لایحه تمدید اجرای قانون ارتقاء سلامت نظام اداری به مجلس ارسال شد

"قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد" مصوب جلسه مورخ 17/2/1387 کمسیون اجتماعی که باعنوان لایحه به مجلس شورای ی تقدیم ودرجلسه علنی روزیکشنبه مورخ 29/2/1387مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت ومطابق اصل یکصد ودوازدهم 112قانون اساسی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود بااصلاح وتأییدآن مجمع درتاریخ 7/8/1390 به ریاست محترم جمهور ابلاغ گردید. قانون ارتقأء وسلامت نظام اداری و مقابله بافساد فصل اول- تعاریف واشخاص مشمول
متن دو لایحه مهم درخصوص اصلاح قوانین حاکم بر نظام بانکی و بانکداری ایران، بالا ه مورد توافق قرار گرفت و نهایی شد تا پس از تایید هیات ت، برای تصویب به مجلس ارسال شود. از این دو لایحه که با نام های «لایحه قانون بانکداری» و «لایحه قانون بانک مرکزی ایران» تهیه شده اند، تحت عنوان «لوایح دوقلوی تحول بانکی» یاد می شود.
محمدعلی رمضانی گفت: در ت اصلاحات قانون ارتقاء سلامت اداری بنیان گذاشته شد که بر اساس آن 17 آیین نامه و قانون پایه گذاری شد.
لایحه ساماندهی سهام عد موضوع اصلاح مواد 34 تا 38 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی پس از تصویب هیات ان جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای ی ارسال شد.
دوره آموزشی آشنایی با قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد با شرکت مدیران و کارشناسان اداره کل دامپزشکی استان برگزار شد.
سید محمد علوی – حسابداررسمی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد لازم الاجرا از تاریخ ۱۳۹۰/۹/۹ به مدت سه سال به صورت آزمایشی در تاریخ ۹/۹/۱۳۹۳ منقضی گردیده و لایحه «تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» که به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در جلسه مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۳ هیات ان به تصویب رسیده، تا کنون به تصویب مجلس شورای ی نرسیده است.
عضو کیمسیون بهداشت و درمان مجلس اجرای کامل و بی نقص قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و قانون ارتقاء بهره وری را خواسته بحق پرستاران دانست و گفت: اجرای قوانین پرستاری به نفع مردم، نظام سلامت و پرستاران است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام پرستاری به نقل از پانا، عبدالرحمان رستمیان در خصوص قوانین حوزه پرستاری اظهار داشت: جلسات متعددی به منظور اجرای قوانین حوزه پرستاری داشتیم اما هنوز برخی قوانین مربوط به پرستاران مانند قانون ارتقاء بهره وری خدمات پرستاری به طور کامل اجرا نشده است. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از عدم اجرای کامل قانون ارتقای بهره وری پرستاران در بخش های خصوصی و تأمین اجتماعی گفت: متأسفانه بسیاری از بیمارستان های خصوصی از اجرای قانون ارتقای بهره وری پرستاران خودداری می کنند و در حال حاضر قانون ارتقاء بهره وری در بسیاری از بیمارستان های بخش خصوصی و مراکز درمانی تأمین اجتماعی اجرا نمی شود. وی با بیان اینکه اجرای قانون بهره وری مزایای زیادی برای جامعه پرستاری دارد، گفت: متولیان باید علاوه بر اجرای قوانین به وعده های خود در راستای اجرای قوانین پرستاری عمل کنند. این مجلس خاطرنشان کرد: سال گذشته نامه وزارت کار برای اجرای قانون ارتقاء بهره وری به بخش های خصوصی ارسال شده اما بسیاری از بیمارستان ها و مراکز درمانی از اجرای این قانون خودداری می کنند. وی افزود: اجرایی نشدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و همچنین قانون ارتقای بهره وری بعد از گذشت سال ها و توجه ن به این مساله در شورای عالی بیمه، بی اعتنایی مسئولان به جایگاه پرستاران و مجلس است. رستمیان گفت: بنابراین تحقق خواسته های بیماران در پی اجرای مطالبات جامعه پرستاری خواهد بود که اجرای کامل و بی نقص این دو قانون خواسته به حق پرستاران است و نفع اصلی اجرای این قوانین اول به مردم، نظام سلامت و پرستاران مربوط می شود.
