موضوع سمپاد باید در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم گیری شود بررسی و تصمیم گیری پس از تعطیلات نوروز

دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی از ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع مدارس سمپاد خبر داد.
کارشناس مسائل آموزش و پرورش گفت: به نظر می رسد کارشناسی شورای عالی انقلاب فرهنگی در موضوع مدارس سمپاد چند ماه طول بکشد بنابراین آموزش و پرورش باید براساس تکلیف قانونی خود آزمون مدارس سمپاد را برگزار کند.
با ارجاع موضوع حذف سمپاد از متوسطه اول به شورای عالی انقلاب فرهنگی و عدم ابلاغ آن به مدارس به نظر می رسد این موضوع وارد فاز روشن تری از نقد و نظر شده است.
بررسی سند ۲۰۳۰ امروز در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفت، ولی تصمیم گیری در این زمینه به جلسه آینده موکول شد.
تصمیم های دونفره زیر یک سقف همسر وقتی دو نفر برای زندگی در کنار یکدیگر زیر یک سقف می روند از طرفی مستقل می شوند و از طرف دیگر یک شریک در زندگی پیدا می کنند که در اکثر قریب به اتفاق تصمیمات دخیل است. در زندگی مشترک اگر تصمیم اشتباهی گرفته شود ممکن است خانواده ضرر زیادی را متحمل شود ، پس تصمیم گیری در امور مختلف یک امر مهم است که در پی آن مسوولیت وجود دارد و از آن مهم تر این است که تصمیم گیرنده غیر از خود برای دیگران نیز تصمیم می گیرد و مسوولیت عواقب تصمیم اش را در قبال دیگران باید به دوش بکشد. حال نکته ای که ما به دنبال مطرح آن هستیم این است که در زندگی مشترک چه ی تصمیم گیرنده است یا زن و شوهر هر کدام می توانند در چه زمینه هایی تصمیم گیرنده باشند و حوزه اختیارات آنها برای این که به تنهایی تصمیم بگیرند چقدر است و شرایط یک تصمیم گیری خوب در زندگی مشترک چیست.
مطلوب نیست که والدین تصمیم بگیرند که زندگی یک کودک (نوجوان) باید در جهت یک ورزشکار نخبه شدن یا یک ورزش خاص باشد (خود کودک باید تصمیم گیرنده اصلی باشد). ممکن است والدین علیرغم میل باطنی یک نوجوان تصمیم بگیرند او را در ورزش دلخواهشان شرکت دهند . این موضوع می تواند علاوه براتلاف وقت، سبب سرخوردگی و کناره گیری فرد از آن رشته ورزشی شود و چه بسا او را نسبت به محیط ورزش بدبین کند.
نگرشی بر تصمیم گیری در ابعاد فردی و مدیریتی آغاز و بسترساز هر فعالیت یا امر به اقدام هر کاری با تصمیم گیری شروع می شود. تصمیم گیری پایه ی اصلی و زیربنای اساسی تمامی فعالیت هاست, اما به جهت تعدد این امر اهمیت بالای آن به ورطه ی فراموشی س شده است. توجه شود که وضعیت کنونی ما معلول تصمیم گیری هایمان بوده است. به این ضرب المثل دقت کنید: "سنگ اول را نهد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج" این ضرب المثل را کرارا شنیده ایم, اما در آن کمتر دقت و تمرکز کرده ایم؛ سنگ اول کدام است؟ بله سنگ اول همان تصمیم گیری است. تصمیم که منتج به انجام کار یا فعالیتی می شود نه تنها فرد را در چنبره ای از نتایج آن کار محصور می نماید, بلکه اثرات آن گاهی دامنگیر ..... ادامه مطلب را حتما بخوانید.........
رئیس شورای شهر تهران گفت: درباره موضوع استعفای شهردار تهران و پذیرفته یا نشدن آن پس از نوروز تصمیم گیری می شود.
رئیس شورای شهر تهران گفت: درباره موضوع استعفای شهردار تهران و پذیرفته شدن یا نشدن آن پس از نوروز تصمیم گیری می شود.
