مرفاوی دهنوی به تعویضش اعتراضی نداشت

 سرمربی تیم صبا گفت: نیمه دوم بهتر شدیم و هیچ موقعیتی را به تیم سایپا ندادیم. 
در اوا نیمه نخست دیدار سایپا-صبا، درگیری کوتاهی بین فرکی و مرفاوی ایجاد شد.
می گفت زنده ام به تو و باوری نداشت این پادشاه پشت سرش لشکری نداشت مانند آشنای غریبه در این جهان جز مرز های بسته ی خود کشوری نداشت وقتی که رفت قامت دیوار قد کشید آنقدر قد کشید که دیگر دری نداشت من ماندم و کبوترحسی که هیچ گاه بال و پر رها شده ی دیگری نداشت آتش گرفت هیزم چشمان من بجز  رنج و عذاب معجزه ی بهتری نداشت نشست وسوسه ای روبراه کرد "آدم" , ولی دوباره دِل ِ کافری نداشت   #سید_مهدی_نژاد_هاشمی
بی روی دوست، دوش شب ما سحر نداشت سوز و گداز شمع و من و دل اثر نداشت مهر بلند، چهره ز خاور نمینمود ماه از حصار چرخ، سر باختر نداشت آمد طبیب بر سر بیمار خویش، لیک فرصت گذشته بود و مداوا ثمر نداشت دانی که نوشداروی سهراب کی رسید آنگه که او ز کالبدی بیشتر نداشت دی، بلبلی گلی ز قفس دید و جانفشاند بار دگر امید رهائی مگر نداشت بال و پری نزد چو بدام اندر اوفتاد این صید تیره روز مگر بال و پر نداشت پروانه جز بشوق در آتش نمیگداخت میدید شعله در سر و پروای سر نداشت بشنو ز من، که ناخلف افتاد آن پسر کز جهل و عجب، گوش به پند پدر نداشت من نکرده توده ی موسم درو در مزرعی که وقت عمل برزگر نداشت من اشک خویش را چو گهر پرورانده ام دریای دیده تا که نگوئی گهر نداشت

قصدی به جز فدا شدن و سوختن نداشت
جز این اگر که بود، نشانی ز من نداشت

آن قدر مرد ساختمش تا در امتحان
یک نهر تشنه بود و غم خویشتن نداشت

نزدم چه افتخاری از این بیشتر که او
مثل عموش جعفر، دستی به تن نداشت

مانند های دل دختر رسول
بر خاک های سوخته ماند و کفن نداشت

دارم چهار یوسف، در مصر کربلا
امّا مدینه ام سرِ کنعان شدن نداشت

هر کاروان که آمد و رفتم به شوقشان
همراه خویش بویی از آن پیرهن نداشت

#مهدی_فرجی
جز او بقیع زائر خلوت نشین نداشت
در کوچه باغ مرثیه ها خوشه چین نداشت

نجوای غمگنانه این مادر صبور
تأثیر، کمتر از نفس آتشین نداشت

جز چشم او که چشمهٔ احساس شد، ی
یک آسمان ستاره به روی زمین نداشت

با آن که ه بود به خون، باغ لاله اش
از شکوه کمترین اثری بر جبین نداشت

بعد از به دل نشاندن داغ چهار سرو
دلبستگی به واژهٔ ام البنین نداشت...

می گفت ای دلاور نستوه! ای رشید!
خورشید نیز صبر و رضا بیش از این نداشت

عباس من! که لالهٔ عباسی منی
ای کاش دل به داغ فراقت یقین نداشت

ای ساقی حرم که عطش تشنهٔ تو بود
ساقی به جز تو سلسلهٔ «یا و سین» نداشت

عباس من! شنیده ام افتاده ای از اسب
تاب تحمل تو مگر صدر زین نداشت؟

بر دست و بازوی تو علی بوسه داده بود
چون تو بازوان غرورآفرین نداشت

والله، بعد ٔ «اِن قطعتموا»
چشم تو اعتنا به یسار و یمین نداشت

تا موج نخل ها ز حضورت به هم نخورد
دریای غیرت این همه اوج و طنین نداشت

تو، ماه من نه... ماه بنی هاشمی ولی
پیشانی بلند تو این قدر چین نداشت

وقتی حسین بر سرت آمد، که یک نظر...
چشم تو تاب دیدن آن نازنین نداشت...

