لبخند بزن و بگذار تماشایت کنم

بگذار دست هایت صورتم را ببوسند وروی چشم هایم خوابشان ببرد!بگذار صدایت بزنم،عزیزم؛عمرم؛جانم؛و به عشقم که رسیدم،لبخند بزنی و با شیطنت بروی توی لباسم قایم شوی!بگذار از ترس پیدا ن ت بغض کنم و ببارم!تا خ که بلد نیست بازی مان را به خاطر من ساعت ها دنب بگردد!بگذار سر به سرش بگذاریم و بخندیم؛تا با مهربانی از خوشی مان ذوق کندبگذار عاشق باشیم،دیوانگی کنیم!خدا عاشق های دیوانه را خیلی دوست دارد!
"حامد نیازی"
حالا که داری میروی بگذار برای یک بار هم که شده بوسه ای بر پیشانی ات بزنم... بگذار در طره ی سیاه چشمانت اسیرتر از این شوم...
بگذار از عجز کلمات بنالم و عاجزانه برای آ ین بار بگویم دوستت دارم و رایت از بغضی بگویم که همچون دار گلویم را میفشارد...بگذار به تو بگویم که چگونه این بغض مرا ش ت بگذار لااقل ماست کنم که نرو...مرا با سرمای حسرت یک نگاه گرم تنها نگذار .... میدانم میخواهی بروی...و من عاجز تر "دوستت دارم" هایم هستم.... لااقل موقع رفتن همان لبخند معصومانه ات را هدیه بده...مجالی برای نفس کشیدنِخاطره های مدفون شده ام بده... حالا که داری این قدر تلخ میروی...مرا از شیرینی گریستن محروم نکن... لبخند بزن...
نازنینم بگذار ترکت کنند... بگذار بخواهی و نشود... بگذار دیگر فرقی بین شب و روزت نباشد... بگذار جا خوش کنند دستانت رو به آسمان... بگذار آرزویت برآورده نشده بماند... بگذار اشک شود دریا دریا بباری برایش... بگذار درد شود... بگذار زخمش باقی بماند... بگذار تنها بمانی و با سکوتی تلخ غروب هایت را بگذرانی... بگذار دنیا هرچه میخواهد سرت بیاورد... تو اما تحمل کن... تو خدایت را داری... خ که چوبش صدا ندارد...
بگذار ترکم کنند... بگذار بخواهم و نشود... بگذار دیگر فرقے بین شب و روزم نباشد.... بگذار جا خوش کنند... دستانم رو بہ آسمان.... بگذار آرزویم برآورده نشده بماند... بگذار درد شوم.... بگذار جاے زخمهایم باقے بماند.... بگذار تنها بمانم و با سکوتے تلخ غروب هایم را بگذرانم.... بگذار دنیا هرچہ مےخواهد سرم بیاورد.... من.....اما تحمل میکنم.... چون "خدایم "را دارم... "خدایے کہ چوبش صدا ندارد"...!
این متن خیلی قشنگه :
بگذار ترکت کنند....
بگذار بخواهی ونشود....
بگذار دیگر فرقی بین شب و روزت نباشد..
بگذار جا خوش کنند دستانت رو به اسمان....
بگذار ارزویت براورده نشده بماند....
بگذار اشک شود دریا دریا بباری برایش....
بگذار درد شود.....
بگذار زخمش باقی بماند....
بگذار تنها بمانی و باسکوتی تلخ غروب هایت را بگذرانی.....
بگذار دنیا هرچه میخواهد سرت بیاورد....
تو اما تحمل کن.....
تو خدایت را داری....
خ که چوبش صدا ندارد..
+بعضی ها صدایشان درد دارد و بعضی ها نگاهشان اما من... لبخندم درد دارد ... (در پوشاندن غم هایم موفق بوده ام تاکنون؟! ) و من همچنان لبخند می زنم :). بگذار فکر کنند خوش حالم. بگذار فکر کنند غمی ندارم. بگذار فکر کنند قلبی ندارم. بگذار فکر کنند ... .
بگذار برای لحظه ایی هم که شده به تو فکر نکنم به اینکه چیزی ندارم فکر نکنم بگذار دمی را با تنهایی خودم سپری کنم لحظه ایی تو را فراموش کنم سخت که چه بگویم.. ناممکن است فراموش تو نه میتوان چشم ها را بست نه میتوان چشم ها را شست نه میتوان حافظه را پاک کرد اما تو بگذار درد از دست دادنت را از یاد ببرم غم نبودنت بدجوری اذیتم میکند... بگذار برای دقیقه ایی هم که شده فراموشش کنم یادم بده تو چه آسان مرا از یاد بردی ... بیا و برای آ ین بار هم که شده به من یاد بده چگونه اینقدر سنگ هستی ؟ ببین تو که رفتی یک بار دیگر برگرد و هر چه داری را هم ببر ع هایت را .. لبخند هایت را .. حرف هایت را ... ببر بشور و ببر و بگذار لحظه ایی هم که شده با خستگی رفتنت چرتی بزنم زیر نور آفتاب آرام و آسوده تا ابد.
آقای ربات - بگذار...
بگذار ترکت کنند، بگذار بخواهی و نشود ، بگذار دیگر فرقی بین شب و روزت نباشد،بگذار جا خوش کنند دستانت رو به آسمان، بگذار آرزویت برآورده نشده بماند بگذار اشک شود دریا دریا بباری برایش ، بگذار درد شود بگذار جای زخمش باقی بماند بگذار تنها بمانی و با سکوتی تلخ غروب هایت را بگذرانی ، بگذار دنیا هرچه می خواهد سرت بیاورد، تو اما تحمل کن ، تو خدایت را داری...خ که چوبش صدا ندارد.........
ای زیره به کرمانِ دلم خانه ‏ات آباد
ِ تهران دلم خانه ‏ات آباد
سرسبزی گیلانِ دلم خانه ‏ات آباد
در دست تو فرمانِ دلم خانه ‏ات آباد
بگذار کمی دور و برت شعر بگویم
آن روسری نازک آویز سرت را...
موهای رها تا سرِ خطِ کمرت را...
چشمان قشنگ و ترِ آسیمه سرت را...
قربان بروم چشم و لبان و جگرت را
بگذار کمی دور و برت شعر بگویم
آن شیطنتت وقتِ نگاه سر کوچه
یا رد شدن آرامِ تو از آ کوچه
هی دور زدن‏هام به دور و برِ کوچه
فریادِ حریفان که "بیا این ورِ کوچه"
بگذار کمی دور و برت شعر بگویم
سیگار کشیدن سر کوچه، ته کوچه
از جای پ سر کوچه، ته کوچه
هی طعنه شنیدن سر کوچه، ته کوچه
آدامس جویدن سر کوچه، ته کوچه
بگذار کمی دور و برت شعر بگویم
از خواب پ ، شب و دلتنگی و کابوس
لبخند پدر صبح به من از سرِ افسوس
هی دور زدن، دور زدن تویِ اتوبوس
هی نیت و رفتن به مشدهام! به پابوس
بگذار کمی دور و برت شعر بگویم
افسوس ندیدی گلِ من پشت سرت را
این عاشق دیوانه‏ ی دیوانه ترت را
آورد ی صبحِ دوشنبه خبرت را
داماد گرفته ‏است به دستش کمرت را
افسوس! نشد دور و برت شعر بگویم
" نظام دوست" https://telegram.me/amirnezamdoost

