شب رو باید بی چراغ روشن کرد

یک راننده همیشه آرزو دارد در سفرها، هیچ گاه شاهد روشن شدن چراغ های اضافی نباشد! این چراغ ها که در صفحه پشت آمپر ظاهر می شود، هرکدام نشان از یک عارضه در خودرو دارند.
همشهری آنلاین: گاه رسیدن به هدف، چنان چراغ دلت را روشن می کند که نه تاریکی می بینی نه زخم تیغ شاخه ها را... نگذار تاریکی مسیر و سختی راه، سوسوی چراغ امیدت را خاموش کند
همشهری آنلاین: گاه رسیدن به هدف، چنان چراغ دلت را روشن می کند که نه تاریکی می بینی نه زخم تیغ شاخه ها را... نگذار تاریکی مسیر و سختی راه، سوسوی چراغ امیدت را خاموش کند
ی از چراغ های روشن بزرگراه حکیم تهران را مشاهده می نمایید.
وقت هایی که به جایی از شهر می رسیدیم همان جایی که درست رو به رویمان کل شهر با هزاران هزار چراغ رنگی معلوم بود حس خاصی بهم دست می داد . حس مبهم خوب و بد . با خودم می گفتم توی هر یک از این چراغ های روشن انسانی هست با یک حس خاص . انسانی هست با یک حال خاص . با آرزوهای خاص . توی هر یک از این چراغ ها روشن و خاموش یک موجود خاص نشسته است . یکی افسرده و یکی شاد . یکی توی ِ چراغ روشن لبخند می زند و دیگری اشک هایش را با دستمال مچاله شده ی داخل جیب شلوارش پاک می کند . یکی هم هست که احتمالا به ظاهر حالش خوب است و احتمالا اوضاعش رو به راه است اما ...اما درونش ی فریاد می کشد اشک می ریزد خودش را به درب و دیوار می کوبد , مثل ِ من . وقت هایی که می رفتیم به دانه دانه های ِ چراغ های روشن و خاموش فکر می . به دانه دانه ی آدم های چهاردیواری های ِ روشن و خاموش . به حس قلبی آدم های درون چهار دیواری ِ های روشن و خاموش . احتمالا حالا هم که به ظاهر اوضاع خوب است و همه چیز رو به راه است ی ایستاده رو به روی شهر تاریک و روشن و دارد به حس آدم ِ چند خیابان آنطرف تر و حس آدم چند کوچه آنطرف تر و به حس ِ همسایه هایی که نمیشناسم فکر می کند . شاید دارد به حس آشوب درونی ام فکر می کند .
چراغ های برق بزرگراهی در شهر مشهد به صورت شبانه‎ روزی روشن می باشد.
شهید حسن باقری در زمان دفاع مقدس هنگامی که چراغ جنگ خاموش بود با مجاهدت های خود این چراغ را روشن کرد و اقدامات او باعث شد که دشمن به نبوغ شهید باقری اعتراف کند.
تیم بیماران خاص و پیوند اعضای کشورمان اولین مدالش در مسابقات جهانی را ب کرد.
در دومین روز اکران های فجر 36 در پردیس ملت، «بمب» و «شعله ور» توانستند چراغ فجر امسال را روشن کنند.
اختصاصی از سورنا فایل رفع نقص روشن ماندن چراغ هشدار دمای آب موتور با و پر سرعت .
رفع نقص روشن ماندن چراغ هشدار دمای آب موتور
رفع نقص روشن ماندن چراغ هشدار دمای آب موتور رفع نقص روشن ماندن چراغ هشدار دمای آب موتور. شرکت مدیران خودرو. مدل a13
با
رفع نقص روشن ماندن چراغ هشدار دمای آب موتور
مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی شهر تهران گفت: دلایل بسیاری منجر به روشن شدن چراغ چک خودرو می شود که طی انجام معاینات فنی و تست های مختلف، نواقص خودروها به رانندگان اعلام می شود.
مهمان قدیمی ایران خودرو که حدوداً ۱۶ سال است در این شرکت تولید می شود، با متوسط مصرف ۸.۹ در مصارف شهری، از لحظه روشن شدن چراغ بنزین می تواند در حدود ۱۰۹ کیلومتر را بپیماید.
