن می گردد.
گل هم با آن زیبایی روزی پژمرده می شود.
طاووس به خاطر زیبایی در قفس است.ولی
هیچ زاغ را در قفس نمی گذارد.
گاهی زیبایی باعث طمع و نابودی می گردد.
پادشاهان به خاطر قدرت و شکوهشان،دیگران حسادت می کنند و سعی دارند که آنها را سرنگون و خود صاحب تاج و تخت گردند.
فیل برای عاج ،آهو برای نافه،طاووس برای زیبایی،روباه برای پوست، توسط صیاد صید می شود.
لذا حسنات،برای انسان و حیوان، موجب طمع دیگران و نهایتا نابودی است.
عشق به چیز های میرا با از بین رفتن شان از بین می رود.اما عشق به چیزهای نامردنی ،پایا و ادامه دارد.
همانند عشق به خدا وعلم.عشق به افراد با مر گشان به تدریج از بین می رود.
انسان در حفظ و نگهداری دارایی های مادی و معنوی
در دید مردم باید کو شا باشد. سعی کند گمنام باشد،تا زودتر به اه خود برسد. معمولا افراد به دارایی افراد دیگر حسادت می کنند.سپس سعی در تصاحب آن یا اگر نتوانند از بین بردن آن با چشم زخم و روش های گوناگون دارند.حسادت در دارایی معنوی بسیار بالاتر و مداوم تر است.برای مثال در جامعه علمی شاهد آن هستیم.تنها تقوای الهی می تواند انسان را نجات دهد.

علی رجالی

حسادت چه تأثیر منفی بر زندگی شما گذاشته است؟ شاید رابطه تان با دوستی قدیمی در آستانه ی از هم پاشیدن است، زیرا دیگر نمی توانید به خوشحال بودن برای موفقیت های او تظاهر کنید و به همین دلیل تماس هایش را جواب نمی دهید.
حسادت و توهم حسادت و توهم حسادت و توهم حسادت و توهم حسادت و توهم ........................... یعضی بچه های مجله - که اتفاقاً اصل کاریا و قدرتمندا هم هستن - هم چین نسبت به منتقدا و ای ایرانی اه و پیف می کنن که هرکی باشه فک می کنه داداش دیوید بور ن! حالم به هم می خوره از اینکه هیچ جایگاه خودشو نمی شناسه. حالم بد می شه هروقت با این احمقا بحث می کنم و گاهی فک می کنم کلاً بی خیال مجله شم.
حمید نعمت الله گفت: ««شعله ور» درباره ی است که حسادت می ورزد،هم به آثار قبلی ام، هم شبیه است و هم نیست!حسادت در ک ن و راه های درمان – حسادت یکی از شایعترین واکنش هایی است که در اغلب ک ن و نوجوانان دیده می شود. – حسادت زمانی بروز می کند که عامل رقابت منفی و مقایسه و هم چشمی و تبعیض مطرح باشد. – حسادت علاوه بر ایجاد عصبانیت ، تنفر و احساس خود کم بینی در بچه ها ، باعث ادامه مطلب
حسادت توی محیط کار رو می بینم، ولی نمی فهمم! یعنی دوست دارم بپرسم خ ش این وضعیت "گوهی" زندگی من چیش حسادت داره!؟حسادت قطعا ناشی از ناآگاهی و نادانی هست...این زندگی توش خودم رو کشته بیرونش مردم رووو...
#خیلی سعی میکنم به این رفتارها دامن نزنم و با محبت بیشتر بفهمونم که داره اشتباه میکنه و فقط آرامش رو از خودش گرفته ... و هم منو داره اذیت میکنه هم خودش رو ،،، ولی بعید میدونم موفق بشم!باشد که رستگار شویم...
زین الدین زیدان اعتراف کرده که در زمان بازیگری به گل های رونالدوی برزیلی حسادت می کرده و حالا همان حس را در قبال کریستیانو رونالدو دارد.