می گویم دوستت دارم،طوری نگاهم کنگویی خدا...بنده ای را وقتِ عبادت می نگرد!همان قدر عاشقانه،همان قدر مهربان،لبخند بزن و بگذار تماشایت کنمچون عاشقی که...وقتِ باران به آسمان چشم دوختههمان قدر با لذتهمان قدر پُر آرزودستم را بگیر و بگو دوستم داری،طوری که خدا در آینه بِنگرد و به خویش بگوید"دو نفر" آف ِ این ها از ابتدا اشتباه بود!
"حامد نیازی"
 چهارشنبه سوری دوستان مبارک!به امید روزی که شادی و پایکوبی در کنار آتش، جای این سر و صداهای آزار دهنده را بگیرد.
پ.ن:بشنوید؛ "سبزه ها"، صدای شادی امینی، ترانه از سیدمهدی .http://s8.picofile.com/file/8321649534/sabzeha.mp3
بیا دوباره بگو "سیب" باز با لبخند /
به قول حضرت عکاس: بچه ها لبخند / به جای معرفی عشق با دوتا سیگار/
چقدر عشق قشنگ است با دوتا لبخند/ لبان سرخ تو مثل غروب خورشیدند/
طلوع کن فقط این بار ،بی وفا لبخند/ در این زمانه فقط اخم کار آدم هاست /
نگرد؛ آنهمه گشتیم ، کو؟ کجا؟ لبخند؟ / دوباره وقت اذان با غزل یکی شده است/
قنوت من فقط این است : ای خدا لبخند / برای اینکه نفهمند عاشقت شده ام /
بدون چشمک و بی ناز و بی صدا لبخند / علی رفیعی وردنجانی
اصلا بگذار امشب با این همه ناراحتی همه چیز تمام بشود... بگذار عاشقت باشم و دورت کنند...بگذار بروی و گریه کنم... بگذار آزرده شوم و آزرده شوی... بگذار دلم ش ته شود و دلت ش ته شود... بگذار تمام اشک هایمان را امشب تا صبح بریزیم... بگذار در حسرت دیدنت عذاب بکشم.. بگذار تمام تنم یخ کرده باشد نفسم از گریه های متوالی ام قطع شده باشد ولی همه چیز تمام بشود! بگذار زین پس فقط ع هایت را ببینم... برو عزیزترینم... دلم برایت تنگ میشود...! برای حرکاتت!برای خنده هایت!برای صدایت!برای همه چیزت...! تو را از من دور د و من فقط باید نظاره گر باشم،باید اشک بریزم و اشک بریزم و اشک بریزم...! به خدا مسیپارمت عزیزتر از جانم...هیچ وقت از خاطرم دور نخواهی نشد...
مرا میان نسیم تنت رها بگذار وَ پا به روی دوچشم غریب ما بگذار بیا و خلوت این عطر تند را بشکن و باز پیرهنت را دوباره جا بگذار شبیه بهمن هایی که توی جیبت هست... کنار یک دونخ از آن همه مرا بگذار همیشه رفتن تو انتهای بی ت ست چه می شود نروی؟ روی جاده پا نگذار مرا ببر به تماشای عطر گیسویت مرا میان نسیم تنت رها بگذار __________________________ + تماشای عطر گیسویت