#محمدجواد_غفورزاده
شعرم چه جای عیب...که نوری اگر نداشت!= یا اینکه داشت، خیلی ظهوری اگر نداشت! اصلا عجیب نیست که خورشید کربلا = در آن زوال ظهر غروری اگر نداشت در روضه های سرخ تو این شعر خسته ام = آقا ببخش...! اینکه حضوری اگر نداشت تا سمت بیکرانه که این رود بیقرار = تقصیر آب نیست عبوری اگر نداشت این شهر نامه های گنگ...شهر مرده ها = دیگر چه خوب بود تنوری اگر نداشت آن روز داغ واقعه بر اتفاق سرخ = اصلا چه می گذشت صبوری اگر نداشت! بر حال زار ده گرفتن که خوب نیست = تنها به این دلیل که شوری اگر نداشت. قاسم نعیمی
شعرم چه جای نقد...که نوری اگر نداشت!= یا اینکه داشت، خیلی ظهوری اگر نداشت! اصلا عجیب نیست که خورشید کربلا = در آن زوال ظهر غروری اگر نداشت در روضه های سرخ تو این شعر خسته ام = آقا ببخش...! اینکه حضوری اگر نداشت تا سمت بیکرانه که این رود بیقرار = تقصیر آب نیست عبوری اگر نداشت این شهر نامه های گنگ...شهر مرده ها = اصلا چه خوب بود تنوری اگر نداشت آن روز داغ واقعه بر اتفاق سرخ = دیگر چه می گذشت صبوری اگر نداشت! بر حال شعر ده گرفتن که خوب نیست = تنها به این دلیل که شوری اگر نداشت. قاسم نعیمی

دل خورشید محک داشت؟نداشت!
یا به او آینه شک داشت؟نداشت! آسمانی که فلک می بخشید
احتیاجی به فدک داشت؟نداشت! غیر دیوار و در و آوارش
شانه ی وحی کمک داشت؟نداشت! مردم شهربه هم می گفتند:
در این خانه ترک داشت؟نداشت! شب شد و آینه ی ماه ش ت
دست این مرد نمک داشت؟ نداشت! تو بپرس ازدل پرخون غمت
چهره ی یاس کتک داشت؟نداشت!
زن، رشک حور بود و تمنای خود نداشت
چون آسمان نظر به بلندای خود نداشت

