نقش آفرینی بسیج در حوزه اقتصادی و اجتماعی بسیار لازم است

بسیج نهادی اجتماعی تحت فرمان فرمانده کل قوا که برای تقویت بنیه دفاعی کشور به فرمان راحل در ۵آذر۱۳۵۸تاسیس شد.بسیج در زمان دفاع مقدس بسیار کارامد بود و در عملیات های مختلف نقش بسزایی را داشت وشهیدان زیادی را تقدیم انقلاب کرد.بسیج علاوه بر همکاری با سازمان نیروهای مسلح در زمینه های مختلفی از جمله زمینه های فرهنگی، ،اقتصادی،اجتماعی وجهادی وسازندگی نقش فعال دارد.به افرادی که عضو این نهاد مردمی یعنی بسیج هستند گفته میشود وبا توجه به میزان فعالیت به دو دسته ان فعال و ان عادی تقسیم میشوند.هر لشکر دارای یک ناحیه بسیج و هر ناحیه از چندین حوزه وهر حوزه از تعداد فراوانی پایگاه تشکیل شده است.پایگاه شهید خداداد لگزیانذزیر نظر حوزه سلمان فارسی که خود زیر مجموعه لشکر حسین (ع) قرار دارد.
بسیج سیاسى است، اما سیاست زده نیست، سیاسى کار نیست، جناحى نیست؛ بسیج مجاهد است،اما بى انضباط نیست، افراطى نیست؛ بسیج عمیقاً متدین و متعبد است، اما متحجر نیست، افى نیست؛ بسیج بابصیرت است، اما ازخودراضى نیست؛ بسیج اهل جذب است - گفته ایم جذب حداکثرى – اما اهل تسامح در اصول نیست؛ بسیج غیور است، پاسدار خطوط فاصل است؛ بسیج طرفدار علم است، اما علم زده نیست؛ بسیج متخلق به اخلاق ى است، اما ریاکار نیست؛ بسیج در کار آباد دنیاست،اما خود اهل دنیا نیست این شد یک فـرهنـگ......... پ.ن: تبریک هفته بسیج ///بسیج یعنی علی-(ع) -که همه وجودش وقف بود////بسیج،پیشتاز در عرصه های جهاد علمی، فرهنگی، سازندگی و دفاع از ارزش های انقلاب ی؛....///هر به خدمات مجاهدت ها وارزشهای بسیج احترام قائل باشد خواه در مجموعه خواه در بیرون آن... محسوب می شود و قابل احترام...
فرمانده حوزه مقاومت بیرم در راستای اشتغال ز ان از طرح های اقتصاد مقاومتی این شهر بازدید کرد. به گزارش خبرنگار تنویر از بیرم لارستان فرمانده حوزه حسن مجتبی (ع) و مسئول بسیج سازندگی از طرح های اقتصاد مقاومتی بسیجسازندگی در روستای حسن آباد وشهر بیرم بازدید د. برادرحاجیانی ، مسئول بسیج سازندگی شهر بیرم در همین رابطه گفت : طرح های اجرایی بسیج سازندگی در این منطقه شامل است پرورش ماهی ،پرورش وتولید مرغ خانگی و پرورش زنبورعسل که از طریق وامهای کم بهره و بلند مدتراه اندازی شدند ، بود. وی افزود :این طرح ها با هدف حمایت و توسعه تولید محلی و اشتغا ایی ،تشویقمردم در تولید محصولات خانگی و خودکفایی خانوارهای روستایی توسط بسیجسازندگی حوزه مقاومت بیرم در حال اجراء می باشد.