الگوی زیبایی برای دیگران باش...
سعی کن ی که تو را می بیند آرزو کند مثل تو باشد...
از ایمان سخن نگو...
بگذار از نوری که در چهره داری آن را احساس کند...
از عقیده برایش نگو...
بگذار با پایبندی تو؛ آنرا بپذیرد...
از عبادت برایش نگو...
بگذار آن را جلوی چشمش ببیند...
از اخلاق برایش نگو...
بگذار آن را از طریق مشاهده تو بپذیرد...
از تعهد برایش نگو...
بگذار با دیدن تو از حقیقت آن لذت ببرد...
بگذار مردم با اعمال تو خوب بودن را بشناسند...

دوره حرف خوب زدن دیگر تمام شده...
نقطه تسلیم محض....

یعنی ارزویت را بنویسی و بعد دو پرانتز خالی کنارش باز کنی ( ) خالی بگذاری تا خدا هر چه دلش خواست انجا بنویسد. شاید پاک کن نیاز باشد انهم بگذار روی میز سپس چشمانت را ببند و ارام بخواب و فقط به لبخند خدا فکر کن لازم نیست حتی جملات ان صفحه را هم برای خودت یادآوری کنی

ازاد و رها... ارزویت را به حال خودش بگذار ... کاغذش را در دست باد بده و شعرهای سهراب را بخوان... با کوه و درو دشت دو کلمه حرف حساب بزن به هیچ چیز فکر نکن فقط به لبخند او فکر کن

