سپهر آمادگی امت برای جانبازی در کنار عصر تلاش برای تشکیل بسیج جهانی

مهر نوشت: جانشین جدید رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: یقین دارم که تشکیل بسیج جهان با رویکرد مدیریت جهادی امکان پذیرخواهد بود.
کارگردان سینمایی «ا اجی ها» در پاسداشت «ابوالفضل سپهر» در «شب شاعر» گفت: شلمچه سکوی پرواز سپهر بود، او از موتوری هایی بود که شهید شد.
تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان (ره) و روز بسیج به دنبال پیروزی انقلاب ی و قطع دست استکبار جهانی و منافع آنها در ایران، توطئه ها و فتنه های شیاطین علیه ایران روز به روز گسترش یافت. در چنین شرایطی در پنجم آذر 1358، فرمان تشکیل بسیج را صادر د و فرمودند: مملکتی که 20 میلیون جوان دارد، باید بیست میلیون داشته باشد. هنوز یک سال از صدور فرمان نگذشته بود که رژیم بعث عراق با هدف براندازی نظام نوپای ی و با حمایت استکبار جهانی، علیه ایران دست به حمله همه جانبه زد. در چنین شرایطی بود که جوانان سلحشور، به اشاره به صورت خودجوش و تحت تشکل های به جبهه ها شتافتند و در طول هشت سال دفاع مقدس، با تقدیم خون خود، نهال نوپای انقلاب ی را آبیاری د و حماسه ها و رشادت های بی سابقه ای آف د. اینگونه بود که بسیج در تاریخ انقلاب ی نه به عنوان یک نهاد نظامی صرف، بلکه به عنوان یک مکتب فرهنگی و ارزشی و کلمه طیبه ای که در بین همه اقشار ملت ایران ریشه دوانیده است، مطرح می شود. ی در مورد بسیج فرموده اند: «... اگر بخواهیم بسیج را در یک تعریف کوتاه معرفی کنیم باید بگوییم: بسیج عبارت است از مجموعه ای که در آن پاکترین انسان ها، فداکارترین و آماده به کارترین جوانان کشور، در راه اه عالی این ملت و برای کمال رساندن و به خوشبختی رساندن این کشور جمع شده اند ... بسیج عبارت است از تشکیلاتی که در آن افراد متفرق و تنها، به یک مجموعه عظیم و منسجم، به یک مجموعه آگاه، متعهد، بصیر و بینا به مسائل کشور و به نیاز ملت، تبدیل می شوند. مجموعه ای که دشمن را بیمناک و دوستان را امیدوار و خاطر جمع می کند؛ در حقیقت همه انسان های مؤمن، آگاه، بصیر، عاشق ، متعهد و علاقه مند و آگاه به کار، در هر میدانی از میدان ها هستند که برای ملت مفید است، جزء بسیج اند؛ لذا بسیج یک نام مقدس است. » www.irdc.ir
به دنبال پیروزی انقلاب ی و قطع دست استکبار جهانی و منافع آنها در ایران، توطئه ها و فتنه های شیاطین علیه ایران روز به روز گسترش یافت. در چنین شرایطی در پنجم آذر 1358، فرمان تشکیل بسیج را صادر د و فرمودند: مملکتی که 20 میلیون جوان دارد، باید بیست میلیون داشته باشد. هنوز یک سال از صدور فرمان نگذشته بود که رژیم بعث عراق با هدف براندازی نظام نوپای ی و با حمایت استکبار جهانی، علیه ایران دست به حمله همه جانبه زد. در چنین شرایطی بود که جوانان سلحشور، به اشاره به صورت خودجوش و تحت تشکل های به جبهه ها شتافتند و در طول هشت سال دفاع مقدس، با تقدیم خون خود، نهال نوپای انقلاب ی را آبیاری د و حماسه ها و رشادت های بی سابقه ای آف د. اینگونه بود که بسیج در تاریخ انقلاب ی نه به عنوان یک نهاد نظامی صرف، بلکه به عنوان یک مکتب فرهنگی و ارزشی و کلمه طیبه ای که در بین همه اقشار ملت ایران ریشه دوانیده است، مطرح می شود. ی در مورد بسیج فرموده اند: «... اگر بخواهیم بسیج را در یک تعریف کوتاه معرفی کنیم باید بگوییم: بسیج عبارت است از مجموعه ای که در آن پاکترین انسان ها، فداکارترین و آماده به کارترین جوانان کشور، در راه اه عالی این ملت و برای کمال رساندن و به خوشبختی رساندن این کشور جمع شده اند ... بسیج عبارت است از تشکیلاتی که در آن افراد متفرق و تنها، به یک مجموعه عظیم و منسجم، به یک مجموعه آگاه، متعهد، بصیر و بینا به مسائل کشور و به نیاز ملت، تبدیل می شوند. مجموعه ای که دشمن را بیمناک و دوستان را امیدوار و خاطر جمع می کند؛ در حقیقت همه انسان های مؤمن، آگاه، بصیر، عاشق ، متعهد و علاقه مند و آگاه به کار، در هر میدانی از میدان ها هستند که برای ملت مفید است، جزء بسیج اند؛ لذا بسیج یک نام مقدس است. »
بالا ه امروز فرصت شد که برم پیشش و "سپهر" رو براش ارائه بدم. "سپهر" بچه ی منه :دی و با اون سپهر فرق داره! ی نرم افزاره که من به درخواست جونم نوشتم :) شاید بعدا مفصل بنویسم درموردش. بیش از یک ساعت نزد عزیز بودم, وسطای صحبت میگه که می خوام ی خبری بهت بدم. اشاره می کنه به اینکه این ترم درسای زیادی رو برداشته و وقتش پره. من گفتم: " ! نگین که ساختمان داده ارائه نمیدین این ترم !!؟"
و اون میگه: "آره..."
اسداسداسد... اما ی خبر خوب هم بهم میده, میگه که از نظر من "سپهر" برای تز کارشناسی خوبه اگه بخوای روش کار کنی و گسترشش بدی :) پ.ن. خب چه فایده !؟ ساختمان رو ارائه بدی یا نه, "سپهر" واسه تزم باشه یا نه, اگه قسمت نباشه اینجا بمونم چه اهمیتی داره اینا ...
11
آمادگی، مجموعه ای از تمام اقدامات و خط مشی هایی است که توسط انسان ها قبل از وقوع حادثه انجام می شود تا خساراتی را که توسط حادثه ایجاد می شود، کاهش دهد. آمادگی مشتمل بر توانایی ما برای کاهش دادن نتیجه فوری اثر یک حادثه و تسکین رنج ها و سرعت بخشیدن به بازی ، است.
آمادگی از اقداماتی که یک منطقه یا کشور در یک زمان خاص برای مقابله با اثرات مضر شرایط تهدیدکننده آن منطقه انجام میدهد، تشکیل شده است؛ به عبارتی ، مجموعه ای از اقدامات است که برای جامعه، ظرفیت ایستادگی در مقابل حادثه پیش بینی شده را تامین می کند، سبب پاسخ مناسب و موثر به حادثه می شود و به بازی و بازسازی کمک می نماید.