در نظام دینی و رژیم های حقوقی مسلمانان ، ن از لحاظ زمینه ها و پشتوانه های اقتصادی در خور توجه و دقت نظر است ، بایسته و لازم است که تبیین گردد؛ زیرا زمینه ها و پشتوانه های اقتصادی باعث اطمینان ، اعتماد به نفس ، امنیت روحی و روانی ن می شوند و بدین وسیله ، امنیت اجتماعی را در بخش عظیم پیکره اجتماع فراهم می نمایند و زمینه را برای عد اجتماعی فراهم می سازند. چون عد اجتماعی بدون محیطی که عد زا نباشد، ایجاد نمی شود. زمینه ها و پشتوانه های اقتصادی برای ن ، استقلال و خودکفایی ن را هموار می نمایند و باعث «تواناسازی »(1) می گردند. ن ، به عنوان نیمی از جامعه در محیط اقتصادی قرار بگیرند، این موقعیت به توانا سازی و استقلال و خودکفایی آنان کمک می کند و راه را برای احقاق حق آنان می گشاید و در نتیجه ، عد اجتماعی به میان می آید. در نظام اجتماعی ما به طور معمول حق مالکیت ، انحصار اقتصاد، تولید و منابع اقتصادی در دست مردان هستند و ن از این نعمت بی بهره هستند و تنها حق نفقه هست که به حیات فردی و اجتماعی ن اطمینان می آفریند. در محیط روستایی و قبیله ای ، ن فاقد منابع اقتصادی مستقل هستند. جامعه ی روستایی و قبیله ای ما هنوز نمی دانند که ن از منابع اقتصادی مستقل بهره مند هستند. در نتیجه بحث و تیوریزه مباحث وجود زمینه ها و منابع اقتصادی مستقل برای ن ، مسیر تواناسازی ن را فراهم می نمایند و در نتیجه عد اجتماعی هموار می گردد. بنابراین ، یکی از راه های عد اجتماعی ، از بین رفتن ستم بر ن از سوی مردان ، احقاق حق بشری و یا ، شناسایی منابع و زمینه های اقتصادی مستقل برای ن است . تحقیقات نشان داده است نی که مورد خشونت شوهران شان قرار می گیرند چه آن هایی که قربانی خشونت جسمی هستند و یا بی احترامی و یا دیگر انواع خشونت ، بنا به دلایلی ، از جمله وابستگی های اقتصادی نسبت به شوهر زندگی موجود راتحمل می کنند. طبق آماری که ماریاروی مؤسس و مدیرعامل «شرکت ن بدرفتاری قرار گرفته و بحران زده » در امریکا به دست آورده ، وابستگی اقتصادی یکی از عوامل مهمی است که باعث تحمل خشونت شوهران از سوی ن می شود:
مسئول بسیج کارگری عاشورا: فرماندهان بسیج کارگری، فرماندهان جنگ اقتصادی هستند. فرماندهان بسیج کارگری، فرماندهان جنگ اقتصادی هستند مسئول بسیج کارگری عاشورا در حاشیه برگزاری کارگاه توانمندسازی فرماندهان بسیج کارگری شمالغرب کشور، فرماندهان بسیج کارگری را فرماندهان جنگ اقتصادی در کارخانه ها دانست. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج کارگری :ناصر علیزاده با اشاره به برگزاری این کارگاه به صورت دو روزه، گفت: این کارگاه برای آن است که خود مسئولان بسیج کارگری کشور بتوانند به طور مستقیم فرماندهان پایگاه های بسیج کارگری استان های شمالغرب کشور را در خصوص برنامه ها و را ارهای بسط پایگاه های بسیج کارگری در دیگر شهرستان ها غیر از مراکز استان ها توجیه کنند.
