ریشه ضرب المثل سر کیسه


امروزه این اصطلاح در محیط خانه و بازی بیشتر مصطلح است و به افرادی که تمام موجودی را باخته باشند اصطلاحا می گویند:" فلانی را سر کیسه د. البته در مورد افراد ساده لوح هم که بر اثر زبان بازی اشخاص دغلباز و فریبکار همه چیز را از دست بدهند این ضرب المثل از باب استشهاد و تمثیل به کار برده می شود. ادامه مطلب
داستان و ریشه ضرب المثل دیه بر عاقله استاگر به مثل های ایرانی علاقه مندید ما در ادامه معرفی ضرب المثل های ایرانی ، داستان و ریشه ضرب المثل دیه بر عاقله است را براینات آماده کرده ایم با ما همراه باشید:  داستان و ریشه ضرب المثل دیه بر عاقله است چنانچه یک یا چند نفر از افراد جمعیتی مرتکب جرم یا عمل ناشایست شوندهمیشه بر عاقل یا عقلای آن جمعیت ده می گیرندو آنها را مسئول ارتکاب جرم می شناسندکه نتوانستند مرتکبین را قبل از ارتکاب جرم دل و راهنمایی کنندو از ارتکاب اعمال ناشایست آنان قبل از بروز واقعه جلوگیری نمایند. در این گونه موارد حرفشان این است که دیه بر عاقله است.گاهی نیز گفته می شود: « اگر فلانی خطا کرد شما عفوش کنیدزیرا دیه بر عاقله است.» که استفاده از آن به شکل اخیر صحیح نیستچه عفو و بخشش ارتباطی با دیه و خونبها ندارد. 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
داستان و ریشه ضرب المثل دیه بر عاقله استاگر به مثل های ایرانی علاقه مندید ما در ادامه معرفی ضرب المثل های ایرانی ، داستان و ریشه ضرب المثل دیه بر عاقله است را براینات آماده کرده ایم با ما همراه باشید:  داستان و ریشه ضرب المثل دیه بر عاقله است چنانچه یک یا چند نفر از افراد جمعیتی مرتکب جرم یا عمل ناشایست شوندهمیشه بر عاقل یا عقلای آن جمعیت ده می گیرندو آنها را مسئول ارتکاب جرم می شناسندکه نتوانستند مرتکبین را قبل از ارتکاب جرم دل و راهنمایی کنندو از ارتکاب اعمال ناشایست آنان قبل از بروز واقعه جلوگیری نمایند. در این گونه موارد حرفشان این است که دیه بر عاقله است.گاهی نیز گفته می شود: « اگر فلانی خطا کرد شما عفوش کنیدزیرا دیه بر عاقله است.» که استفاده از آن به شکل اخیر صحیح نیستچه عفو و بخشش ارتباطی با دیه و خونبها ندارد. 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
داستان ضرب المثل بیگانه اگر وفا کند ، خویش من است داستان ضرب المثل بیگانه اگر وفا کندداستان ضرب المثل بیگانه اگر وفا کندداستان ضرب المثل بیگانه اگر وفا کند خویش من استاز آن به بعد هر وقت بخواهند ارزش وفاداری را مثال بزننداین ضرب المثل را به کار می برند. داستان ضرب المثل بیگانه اگر وفا کند  یکی بود ، یکی نبود .ماری بود و سوسماری .آنها با هم دوست بودند صبح تا عصر توی بیابان می گشتندشب هم که می شد توی یک سوراخ می خزیدند . 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
ضرب المثل گفتم آدم نمی شوی نگفتم شاه نمی شویداستان ضرب المثل گفتم آدم نمی شوی نگفتم شاه نمی شوی  ضرب المثل گفتم آدم نمی شوی نگفتم شاه نمی شویداستان ضرب المثل گفتم آدم نمی شوی، نگفتم شاه نمی شوی این ضرب المثل در نکوهش انی که به مقامات دنیوی رسیده اند،ولی هیچ بهره ای از انسانیت و اخلاق نبرده اند، به کار می رود.  