پیش از پیروزی انقلاب ی، در هفتم اردیبهشت 1339 قانونی تحت عنوان «قانون راجع به شورای تی» مشتمل بر 32 ماده و 3 تبصره به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین وقت رسید که هیچگاه به مرحله اجرا درنیامد. با پیروزی انقلاب، با رویکرد «ایجاد نظام اداری صحیح» و «محو هرگونه استبداد و خ مگی و انحصارطلبی»، نهادی نوین در اصول 170 و 173 قانون اساسی پایه­گذاری شد که با تصویب نخستین قانون آن مشتمل بر بیست و پنج ماده و نه تبصره توسط مجلس شورای ی در چهارم بهمن ماه 1360، از مهرماه سال بعد، این نهاد فعالیت خود را آغاز نمود. بعدها قانون دیوان عد اداری چندین بار از سوی مجلس شورای ی مورد تفسیر و اصلاح قرار گرفت تا سرانجام در نهم داد سال 1385، قانون دیوان توسط مجلس شورای ی تغییر یافت که البته با توجه به ایراداتی که شورای محترم نگهبان بر برخی از مواد این قانون وارد دانسته بود، راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. مجمع در تاریخ 25/9/1385 با جایگزینی ماده (13) و بند (1) ماده (19)، قانون دیوان را موافق با مصلحت نظام تشخیص داد و بدین ترتیب دومین قانون دیوان، به مرحله اجرا درآمد. به موجب در ماده 48 این قانون «قوه قضائیه موظف شده بود که ظرف شش ماه لایحه آئین دادرسی دیوان را تهیه و از طریق ت تقدیم مجلس شورای ی نماید. اما تقدیم لایحه مزبور و اصلاحات بعدی آن در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای ی منتهی به تصویب «لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عد اداری» در مجلس شورای ی در تاریخ 22/9/1390شد که با توجه به ایرادات شورای محترم نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود، نهایتا مجمع تشخیص مصلحت نظام این مصوبه را با اصلاح مواد (10)(12)(89)(90)(94)در تاریخ 25/3/1392 موافق با مصلحت نظام تشخیص داد.
در اجرای تکالیف قانونی بند «ب» ماده (12) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و بند «3» ماده (37) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 48 قانون برنامه پنجم توسعه با هدف حذف مراجعات حضوری متقاضیان خدمت و ارائه خدمات به نحو الکترونیک، فرآیند ثبت تأسیس و تغییرات شرکتها و مؤسسات غیرتجاری به صورت الکترونیکی و طبق مقررات این دستور العمل انجام خواهد شد :
مدیر شبکه بهداشت و درمان مهاباد گفت: ارتقاء سطح سلامت جامعه از اه مهم نظام سلامت است.
عضو هیأت رئیسه مجلس تأکید کرد ت باید از ابتدا قانون را اجرا می کرد تا مشکلات حوزه سلامت با سطح بندی و نظام ارجاع یک به یک از میان برداشته می شد اما اکنون در نیمه راه اجرای این طرح هستیم و نتوانستیم به اه خود دست ی م.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش گفت: نظام پرداخت معلمان باید متفاوت از قانون مدیریت خدمات کشوری باشد و ما تلاش می کنیم تا 6 ماه آینده لایحه پیشنهادی نظام پرداخت معلمان به ت ارسال شود.
مدیرکل دفتر ارزی عملکرد و رسیدگی به تخلفات اداری سازمان امور مالیاتی گفت: ارتقاء سلامت اداری از ضروریات نظام مالیاتی کشور است.