شاید او دوست دارد تو را شیدا ببیند پریشان ببیند تنها ببیند

رضایت من لبخند من گریه من وجود من خواسته من اینها هیچ کدام ماندنی نیست هاله ای از یک خواب است توهم خوشبختیست

چون گاهی هست گاهی نیستپ.ن: این جملاتی که نوشتم بار حقوقی دارد می دانم این زندانی اگر قانون می دانست در زندان نمی افتاد زیر بار جملاتی که نوشتم می روم هرچند دوش هایم سنگینی می کند و ممکن است زیر سنگینی بارش جان همی دهم
بگذار تا ببوسم تُنگ دهان تنگت آهسته تا نریزد خون از لب قشنگت بگذار تا بگویم از عشق با تو بسیار شاید اثر کند مهر در قلب سنگت بگذار تا بگیرم گیسوی تابدارت ای وای بی سپر چون بگریزم از خدنگ بگذار بوسه گیرم از گونه های سرخت بسیار بوسه گیرم از روی شوخ وشنگت بگذار تا بنازم بر ناز چشم نازت یک لحظه آرمیدن با غیر دوست ننگت تو آهویی و عشقت چون پنجه ی پلنگ است آهو توان گریزد از پنجه ی پلنگت؟
مردن چقدر حوصله میخواهد بی آنکه در سراسر عمرت یک روز یک نفس بی حس مرگ زیسته باشی امضای تازه من دیگر امضای روزهای دبستان نیست ای کاش آن نام را دوباره پیدا کنم ای کاش آن کوچه را دوباره ببینم آنجا که ناگهان نام کوچکم از دستم افتاد و لای خاطره ها گم شد آنجا که یک کودک غریبه با چشم های کودکی من نشسته است از دور لبخند او چقدر شبیه لبخند من است آه ای شباهت دور! ای چشمهای مغرور! این روزها که جرات دیوانگی کم است بگذار باز هم به تو برگردم بگذار دست کم گاهی خواب تو را ببینم بگذار در خیال تو باشم بگذار... بگذریم ... این روزها خیلی دلم برای گریه تنگ است

قیصر امین پور... ممنمون از فائزه عزیز
نمی بینمت نمی دانمت اما احساست میکنم این روز ها . بیا و دشوره هایت را بر دوش من بگذار. تو ظریف تر از اینهمه دردی سزای معصومیت چشمانت ابر تیره و سنگین اینهمه اندوه نیست ! همه را برای من بگذار با حس لبخند آرامشت من خوشبخت دو عالم می شوم. ((مسعود))
سعی کن ی که تو را می بیند، آرزو کند مثل تو باشد. از ایمان سخن نگو! بگذار از نوری که بر چهره داری ، آن را احساس کند. از عقیده برایش نگو! بگذار با پایبندی تو آن را بپذیرد. از عبادت برایش نگو! بگذار آن را جلوی چشمش ببیند . از اخلاق برایش نگو ! بگذار آن را از طریق مشاهده ی تو بپذیرد . از تعهد برایش نگو ! بگذار مردم با اعمال تو خوب بودن را بشناسند !
" الگوی زیبایی برای دیگران باش"

حسین تولائی: تو در انجمن ادبی «لبخند انار» دامغان نشسته ای؛ در کانون پرورش فکری ک ن و نوجوانان. گفتی بگذار با خودم تنها باشم. گفتی می خواهم دور از شلوغی تهران به انجمن های ادبی شهرستان ها سفر کنم.
هی دختر... بگذار ترکت کنند... بگذار بخواهی ونشود... بگذار دیگر فرقی نماند بین شب و روزت... بگذار جا خوش کند حالا حالا ها کف دست هایت که رو به اسمان میگیری و میخواهیش... بگذار یک آرزوی برآورده نشده بماند... بگذار اشک شود وبچکد از گوشه ی گلویت روی پیراهنت... بگذار غم... ته نشین شود ته نگاهت... بگذار یک حماقت محض باشد اصلا انتظار کشیدنش... بگذار صادق ترین قسم ات باقی بماند او... هر چند فاصله باشد این میان هر چند راه... گم شدنی باشد هر چند درد داشته باشدپشت پیشانی ات... بگذار ی پیدا نکند سر این کلاف را... بگذار از محض"خودم بودن های"مدامت "گرفته" بیابندت...

