نرخ سود و ارز قادر به حمایت از رشد و اشتغال نیست پیامدهای نرخ گذاری غلط ارز

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: وقتی نرخ ارز به درستی سیاست گذاری نشده باشد، صادرات که می تواند موتور محرک تولید داخلی باشد، عملا از کار می افتد و در مقابل، میل به ورادات افزایش پیدا می کند.
معاون سابق توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح پیامدهای بیکاری، به تشریح روند ورودی نیروی کار برای اشتغال در دهه های گذشته و سال های آینده و تبعات آن بر بازار کار پرداخت.
ت به تنهایی قادر به انجام فعالیت اشتغال زایی نیست، بلکه خیّرین نیک ش باید حضور پررنگی داشته باشند.
رییس جمهور، همه کارگزاران نظام و مدیران دستگاه های اجرایی را به تلاشی فراگیر برای تولید و اشتغال در کشور فرا خواند و تاکید کرد که در سایه یک تولید اشتغال زا و پرشتاب قادر خواهیم بود به هر دو هدفی که …
معاون سابق توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح پیامدهای بیکاری، به تشریح روند ورودی نیروی کار برای اشتغال در دهه های گذشته و سال های آینده و تبعات آن بر بازار کار پرداخت.
معاون سابق توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح پیامدهای بیکاری، به تشریح روند ورودی نیروی کار برای اشتغال در دهه های گذشته و سال های آینده و تبعات آن بر بازار کار پرداخت.
رییس جمهور، همه کارگزاران نظام و مدیران دستگاههای اجرایی را به تلاشی فراگیر برای تولید و اشتغال در کشور فرا خواند و تاکید کرد که در سایه یک تولید اشتغال زا و پرشتاب قادر خواهیم بود به هر دو هدفی که معظم انقلاب ی در عرصه تولید و اشتغال برای سال جدید ترسیم کرده اند، دست ی م.
حمایت از سرمایه گذاری; دغدغه فرماندار شاهرود شاهرود- خبرنگار رو مه پیام استان سمنان
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان شاهرود جذب بیشتر سرمایه گذاری برای توسعه و افزایش اشتغال در شاهرود به وسیله بانک ها را مورد تاکید قرار داد.
سید محمدرضا هاشمی در شورای بانک های شهرستان شاهرود افزود: بانکها در اعطای تسهیلات برای ایجاد اشتغال پایدار و سرمایه گذاری بیشتر تلاش کنند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات بانک ها در این شهرستان با جدیت پیگیری می شود، تصریح کرد: با توجه به شرایط جوی، خش الی، سرمازدگی و حوادث غیرمترقبه در شهرستان شاهرود، اولویت تسهیلات پرداختی بانک ها در زمینه کشاورزی، محصولات زراعی، باغی و صنعت و معدن برای اشتغال و رفع مشکلات مردم باشد.
وی خاطرنشان کرد: بانک ها در مورد تقاضای تسهیلات با مراعات حال مردم و رعایت قوانین و مقررات برای حمایت از بخش سرمایه گذاری و اشتغال وارد شوند تا دغدغه های مردم در این زمینه برطرف شود.
روسای بانک های شهرستان شاهرود در این نشست با بیان برخی چالش های موجود در زمینه سرمایه گذاری، اشتغال و تسهیلات پرداختی به اقدامات انجام شده در این خصوص پرداختند.
در این نشست بر بسترسازی و فرهنگ سازی مناسب در جامعه با تاکید بر بنیان ها مذهبی و استفاده از توان ائمه و جماعت در پرداخت به موقع دیون و بدهی های بانکی و رشد و توسعه فرهنگ بیمه تاکید شد.
شاهرود- خبرنگار رو مه پیام استان سمنان
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان شاهرود جذب بیشتر سرمایه گذاری برای توسعه و افزایش اشتغال در شاهرود به وسیله بانک ها را مورد تاکید قرار داد.
سید محمدرضا هاشمی در شورای بانک های شهرستان شاهرود افزود: بانکها در اعطای تسهیلات برای ایجاد اشتغال پایدار و سرمایه گذاری بیشتر تلاش کنند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات بانک ها در این شهرستان با جدیت پیگیری می شود، تصریح کرد: با توجه به شرایط جوی، خش الی، سرمازدگی و حوادث غیرمترقبه در شهرستان شاهرود، اولویت تسهیلات پرداختی بانک ها در زمینه کشاورزی، محصولات زراعی، باغی و صنعت و معدن برای اشتغال و رفع مشکلات مردم باشد.