در نظام دینی و رژیم های حقوقی مسلمانان ، ن از لحاظ زمینه ها و پشتوانه های اقتصادی در خور توجه و دقت نظر است ، بایسته و لازم است که تبیین گردد؛ زیرا زمینه ها و پشتوانه های اقتصادی باعث اطمینان ، اعتماد به نفس ، امنیت روحی و روانی ن می شوند و بدین وسیله ، امنیت اجتماعی را در بخش عظیم پیکره اجتماع فراهم می نمایند و زمینه را برای عد اجتماعی فراهم می سازند. چون عد اجتماعی بدون محیطی که عد زا نباشد، ایجاد نمی شود. زمینه ها و پشتوانه های اقتصادی برای ن ، استقلال و خودکفایی ن را هموار می نمایند و باعث «تواناسازی »(1) می گردند. ن ، به عنوان نیمی از جامعه در محیط اقتصادی قرار بگیرند، این موقعیت به توانا سازی و استقلال و خودکفایی آنان کمک می کند و راه را برای احقاق حق آنان می گشاید و در نتیجه ، عد اجتماعی به میان می آید. در نظام اجتماعی ما به طور معمول حق مالکیت ، انحصار اقتصاد، تولید و منابع اقتصادی در دست مردان هستند و ن از این نعمت بی بهره هستند و تنها حق نفقه هست که به حیات فردی و اجتماعی ن اطمینان می آفریند. در محیط روستایی و قبیله ای ، ن فاقد منابع اقتصادی مستقل هستند. جامعه ی روستایی و قبیله ای ما هنوز نمی دانند که ن از منابع اقتصادی مستقل بهره مند هستند. در نتیجه بحث و تیوریزه مباحث وجود زمینه ها و منابع اقتصادی مستقل برای ن ، مسیر تواناسازی ن را فراهم می نمایند و در نتیجه عد اجتماعی هموار می گردد. بنابراین ، یکی از راه های عد اجتماعی ، از بین رفتن ستم بر ن از سوی مردان ، احقاق حق بشری و یا ، شناسایی منابع و زمینه های اقتصادی مستقل برای ن است . تحقیقات نشان داده است نی که مورد خشونت شوهران شان قرار می گیرند چه آن هایی که قربانی خشونت جسمی هستند و یا بی احترامی و یا دیگر انواع خشونت ، بنا به دلایلی ، از جمله وابستگی های اقتصادی نسبت به شوهر زندگی موجود راتحمل می کنند. طبق آماری که ماریاروی مؤسس و مدیرعامل «شرکت ن بدرفتاری قرار گرفته و بحران زده » در امریکا به دست آورده ، وابستگی اقتصادی یکی از عوامل مهمی است که باعث تحمل خشونت شوهران از سوی ن می شود:
فرهنگ :
بسیج است، اما سیاست زده نیست، کار نیست، جناحی نیست؛ بسیج مجاهد است، اما بی انضباط نیست، افراطی نیست؛ بسیج عمیقاً متدین و متعبد است، اما متحجر نیست، افی نیست؛ بسیج بابصیرت است، اما ازخودراضی نیست؛ بسیج اهل جذب است - گفته ایم جذب حداکثری - اما اهل تسامح در اصول نیست؛ بسیج غیور است، پاسدار خطوط فاصل است؛ بسیج طرفدار علم است، اما علم زده نیست؛ بسیج متخلق به اخلاق ی است، اما ریاکار نیست؛ بسیج در کار آباد دنیاست، اما خود اهل دنیا نیست. این شد یک فرهنگ

به گزارش روابط عمومی حوزه مقاومت بسیج علی ابن طالب (ع)طی مراسمی با حضور جناب سرهنگ حسامپور فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بوانات و فرماندهان پایگاهها و سر گروههای صالحین حوزه علی ابن طالب (ع) مراسم تودیع و معارفه فرمانده حوزه بر گزار شد .در این مراسم جناب سرهنگ حسامپور به بیان برنامه ی بسیج در سال جاری پرداخت ودر ادامه با تقدیر از زحمات برادر عبداله ایزدی در مدت مسئولیت در این حوزه برادر کیامرث بمانی رابه عنوان فرمانده جدید این حوزه معرفی کرد
به گزارش روابط عمومی حوزه مقاومت بسیج علی ابن طالب (ع)طی مراسمی با حضور جناب سرهنگ حسامپور فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بوانات و فرماندهان پایگاهها و سر گروههای صالحین حوزه علی ابن طالب (ع) مراسم تودیع و معارفه فرمانده حوزه بر گزار شد .در این مراسم جناب سرهنگ حسامپور به بیان برنامه ی بسیج در سال جاری پرداخت ودر ادامه با تقدیر از زحمات برادر عبداله ایزدی در مدت مسئولیت در این حوزه برادر کیامرث بمانی رابه عنوان فرمانده جدید این حوزه معرفی کرد