به استناد مصوبه جلسه 409 مورخ 20/8/76، شوراى عالى انقلاب فرهنگى به عنوان مرجع عالى سیاستگذارى، تعیین خط مشى، تصمیم گیرى و هماهنگى و هدایت امور فرهنگى، آموزشى و پژوهشى کشور در چارچوب سیاست هاى کلى نظام محسوب می شود و تصمیمات و مصوبات آن لازم الاجرا و در حکم قانون است. معظم در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورخه 26/9/81 تصریح د: «مصوبه این شورا باید به وسیله دبیرخانه ابلاغ و اجرای آن به وسیله آقای رئیس جمهور تضمین شود؛ یعنی نه وزارت آموزش و پرورش، نه وزارت علوم، نه وزارت بهداشت و نه وزارت ارشاد جرأت نکنند مصوبه را اجرا نکنند؛ باید حتماً اجرا کنند. ما این همه آدم های صاحب فکر را که یک ساعت از وقتشان چقدر ارزش دارد، آن هم برای چنین کار مهمی در این شورا جمع کرده ایم؛ اگر مصوبات اجرا نشود معنا ندارد. من بر این معنا اصرار دارم که فکری ید و بیش از همه به نظر من تکلیف بر عهده دبیرخانه است و رجوع دبیرخانه به آقای رئیس جمهور، که این مسئله را تأمین کنند. همه ی مسئولان تی باید وظیفه ی خود بدانند مصوبات را اجرا کنند. شما می گویید مجلس، قانونگذار است؛ خیلی خوب، این جا قانون تدوین نمی کند. همه ی چیزهایی که لازم الاجراست، قانون نیست؛ مصوبات ت هم لاز مالاجراست. بخشنامه فلان برای زیردست خودش لازم الاجراست، لازم نیست حتماً اسمش قانون باشد؛ اما بلاشک واجب الاجرا بودن، نتیجه ی قانون را خواهد داشت؛ هم به همین نکته توجه داشتند. ما گفتیم مصوبات این شورا در حکم قانون باشد، ایشان گفتند باید اجرا شود. باید اجرا شود یعنی ترتیب اثر داده شود.» شورای عالی انقلاب فرهنگی از نهادهای قانونی و قطعی نظام ومصوبات آن لازم اجراست». ایشان در همین دیدار فرمودند:«تضمین اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، حضور رؤسای سه قوه در این شورا است؛ به سازوکار قانونی شورا احترام گذاشته شود و مصوبات همواره باید به سرعت ابلاغ شوند باتشکرازخانم نقی زاده
نایب رئیس مجلس با تاکید بر اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه سیاست گذاری دارد نه قانونگذاری، تصریح کرد: تصمیم گیری در مورد حضور ن در ورزشگاه در حوزه وظایف و اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست.
رئیس شورای شهر تهران گفت: درباره موضوع استعفای شهردار تهران و پذیرفته یا نشدن آن پس از نوروز تصمیم گیری می شود.
پرونده این مساله هنوز باز است؛ چه در ابتدای کار ت یازدهم که این پیشنهاد مطرح شد که ت در امر تعطیلات اجازه تصمیم گیری داشته باشد و چه حالا که ت طرح ساماندهی تعطیلات را به شورای اجتماعی ارجاع داده…
مصوبه تایید انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومی(مصوب جلسه 739 مورخ 1392/8/28 شورای عالی انقلاب فرهنگی)وزارت فرهنگ و ارشاد ی- شورای فرهنگ عمومیمصوبه « تایید انتخاب شورای فرهنگ عمومی» که در جلسه 739 مورخ 1392/8/28 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 1392/8/7 فرهنگ و ارشاد ی به تصویب رسیده است ، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود :«حجة ال و المسلمین آقای سید حسین شاهمرادی به موجب تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی ، به عنوان دبیر شورای فرهنگ عمومی انتخاب می شود».
در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از ادامه بررسی سند ۲۰۳۰ و استماع نظرات اعضا، در نهایت با اجماع شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شد؛ مبنای عمل در کشور اسناد بالادستی مصوب در شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای ی و سایر مراجع قانونی بوده و در حوزه آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت، سند اساسی و ملی، «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» خواهد بود که این سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است و هر سند، بیانیه و یا موضوع دیگری که مغایر با این سند باشد، ملغی است.