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
داستان ضرب المثل دست بالای دست بسیار است
معنی مرغ همسایه غاز است
داستان دست بالای دست بسیار است
دست بالای دست بسیار است کنایه از چیست
معنی ضرب المثل سحرخیز باش تا کامروا باشی
معنی ضرب المثل مرغ همسایه غازه
معنی ضرب المثل عقلش به چشمش است
معنی ضرب المثل کوه به کوه نمیرسه
ادامه مطلب
داستان از تو حرکت ازخدا برکت
ضرب المثل از تو حرکت از خدا برکت را در یک بند توضیح دهید
ضرب المثل باد اورده را باد میبرد
انشا در مورد ضرب المثل از تو حرکت ازخدا برکت
انشا درمورد ضرب المثل
معنی ازتو حرکت ازخدا برکت
گسترش ضرب المثل از تو حرکت از خدا برکت
انشا درباره ی یک ضرب المثل
ادامه مطلب

ریشه ضرب المثل های ایرانی مقدمه
در این مقاله به بررسی و ریشه ی معروف ترین ضرب المثل های فارسی را مدنظر داشته ایم و بدین لحاظ از منابع مختلفی سود جسته ایم. با کلیک بر روی هر کدام از ضرب المثل ها، صفحات جدیدی باز خواهد شد و شأن روایت هر کدام از آن مثل ها گاه کوتاه و گاه به تفضیل تقدیم می گردد. در بخش دوم نیز بیش از هزار ضرب المثل بی هیچ توضیحی تقدیم می گردد. در بخش دوم نیز بیش از هزار ضرب المثل بی هیچ توضیحی تقدیم می گردد. در بخش سوم به بیان ضرب المثل های رایج مناطق و ای ایران پرداخته ایم و نمودی از این ادبیات عامیانه را در بین اقوام مختلف ایرانی باز جسته ایم. - 1500 تومان
ضرب المثل زین حسن تا آن حسن صد گز رسنداستان ضرب المثل زین حسن تا آن حسن صد گز رسن را در ادامه ببینید:  ضرب المثل زین حسن تا آن حسن صد گز رسنضرب المثل زین حسن تا آن حسن صد گز رسن غالبا اتفاق می افتد که از دو ثروتمند که هر دو صاحب مال و مکنت فراوان هستندیکی در خست و ام حتی به جان خویش و عائله اش رحم نمی کندو بالمال جان بر سر تحصیل مال و ثروت می ده ی دیگری را چنان جود و سخایی است که به قول عبدالحسین زرین کوب :«حاتم طایی را به چیزی نمی گیرد و اگر تشنه ای را دریایی و ذره ای را خورشیدی بخشداین همه در چشم همتش به چیزی نمی آید.»  

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
ضرب المثل امر به خودش هم مشتبه شده استداستان ضرب المثل امر به خودش هم مشتبه شده است را در ادامه ببینید:  ضرب المثل امر به خودش هم مشتبه شده استداستان ضرب المثل امر به خودش هم مشتبه شده است   ضرب المثل امر به خودش هم مشتبه شده است:وقتی ی دروغ های خود را باور کرده باشد ، این مثل را می آوردند.  

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ضرب المثل گونه ای از بیان است که معمولاً تاریخچه و داستانی پندآموز در پس بعضی از آن ها نهفته است. بسیاری از این داستان ها از یاد رفته‏ اند، و پیشینهٔ برخی از امثال بر بعضی از مردم روشن نیست؛
بااین حال، در سخن به‏ کار می رود.
در این پست کتاب ریشه ضرب المثل های فارسی و معنای آنها قرار داده شده است که در آن به بررسی تعدادی از ضرب المثل های مختلف فارسی ار نظر معنا و مفهوم و همچنین ریشه به وجود آمدن آن ضرب المثل پرداخته شده است برای کتاب بر روی اینجا کلیک کنید
مجموعه: دنیای ضرب المثل
 
ریشه ضرب المثل های ایرانی,ضرب المثل های ایرانی با معنی
داستان ضرب المثل مغز خورده 
 
در قدیم یکی از اعتقادات ن این بود که اگر به شوهر مغز بخورانند وی مطیع و زیردست زن میشود. رمالی این دستور را به زنی میدهد.
زن کله ی را به دست آورده و موهایش را کز داده و آماده پختن میکند تا به جای کله گوساله به شوهرش بدهد.
 