به گزارش روابط عمومی حوزه مقاومت بسیج علی ابن طالب (ع)طی مراسمی با حضور جناب سرهنگ حسامپور فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بوانات و فرماندهان پایگاهها و سر گروههای صالحین حوزه علی ابن طالب (ع) مراسم تودیع و معارفه فرمانده حوزه بر گزار شد .در این مراسم جناب سرهنگ حسامپور به بیان برنامه ی بسیج در سال جاری پرداخت ودر ادامه با تقدیر از زحمات برادر عبداله ایزدی در مدت مسئولیت در این حوزه برادر کیامرث بمانی رابه عنوان فرمانده جدید این حوزه معرفی کرد
به گزارش روابط عمومی حوزه مقاومت بسیج علی ابن طالب (ع)طی مراسمی با حضور جناب سرهنگ حسامپور فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بوانات و فرماندهان پایگاهها و سر گروههای صالحین حوزه علی ابن طالب (ع) مراسم تودیع و معارفه فرمانده حوزه بر گزار شد .در این مراسم جناب سرهنگ حسامپور به بیان برنامه ی بسیج در سال جاری پرداخت ودر ادامه با تقدیر از زحمات برادر عبداله ایزدی در مدت مسئولیت در این حوزه برادر کیامرث بمانی رابه عنوان فرمانده جدید این حوزه معرفی کرد
به گزارش روابط عمومی حوزه مقاومت بسیج علی ابن طالب (ع)طی مراسمی با حضور جناب سرهنگ حسامپور فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بوانات و فرماندهان پایگاهها و سر گروههای صالحین حوزه علی ابن طالب (ع) مراسم تودیع و معارفه فرمانده حوزه بر گزار شد .در این مراسم جناب سرهنگ حسامپور به بیان برنامه ی بسیج در سال جاری پرداخت ودر ادامه با تقدیر از زحمات برادر عبداله ایزدی در مدت مسئولیت در این حوزه برادر کیامرث بمانی رابه عنوان فرمانده جدید این حوزه معرفی کرد
به گزارش روابط عمومی حوزه مقاومت بسیج علی ابن طالب (ع)طی مراسمی با حضور جناب سرهنگ حسامپور فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بوانات و فرماندهان پایگاهها و سر گروههای صالحین حوزه علی ابن طالب (ع) مراسم تودیع و معارفه فرمانده حوزه بر گزار شد .در این مراسم جناب سرهنگ حسامپور به بیان برنامه ی بسیج در سال جاری پرداخت ودر ادامه با تقدیر از زحمات برادر عبداله ایزدی در مدت مسئولیت در این حوزه برادر کیامرث بمانی رابه عنوان فرمانده جدید این حوزه معرفی کرد
شعار و اسامی روزهای هفته بسیج 93 شعار هفته بسیج 93: "بسیج، عزم ملی و مدیریت جهادی" نامگذاری روزهای هفته بسیج سال 93: روز اول 30 آبان ماه 93 "بسیج، ولایتمداری و انتظار" روز دوم شنبه 1 آذر "بسیج، فرهنگ و تمدن نوین ی" روز سوم یکشنبه 2 آذر "بسیج، جوان و خودباوری" روز چهارم دوشنبه 3 آذر "بسیج، اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی" روز پنجم 4 آذر "بسیج، خانواده و سبک زندگی ی «تربیت ی»" روز ششم چهارشنبه 5 آذر "بسیج مستضعفین در راه بیت المقدس" روز هفتم پنجشنبه 6 آذر "بسیج، ایثار و میثاق با "
مسئول بسیج کارگری عاشورا: فرماندهان بسیج کارگری، فرماندهان جنگ اقتصادی هستند. مسئول بسیج کارگری عاشورا در حاشیه برگزاری کارگاه توانمندسازی فرماندهان بسیج کارگری شمالغرب کشور، فرماندهان بسیج کارگری را فرماندهان جنگ اقتصادی در کارخانه ها دانست. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج کارگری :ناصر علیزاده با اشاره به برگزاری این کارگاه به صورت دو روزه، گفت: این کارگاه برای آن است که خود مسئولان بسیج کارگری کشور بتوانند به طور مستقیم فرماندهان پایگاه های بسیج کارگری استان های شمالغرب کشور را در خصوص برنامه ها و را ارهای بسط پایگاه های بسیج کارگری در دیگر شهرستان ها غیر از مراکز استان ها توجیه کنند.