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد از اتمام کار لایحه قانون مطبوعات در ت و ارسال آن به مجلس در هفته های آتی خبر داد و تاکید کرد: قانون مطبوعات فعلی پاسخگوی اقتضائات روز نیست.
با تصویب مجلس مدت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری تا پایان سال 1394تمدید شد. نمایندگان در جلسه علنی امروز دوشنبه 11 اسفند در جریان رسیدگی به بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 94 بند الحاقی 2 تبصره 14 لایحه بودجه موافقت د.

براین اساس؛ مدت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درمقابل شخص ثالث مصوب ??/?/???? و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال ???? تمدید می شود.
علی ربیعی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه ای به مجلس شورای ی درخواست بازگشت لایحه اصلاحیه قانون کار به مجلس را ارسال کرد.
ایسنا نوشت: مجلس شورای ی با تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه اختصاص و توزیع منابع در طرح تحول نظام سلامت، عملکرد سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نحوه اجرای طرح نظام سلامت مخالفت کرد.
قائم مقام بهداشت برای بازدید از روند اجرای طرح تحول نظام سلامت و افتتاح پروژه های عمرانی های علوم پزشکی به استان اسان رضوی سفر کرد.
نمایندگان مجلس شورای ی علی رغم گذشت ۵ سال از اجرای آزمایشی قانون خدمات کشوری،با الحاق بندی به لایحه بودجه این قانون را برای سال ۹۶ هم تمدید د.
. حجت ال والمسلمین جناب آقای ریاست محترم ایران عطف به نامه شماره ۷۷۹۰۲/۳۲۸۶۹ مورخ ۲/ ۷/ ۱۳۸۵ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی ایران قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب جلسه علنی روز مورخ ۱۵/ ۷/ ۱۳۹۳ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای ی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع، به پیوست ابلاغ می گردد. رئیس مجلس شورای ی- علی لاریجانی وزارت دادگستری در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی ایران به پیوست «قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی» که در جلسه علنی روز مورخ پانزدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای ی تصویب و در تاریخ ۲۳/ ۳/ ۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۲۳۷۷۸/۹۵ مورخ ۷/ ۴/ ۱۳۹۴ مجلس شورای ی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. رئیس جمهور- قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ماده۱- هر به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود
نمایندگان مجلس شورای ی روز چهارشنبه و در ادامه بررسی جزییات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 94 کل کشور با تصویب بند ب تبصره 9 لایحه بودجه سال 94 کل کشور مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده را تا پایان سال 1394 تمدید د.

'علی رضا محجوب' مردم تهران در مجلس قبل از تصویب این بند به دلیل اینکه سال 93 سال پایانی اجرای آزمایشی این قانون بود، پیشنهاد کرد که بند ب تبصره 9 حذف شود تا ت مجاب شود پیش از پایان آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده، لایحه جدیدی را تقدیم مجلس کند.
با اصرار نمایندگان مجلس شورای ی طرح استفساریه ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
نمایندگان مجلس شورای ی کلیات و جزئیات لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی ایران را تصویب د.
معاون مطبوعاتی ارشاد از انتشار پیش نویس لایحه اصلاح قانون مطبوعات برای دریافت نظر اهل فن خبر داد. به گزارش خبرنگار مهر، حسین انتظامی معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد ی در جدیدترین توئیت خود از انتشار پیش نویس اصلاح قانون مطبوعات برای دریافت نظر اهل فن خبر داد. معاون مطبوعاتی ارشاد در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: به زودی پیش نویس های قانون نظام صنفی رسانه و اصلاح قانون مطبوعات منتشر می شود تا پس از دریافت نظرات و برگزاری نشست ها، تکمیل و سپس به صورت لایحه تقدیم مجلس شود. چندی پیش علی مطهری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای ی اعلام کرده بود با ت فعلی صحبت هایی شده تا لایحه جدید اصلاح قانون مطبوعات را در اسرع وقت به مجلس ارائه دهد و در ارائه لایحه نظام صنفی رسانه نیز تعلل نکند. مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای ی با اشاره به اینکه نظام جامع رسانه ای تقریبا آماده برای تصویب در صحن علنی مجلس است، اشاره کرده بود که با بررسی هایی که در کمیسیون فرهنگی صورت گرفته، هنوز این طرح از پختگی لازم برای اجرا برخوردار نبوده و نیازمند بازنگری بیشتری است. هم اکنون لایحه نظام صنفی رسانه در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای ی، با حضور صاحب نظران رسانه ای در حال بررسی است.