تفکر خلاق، ارتباط موثر تفکر خلاق در این مقاله قصد داریم دو مهارت مهم را در زندگی یعنی توانایی تفکر خلاق و توانایی ارتباط موثر، مورد بررسی قرار دهیم و اجزاء هر کدام را بشناسیم. توانایی تفکر خلاق: این نوع تفکر، هم به حل مساله و هم به تصمیم گیری های مناسب کمک می کند. با استفاده از تفکر خلاق، راه حل های مختلف مساله و پیامدهای هر یک از آنها بررسی می شوند. این مهارت، ما را قادر می سازد تا مسائل را از ورای تجارب مستقیم خود ببینیم و حتی زمانی که مشکلی وجود ندارد و تصمیم گیری خاصی مطرح نیست، با سازگاری و انعطاف بیشتری به زندگی روزمره بپردازیم.
تغییر زندگی را جذاب می کند، تفکر را ضروری می سازد و درواقع پایه و اساس زندگی است. بنابراین، تغییر، ما را به چالش فرا می خواند و به ما می آموزد که چگونه دنیای خود را مدیریت کنیم. اما تغییر با سازمانها چه می کند؟ تغییر سازمانها را به پویایی وادار می کند و غفلت از تغییر، ورطه نابودی سازمانها را فراهم می سازد. جهان امروز جهان تغییرات است و تغییر، تصمیم گیری را دشوار می سازد. به همان اندازه که تغییر برای سازمانها ایجاد مشکل می کند به همان اندازه هم فرصتهایی را برای سازمانها به وجود می آورد که چگونگی برخورد با تغییر، ارتباط مستقیمی با چگونگی تصمیم گیری دارد.
حال که شرایط این اندازه متغیر است چگونه مدیران تصمیمهای مناسب اتخاذ کنند؟ از آنجایی که عنصر اصلی تصمیم گیری، اطلاعات است بنابراین، با ایجاد یک سیستم که بتواند اطلاعات را در اختیار مدیران قرار دهد، می توان گام مهمی در بهبود تصمیم گیری مدیران برداشت.
اطلاعــــــاتی که دراختیار مدیران قرار می گیرند با سه مشکل اساسی روبرو هستند:
اطلاعات ناقص و ناکافی؛
به موقع نبودن اطلاعات ارائه شده؛
اطلاعات بیش از اندازه.
تغییر زندگی را جذاب می کند، تفکر را ضروری می سازد و درواقع پایه و اساس زندگی است. بنابراین، تغییر، ما را به چالش فرا می خواند و به ما می آموزد که چگونه دنیای خود را مدیریت کنیم. اما تغییر با سازمانها چه می کند؟ تغییر سازمانها را به پویایی وادار می کند و غفلت از تغییر، ورطه نابودی سازمانها را فراهم می سازد. جهان امروز جهان تغییرات است و تغییر، تصمیم گیری را دشوار می سازد. به همان اندازه که تغییر برای سازمانها ایجاد مشکل می کند به همان اندازه هم فرصتهایی را برای سازمانها به وجود می آورد که چگونگی برخورد با تغییر، ارتباط مستقیمی با چگونگی تصمیم گیری دارد.
حال که شرایط این اندازه متغیر است چگونه مدیران تصمیمهای مناسب اتخاذ کنند؟ از آنجایی که عنصر اصلی تصمیم گیری، اطلاعات است بنابراین، با ایجاد یک سیستم که بتواند اطلاعات را در اختیار مدیران قرار دهد، می توان گام مهمی در بهبود تصمیم گیری مدیران برداشت.
اطلاعــــــاتی که دراختیار مدیران قرار می گیرند با سه مشکل اساسی روبرو هستند:
اطلاعات ناقص و ناکافی؛
به موقع نبودن اطلاعات ارائه شده؛
اطلاعات بیش از اندازه.