زن کله را کنار حوض پاکیزه کرده و در قاب چینی کنار حوض میگذارد که در این بین شوهرش از راه رسیده و از کله میپرسد؟
زن جواب داد از منقار کلاغ افتاده است. شوهر قانع شده و به اتاق رفت. زن همسایه ای که در آن خانه بود و با زنک، جیک و بوکشان یکی بود، خود را به زن رساند و گفت:
زحمت به خود نده چون ی که نگوید کلاغ چهار سیری چطور کله ی چهار منی را به منقار کشیده مغز نخورده الاغ است...
 
زین قصه گر هزار نکته بر دهد
یک نکته اش نگفته ترا به باد دهد
از دست زن مخور تو کله پاچه را
شاید که بود یا یا کلکچه را
نواع ضرب المثل های ایرانی با معنی ضرب المثل از کلام بیهوده به ضرب المثل در کوزه افتاد ضرب المثل جایی که میوه نیست معنی ضرب المثل بخور تا توانی به بازوی خویش ریشه ضرب المثل های فارسی ضرب المثل رفت به نان برسد ضرب المثل رطب خورده
باز افرینی ضرب المثل کوه به کوه نمیرسد ادم به ادم میرسد
کوه به کوه نمیرسد آدم به آدم میرسد به زبان ساده
انشا درباره ی ضرب المثل کوه ب کوه نمیرسد ادم ب ادم میرسد
معنی کوه به کوه نمیرسه آدم به آدم میرسد
بازآفرینی ضرب المثل کوه به کوه نمیرسه ولی ادم به ادم میرسه
انشا در مورد کوه به کوه نمیرسه ولی ادم به ادم میرسد
کوه به کوه نمیرسد ادم به ادم میرسه
انشا درمورد کوه
ادامه مطلب
مجموعه: دنیای ضرب المثل
 
معنی ضرب المثل,انواع ضرب المثل های ایرانی
داستان ضرب المثل سنگین برو، سنگین بیا
 
وقتی یک نفر زیاد به خانه این و آن برود و مَثَل «سنگین بیا، سنگین رو» را برایش به کار می‌برند.
 
داستان ضرب المثل:
دختری بود بعد از آنکه به خانه بخت رفت، هر روز به خانه پدر و مادرش می‌رفت. مادر هم برای اینکه دختر تازه عروسش بیشتر به خانه و زندگی خودش برسد، یک روز با کنایه و اشاره و با زبانی که دختر ناراحت نشود به او گفت: «سنگین بیا، سنگین برو.» دختر که منظور مادر را نفهمیده بود روز بعد وقتی خواست به خانه مادرش برود،‌ چند سنگ ریزه به گوشه روسری‌اش بست.
 
وقتی که مادر دید دخترش متوجه منظور او نشده است، گفت: «دخترم، شیرین بیا، شیرین برو، سحر بیا غروب برو.» روز بعد دختر، یک ظرف شیره هم با خودش برد. مادر که دید دختر، منظورش را نمی‌فهمد گفت: «دختر جانم، کم بیا و کم برو.»
مجموعه: دنیای ضرب المثل
 