سپهر حیدری و همسرش در فضای مجازی شهرت زیادی دارند. در ادامه ع ی از چهره همسر سپهر حیدری را بدون…
مراسم «شب شاعر» پاسداشت ابوالفضل سپهر، عصر امروز در موسسه فرهنگی هنری اوج برگزار شد.
گردشگری و جهانی شدن گردشگری یکی از عوامل تسهیل کننده جهانی شدن محسوب می شود. گردشگری به عنوان یکی از جریان های داخل منطق شبکه‏ای اقتصاد جهانی می باشد که در راستای جریان سرمایه از مرکز به پیرامون عمل می کند. جهانی شدن اقتصاد بستری را فراهم می آورد که در رابطه ای مستقیم با جریان گردشگری قرار می گیرد. گردشگری در الگو های فضایی سه گانه در فرآیندی از جهانی شدن به سوی شکل دادن به یک «د ده گردشگری » در حرکت است وبه مانند بازار آزاد مشترکی می ماند که تمامی کشورها درخور تلاش خود از آن بهره می برند. اصول مشترک در این د ده گردشگری سیستم های رزرو و رایانه‏ای شدن جهانی می باشد. رقابت جهانی و داد وستد گردشگری اصول اقتصادی و توزیع سودمندی از گردشگری را دیکته می کند. در این راستا گردشگری برای رسیدن به توازن بین دو بعد اتحاد تفاوت ها و تنوع ها تلاش می کند.از این رو گردشگری بر گزیده‏ای از چهره های مثبت جهانی شدن می باشد ؛ که بر ویژگی ها و جذ ت های محلی شدن تاکید می کند. در این میان فرآیند جهانی شدن به برداشتن موانع و مرزها برای سفر به کشورهای کمک کرده و از یک چشم انداز در زمینه گردشگری به ایجاد یک بازار مشترک با توزیع عادلانه نیروی انسانی ، مادی و رفاهی برای همه مردم جهان منتهی می شود. این برای گردشگری به معنای رونق است به گونه ای که دورنمای گسترده گردشگری در تغییر ماهیت مصرف و در چارچوب جهانی شدن می تواند در برگیرنده موارد زیر باشد: .......... ادامه مطلب
سپهر به عنوان جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین منصوب شد.
مصطفی داننده در یادداشت ابتکار نوشت:

جام جهانی فوتبال برای ما اهالی قلم یک فرصت بود تا تمام مسائل جهان را با این ورزش مهیج مقایسه و تشبیه کنیم. یکی از نمونه های آ ین آن را می خواهم در این نوشتار به شما ارائه دهم. تقابل آلمان و آرژانتین در فینال جام جهانی تقابل نظم و همگرایی در مقابل ستاره محوری و بی نظمی بود.آلمان از ابتدای جام با ارائه یک فوتبال منظم، متحد و متکی به تمامی بازیکنان از خط دروازه گرفته تا نوک حمله ارائه داد که نتیجه آن، تحسین جهانیان و قهرمانی در جام جهانی بود.
در مقابل آرژانتین، یک فوتبال متکی به مسی، زشت و بدون انعطاف را از خود نشان داد، فوتبالی که حتی مقام دومی جهان نیز نتوانست از موج انتقادها به آن بکاهد. تقابل این دو فوتبال در فینال جام جهانی برزیل به پیروزی نظم و همگرایی انجامید و فوتبال ستاره محور آرژانتین با ش ت برزیل را ترک کرد.

دیدن این فینال مرا به یاد، سرزمین ایران و سپهر سیاست آن انداخت و ناخوداگاه مرا وادار به مقایسه این دو تیم با ت های و کرد. رفتار ت ، شباهت زیادی به نحوه بازی تیم آرژانتین داشت.

نیز همچون مسی، تک ستاره ت خود بود و همه چیز به او ختم می شد. به گونه ای رفتار کرده بود که دیگر اعضای ت به واسطه او و شخصیتش تعریف می شدند و هیچ کدام نتوانسته بودند از زیر سایه نام او خارج شوند.

برای ت نهم و دهم، مسی بود برای تیم ملی آرژانتین. خودش باید توپ می گرفت، خودش باید دریبل می کرد، خودش باید پاس می داد و خودش باید گل می زد. همین ها باعث شد که هم مسی و هم در رسیدن به اه خود ناموفق باشند و نتوانند یک مکتب را به نام خود ثبت کنند.

امروز هیچ از مکتب فوتبال آرژانتین در جام جهانی و مکتب ت سخن نمی گوید، چون فرد گرایی نمی تواند زمینه ساز مکتب گرایی شود. در مقابل اما رفتار ، آدمی را به یاد نحوه بازی تیم آلمان می اندازد. ستاره ت است اما اعتقاد به کار تیمی و همفکری جمعی دارد. استفاده از شخصیت های برجسته در ت نمونه بارز این رفتار است.

برخی وزرای ک نه ، خود زمینه ریاست قوه مجریه را دارند اما از آنها در ت خود استفاده کرده است تا یک تن واره واحد و پر قدرت را تشکیل دهد تا بتواند رخت پیروزی را در مقابل مشکلات به تن کند. تیم آلمان پر از ستاره هایی بود که در کنار هم یک تیم را تشکیل دادند و در نهایت به قهرمانی جام جهانی رسیدند و مکتب آلمان را به فوتبال دنیا معرفی د.

نیز می تواند مکتب خود که اعتدال نام دارد به واسطه حضور طیف های گسترده در ت خود، در کشور نهادینه کند تا برخلاف ، تبدیل به یک رئیس ت مکتب ساز باشد. جام جهانی فوتبال به پایان رسید اما مطمئن باشید می شود از تئوری های آن در زمینه های مختلف از جمله سیاست استفاده کرد.

مصطفی داننده در یادداشت ابتکار نوشت:

جام جهانی فوتبال برای ما اهالی قلم یک فرصت بود تا تمام مسائل جهان را با این ورزش مهیج مقایسه و تشبیه کنیم. یکی از نمونه های آ ین آن را می خواهم در این نوشتار به شما ارائه دهم. تقابل آلمان و آرژانتین در فینال جام جهانی تقابل نظم و همگرایی در مقابل ستاره محوری و بی نظمی بود.آلمان از ابتدای جام با ارائه یک فوتبال منظم، متحد و متکی به تمامی بازیکنان از خط دروازه گرفته تا نوک حمله ارائه داد که نتیجه آن، تحسین جهانیان و قهرمانی در جام جهانی بود.
در مقابل آرژانتین، یک فوتبال متکی به مسی، زشت و بدون انعطاف را از خود نشان داد، فوتبالی که حتی مقام دومی جهان نیز نتوانست از موج انتقادها به آن بکاهد. تقابل این دو فوتبال در فینال جام جهانی برزیل به پیروزی نظم و همگرایی انجامید و فوتبال ستاره محور آرژانتین با ش ت برزیل را ترک کرد.

دیدن این فینال مرا به یاد، سرزمین ایران و سپهر سیاست آن انداخت و ناخوداگاه مرا وادار به مقایسه این دو تیم با ت های و کرد. رفتار ت ، شباهت زیادی به نحوه بازی تیم آرژانتین داشت.