تصویب کلیات طرح جامع مشهد در شورای عالی معماری و شهرسازی اسان رضوی - مورخ چهارشنبه 1393/04/25 شماره انتشار 18737 حاتمی/ معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اسان رضوی، از تصویب چارچوب و کلیات طرح جامع شهر مشهد در جلسه روز دوشنبه شورای عالی معماری و شهرسازی کشور خبر داد.«محمدحسن واحدی» روز گذشته در گفت وگو با اسان با رد خبر رسانه ها مبنی بر این که «طرح جامع مشهد به تصویب نهایی رسید»، به نقل از نایب رئیس شورای شهر مشهد گفت: طرح جامع شهر مشهد چندی قبل در شورای برنامه ریزی و توسعه استان به تصویب رسید و به شورای عالی شهرسازی ارائه شد و طبق ضوابط این طرح باید در کمیته فنی شورای عالی معماری و شهرسازی کشور بررسی و تایید و در ادامه به صحن علنی شورای عالی ارائه شود.وی افزود: با توجه به اهمیت طرح جامع شهر مشهد و عنایت ی راه و شهرسازی، ایشان دستور دادند که طرح جامع مشهد بدون فوت وقت به صحن علنی شورای عالی بیاید تا چارچوب لازم ارائه و بعدا در شورا نکات جزئی ارائه شود. به گفته وی در جلسه ای که روز دوشنبه با حضور اعضای شورای عالی معماری و شهرسازی کشور، راه و شهرسازی، شهردار و رئیس شورای شهر مشهد و بنده در تهران برگزار شد، مشاور طرح توضیحاتی ارائه کرد و اعضای شورا نظرات خود را مطرح د.معاون استاندار اسان رضوی گفت: در جمع بندی این جلسه راه و شهرسازی کلیات این طرح را مصوب کرد و قرار شد نکات جزئی در جلسه بعدی اعضای شورای عالی طرح و بررسی و به کمیسیون فنی ذیل شورای عالی ارائه شود تا در جلسات کارشناسی که برگزار خواهد شد طرح بررسی شود و پس از تصویب جزئیات برای تصمیم گیری و تصویب نهایی به شورای عالی معماری و شهرسازی ارائه شود.واحدی با بیان این که طرح جامع مشهد به تصویب نهایی نیاز دارد، افزود: بعد از تصویب طرح در شورای مذکور و اعلام به استان، استاندار اسان رضوی آن را به شهردار مشهد ابلاغ خواهد کرد و شهرداری م م به رعایت ضوابط طرح خواهد بود.در خور اشاره است «انتظاری هروی» نایب رئیس شورای شهر مشهد روز گذشته از «تصویب نهایی طرح جامع شهر مشهد خبر داده بود» که معاون استاندار این ادعا را رد کرد.
نگرشی بر تصمیم گیری در ابعاد فردی و مدیریتی
آغاز و بسترساز هر فعالیت یا امر به اقدام هر کاری با تصمیم گیری شروع می شود. تصمیم گیری پایه ی اصلی و زیربنای اساسی تمامی فعالیت هاست, اما به جهت تعدد اینامر اهمیت بالای آن به ورطه ی فراموشی س شده است
کانال انشا تعطیلات عید نوروز عضو شدن در کانال انشا تعطیلات عید نوروز لینک عضویت در کانال انشا تعطیلات عید نوروز
بهترین کانال انشا تعطیلات عید نوروز خاصترین کانال انشا تعطیلات عید نوروز باح رین کانال انشا تعطیلات عید نوروز نازترین کانال انشا تعطیلات عید نوروز جالبترین کانال انشا تعطیلات عید نوروز
ادامه مطلب
عضو شورای پول و اعتبار از بررسی کاهش نرخ سود بانکی در جلسه امروز این شورا خبر داد و گفت: در این زمینه مقرر شد که برای ادامه بررسی و تصمیم گیری در مورد کاهش نرخ سود بانکی به جلسه بعد موکول شود.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت وگو با تسنیم، در خصوص جلسه شورای پول و اعتبار اظهار داشت: در جلسه امروز تصمیم گیری در مورد کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار بود که بانک مرکزی گزارشی را در این خصوص قرائت کرد.
وی افزود: با توجه به اینکه بحث کاملی در این زمینه انجام شد اما برای ادامه بررسی و تصمیم گیری در مورد کاهش نرخ سود بانکی، قرار شد در جلسه بعدی شورای پول و اعتبار تصمیم گیری شود.