اسمی عظیم بود که چون راز سر به مهر
در خانه ی علی سر افشاى خود نداشت

ام البنین (س) کنایه ای از شرم عاشقی است
کز حجب تاب نام دل آرای خود نداشت

در پیش روی چهار جگرگوشه ی بتول (س)
آیینه بود و چشم تماشای خود نداشت

زن؟ نه! همای عرش نشینی که آشیان
جز کربلا به وسعت پرهای خود نداشت

در عشق های جگر داده بود و لیک
بعد از حسین (ع) میل تسلای خود نداشت

عمری به شرم زیست که عباس (ع) وقت مرگ
دستی برای یاری مولای خود نداشت

افشین علاء
کاش قلبم درد پنهانی نداشت چهره ام هرگز پریشانی نداشت کــــاش برگ آ تقویم عشق خبر از یک روز بارانی نداشت کاش می شد راه سخت عشق را بی خطر پیمود و قربانی نداشت کاش میشد عشق را تفسیر کرد دست و پای عشق را زنجیر کرد
هافبک صبای قم نسبت به تعویض خود واکنش نشان داد و به رختکن رفت.
بنده را به خاطر این همه تاخیر ببخشید ٬ خوب درس و هنر بین هم فاصله می اندازند و موجب تاخیر میشه یاعلی: از من گذشت پیکر مردی که سر نداشت از حال و روز مردم دنیا خبر نداشت آمدی زنی برای شناسایی ات ولی روی شماره های پلاکت اثر نداشت با بعض تکه های دلت را کنار زد اما دلش تحمل از این بیشتر نداشت شاید برای من گذر از خواب عادتست یک بار امتحان به گمانم ضرر نداشت آن مرد طبق عادت معمول خانه نیست بیرون زد از هوای اتاقی که در نداشت این درد حس مشترک یک یتیم نیست با اینکه مثل قبل همیشه پدر نداشت خواب زنی که دنیای کوچکش جایی برای آمدن یک پشر نداشت تکرار سالهای پر از خاطرات تلخ آمد گذشت مرد جوانی که سر نداشت افتاد و پیر مرد شد و وانمود کرد حتی خدا به قدر عصایش کمر نداشت خواب تو را نیامده خمیازه می کشد خو که دست از سر پلک تو بر نداشت
دیدی که یار جز سر جور و ستم نداشت بش ت عهد وز غم ما هیچ غم نداشت یا رب مگیرش ار چه دل چون کبوترم افکند و کشت و عزت صید حرم نداشت بر من جفا ز بخت من آمد وگرنه یار حاشا که رسم لطف و طریق کرم نداشت با این همه هر آن که نه خواری کشید از او هر جا که رفت هیچ ش محترم نداشت ساقی بیار باده و با محتسب بگو انکار ما مکن که چنین جام جم نداشت هر راهرو که ره به حریم درش نبرد مسکین برید وادی و ره در حرم نداشت حافظ ببر تو گوی فصاحت که مدعی هیچش هنر نبود و خبر نیز هم نداشت
هافبک تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان تأکید کرد که تعویضش در دیدار مقابل الدحیل قطر باعث ش ت ذوبی ها نشده است.
ابر را دیدیم چون ما چشم گریانی نداشت

برق هم کم مایه بود از شعله سامانی نداشت

با ا درد خود گفتیم پر سودی نکرد

زآنکه چون بیماری چشم تو درمانی نداشت

ی ما هیچگه بی ناوک جوری نبود

این مصیبت خانه کم دیدم که مهمانی نداشت

از در و دیوار میبارد بلا در راه عشق

یک سرابم پیش ره نامد که توفانی نداشت

نامه ام را میبری قاصد زبانی هم بگو

خامه شد فرسوده و این شکوه پایانی نداشت

مایه ی حزن است هر بیتم ز سوز دل "کلیم"

هیچ محنت دیده چون من بیت احزانی نداشت کلیم کاشانی
کاش قلبم درد پنهانی نداشت چهره ام هرگز پریشانی نداشت کــــاش برگ آ تقویم عشق خبر از یک روز بارانی نداشت کاش می شد راه سخت عشق را بی خطر پیمود و قربانی نداشت کاش میشد عشق را تفسیر کرد دست و پای عشق را زنجیر کرد
یک تبسم به لب آیینه تقدیر نداشت جزغباری به رخ این آینه تصویرنداشت خوردبرطالع مامهرجنون روزازل گل مارا به جز ازمس فلک ا یر نداشت روزها گریه سرودیم وبه شب ناله وآه گر چه برزخم دل خونشده تاثیر نداشت دودآه من ودل ازسر آفاق گذشت آسمان درصدف تجربه تدبیر نداشت چشم امید،عبث داشتم ازگردش چرخ بخت ما گوشه نشینان سر تغییر نداشت پای دل گر به خطا رفت شبی،عیب مگیر قسمت این بود،دل خونشده تقصیر نداشت آن چه دیدیم ازایام ،نگنجد به سخن زندگی خواب گرانی است،که تعبیر نداشت
وبسایت رسمی برنامه نود - سرمربی تیم صبای قم گفت: برای بازی امروز برنامه داشتیم اما بازیکنانم نتوانستم خواسته‌هایم را در زمین انجام دهند. به گزارش وبسایت نود و به نقل از فارس، صمد مرفاوی…

خیابان

خیابان درخت نداشت
پرنده های کوچیک خوشبخت نداشت

خیابان مغازه نداشت
سلام های صبح زود نداشت

"خسته بود" ...
ولی خواب نداشت
قرارهای بی تاب نداشت
کوچه نداشت
باغ نداشت
خنده های بهاری،سراغ نداشت

خیابان راست بود
پیچ نداشت

بجز من وخیال وخاطرات دور
خیابان هیچ نداشت!
قسمت پنجم داستان واقعی ص و هاجر
هافبک فصل گذشته تیم فوتبال صبای قم تأکید کرد که کادر فنی باید در مورد سقوط این تیم پاسخگو باشد.
زن رشک حور بود و تمنای خود نداشت
چون آسمان نظر به بلندای خود نداشت