نیز همچون مسی، تک ستاره ت خود بود و همه چیز به او ختم می شد. به گونه ای رفتار کرده بود که دیگر اعضای ت به واسطه او و شخصیتش تعریف می شدند و هیچ کدام نتوانسته بودند از زیر سایه نام او خارج شوند.

برای ت نهم و دهم، مسی بود برای تیم ملی آرژانتین. خودش باید توپ می گرفت، خودش باید دریبل می کرد، خودش باید پاس می داد و خودش باید گل می زد. همین ها باعث شد که هم مسی و هم در رسیدن به اه خود ناموفق باشند و نتوانند یک مکتب را به نام خود ثبت کنند.

امروز هیچ از مکتب فوتبال آرژانتین در جام جهانی و مکتب ت سخن نمی گوید، چون فرد گرایی نمی تواند زمینه ساز مکتب گرایی شود. در مقابل اما رفتار ، آدمی را به یاد نحوه بازی تیم آلمان می اندازد. ستاره ت است اما اعتقاد به کار تیمی و همفکری جمعی دارد. استفاده از شخصیت های برجسته در ت نمونه بارز این رفتار است.

برخی وزرای ک نه ، خود زمینه ریاست قوه مجریه را دارند اما از آنها در ت خود استفاده کرده است تا یک تن واره واحد و پر قدرت را تشکیل دهد تا بتواند رخت پیروزی را در مقابل مشکلات به تن کند. تیم آلمان پر از ستاره هایی بود که در کنار هم یک تیم را تشکیل دادند و در نهایت به قهرمانی جام جهانی رسیدند و مکتب آلمان را به فوتبال دنیا معرفی د.

نیز می تواند مکتب خود که اعتدال نام دارد به واسطه حضور طیف های گسترده در ت خود، در کشور نهادینه کند تا برخلاف ، تبدیل به یک رئیس ت مکتب ساز باشد. جام جهانی فوتبال به پایان رسید اما مطمئن باشید می شود از تئوری های آن در زمینه های مختلف از جمله سیاست استفاده کرد.

مصطفی داننده در یادداشت ابتکار نوشت:

جام جهانی فوتبال برای ما اهالی قلم یک فرصت بود تا تمام مسائل جهان را با این ورزش مهیج مقایسه و تشبیه کنیم. یکی از نمونه های آ ین آن را می خواهم در این نوشتار به شما ارائه دهم. تقابل آلمان و آرژانتین در فینال جام جهانی تقابل نظم و همگرایی در مقابل ستاره محوری و بی نظمی بود.آلمان از ابتدای جام با ارائه یک فوتبال منظم، متحد و متکی به تمامی بازیکنان از خط دروازه گرفته تا نوک حمله ارائه داد که نتیجه آن، تحسین جهانیان و قهرمانی در جام جهانی بود.
در مقابل آرژانتین، یک فوتبال متکی به مسی، زشت و بدون انعطاف را از خود نشان داد، فوتبالی که حتی مقام دومی جهان نیز نتوانست از موج انتقادها به آن بکاهد. تقابل این دو فوتبال در فینال جام جهانی برزیل به پیروزی نظم و همگرایی انجامید و فوتبال ستاره محور آرژانتین با ش ت برزیل را ترک کرد.

دیدن این فینال مرا به یاد، سرزمین ایران و سپهر سیاست آن انداخت و ناخوداگاه مرا وادار به مقایسه این دو تیم با ت های و کرد. رفتار ت ، شباهت زیادی به نحوه بازی تیم آرژانتین داشت.

نیز همچون مسی، تک ستاره ت خود بود و همه چیز به او ختم می شد. به گونه ای رفتار کرده بود که دیگر اعضای ت به واسطه او و شخصیتش تعریف می شدند و هیچ کدام نتوانسته بودند از زیر سایه نام او خارج شوند.

برای ت نهم و دهم، مسی بود برای تیم ملی آرژانتین. خودش باید توپ می گرفت، خودش باید دریبل می کرد، خودش باید پاس می داد و خودش باید گل می زد. همین ها باعث شد که هم مسی و هم در رسیدن به اه خود ناموفق باشند و نتوانند یک مکتب را به نام خود ثبت کنند.

امروز هیچ از مکتب فوتبال آرژانتین در جام جهانی و مکتب ت سخن نمی گوید، چون فرد گرایی نمی تواند زمینه ساز مکتب گرایی شود. در مقابل اما رفتار ، آدمی را به یاد نحوه بازی تیم آلمان می اندازد. ستاره ت است اما اعتقاد به کار تیمی و همفکری جمعی دارد. استفاده از شخصیت های برجسته در ت نمونه بارز این رفتار است.