عضو شورای پول و اعتبار در پاسخ به این سوال که آیا اختلاف نظری در مورد کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد گفت: خیر، اینگونه نیست و چون موضوع مهمی است باید در این زمینه بحث و بررسی شود تا بتوانیم تصمیم گیری کنیم و برای همین قرار شد بررسی موضوعات ادامه پیدا کند.
به مناسبت هفته و در راستای طرح پیشگیری از اعتیاد اجتماع محور کارگاه آموزشی مهارت های زندگی با موضوع مهارت تصمیم گیری ویژه پرسنل معدن خصوصی کوه سنبل برگزار گردید . مدرس این دوره جناب آقای کلالی و مسئول مرکز مشاوره روشنا بودند.
نمونه گیری تصادفی ساده روشی است که در آن هر واحد نمونه گیری احتمال انتخاب برابر دارد و تنها شانس معین می کند کدام یک از واحدهای خاص جامعه انتخاب شود. تهیه چارچوب نمونه گیری، تصمیم درباره اندازه نمونه و انتخاب تصادفی تعداد داده های مورد نیاز(به وسیله قرعه کشی، ج اعداد تصادفی و ...) اصول این روش را تشکیل می دهند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه اعضای شورا درخصوص اجرایی شدن سند تحول آموزش و پرورش اتفاق نظر دارند، گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی نظر نهایی خود را به طور روشن و شفاف اعلام خواهد کرد.
معاون اول رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: قبل از پیروزی انقلاب جزو اصحاب نزدیک (ره) بود و در تمام صحنه های انقلاب حضور داشته و از جمله طی 24 سال به عنوان انقلاب در عالی ترین شوراهای تصمیم گیری کشور حضور داشته بنابراین روز انتخابات باید به این مرد میدان های سخت اعتماد کرد. مرد تصمیم های بزرگ است و از آبروی خودش برای رسیدن نظام به قله های سعادت و پیشرفت گذشته است.
امروز مقوله ی امنیت از یک موضوع نظامی و امنیتی صرف خارج شده و دارای ابعاد اقتصادی، معیشتی، فرهنگی، ، اجتماعی، روانی و اخلاقی است. دبیرخانه ی شورا باید وظیفه ی مهم تصمیم سازی را به گونه ای انجام دهد که تصمیم گیری های شورای عالی امنیت ملی در چارچوب نگاه صحیح و چندبُعدی به مقوله ی امنیت باشد. انجام صحیح نقش تصمیم سازی دبیرخانه منوط به حاکم بودن «فضای صددرصد انقل » در این نهاد است زیرا اگر جهت گیری های زاویه دار با انقلاب ی در دبیرخانه ی شورای عالی امنیت ملی تأثیرگذار شود، نتیجه ی مطلوب بدست نخواهد آمد.براساس سخنان رحمه الله ، موضوع «مردم»، «استقلال کشور»، «تدین و پایبندی به مبانی ی»، «مبارزه با استکبار و زورگویی»، «مسأله ی فلسطین»، «موضوع معیشت مردم»، «توجه به مستضعفین و رفع فقر»، خطوط اصلی انقلاب هستند که از ترکیب آنها «هندسه ی انقلاب» به دست می آید. باید در شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه ی این شورا، «تفکر انقل صحیح و خالص حزب اللهی» حاکم باشد. دیدار دبیر و کارشناسان دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با انقلاب ـ 11/11
تصمیم گیری برای ازدواج یکی از بزرگترین تصمیم گیری های عمر شما است که برای آنکه خوب از پسش برآیید باید مهارت تصمیم گیری را بلد باشید. مهارت تصمیم گیری اگرچه یک مهارت عمومی است اما در موضوع ازدواج بیشتر از هر وقت دیگری به کارتان می آید. عقد
دبیر شورای عالی امنیت ملی ضمن توضیح روند تصمیم گیری پیرامون عملیات اخیر موشکی پاسداران، بر وم پرهیز از تبدیل موضوع به کشمکش داخلی تاکید کرد و گفت: وقتی عملیات در شورای امنیت ملی به تصویب رسید،…
معاون آموزشی وزارت علوم درخصوص کمیته ارزی رشته های آزاد ی گفت: این کمیته با حضور سه نفر از نمایندگان وزارت علوم، شورای عالی انقلاب فرهنگی و آزاد ی رسمیت پیدا می کند و باید این کمیته در شورای گسترش آموزش عالی و با حضور هر سه تشکیل بشود و در نهایت تصمیم گیری نهایی با امضای رئیس کمیته ابلاغ شود. باید گفت که اخیراً هیچ جلسه ای با حضور وزارت علوم توسط این کمیته تشکیل نشده است بنابراین تصمیم گیری بدون حضور یکی از ها وجهه قانونی ندارد.