اسمی عظیم بود که چون راز سر به مهر
در خانه ی علی سَرِ افشای خود نداشت

ام البنین(س) کنایه ای از شرم عاشقی است
کز حجب تاب نام دل آرای خود نداشت

در پیش روی چهار جگرگوشه ی بتول
آیینه بود و چشم تماشای خود نداشت

زن؟ نه! همای عرش نشینی که آشیان
جز کربلا به وسعت پرهای خود نداشت

در عشق های جگر داده بود و لیک
بعد از حسین(ع) میل تسلای خود نداشت

عمری به شرم زیست که عباس(ع) وقت مرگ
دستی برای یاری مولای خود نداشت
شاعر: افشین علاء ضیافت شعر با حضور انقلاب، رمضان 1431
سرمربی تیم فوتبال صبای قم گفت: از آقای فردوسی پور بعید بود که این گونه به تیم ما نگاه کند.
هافبک تیم فوتبال صبای قم اعتقاد دارد که تعویضش در دیدار مقابل سایپا تغییری در روش بازی این تیم ایجاد نکرده است.
سرمربی تیم صبا گفت: عنایتی امروز کار شخصی داشت و با اجازه ما در تمرین حضور نداشت.
ای که چون چشمت، ستاره چشم گریانی نداشت باغ چون تو غنچۀ سر در گریبانی نداشت آسمان چشم تو از ابر غم لبریز بود غیر اشک و خون دل، این ابر بارانی نداشت سینۀ تو، میزبان داغ و درد و رنج بود این مصیب خانه کم دیدم که مهمانی نداشت تو همان تنهائی که در قحط وفا غم به غیر از سینۀ تو بیت الحزانی نداشت نی، ز تو آموخت پنهان غم را به دل گر نمی آموخت از تو، نی نیستانی نداشت صبر تو شد چلچراغ نهضت سرخ حسین هیچ مانند تو عمر درخشانی نداشت بعد چندین سال رنج و خوردن خون جگر زهر پایان داد بر آن غم که پایانی نداشت تیرهای کینه وقتی بر تن پاکت نشست چون حسینت هیچ حال پریشانی نداشت روی بال قدسیان تا گلشن فردوس رفت عاقبت سامان گرفت آن دل که پایانی نداشت لاله ها همچون «وفائی» گریه د از غمت غنچه ای در باغ هستی لعل خندانی نداشت
کاش قلبم درد پنهانی نداشت چهره ام هرگز پریشانی نداشت کــــاش برگ آ تقویم عشق خبر از یک روز بارانی نداشت کاش می شد راه سخت عشق را بی خطر پیمود و قربانی نداشت کاش میشد عشق را تفسیر کرد دست و پای عشق را زنجیر کرد
کاش قلبم درد پنهانی نداشت چهره ام هرگز پریشانی نداشت کــــاش برگ آ تقویم عشق خبر از یک روز بارانی نداشت کاش می شد راه سخت عشق را بی خطر پیمود و قربانی نداشت کاش میشد عشق را تفسیر کرد دست و پای عشق را زنجیر کرد
دیدار تیم های گسترش فولاد و صبا بدون رد و بدل شدن گل با تساوی بدون گل به اتمام رسید.
مثل آن مرداب غمگینی که نیلوفر نداشت
حال من بد بود اما هیچ باور نداشت!
خوب می دانم که "تنهایی" مرا دق می دهد
عشق هم در چنته اش چیزی از این بهتر نداشت!
آنقدر ترسیدم از بی رحمی پاییز که
ترس من را روز پایانی شهریور نداشت!
زندگی ظرف بلوری بود کنج خانه ام
ناگهان افتاااد از چشمم، ولی مو برنداشت!
حال من، حال گل سرخی ست در چنگ مغول
هیچ حالی شبیه من ...-به جز "قیصر"- نداشت!

مریم آرام
سرمربی تیم فوتبال صبا قم گفت: برای دهنوی احترام قائل هستم اما هیچ وقت کل تیمم را فدای یک نفر نمی کنم.
‏+ چی شد دیگه دوست نداشت؟ - از اولشم نداشت