ریشه ضرب المثل, ضرب المثل های قدیمی
داستان ضرب المثل با طناب ی توی چاه رفتن
 
شبی هنگام خواب، صاحب خانه متوجه ی شد که وارد خانه شده است. صاحب خانه با زیرکی و به دروغ، به همسرش گفت مقداری پول در چاه داخل حیاط پنهان کرده ام تا از دست ان در امان باشد، که صدای صاحب خانه را شنید فریب حرف صاحب خانه را خورد و خوشحال به داخل چاه رفت، سپس صاحب خانه به زنش گفت خانم چون هوا خیلی گرم است امشب رختخواب را در حیاط روی در چاه پهن کن، که در پی یافتن پول به داخل چاه رفته بود هنگامی که از یافتن پول نا امید شد خواست که از چاه بیرون بیاید، اما دید که صاحب خانه روی در چاه خو ده و به همسرش وعده ید طلا می دهد و می گوید برای تو چنین و چنان می کنم، از داخل چاه بلند فریاد زد، آهای زن صاحب خانه، من با طناب شوهرت به چاه رفتم، اما تو مواظب باش با طناب او در چاه نروی. بدین ترتیب به دام افتاد.
 
ضرب المثل گر رَستم از دست تیرزن من و کنج ویرانه ی پیرزنداستان ضرب المثل گر رَستم از دست تیرزن من و کنج ویرانه ی پیرزن را درادامه ببینید :   ضرب المثل گر رَستم از دست تیرزنضرب المثل گر رَستم از دست تیرزن من و کنج ویرانه ی پیرزنداستان ضرب المثل گررَستم ازدست تیرزن من و کنج ویرانه ی پیرزن یکی بود یکی نبود . پیرزن فقیری بود که توی کلبه ی کوچکش یک گربه داشت .گربه همدم پیرزن بود امّا پیرزن غذای به درد بخوری نداشت که به گربه بدهد پیرزن گربه را خیلی دوست داشت.  

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
داستان ضرب المثل من از تو پول خواستم نه فتوامورد استفاده و داستان ضرب المثل من از تو پول خواستم نه فتوا این ضرب المثل برای افرادی که به نیت کمک گرفتن از شخصی اقدام می کنند و آن فرد در جواب فقط حرف می زند و نصیحت می کند.  داستان ضرب المثل من از تو پول خواستم نه فتواداستان ضرب المثل من از تو پول خواستم نه فتوا روزی ملانصرالدین معروف و مشهور به یک میهمانی دعوت شد. از قضا میهمانی برای خداحافظی عده ای که عازم سفر حج بودند ترتیب داده شده بود. در زمان های قدیم چون مسافرت ها با اسب و شتر انجام می شد و خطرات احتمالی مثل راهزن و بیماری بیشتر بود، رفتن به سفر حج خیلی وقت گیر و پر ج بود و هر ی نمی توانست هم مخارج چنین سفری را تأمین کند و هم ج خانواده اش را در مدت سفر پیش پیش کنار بگذارد.  

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
مجموعه: دنیای ضرب المثل
 
ضرب المثل با معنی,داستان ضرب المثل ها
ضرب المثل اُستای پنبه‌زن پنبه‌ات را بزن هر چه دیدی دم نزن
 
پیام ضرب‌المثل: حفظ اسرار دیگران است و کاربرد آن در مواردی است که شخصی به طور اتفاقی و یا بنا به دلایل شغلی و مانند آن، از برخی اسرار دیگران آگاه شده، و برای دعوت او به رازداری و فاش نساختن اسرار آنها از این ضرب‌المثل استفاده می‌شود.
 
ندّافی برای پنبه‌زنی و دوختن لحاف به خانه‌ای رفت. در تمام روز مشاهده کرد که اهل خانه مثل سگ و گربه به جان هم افتاده‌اند و ضمن نزاع و جرّ و بحث و مجادله، دشنام‌های زشت به یکدیگر می‌دهند. نزدیک غروب مزدش را گرفت و به خانه خود برگشت. در طی راه به یکی از همکاران پیر و قدیمی خود برخورد و ماجرای آن روز و نزاع اهل خانه را برای وی تعریف کرد.
 