فرمان حضرت (رحمه الله) مبنی بر تشکیل بسیج دانشجو و طلبه امروز یکی از ضروری ترین تشکل ها، بسیج دانشجو و طلبه است. طلاب علوم دینی و دانشجویان ها باید با تمام توان خود در مراکزشان از انقلاب و دفاع کنند، فرزندان ام در این مراکز، پاسدار اصول تغییر ناپذیر "نه شرقی و نه غربی" باشند.
امروز و حوزه از هر محلی بیشتر به اتحاد و یگانگی احتیاج دارند. فرزندان انقلاب به هیچ وجه نگذارند ایادی و شوروی در آن دو محل حساس نفوذ کنند. تنها با بسیج است که این مهم انجام می پذیرد.
و مسائل اعتقادی ان به عهده این دو پایگاه علمی است. حوزه علمیه و باید چارچوب های اصیل ناب محمدی را در اختیار تمامی اعضای بسیج قرار دهند.
ابونوری گفت: علی رغم وجود نیروی انسانی فراوان در بخش صنعت شاهد مشکلاتی در این حوزه هستیم، که ایجاد بسترهای لازم برای رشد حوزه های کشاورزی و صنعت کشور، یکی از را ارهای حل این معضل است.
مدارک مورد نیاز ثبت نام : 1-کپی شناسنامه. 2-کپی کارت ملی. 3-کپی کارت دانشجویی یا پرینت انتخاب واحد. 4-دو قطعه ع پرسنلی. علاقه مندان میتوانند همه روزه غیر از ایام تعطیل به حوزه بسیج دانشجویی مراجعه کنند. مکان : ازاد ی واحد مسجد سلیمان -ساختمان اموزش -طبقه 2-حوزه بسیج دانشجویی مراجعه کنند. علی باقری کاکش مسول نیروی انسانی و جذب حوزه بسیج دانشجویی شماره تماس :09217449387
با توجه به راه اندازی حوزه بسج شهید اهنی در د ان پایگاه شهید یوسفی سیدال اگر در سطح حوزه کار داشته باشند به حوزه بسیج شهید اهنی د مراجعه نمایند . ضمنا پایگاه شهید یوسفی سیدال قبلا تحت پوشش حوزه حضرت رسول(ص) شوسف بوده است.
رییس سازمان بسیج مستضعفین گفت: بسیج فرهنگیان باید بدون توجه به تغییرات مدیریتی و سیاست های اجرایی ت ها در آموزش و پرورش و به دور از هرگونه قیدهای اداری و پیچ و خم های مدیریت بوروکراتیک این یت را وظیفه اصلی خود دانسته و به رس مهم خود عمل و در اجرای آن کوشش کند زیرا بسیج فرهنگیان نهاد ارزشمندی است که با نقش آفرینی در تربیت و تعلیم نسل آینده، نقش مهمی را در زمینه سازی برای تحقق جامعه ی بر عهده دارد.
امور اقتصادی و دارایی گفت: فناوری ارتباطات و اطلاعات محور اشتغال زایی در حوزه خدمات و کار آفرینی است و لذا ت دوازدهم به این حوزه توجه ویژه دارد.
معاون ، امنیتی و اجتماعی استاندار گفت: حل مشکلات حوزه حمل و نقل،امنیت اجتماعی و پویایی اقتصادی را به دنبال دارد.