دستانم را بگیر
مرا ببر تا انتهای با تو بودن
ریسمانی به پایم ببند
از عشق بی پایانت
و در چمنزار خاطره ها
با من هم قدم شو
نجوای رودخانه را بشنو
تو را به آغوش من دعوت می کند

دستانم را بگیر
مرا ببر به آن وسعت بی انتها
روی زیرانداز حصیری بنشانم
و قصه هزار و بک شب برایم بگو

بیا از رودخانه وشان بگذریم
و آنسوی ساحل سنگی و درخشان
گذر قطره های طلایی رود را نظاره گر باشیم
و در خنکای آب
اندکی بیاساییم
ببین
انگار بالای رودخانه
مشتی طلا روی آب پاشیده اند
کافیست دست دراز کنی
و آنقدر بنوشی
تا سیراب شوی از گوارای آب

حصارها را بشکن
مرا آزاد کن
مرا ببر آنسوی شقایق های رنگی
عاشقی را یادم بده
و بگو که با خوشبختی یک قدم فاصله داریم

کلبه ای برایم بساز
در جنگل زیبای زندگی
که پنجره هایش
به روی چشمان مهربان تو باز شود
و بی هراس از خارهای روزگار
قاصدک ها را
در قهقهه های باد
لبخند بزنیم

بگذار طلوع خورشید را با تو نظاره گر باشم
و خواب را با تو تجربه کنم
بگذار خوب تماشایت کنم