رفیقش که مردی آزموده و عاقل بود، گفت: رفیق، در اغلب خانه‌ها از این نوع مشاجرات و دعواها هست. وقتی قدم به درون خانه‌ای گذاشتیم باید اسرار آن خانواده را حفظ کنیم. یعنی چشم و گوش خود را ببندیم و دیده را نادیده و شنیده را ناشنیده بگیریم. از من به تو نصیحت استای پنبه‌زن، هر چه دیدی دم نزن.
تفاوت نحله و اجرت المثل چیست؟ نحله در صورتی شرعی و قانونی به زوجه تعلق می گیرد که شرایط تعلق اجرت المثل ایام زوجیت فراهم نباشد. همچنین تعلق نحله مثل تعلق اجرت المثل مشروط به تقاضای مرد برای طلاق است و تقاضای مرد نباید ناشی از تخلف زن از وظایف همسری باش ادامه مطلب
داستان ضرب المثل جوینده یابنده بودداستان ضرب المثل جوینده یابنده بود را در ادامه ببینید : داستان ضرب المثل جوینده یابنده بود داستان ضرب المثل جوینده یابنده بودآورده اند که …در زمان حضرت داوود (ع) مردی فقیر بود که همواره دعا می کرد تا بدون رنج ،خدا به او روزی برساند و او گفت : ای خدا چون من را تنبیل آفریده ایپس خودت رزق و روزی من را برسانمن مثل آن درازگوشی هستم که پشتم زخم استو بنابراین نباید بارسنگینی را بر پشت او گذاشت :روزیی خواهم به ناگه بی تعب که ندارم من ز کوشش جز طلبدر سالها این دعا را تکرار می کرد و دنبال کار نمی رفت . 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
ضرب المثل گشتم صد و سی دره  ندیدم آدم دو سره !!داستان ضرب المثل گشتم صد و سی دره ، ندیدم آدم دو سره!!  ضرب المثل گشتم صد و سی درهداستان ضرب المثل گشتم صد و سی دره ، ندیدم آدم دو سره!!   داستان ضرب المثل گشتم صد و سی دره ، ندیدم آدم دو سره!! یکی بود یکی نبود ؛ دو مرد روستایی آماده شده بودند تا به روستای دیگری سفر کنند .آن ها نباید دیر راه می افتادند چون باید قبل از (تاریکی هوا) از درّه ی غول بیابانی می گذشتند .توی راه یکی از آنها پا درد گرفت و به همین دلیل مدتی استراحت د . کم کم هوا داشت تاریک می شد امّا آنها هنوز به درّه نرسیده بودند . در ضمن شنیده بودند که غول بیابانی هر وقت آدمی را شکار می کند با زبان زبرش کف پای او را لیس می زندو زخم می کند طوری که او نمی تواند فرار کند بعد سر وقت با بچّه هایش او را می خورند . 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
ضرب المثل گشتم صد و سی دره  ندیدم آدم دو سره !!داستان ضرب المثل گشتم صد و سی دره ، ندیدم آدم دو سره!!  ضرب المثل گشتم صد و سی درهداستان ضرب المثل گشتم صد و سی دره ، ندیدم آدم دو سره!!   داستان ضرب المثل گشتم صد و سی دره ، ندیدم آدم دو سره!! یکی بود یکی نبود ؛ دو مرد روستایی آماده شده بودند تا به روستای دیگری سفر کنند .آن ها نباید دیر راه می افتادند چون باید قبل از (تاریکی هوا) از درّه ی غول بیابانی می گذشتند .توی راه یکی از آنها پا درد گرفت و به همین دلیل مدتی استراحت د . کم کم هوا داشت تاریک می شد امّا آنها هنوز به درّه نرسیده بودند . در ضمن شنیده بودند که غول بیابانی هر وقت آدمی را شکار می کند با زبان زبرش کف پای او را لیس می زندو زخم می کند طوری که او نمی تواند فرار کند بعد سر وقت با بچّه هایش او را می خورند . 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
 ضرب المثل های شیمی!