غریب آبادی با اشاره به تجربیات غنی ایران و آلمان در حوزه های حقوقی و قضایی، بر ضرورت همکاری های دوجانبه در این حوزه همگام با پیشرفت در روابط و اقتصادی تاکید کرد و گفت: ایران، کشوری پیشرو در حوزه است.
شهرری ـ ایرنا ـ جمعی از نمایندگان تهران، ری و شهر بر قابل قبول بودن عملکرد ت و ب دستاوردهای شایسته ت یازدهم در حوزه های اقتصادی، ، فرهنگی و اجتماعی تاکید د.
همشهری آنلاین: معاون اجتماعی وزارت بهداشت گفت: زمینه های لازم برای مشارکت مردم در حوزه سلامت باید فراهم شود.
شهردار تهران تاکید کرد: امروز مشکل اساسی ما فرصت های نابرابری است که در حوزه اجتماعی و اقتصادی است.
حوزه مقاومت بسیج خواهران همزمان با هفته بسیج در بخش مدشت شهرستان تا تان به بهره برداری رسید.
حوزه فرهنگ ، حوزه وسیعی را در بر می گیرد که ماهیت عمل آن گذشته از اوضاع فرامرزی جامعه که شامل امور جهانی شدن و تبادلات فرهنگی است ، به چند سازمان و وزارتخانه اصلی بر می گردد . حوزه ای که از لحاظ تخصص ، کمترین مدیر متخصص را تجربه کرده و بیشترین آسیب را نیز در جامعه دیده است . این حوزه که در تعامل با دیگر حوزه های – اقتصادی و صنعتی جامعه ، بیشترین آسیب را دیده است ، نمی تواند در کلیت خود جدا از حوزه های دیگر باشد . در این مقاله سعی می شود که به اجمال به طرح مسایل اساسی حوزه فرهنگ که نیازمند تد ر خاص است ، بپردازیم .
در راستای محرومیت ز در شهرستان های مسجدسلیمان ٬ کا ولالی با حضور شاهوار فرماندهی محترم حضرت ولیعصر (عج)استان خوزستان٬سرهنگ رحیمی حسینی فرماندهی مسجد سلیمان ٬ روزبهی مسول سازندگی حوزه دانشجویی مسجدسلیمان٬برادر آلی ور فرمانده حوزه بسیج دانشجویی به صورت رسمی از دو باب خانه مس ی که از صفر تا صد ان به دست جهادگران حوزه بسیج دانشجویی مسجدسلیمان ساخته شده است بهر برداری شد و به خانواده های محروم منطقه تحویل شد ٬
می سازیم تا ساخته شویم
ولی فقیه در در مراسم صبحگاه مشترک روز بسیج در کهگیلویه و بویراحمد گفت: بسیج بعد از جنگ توانست در جای جای کشور نقش آفرینی کند و الگوی مشابهی برای کشورهای عراق و شد.
تشکیل بسیج در نظام ایران یقیناً از برکات و الطاف جلیة خداوند تعالی بود که بر ملت عزیز و انقلاب ی ایران ارزانی شد.
(ره) از مهر ماه امسال حوزه بسیج دانشجویی دو شهید تجلایی، پنج پایگاه در شهید مدنی آذربایجان افتتاح کرده است که دو واحد آن برادران و سه واحد آن نیز خواهران می باشد که اسامی و آدرس و روزهای کاری آن ها به شرح زیر است: +برای دیدن متن کامل به ادامه مطلب رجوع شود.
+ همچنین از عزیزان علاقمند به فعالیت در واحدهای مختلف بسیج دانشجویی دعوت به عمل می آید در روزهای قید شده به این دفاتر یا دفاتر حوزه بسیج دانشجویی مراجعه فرمایند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: ما به برکت انقلاب ی پیشرفت های خوبی در حوزه های مختلف داشتیم و وقتی این حرکت رو به جلو را در بازه های زمانی گوناگون بررسی می کنیم شاهد نقش ویژه جوانان در این پیشرفت ها و افتخار آفرینی ها هستیم.