چراغ قبر شاعر با اخلاص ، مدّاح با وفا، مخلص اهلبیت عصمت و طهارت علیهم السلام ((حضرت حاج آقاى هاشم زاده اصفهانى )) فرمودند:
در اصفهان یک تکیه بانى بود بنام ((میرزا محمد)) که ایشان حالاتى داشت . یک روز به او گفتم براى ماتعریف کن که در این قبرستان چه دیدى ؟
گفت : یک روز جنازه اى را از بروجن بنام ((آسید حسن )) آوردند اینجا دفن د، صاحبان آن جنازه بعد از اتمام دفن آمدند پیش من و گفتند: ما مى خواهیم هر شب سر قبر این مرحوم چراغى روشن باشد، این یک دله و پیت نفت و این هم چراغ و این هم مزد این کارت ، مبادا یادت برود و این چراغ راروشن نکنى .
گفتم : چشم روى چشمانم . آنهارفتند. من هم هرشب چراغ را سر قبر این بنده خدا روشن مى ، تا اینکه یک شب زمستان هواخیلى سرد بود. گفتم ، امشب ((آسید حسن )) چراغ نمى خواهد؛ کى حالش را دارد توى این سرما برود سر قبر چراغ روشن کند. ولش کن ؛ او مُرده و ى هم نمى بیند. نفت هاى دَله و پیت را هم ریختم توى چراغ خودم .
در این هنگام دیدم یکى باشتاب در حجره را مى زند!، هم شب است و هم هوا سرد، اعتنا ن ، گفتم : هر که هست یک مقدار در میزند و بعد خسته مى شود مى رود، دیدم خیر همینطور دارد در میزند، بلند شدم دم در آمدم و گفتم کیست ؟
گفت : در را باز کن .
گفتم : توکى هستى ؟
گفت : من سید حسن هستم ، نفتهایم را که توى چراغت ریختى هیچى ، چرا چراغم را روشن نکردى ...؟
ترس و وحشت تمام وجودم را فرا گرفته بود، گفتم : چَشم ؛ آقا دیگه روشن مى کنم .
گفت : مبادا دیگه چراغ قبر مرا روشن نکنى ؟ گفتم : چَشم ، آمدم بیرون ى را ندیدم . آمدم سر قبر و چراغ را روشن .
چراغ قبر شاعر با اخلاص ، مدّاح با وفا، مخلص اهلبیت عصمت و طهارت علیهم السلام ((حضرت حاج آقاى هاشم زاده اصفهانى )) فرمودند:
در اصفهان یک تکیه بانى بود بنام ((میرزا محمد)) که ایشان حالاتى داشت . یک روز به او گفتم براى ماتعریف کن که در این قبرستان چه دیدى ؟
گفت : یک روز جنازه اى را از بروجن بنام ((آسید حسن )) آوردند اینجا دفن د، صاحبان آن جنازه بعد از اتمام دفن آمدند پیش من و گفتند: ما مى خواهیم هر شب سر قبر این مرحوم چراغى روشن باشد، این یک دله و پیت نفت و این هم چراغ و این هم مزد این کارت ، مبادا یادت برود و این چراغ راروشن نکنى .
گفتم : چشم روى چشمانم . آنهارفتند. من هم هرشب چراغ را سر قبر این بنده خدا روشن مى ، تا اینکه یک شب زمستان هواخیلى سرد بود. گفتم ، امشب ((آسید حسن )) چراغ نمى خواهد؛ کى حالش را دارد توى این سرما برود سر قبر چراغ روشن کند. ولش کن ؛ او مُرده و ى هم نمى بیند. نفت هاى دَله و پیت را هم ریختم توى چراغ خودم .
در این هنگام دیدم یکى باشتاب در حجره را مى زند!، هم شب است و هم هوا سرد، اعتنا ن ، گفتم : هر که هست یک مقدار در میزند و بعد خسته مى شود مى رود، دیدم خیر همینطور دارد در میزند، بلند شدم دم در آمدم و گفتم کیست ؟
گفت : در را باز کن .
گفتم : توکى هستى ؟
گفت : من سید حسن هستم ، نفتهایم را که توى چراغت ریختى هیچى ، چرا چراغم را روشن نکردى ...؟
ترس و وحشت تمام وجودم را فرا گرفته بود، گفتم : چَشم ؛ آقا دیگه روشن مى کنم .
گفت : مبادا دیگه چراغ قبر مرا روشن نکنى ؟ گفتم : چَشم ، آمدم بیرون ى را ندیدم . آمدم سر قبر و چراغ را روشن .