برخی وزرای ک نه ، خود زمینه ریاست قوه مجریه را دارند اما از آنها در ت خود استفاده کرده است تا یک تن واره واحد و پر قدرت را تشکیل دهد تا بتواند رخت پیروزی را در مقابل مشکلات به تن کند. تیم آلمان پر از ستاره هایی بود که در کنار هم یک تیم را تشکیل دادند و در نهایت به قهرمانی جام جهانی رسیدند و مکتب آلمان را به فوتبال دنیا معرفی د.

نیز می تواند مکتب خود که اعتدال نام دارد به واسطه حضور طیف های گسترده در ت خود، در کشور نهادینه کند تا برخلاف ، تبدیل به یک رئیس ت مکتب ساز باشد. جام جهانی فوتبال به پایان رسید اما مطمئن باشید می شود از تئوری های آن در زمینه های مختلف از جمله سیاست استفاده کرد.

گردشگری و جهانی شدن گردشگری یکی از عوامل تسهیل کننده جهانی شدن محسوب می شود. گردشگری به عنوان یکی از جریان های داخل منطق شبکه‏ای اقتصاد جهانی می باشد که در راستای جریان سرمایه از مرکز به پیرامون عمل می کند. جهانی شدن اقتصاد بستری را فراهم می آورد که در رابطه ای مستقیم با جریان گردشگری قرار می گیرد. گردشگری در الگو های فضایی سه گانه در فرآیندی از جهانی شدن به سوی شکل دادن به یک «د ده گردشگری » در حرکت است وبه مانند بازار آزاد مشترکی می ماند که تمامی کشورها درخور تلاش خود از آن بهره می برند. اصول مشترک در این د ده گردشگری سیستم های رزرو و رایانه‏ای شدن جهانی می باشد. رقابت جهانی و داد وستد گردشگری اصول اقتصادی و توزیع سودمندی از گردشگری را دیکته می کند. در این راستا گردشگری برای رسیدن به توازن بین دو بعد اتحاد تفاوت ها و تنوع ها تلاش می کند.از این رو گردشگری بر گزیده‏ای از چهره های مثبت جهانی شدن می باشد ؛ که بر ویژگی ها و جذ ت های محلی شدن تاکید می کند. در این میان فرآیند جهانی شدن به برداشتن موانع و مرزها برای سفر به کشورهای کمک کرده و از یک چشم انداز در زمینه گردشگری به ایجاد یک بازار مشترک با توزیع عادلانه نیروی انسانی ، مادی و رفاهی برای همه مردم جهان منتهی می شود. این برای گردشگری به معنای رونق است به گونه ای که دورنمای گسترده گردشگری در تغییر ماهیت مصرف و در چارچوب جهانی شدن می تواند در برگیرنده موارد زیر باشد: .......... ادامه مطلب
به دنبال پیروزی انقلاب ی و قطع دست استکبار جهانی و منافع آنها در ایران، توطئه ها و فتنه های شیاطین علیه ایران روز به روز گسترش یافت. در چنین شرایطی در پنجم آذر 1358، فرمان تشکیل بسیج را صادر د و فرمودند: مملکتی که 20 میلیون جوان دارد، باید بیست میلیون داشته باشد. هنوز یک سال از صدور فرمان نگذشته بود که رژیم بعث عراق با هدف براندازی نظام نوپای ی و با حمایت استکبار جهانی، علیه ایران دست به حمله همه جانبه زد. در چنین شرایطی بود که جوانان سلحشور، به اشاره به صورت خودجوش و تحت تشکل های به جبهه ها شتافتند و در طول هشت سال دفاع مقدس، با تقدیم خون خود، نهال نوپای انقلاب ی را آبیاری د و حماسه ها و رشادت های بی سابقه ای آف د. اینگونه بود که بسیج در تاریخ انقلاب ی نه به عنوان یک نهاد نظامی صرف، بلکه به عنوان یک مکتب فرهنگی و ارزشی و کلمه طیبه ای که در بین همه اقشار ملت ایران ریشه دوانیده است، مطرح می شود. ی در مورد بسیج فرموده اند: «... اگر بخواهیم بسیج را در یک تعریف کوتاه معرفی کنیم باید بگوییم: بسیج عبارت است از مجموعه ای که در آن پاکترین انسان ها، فداکارترین و آماده به کارترین جوانان کشور، در راه اه عالی این ملت و برای کمال رساندن و به خوشبختی رساندن این کشور جمع شده اند ... بسیج عبارت است از تشکیلاتی که در آن افراد متفرق و تنها، به یک مجموعه عظیم و منسجم، به یک مجموعه آگاه، متعهد، بصیر و بینا به مسائل کشور و به نیاز ملت، تبدیل می شوند. مجموعه ای که دشمن را بیمناک و دوستان را امیدوار و خاطر جمع می کند؛ در حقیقت همه انسان های مؤمن، آگاه، بصیر، عاشق ، متعهد و علاقه مند و آگاه به کار، در هر میدانی از میدان ها هستند که برای ملت مفید است، جزء بسیج اند؛ لذا بسیج یک نام مقدس اس