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
ضرب المثل های فارسی ریشه در ادبیات عامیانه ایران دارند؛ ادبیاتی که به گواه تاریخ ادبیات کشورمان، از غنای کمی و کیفی بالایی برخوردار است. چه در عرصه نثر و چه در عرصه نظم.


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
یک دادگستری با بیان اینکه «نمی توان به دلیل شاغل بودن زن، از اجرت المثل که از حقوق زن محسوب می شود صرف نظر کرد» گفت: اجرت المثل بهایی است که به قصد عدم تبرع زن در منزل همسر در ازای اموری از قبیل آشپزی ، بزرگ فرزندان و هر کاری که در عرف، زن در خانه انجام می دهد به زن تعلق می گیرد.
مجموعه: دنیای ضرب المثل
 
ضرب المثل در مورد دوست,انواع ضرب المثل در مورد دوست,زیباترین ضرب المثل در مورد دوست
ضرب المثل در مورد دوست جدید
 
دوری و دوستی
 
ضرب المثل درمورد دوستی,ضرب المثل در مورد دوست,ضرب المثل در رابطه با دوست
 
با دوستان بساز و بر دشمنان بتاز.
 
**** ضرب المثل در مورد دوست ****
 
تو اول بگو با کیان دوستی// پس آنگه بگویم که تو کیستی
 
ضرب المثل درمورد دوستی,ضرب المثل در مورد دوست,انواع ضرب المثل در مورد دوست
 
دوست و مگس هردو در تابستان ظاهر می‌شوند.
 
**** زیباترین ضرب المثل در مورد دوست ****
 
با دوستان مروت، با دشمنان مدارا.
 
 ضرب المثل در مورد دوست,جدیدترین ضرب المثل در مورد دوست,ضرب المثل درباره دوست
 
دوستیِ سه
 
**** جدیدترین ضرب المثل در مورد دوست ****
 
هرچه از دوست می رسد، نی ت.
 
ضرب المثل در مورد دوست,زیباترین ضرب المثل در مورد دوست,انواع ضرب المثل در مورد دوست
 
دوستان وفادار بهتراز خویشند.
 
**** ضرب المثل درمورد دوستی ****
 
هنگام نیاز، دوستان واقعی شناخته می‌شوند.
 
ضرب المثل درباره دوست,ضرب المثل در مورد دوست,انواع ضرب المثل در مورد دوست
 
آن که در هرجا دوستانی دارد، همه جا را دوست‌داشتنی می‌یابد.
 
**** ضرب المثل در مورد دوست و دوستی ****

 با دوست چو بد کنی، شود دشمن تو.
 
ضرب المثل در رابطه با دوست,زیباترین ضرب المثل در مورد دوست,ضرب المثل در مورد دوست
 
دوست آن باشد که گیرد دست دوست، در پریشان حالی و درماندگی
 
**** ضرب المثل در مورد دوست خوب ****

 به عالمی نفروشیم مویی ازسر دوست.
 
ضرب المثل درمورد دوستی,ضرب المثل در رابطه با دوست,ضرب المثل در مورد دوست
 
وقتی از اخلاق یک فرد سر در نمی‌آوری، به دوستانش نگاه کن.
 
**** ضرب المثل در مورد دوست خوب ****
 
دوست، ما را و همه نعمت فردوس، شما را.
 
ضرب المثل درمورد دوست,ضرب المثل درمورد دوستی,ضرب المثل در رابطه با دوست

 دشمن دانا به ا دان دوست.
 
**** ضرب المثل در رابطه با دوست ****

 چون کوی دوست هست، به صحرا چه حاجت است.
 
ضرب المثل در مورد دوست,انواع ضرب المثل در مورد دوست,ضرب المثل در رابطه با دوست
 
دوستان را دل نوازی کن که جانبازی کنند.
 
**** ضرب المثل درباره دوست ****
 
دوست، ما را و همه نعمت فردوس، شما را.
 
ضرب المثل در مورد دوست,جدیدترین ضرب المثل در مورد دوست,زیباترین ضرب المثل در مورد دوست
 
دوستی وصله شده‌ به ندرت به کیفیت سابق باز می‌گردد.
 