چراغ هشدار بنزین معمولاً هنگامی که سطح بنزین به ۱۰ درصد می رسد روشن می شود. اما بسیاری از افراد توجهی به چراغ هشدار بنزین نمی کنند و مسافت زیادی را با چراغ هشدار روشن می پیمایند. اما گزارش ها حکایت از آن دارند که این وضعیت، وضعیتی مضر برای خودرو می باشد. گویا آی[ادامه مطلب]
معاون فرهنگی حوزه هنری استان فارس گفت: کوتاه چراغ های روشن در سینما گومونت آرژانتین اکران می شود.
همشهری آنلاین: شهر رم میلیون ها یورو را برای نصب چراغ های خیابانی کم مصرف و دوستدار محیط زیست led صرف کرده است، اما برخی نان از حذف روشنایی ملایم تر چراغ های قدیمی سدیمی ناراحت هستند.چراغ روشن است چراغ روشن است و خانه منتظر. تو از کدام سیب می خوری؟ دو سیب صبر روی سینی من است  دو سیب بی قرار روی های تو
 تو از کدام سیب می خوری؟ هزار سیب اشتیاق روی سینی من است. هزار سیب امتناع در دهان تو. 
از ازل به سیب تشنه بوده ایم  از ازل بهشت را گنا ار دیده ایم چراغ روشن است و خانه منتظر بیا
تیرهای چراغ برق جاده در شهر اراک استان مرکزی به صورت شبانه روزی روشن است.
به تک چراغ این رابطه
این بده بستان واهی
این پل بی رهگذر
این تصویر تلخ
که تفسیری مختصر دارد
درد
گاهی چراغی روشن است،
آنجا که حرفی عود کند،
گاهی چراغم بی اثر،
آنجا که روز روشن است،
عامل بر این بی وزنی،
خار حرف بی اثر
من دل خوشم
به یک سلام و هزار علیک نیامده
به لرزش تک چراغ این رابطه
در برگریزان
من بی قرار پائیزم
که تو را
در من روشن می کند
تک چراغم
روشنم
موسسه اعتباری کاسپین که 14 ماه پیش به عنوان پنجمین موسسه دارای مجوز به جمع فعالان نظام پولی و بانکی کشور پیوست، اکنون پس از ماهها تلاش برای تعیین تکلیف تعاونی های زیرمجموعه خود می تواند چراغ اش را روشن کند.
چراغ گاز (چراغ بونزن):(bunsen burner) چراغ گاز آزمایشگاه از سه قسمت پایه، لوله و دریچه تنظیم هوا تشکیل شده است. برای روشن چراغ گاز، باید ابتدا دریچه تنظیم هوا را بست. سپس با یک دست کبریت روشن را کنار لبه لوله نگهداشت و با دست دیگر شیر گاز را باز کرد. پس از روشن شدن چراغ باید دریچه تنظیم هوا را کم کم باز کرد تا شعله کاملا آبی رنگ و بی صدا ظاهر شود. طبق شکل،گرمترین نقطه شعله تقریباً بالاترین قسمت شعله است.با تنظیم چراغ گاز،رنگ شعله آن مانند شکل4 آبی خواهد بود.
تفکر چراغ راه می باشد که مسیر را برای ما روشن می کند و بدون این چراغ عبور از مسیر ناممکن و با خسارت های بسیار همراه است و نفت این چراغ آگاهی و آموزش های ما می باشد که هرچقدر بیشتر باشد این چراغ پرنورتر و دوام آن بیشتر است
زاکانی تاکید کرد: موقعیت کنونی کشور وضعیت بحران است و چراغ های خطر روشن شده است. شرایط کشور در موقعیتی است که در تامین اجتماعی با ورش تگی مواجهیم و دارایی کمتر از 9 درصد تعهد است.
چراغ های برق خیابان های شهرستان قروه در استان کردستان به صورت شبانه روزی روشن است.
ولی فقیه در استان سمنان ، بسیج دانشجویی را راهنما و چراغ روشن هدایت در ها توصیف کرد.
الهام روشن چراغ در دو صحرا نوردی مسابقات جهانی اسپانیا سوم شد و نخستین مدال کاروان ایران را به دست آورد.
با فاینانس 500 میلیون یوروریی ژاپنی ها برای احداث نیروگاه سیکل ترکیبی ری چراغ تعطیلی ۳۰۰۰ م ات نیروگاه قدیمی و فرسوده درکشور روشن شده است.