به دنبال پیروزی انقلاب ی و قطع دست استکبار جهانی و منافع آنها در ایران، توطئه ها و فتنه های شیاطین علیه ایران روز به روز گسترش یافت. در چنین شرایطی در پنجم آذر 1358، فرمان تشکیل بسیج را صادر د و فرمودند: مملکتی که 20 میلیون جوان دارد، باید بیست میلیون داشته باشد. هنوز یک سال از صدور فرمان نگذشته بود که رژیم بعث عراق با هدف براندازی نظام نوپای ی و با حمایت استکبار جهانی، علیه ایران دست به حمله همه جانبه زد. در چنین شرایطی بود که جوانان سلحشور، به اشاره به صورت خودجوش و تحت تشکل های به جبهه ها شتافتند و در طول هشت سال دفاع مقدس، با تقدیم خون خود، نهال نوپای انقلاب ی را آبیاری د و حماسه ها و رشادت های بی سابقه ای آف د. اینگونه بود که بسیج در تاریخ انقلاب ی نه به عنوان یک نهاد نظامی صرف، بلکه به عنوان یک مکتب فرهنگی و ارزشی و کلمه طیبه ای که در بین همه اقشار ملت ایران ریشه دوانیده است، مطرح می شود. ی در مورد بسیج فرموده اند: «... اگر بخواهیم بسیج را در یک تعریف کوتاه معرفی کنیم باید بگوییم: بسیج عبارت است از مجموعه ای که در آن پاکترین انسان ها، فداکارترین و آماده به کارترین جوانان کشور، در راه اه عالی این ملت و برای کمال رساندن و به خوشبختی رساندن این کشور جمع شده اند ... بسیج عبارت است از تشکیلاتی که در آن افراد متفرق و تنها، به یک مجموعه عظیم و منسجم، به یک مجموعه آگاه، متعهد، بصیر و بینا به مسائل کشور و به نیاز ملت، تبدیل می شوند. مجموعه ای که دشمن را بیمناک و دوستان را امیدوار و خاطر جمع می کند؛ در حقیقت همه انسان های مؤمن، آگاه، بصیر، عاشق ، متعهد و علاقه مند و آگاه به کار، در هر میدانی از میدان ها هستند که برای ملت مفید است، جزء بسیج اند؛ لذا بسیج یک نام مقدس اس
به دنبال پیروزی انقلاب ی و قطع دست استکبار جهانی و منافع آنها در ایران، توطئه ها و فتنه های شیاطین علیه ایران روز به روز گسترش یافت. در چنین شرایطی در پنجم آذر 1358، فرمان تشکیل بسیج را صادر د و فرمودند: مملکتی که 20 میلیون جوان دارد، باید بیست میلیون داشته باشد. هنوز یک سال از صدور فرمان نگذشته بود که رژیم بعث عراق با هدف براندازی نظام نوپای ی و با حمایت استکبار جهانی، علیه ایران دست به حمله همه جانبه زد. در چنین شرایطی بود که جوانان سلحشور، به اشاره به صورت خودجوش و تحت تشکل های به جبهه ها شتافتند و در طول هشت سال دفاع مقدس، با تقدیم خون خود، نهال نوپای انقلاب ی را آبیاری د و حماسه ها و رشادت های بی سابقه ای آف د. اینگونه بود که بسیج در تاریخ انقلاب ی نه به عنوان یک نهاد نظامی صرف، بلکه به عنوان یک مکتب فرهنگی و ارزشی و کلمه طیبه ای که در بین همه اقشار ملت ایران ریشه دوانیده است، مطرح می شود. ی در مورد بسیج فرموده اند: «... اگر بخواهیم بسیج را در یک تعریف کوتاه معرفی کنیم باید بگوییم: بسیج عبارت است از مجموعه ای که در آن پاکترین انسان ها، فداکارترین و آماده به کارترین جوانان کشور، در راه اه عالی این ملت و برای کمال رساندن و به خوشبختی رساندن این کشور جمع شده اند ... بسیج عبارت است از تشکیلاتی که در آن افراد متفرق و تنها، به یک مجموعه عظیم و منسجم، به یک مجموعه آگاه، متعهد، بصیر و بینا به مسائل کشور و به نیاز ملت، تبدیل می شوند. مجموعه ای که دشمن را بیمناک و دوستان را امیدوار و خاطر جمع می کند؛ در حقیقت همه انسان های مؤمن، آگاه، بصیر، عاشق ، متعهد و علاقه مند و آگاه به کار، در هر میدانی از میدان ها هستند که برای ملت مفید است، جزء بسیج اند؛ لذا بسیج یک نام مقدس اس
بسیج سیاسى است، اما سیاست زده نیست، سیاسى کار نیست، جناحى نیست؛ بسیج مجاهد است،اما بى انضباط نیست، افراطى نیست؛ بسیج عمیقاً متدین و متعبد است، اما متحجر نیست، افى نیست؛ بسیج بابصیرت است، اما ازخودراضى نیست؛ بسیج اهل جذب است - گفته ایم جذب حداکثرى – اما اهل تسامح در اصول نیست؛ بسیج غیور است، پاسدار خطوط فاصل است؛ بسیج طرفدار علم است، اما علم زده نیست؛ بسیج متخلق به اخلاق ى است، اما ریاکار نیست؛ بسیج در کار آباد دنیاست،اما خود اهل دنیا نیست این شد یک فـرهنـگ......... پ.ن: تبریک هفته بسیج ///بسیج یعنی علی-(ع) -که همه وجودش وقف بود////بسیج،پیشتاز در عرصه های جهاد علمی، فرهنگی، سازندگی و دفاع از ارزش های انقلاب ی؛....///هر به خدمات مجاهدت ها وارزشهای بسیج احترام قائل باشد خواه در مجموعه خواه در بیرون آن... محسوب می شود و قابل احترام...
موسسه خیریه و توانمندسازی سپهر با همراهی جمعی از بانوان کردستانی در شهر سنندج در جهت کمک به تحصیل دانش آموزان بی بضاعت فعالیت می کند.
شرم بر شورای امنیتی که برای غزه جلسه هم حتی تشکیل نمی تواند بدهد ،
اما به خاطراحتمال خطر برای ،
75 میلیون ایرانی را تحریم می کند،
اٌف بر ناو پیلای که را در غزه نمی بیند!
غزه، این روز ها با خون افطار و سحر می کند!