گردآوری: بخش سرگرمی بیتوته
 
ایسنا نوشت: یک دادگستری با بیان اینکه «نمی توان به دلیل شاغل بودن زن، از اجرت المثل که از حقوق زن محسوب می شود صرف نظر کرد» گفت: اجرت المثل بهایی است که به قصد عدم تبرع زن در منزل همسر در ازای اموری از قبیل آشپزی ، بزرگ فرزندان و هر کاری که در عرف، زن در خانه انجام می دهد به زن تعلق می گیرد.
داستان ضرب المثل کف دست مو نداردوقتی ی مورد تهدید قرار بگیرد و بخواهد جواب تهدید کننده و مأیوس کننده بدهد کف دستش را نشان می دهد و  می گوید کف دست مو ندارد . داستان ضرب المثل کف دست مو ندارد را در ادامه ببینید:  داستان ضرب المثل کف دست مو نداردداستان ضرب المثل کف دست مو ندارد  داستان ضرب المثل کف دست مو نداردآورده اند که …در سال ۵۶ یا ۵۷ قبل از میلاد ، اشک سیزدهم بر تخت سلطنت ایران نشست ،اُرُد نخستین پادشاه ایران است که در زمان سلطنتش ت ایران مجبور شد با امپراطوری مقتدر روم ،دست و پنجه نرم کند . در عرصه سلطنت دو سه تن از ان بزرگ روم بنامهای پومپه ژولیوس سزار و مار زمامدار قلمرو وسیع امپراطوری روم گردیدند.  

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
مجموعه: دنیای ضرب المثل
 
آش شله قلمکار, داستان ضرب المثل آش شله قلمکار است
داستان ضرب المثل آش شله قلمکار است
 
کاربرد: هر کاری که بدون نظم و ترتیب انجام شود و آغاز و پایان آن معلوم نباشد، تشبیه می‌شود به: آش شله قلمکار. این مثل، نشان از هرج و مرج و ریخت و پاش آن کار دارد.
 
داستان:
این مثل داستانی دارد؛ می‌گویند ناصرالدین شاه قاجار، نذر داشت که سالی یک روز- آن هم در فصل بهار- به شهرستانک یا سرخه حصار (از نواحی خوش آب و هوای اطراف تهران) برود؛ در این روز خاص، به دستور او، دوازده‌ دیگ آش بار می‌گذاشتند.
 
مواد این آش، شامل چهارده رأس و مقدار زیادی حبوبات،سبزی‌ها و ادویه‌های مختلف بود. هنگام پختن این آش، نزدیکان شاه به اتفاق اهل خانواده خود، تلاش بسیاری می‌ د که در تهیه مقدمات این آش نذری، از دیگران جلو بزنند و نهایت خدمت و ارادت خود را به این وسیله به شاه نشان دهند. مخارج و تدارکات تهیه آش و ریخت و پاش‌های مالی و جشن و سرور پخت این آش، معروف بوده است. اما مراسم پختن این آش، آنقدر شلوغ و بی‌نظم بوده که بعدها برای بی‌نظمی و ش گی، ضرب‌المثل شده است.


تحقیق ضرب المثل
تحقیق-ضرب-المثل تحقیق در مورد ضرب المثل، در قالب word و در 18 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: آـ الف 1- ادب از که آموختی از بی ادبان: با دیدن رفتار بی ادبان و انجام ندادن آن. 2- آب در هاون کوبیدن: کاربیهوده انجام دادن. 3- آش کشک ات، فایل

داستان اب که یکجا ماند میگندد
داستان ضرب المثل کار نیکو از پر است
انشا آب که یکجا ماند میگندد
داستان ضرب المثل آب که یکجا ماند میگندد
آب که یکجا ماند می گندد
داستان ضرب المثل باد آورده را باد میبرد
آب که یکجا بماند می گندد
معنی آب که یکجا ماند میگندد ادامه مطلب