چراغ روشن چراغ روشن جمله ساده ای که روزگاری بسیار متداول بود و در کنار جملات کوتاه دیگر مهربانانه در همه جای این مرز و بوم به یک شکل استفاده می شد که البته دیگر به ندرت استفاده می شود چون متاسفانه نور چراغهای محبت آمیز گذشته خیلی خیلی کم شده و در زیر زرق و برق زندگی ماشینی گم شده است . خدا قوت " خسته نباشید و دست مریزاد و چراغ روشن و این دست جملات و اصطلاحات کوتاه روح بخش زندگی ما ایرانیان بوده و به آن رنگ دیگری میداده است و موجب شاد و دلگرمی فرد مشغول به کار می گردیده است . دراین میانه کلمه چراغ روشن تنها اصطلاحی است که تقریبا فراموش شده و به خاموشی گراییده است . روزگاری نه چندان دور افراد موقع غروب و اوایل شب که مغازه ها باز بودند " وقتی از جلوی آنها عبور می د اصطلاح و یا به عبارتی جمله کوتاه( چراغ روشن )را به کار می بردند . و با یک چاشنی خسته نباشید محبت خود را به صاحب مغازه ابراز می نمودند . مغازه دا هم در جواب این جمله را پاسخ می داد : چراغ عمرتان روشن . چراغ روشن دعایی بوده که از خدا می خواستند طرف مقابل سالم باشد تا بتواند هر روز در محل کار حاضر باشد و جهت روزی خانواده اش با سلامتی زحمت بکشد . آن روزها چراغ مغازه ها بنا بر گفته ها چراغ موشی بوده و بعد به لامپا های نفتی و چراغ زنبوری و این اوا هم که به لامپ برق تبدیل شد. در گذشته مانند امروزه نبود که تا اوا شب مغاره ها باز باشند . صاحب مغازه ها هم مانند سایر مردم زود به خانه می رفتند و با اقوام و خویشان شبها دور هم جمع می شدند . ولی همان زمان کوتاه روشن بودن چراغ مغازه حکایت از روشن بودن چراغ زندگی یک خانواده را می کرد و برای روشن ماندن این چراغ مردم در حق هم دعا می د . به هر حال این اصطلاح دیگر بین مردم غریبه شده و به جز افراد کهنسال کمتر ی به کار می برد . با این اوصاف این گونه که پیش میرود کم کم چراغ بقیه این اصطلاحات و تعارفات محبت آمیز که نقش بزرگی در بهداشت روحی روانی خانواده ها داشته و دارد در حال خاموش شدن است و افراد حتی از کنار آشنایان خود هم مانند ربات های بی احساس عبور میکنند . بیاییم با هم مهربان باشیم چراغ عمرتان روشن مصطفی جهانمردی بازنشسته آموزش و پرورش
شبهای نیمه ی شعبان چیزی شبیه سوسوی چراغ نفتی، یا بازیگوشی شادانه ی یک رشته چراغ، در دلم بی قراری می کرد. شادی عمیق و غم توامان. مثل بوی پیراهن یوسف. مثل احساس منتظری که با تمام بی پایانی های انتظار دلش روشن است. امسال فقط سلام و اشک مانده و انگار امیدواری های چراغی که روشن بود گم شده است. نمیدانم چرا. چیزی از درونم می گوید صبر کن. هنوز به نیمه نرسیده، و ی دیگر آرزو می کند ای کاش نیمه ی شعبان شنبه باشد. یک روز بیشتر برای آماده بودن. کم است اما ... اضطراب دارم.
ارتباط سازمان ترامپ با خانواده ممدوف با توجه به روابط نزدیک او با ایران چراغ دیگری را بر روابط تجاری رییس جمهور جدید با ایران روشن کرده است و همه این ها در حالی است که در ظاهر ترامپ دائما از الفاظ ضد ایرانی استفاده می کند.
چراغ های سقفی توکار و روکار شرکت نورا الکترونیک پاژ با توجه به تکنولوژی و دانش روز در بکارگیری انواع led جهت کاهش مصرف انرژی اقدام به ساخت انواع چراغ های led نموده است. کاهش هزینه قبض برق مصرفی به ¼ یکی از مزیت های مهم استفاده از این چراغ ها نسبت به چراغ های فلورسنت می باشد. حذف نور ماورا بنفش uv، انتخاب طیف از هر رنگ و طول عمر زیاد حدود 50000 ساعت، کاهش هزینه های جانبی، تعمیر و نگهداری و روشن شدن سریع از دیگر مزایای این چراغ ها می باشد. با توجه به استفاده از led امکان عملکرد این نوع چراغ ها با ولتاژ های 12 تا 24 ولت فراهم بوده لذا میتوان براحتی از چراغ ها برای سیستم های روشنایی خورشیدی و یا اضطراری بدون نیاز به تجهیزات جانبی بهره برد.