مرا ببر
مرا به جایی ببر
که ، ما باشیم
روانشناسان میگویند: ﺍﺮ ﺑﺎ ﺷﺨﺼ ﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪ ، ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﻋﺸﻘﺖ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻨﺪ... ﺍﺮ ﺑﺎ ﺩﺷﻤﻨﺖ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪ ، ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﻗﺪﺭﺗﺖ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻨﺪ... ﺍﺮ ﺑﺎ ﺷﺨﺼ ﻪ ﺯﻣﺎﻧ ﺗﺮﺖ ﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ،ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪ ، ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺸﻤﺎﻧ ﻨﺪ... ﺍﺮ ﺑﺎ ﻏﺮﺒﻪ ﺍ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪ ، ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺎﺳﺨﺖ ﺭﺍ ﺩﻫﺪ... ﺍﻦ ﺭﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﺖ ﺗﻮﺳﺖ.. ادامه مطلب
من یک لبخندم و لبخند من هم در جستجوی لبخند هاست. لبخند من پیام صلحی پایدار است. لبخند من نیایشی به درگاه خداست . زندگی من لبخندی محسوس و مرگ من همانا لبخندی نا محسوس است. من با لبخندم غم را به شادی مبدل می کنم . لبخند من شفای درد ها و مرهم زخم ها ست و با هر قهری , آشتی و با هر جدالی در صلح است لبخند من کیمیا گر است و می داند چگونه نفرت را به دوستی و دوستی را به دوستان پیشکش کند . لبخند من همیشه کودک است و همیشه در امنیت و همراه برکت است . لبخند من در جستجوی لبخند هاست و صلح پایدار در تداوم لبخند ها است!!
من یک لبخندم و لبخند من هم در جستجوی لبخند هاست. لبخند من پیام صلحی پایدار است. لبخند من نیایشی به درگاه خداست . زندگی من لبخندی محسوس و مرگ من همانا لبخندی نا محسوس است. من با لبخندم غم را به شادی مبدل می کنم . لبخند من شفای درد ها و مرهم زخم ها ست و با هر قهری , آشتی و با هر جدالی در صلح است لبخند من کیمیا گر است و می داند چگونه نفرت را به دوستی و دوستی را به دوستان پیشکش کند . لبخند من همیشه کودک است و همیشه در امنیت و همراه برکت است . لبخند من در جستجوی لبخند هاست و صلح پایدار در تداوم لبخند ها است!!
بگذار اعتراف کنم بگذار بگویم موهایم سپید شده ... بگذار دردهایم را باور کنم ... بگذار بگویم دیگر آرامم... نه شوری و نه شیرینی در کارم تلخم و تلخ تر از قهوه ای که همیشه تلخ می نوشیدم نمی خواهم به زندگی و آدم هایش بی شم... نمیخوام نفس هایم به ی بند باشد کجای این زندگی قاب های خاطره ش ته اند که این چنین روان اند... کجا؟چه شد؟ چرا اینقدر حالمان بد است؟ تو هیچ نگو فقط بدان... فقط ... مجالی برای جوانی باقی نیست
.آدمها می آیند گاهی در زندگی ات میمانند ؛ و گاهی در خاطره ات ؛ آن ها که در زندگی ات میمانند همسفر میشوند ؛ آنها که در خاطرت میمانند کوله پشتی تمامِ تجربیاتت برای سفر ؛ گاهی تلخ ؛ گاهی شیرین ؛ گاهی با یادشان لبخند میزنی ؛ گاهی یادشان لبخند از صورتت برمیدارد ؛ اما تو لبخند بزن به تلخ ترین خاطره هایت ؛ حتی بگذار همسفر زندگی ات بداند ؛ آدمها می آیند ؛ و این آمدن باید رخ دهد ؛ تا تو بدانی ؛ آمدن را همه بلدند این ماندن است که هنر میخواهد !
همشهری آنلاین: دیده ای بهار با درختان چه می کند و باران با زمین؟ پس بگذار رخ دهد. بگذار پیرامونت آدم هایی باشند که فرصت شکفتن می هند؛ بهار است و فرصت حرف با همین آدم ها.
همشهری آنلاین: دیده ای بهار با درختان چه می کند و باران با زمین؟ پس بگذار رخ دهد. بگذار پیرامونت آدم هایی باشند که فرصت شکفتن می دهند؛ بهار است و فرصت دیدار و حرف با همین آدم ها.
تفنگت را زمین بگذار
که من بیزارم از دیدار این خونبار ناهنجار
تفنگ دست تو یعنی زبان آتش و آهن
من اما پیش این اهریمنی ابزار بنیان کن
ندارم جز زبان دل، دلی لبریز مهر تو
تو ای با دوستی دشمن
زبان آتش و آهن زبان خشم و خونریزی ست
زبان قهر چنگیزی ست
بیا، بنشین، بگو، بشنو سخن، شاید فروغ آدمیت راه در قلب تو بگشاید
برادر! گر که میخوانی مرا، بنشین برادروار تفنگت را زمین بگذار
تفنگت را زمین بگذار تا از جسم تو این دیو انسان کش برون آید
تو از آیین انسانی چه میدانی؟
****اگر جان را خدا داده ست****
**** چرا باید تو بستانی؟؟؟****
اگر این بار شد وجدان خواب آلوده ات بیدار، تفنگت را زمین بگذار
لبخند که میزند حس میکنم تمام سلول های بدنم سرحال میشوند

لبخند که میزند حس میکنم دوباره متولد میشوم

لبخند که میزند حس میکنم زندگی ام دوباره جان تازه میگیرد

لبخند که میزند حس میکنم تمام دنیای من در لبان اوست

لبخند که میزند حس میکنم هیچ لبخندی زیبا تر از لبخند او نیست

لبخند که میزند حس میکنم خدا هم خوشحال است که او میخندد

لبخند مادرم را میگویم غوغایی به پا میکند که خدا میداند

#مادرانه

(mahoor)
لبخند زدن یکی از م ومات تعاملات اجتماعی قوی است و بنابراین کیفیت لبخند نیز واجد اهمیت است. با وجود آنکه به نظر می رسد لبخند زدن یک امری طبیعی است اما بسیاری از ما در برخورداری از یک لبخند فوق العاده عاجزیم. در این ویدیو به این پرسش با ارائه را ارهایی پاسخ داده می شود که چگونه یک لبخند فوق العاده داشته باشیم؟