وی خاطرنشان کرد: بانک ها در مورد تقاضای تسهیلات با مراعات حال مردم و رعایت قوانین و مقررات برای حمایت از بخش سرمایه گذاری و اشتغال وارد شوند تا دغدغه های مردم در این زمینه برطرف شود.
روسای بانک های شهرستان شاهرود در این نشست با بیان برخی چالش های موجود در زمینه سرمایه گذاری، اشتغال و تسهیلات پرداختی به اقدامات انجام شده در این خصوص پرداختند.
در این نشست بر بسترسازی و فرهنگ سازی مناسب در جامعه با تاکید بر بنیان ها مذهبی و استفاده از توان ائمه و جماعت در پرداخت به موقع دیون و بدهی های بانکی و رشد و توسعه فرهنگ بیمه تاکید شد.
معاون کار با اشاره به اینکه معمولا فکر می کنیم وقتی وام پرداخت می شود مشکل اشتغال حل می شود، گفت: یک برنامه اشتغال در دنیا نمی توان یافت که با محور وام اشتغال ایجاد شده باشد.
امروز در شهری زندگی می کنیم که بیکاری در آن نفس کش می طلبد و تبعات منفی آن همچون آلودگی سر تا پای این شهر را فرا گرفته است ولی ظاهرا ی قادر نیست این معضل را برطرف نماید و به همین جهت هر روز بر عده انی که بار سفر را بسته و از این شهر می روند افزوده می شود؛ چرا که دیگر جای ماندن نیست! در این مطلب قصد بر این است که با نحوه برخورد 3 تن از مسئولان میانه در زمینه اشتغال آشنا شویم...
معاون سابق توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح پیامدهای بیکاری، به تشریح روند ورودی نیروی کار برای اشتغال در دهه های گذشته و سال های آینده و تبعات آن بر بازار کار پرداخت.
در راستای منویات ی و تاکید ایشان بر تحقق اقتصاد مقاومتی امسال به نام «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» نام گذاری شده است. از این رو تولید و اشتغال به عنوان دو مؤلفه مهم این نام گذاری در جهت رسیدن به اقتصادی کارآمد و مقاومتی هدف گذاری شده است.
رییس جمهور تاکید کرد که در سایه یک تولید اشتغال زا و پرشتاب قادر خواهیم بود به هر دو هدفی که معظم انقلاب ی در عرصه تولید و اشتغال برای سال جدید ترسیم کرده اند، دست ی م.
نمایندگان مجلس شورای ی، ت را مکلف به هزینه یک پنجم از درآمدهای ماده ۱۰۹ و ماده ۸۸ در جهت ازدواج و اشتغال جوانان شد. ادامه: تکلیف ت به حمایت از ازدواج و اشتغال جوانان
معاون کار با اشاره به اینکه معمولا فکر می کنیم وقتی وام پرداخت می شود مشکل اشتغال حل می شود، گفت: یک برنامه اشتغال در دنیا نمی توان پیدا کرد که با محور وام اشتغال ایجاد شده باشد.
خبرگزاری آریا-نمایندگان مردم در خانه ملت، ت را مکلف به هزینه یک پنجم از درآمدهای ماده 109 و ماده 88 در جهت ازدواج و اشتغال جوانان د. ادامه: ت مکلف به حمایت از ازدواج و اشتغال جوانان شد
حضرت آیت الله انقلاب ی در پیامی به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۶، سال جدید را سال «اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال» نام گذاری د. اشتغال از اولویتهای کاری ت برای حل مشکلات اقتصادی است، ایشان…
دستیاری گفت: امسال بر اساس سند اشتغال برنامه ریزی هایی انجام شده تا زمینه اشتغال هزار و ۴۸۹ نفر در شهرستان پلدختر فراهم شود.
عصر امروز جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان، به ریاست استاندار در سالن جلسات شماره یک برگزار گردد.اکثر مدیران دستگاه های اجرای استان نیز در این جلسه مخاطب تبیین سند تولید، اشتغال و سرمایه گذاری استان بودند.
سمنان - ایرنا - فرماندار گرمسار گفت : نباید برای کاهش آمار بیکاری نگاه ها به اعتبارات تی متمرکز شود و حمایت از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و افزایش اشتغال در این شهرستان ضروری است.