معظم انقلاب ی در دیدار با مردم مشهد در یکم فروردین ماه ۹۴ فرمودند: این نوروزی که امروز ما داریم،نوروز باستانی نیست،نوروز ایرانی است. نوروز باستانی، نوروز پادشاهان بود؛ برای اینکه عظمت ظاهری خود را به رخ ملّتها بکشانند و هدیه بپذیرند.
گزارش وضعیت تئاتر در کمیسیون هنر ومعماری شورای عالی انقلاب فرهنگی بیشترین گردش مالی تئاتر در تئاتر کمدی است تئاتر استان ها فقط با جشنواره ها نفس می کشد رییس شورای ارزشی و نظارت اداره کل هنرهای نمایشی گزارش از وضعیت فعلی تئاتر در جلسه کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد. در جلسه کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی، رحمت امینی؛ س رست ارزشی و نظارت و رییس شورای مرکزی اداره کل هنرهای نمایشی درباره وضعیت تئاتر کشور گزارش داد. امینی در این گزارش با اشاره به تئاتر تهران و استان ها گفت: اتفاقات عمده و مهم تئاتر در تهران است و به جز موارد معدودی کمتر نشانی از تئاتر رو به رشد در استان ها دیده می شود، در استان ها جریان مستمر تئاتر وجود ندارد و تئاتر استان ها فقط با جشنواره ها نفس می کشد. رییس شورای ارزشی و نظارت اداره کل هنرهای نمایشی در ادامه با تقسیم بندی تئاتر تی و نیمه تی، تئاتر خصوصی و تئاتر کمدی(آزاد) وضعیت هر یک از این تئاترها و مسایل و مشکلات آنها را بیان کرد و گفت: بیشترین گردش مالی تئاتر در حال حاضر در تئاتر کمدی است و تئاتر خصوصی در رتبه دوم و در آ تئاتر تی و نیمه تی قرار دارند. متاسفانه تئاتر کمدی رها شده است و بیشتر تئاترهای کمدی که در حال حاضر اجرا می شود، مسایل و شوخی های سخیفی را طرح می کنند و مخاطبانی هم به تماشای چنین کارهایی رضایت داده اند. امینی در ادامه با اشاره به فعالیت کارگردانانی که در چند سال اخیر از اجری تئاتر فاصله داشتند، گفت: بعضی کارگردانان تئاتر که چند سال با دلایل شخصی و یا دلایل دیگر چند سالی تئاتری اجرا ن د، دوباره تئاترهایی را روی صحنه بردند که اتفاق خوشایندی است. رییس شورای ارزشی و نظارت اداره کل هنرهای نمایشی افزود: تئاتر دماسنج جامعه است و به سرعت به مسایل اجتماعی، و ... واکنش نشان می دهد بنابراین آنچه روی صحنه های تئاتر دیده می شود یا در نمایشنامه ها بیان می شود، مسایلی است که در زیر پوست جامعه وجود دارد و لازم است نهادها و مسئولان آنها را ببینند. در ادامه این جلسه حمیدرضا نوربخش؛ مدیر عامل خانه موسیقی نیز با اشاره به مسایل و بحث های اجرای کنسرت ها گفت: ضرورت دارد که کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی توجه به اهمیت موضوع به مبحث اجرای کنسرت در شهرستانهای زیارتی وارد شود و در جلساتی این موضوع را از نگاه هنری و تخصصی و همچنین قانونی و فرهنگی بررسی کند. در ادامه جلسه اعضای کمیسیون نظرات خود را درباه گزارش وضعیت تئاتر بیان د.