برای نجات مسلمانان مظلوم و ستمدیدگان عالم دعا کنیم
ستاره تیم ملی فوتبال پرتغال ابراز امیدواری کرد که با حمایت مردم برزیل بتوانند امشب مقابل آلمان به پیروزی برسند. -------------------------------------------------------------------------------- کریستیانو رونالدو که با مصدومیت در تمرینات تیم ملی پرتغال در رقابت های جام جهانی نگرانی هواداران را برانگیخته بود، اظهار داشت: در تمرینات حاضر شده ام و احساس خوبی دارم. بهتر است که درد نداشته باشم اما این اتفاق از زمانی که فوتبال بازی برای من افتاده است و این بخشی از کار ما است. به نقل از فارس، ستاره رئال مادرید ادامه داد: همه تیم ها آرزوی قهرمانی دارند و ما هم استثنا نیستیم اما در یک لحظه تنها باید به یک بازی فکر کنیم. باید واقع بین باشیم. فکر می کنم در گروه بسیار سختی قرار داریم. ما مدعی نیستیم و این برای ما خوب است. وی خاطرنشان کرد: هر رقابتی برای من یک رقابت جدید است و همیشه تلاش می کنم در شروع مسابقات به خودم انگیزه بدهم. می خواهم از حضور در جام جهانی لذت ببرم و برای پیروزی سخت تلاش خواهیم کرد. رونالدو اضافه کرد: می خواهیم فوتبالمان را نشان دهیم تا بتوانیم تیم بزرگی مثل آلمان را ش ت دهیم. به شدت از مردم برزیل تشکر می کنم که در سالوادور از ما حمایت می کنند. امیدوارم که این مسئله در جام جهانی نمود داشته باشد و در ورزشگاه از حمایت زیادی برخوردار شویم و مردم برای رسیدن به پیروزی از ما حمایت کنند
تیم فوتبال ذوب آهن در دیداری تدارکاتی با نتیجه 5 بر صفر سپهر نقش جهان را ش ت داد.
همین روزهاست که سپهر گل مامان تولد بگیره و شمع سه سالگیش رو فوت کنه و سه سالگی رو با همه روزهای خوش و خاطره های رنگارنگش ببوسه و به دنیای قشنگ چهار سالگی سلام بده. شیرین زبون دوست داشتنی، بلبلی شده واسه خودش و از هر لحظه ش واسه سخنرانی و زدن حرفای قشنگ قشنگ به مامان مریم و بابا علیرضا استفاده می کنه و دلشون رو می بره. اگر از سپهر بپرسن :" سپهر یعنی چی؟ می گه : " سپهر یعنی آسمان" ولی اگر همین سوال رو از مامان و بابا بپرسن ،فقط نمیگن: "آسمان "، میگن:
"سپهر یعنی زندگی، یعنی دنیا ،یعنی عشق ،یعنی نفس". آقا سپهر در جشن شب یلدا
جمهوری ترکیه کشوری است که ان آن با پیروزی در رفراندوم اصلاحات قانون اساسی و افزایش اختیارات مقام ریاست جمهوری تلاش های جامع و بسیار پیچیده ای را برای حذف تمامی مخالفان از سپهر سیاست آغاز کرده اند.
ممر یک قدیمی از جلسه ی دفاع فوق لیسانس داداش خارجی گذاشته ی توی گروه ...سپهر اون موقع 6 ساله بود و توی جلسه مشعول خوردن خوراکی مورد علاقه اش , یک پاکت شیر...کلی ذوق می کنم و میکم کاش از ا جلسه که همه دوستان داداش , سپهر رو دوره و سپهر روی تخته تند تند جمع و تفریق های دورقمی که بهش میگفتن رو حل می کرد داشتیم. سپهر میگه واقعا اینکار رو می , می گم اره مادر جان و اینقده هم تند و تند و مثل ادم بزرگا حل میکردی و رفتار می کردی که کلی دوستای ات کیف کرده بودن .اونوقت سپهر می فرمان البته عجیب نیست خب بالا ه منم دیگه اعتماد به نفس نیست که ! :))) حالا خوبه همین هفته ی پیش توی ازمون ورودی انرژی اتمی ش ت خورده ها :))وقتی رفته بودیم کارنامه ی سپهر رو بگیریم مشاورش همراه با کارنامه یک دیپلم افتخار بابت اینکه توی ازمون ریاصی کانگورو جزو 30 درصد برتر بوده به سپهر میده ومیگه با امضای خود موسس کانگورو هست و کلی از سپهر تعریف میکنه و میگه جاش اینجا خالی خواهد بود واز این تعارفات خلاصه...از مدرسه که میایم بیرون سپهر خیلی جدی خطاب به من میگه باز بدو بدو نری ع این دیپلم رو بگیری و توی گروه و اینستا بزاری ها اصلن از این پز دادن ها خوشم نمیاد و اینگونه شد که نشد من توی اینستام پز بدم 