حضرت آیت الله انقلاب ی در پیامی به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۶، سال جدید را سال «اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال» نام گذاری د. اشتغال از اولویتهای کاری ت برای حل مشکلات اقتصادی است، ایشان پیش تر از این فرموده بودند: «شرمندگی بنده ی حقیر از شرمندگی آن جوانی که بیکار میرود خانه و دستش چیزی نیست، کمتر نیست، بلکه بیشتر است.» ۹۵/۳/۱۶ پایگاه اطلاع رسانی khamenei.ir به مناسبت نامگذاری سال ۹۶ به «اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال» برخی از «را ارهای افزایش اشتغال» براساس بیانات انقلاب را در این اطلاع نگاشت منتشر می کند.
در ت قبل حداقل شش طرح (مشاغل عمومی، حرکت، رشد فراگیر اشتغال، توسعه پایدار اشتغال، اشتغال ضد فقر، از یارانه به کارانه و. ..) با عنوان طرح اشتغالی معرفی شد که عملا یا فقط در حد حرف ماند.
در کشور ما نیز موضوع عرضه و تقاضا در امر اشتغال همیشه با مشکلاتی همراه بوده و به خصوص در سال های اخیر، این موضوع از دغدغه های مهم مسئولان و مردم است، قانون اساسی ایران نیز به این مهم توجه داشته و سیاست گذاری در امر اشتغال را از وظایف ت می داند؛ بنابراین، در قانون کار، اشتغال خارجیان منع و شرایطی برای اشتغال آنان پیش بینی شده است.
این کارشناس گفت : اشتغال زایی فرایندی سیستماتیک است به این معنی اشتغال وجی یک سیاست اقتصادی نیست اشتغال محصول سیستم و باید بسترهای مناسب در قالب فکری منسجم شکل بگیرد.
ت سازندگی با بیان اینکه ایران امروز به منبع مصرف تبدیل شده است،گفت: بعید می دانم ت با روش های گذشته بتواند اشتغال زایی کند و قادر به تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور نیست.
ت سازندگی با بیان اینکه ایران امروز به منبع مصرف تبدیل شده است،گفت: بعید می دانم ت با روش های گذشته بتواند اشتغال زایی کند و قادر به تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور نیست.
مسیر اشتباه نرویم. برای اشتغال زایی روی بخش هایی تمرکز نکنیم که عملا اشتغالی ایجاد نمی کند. یکی از آن بخش هایی که به نظر می رسد باعث رشد اشتغال زایی در کشور می شود؛ بخش ساختمان است؛
علی ربیعی، کار با بیان این که در توسعه اشتغال روستایی، هدف ایجاد اشتغال بوده است، گفت: اشتغال فراگیر از اردیبهشت ماه سال آینده خیز می گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز گفت:دستگاه قضایی به بخش تولید و حمایت از سرمایه گذاری و اشتغال در استان کمک خواهد کرد.
فردین یزدانی
مدیر بازنگری طرح جامع مسکن
افزایش سهم هزینه تصاحب فضا (محیط مصنوع) در سبد سرمایه گذاری و نبود توازن نرخ سود در بخش های مختلف اقتصادی دو پدیده ای است که در اثر رواج تراکم فروشی در سطح کلان شهر ها شکل گرفته است و با گذشت زمان موجب کاهش رشد اقتصادی می شوند. رشد اقتصادی تابع سرمایه گذاری است. از دو جهت سرمایه گذاری و اشتغال زایی خیلی مهم است. اولا اشتغال باید پایدار و مولد باشد. اشتغال ساختمان نمی تواند پایدار و دائمی باشد. کارگری که یک ساختمان را می سازد فردا در پروسه ساخت وساز دیگری شرکت می کند. بنابراین اشتغال در بخش ساختمان در بلندمدت اشتغال خوبی نیست. صرف نظر از این موضوع باید به عناصر سبد سرمایه گذاری توجه کرد. سبد سرمایه گذاری شامل دو عنصر عمده است.
معاون اول رییس جمهور با تأکید بر این که در سال 96 تمرکز اصلی ت بر موضوع تولید و سرمایه گذاری در جهت اشتغال زایی است، گفت: با توجه به بیکاری موجود در کشور، هدف اصلی ما در سال جاری ایجاد اشتغال است و…