معاون مطبوعاتی ارشاد از انتشار پیش نویس لایحه اصلاح قانون مطبوعات برای دریافت نظر اهل فن خبر داد. به گزارش خبرنگار مهر، حسین انتظامی معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد ی در جدیدترین توئیت خود از انتشار پیش نویس اصلاح قانون مطبوعات برای دریافت نظر اهل فن خبر داد. معاون مطبوعاتی ارشاد در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: به زودی پیش نویس های قانون نظام صنفی رسانه و اصلاح قانون مطبوعات منتشر می شود تا پس از دریافت نظرات و برگزاری نشست ها، تکمیل و سپس به صورت لایحه تقدیم مجلس شود. چندی پیش علی مطهری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای ی اعلام کرده بود با ت فعلی صحبت هایی شده تا لایحه جدید اصلاح قانون مطبوعات را در اسرع وقت به مجلس ارائه دهد و در ارائه لایحه نظام صنفی رسانه نیز تعلل نکند. مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای ی با اشاره به اینکه نظام جامع رسانه ای تقریبا آماده برای تصویب در صحن علنی مجلس است، اشاره کرده بود که با بررسی هایی که در کمیسیون فرهنگی صورت گرفته، هنوز این طرح از پختگی لازم برای اجرا برخوردار نبوده و نیازمند بازنگری بیشتری است. هم اکنون لایحه نظام صنفی رسانه در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای ی، با حضور صاحب نظران رسانه ای در حال بررسی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی از ارسال نامه ای به رئیس مجلس در تشریح ۱۰برنامه جامع برای تحقق فرمایشات انقلاب خبر داد و گفت:ظرف ۳ماه آتی قانون نظام بانکی اصلاح و آزادسازی سهام عد بررسی می شود.
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای ی در حالی فردا پیرامون لایحه اصلاحیه قانون کار نشست برگزار خواهد کرد که برخلاف وعده ت هنوز نامه ای برای بازپس گیری این لایحه از مجلس نوشته نشده است.
قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

جناب آقای محمود
رئیس محترم ایران
عطف به نامه شماره 28491/31728 مورخ 10/5/1384 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی ایران قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب جلسه مورخ 3/4/1386 کمیسیون اجتماعی مجلس شورای ی مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای ی تقدیم گردیده بود و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت چهارسال در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 5/6/1385، مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع در تاریخ 2/10/1391 و قید ابقاء قوت قوانینی که از سال 1386 تا 2/10/1391 به نفع ایثارگران به تصویب مجلس شورای ی رسیده است، برای اجرای آزمایشی به مدت چهارسال از تاریخ تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام، به پیوست ابلاغ می گردد.
علی لاریجانی متن کامل را در ادامه مطلب بخوانید...
علی ربیعی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه ای به مجلس شورای ی درخواست بازگشت لایحه اصلاحیه قانون کار به مجلس را ارسال کرد.
معاون تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ارسال نامه ربیعی به ت، مبنی بر درخواست بازگشت لایحه اصلاح قانون کار از مجلس خبرداد.
رییس جمهوری لایحه "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای ی تقدیم کرد.
در حالی که وجود مباحث جدیدی همچون سرمایه گذاری های خارجی، ورش تگی بین المللی، ضرورت تصویب لایحه قانون تجارت را دوچندان کرده است، اما پس از گذشت بیش از 15 سال از شروع بررسی لایحه قانون تجارت، هنوز مشخص…