سپهر حیدری فوتبالیست سابق کشورمان, فرا رسیدن سال نو را تبریک گفت.
تیم والیبال سپهر الکتریک قزوین با برد در بازی سوم به لیگ برتر صعود کرد.

پستی که سپهر حیدری برای تشکر ار همسر با وفایش در اینستاگرام منتشر کرد

سپهر حیدری بازیکن سابق فوتبال, سالگرد ازدواجش را تبریک گفت.
دیروز صبح سپهر رو بردیم صنعتی شریف برای ازمون ورودی دبیرستان انرژی اتمی و یک لحظه یاد اولین روز هودم افتادم و باورم نمیشه که 21 سال از ورود من به این گذشته باشه نتیجه ی ازمون فردا مشخص میشه و اون تعدادی که قبول میشن پنجشنبه ازمون مرحله دوم رو میدنسپهر علامه طباطبایی شعبه ی کارگر رو قبول شد و سال اینده یا انرژی اتمی میره یا علامه بهرحال مسیرش دور هستاولین جلسه ی ساز با سیاوش کامکار برگزار شد و سپهر که قبلش خیییلی هیجان و استرس داشت از کلاس راضی بود این روزا با امتحان های سپهر و کلاس های شنا و اسکیت ستی می گذره و البته تند تند هم می گذره
عایق رطوبتی سپهر شرق دلیجان،عایقی است در دو نوع فویلدار و بدون فویل که در مقایسه سایر محصولات شرکت از قیمت پایین تری برخوردار می باشد و از نظر کیفیت نیز در گروه محصولات با کیفیت کمتر قرار میگیرد.ایزوگام سپهر شرق دلیجان با نشان استاندارد ملی و ضمانت نامه 5 ساله بیمه ایران در کشور تولید می شود.
حضرت (ره) پیرامون وظیفه بسیج می فرمایند: «طلاب علوم دینی و دانشجویان ها باید با تمام توان خود در مراکز شان، از انقلاب و دفاع کنند و فرزندان ام دراین دو مرکز، پاسدار اصول تغییر ناپذیر «نه شرقی و نه غربی» باشند».
فرمانده معظم کل قوا به عنوان، فرمانده ارشد بسیج و مراد همه ان، در این زمینه همواره وظایفی را برای این مجموعه تعریف و ترسیم نموده اند که برخی از این وظایف به شرح زیر است:
1- حمایت از شعارهای جهانی انقلاب ی
نظام پرچم معنویت و اخلاق را بلند کرد. برافراشتن پرچم اخلاق، فقط از موضع موعظه گری قابل تأمین نیست؛ با حرکت عظیم و اقتدار ناشی از حضور مردم، این پرچم در دنیا برافراشته شده است. امروز ما در منبرهای عظیم جهانی و بین المللی، از عد و مظلومیت ملتها سخن می گوییم و این به برکت نظام است. حضور مردم و بسیج حقیقی دلها و جسمها و جانها می تواند پشتوانه این حرکت عظیم جهانی باشد. این مسؤولیت عظیم بسیج است.