هزینه معیشت خانوار ۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان تعیین شد

کارفرمایان در شورای عالی کار میزان تاثیر سبد خوراکی ها بر دستمزد ۹۷ را ۲۵.۹ درصد برای خانوار ۳.۳ نفر خواند و گفت: مجموع هزینه سبد معیشت یک خانوار ۳.۳ نفری برای سالجاری ۲ میلیون و ۶۴۵ هزار تومان تعیین شد.
کارفرمایان در شورای عالی کار میزان تاثیر سبد خوراکی ها بر دستمزد ۹۷ را ۲۵.۹ درصد برای خانوار ۳.۳ نفر خواند و گفت: مجموع هزینه سبد معیشت یک خانوار ۳.۳ نفری برای سالجاری ۲ میلیون و ۶۴۵ هزار تومان تعیین شد.
سال گذشته هزینه سبد معیشت خانوار چهار نفره کارگری سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود که البته در شورای عالی کار به رقم دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده بودند در حالی که ملاک عمل ما ارقام کف بازار و هزینه های ملموس زندگی کارگران است و بخشی از این هزینه حداقل کالری مورد نیاز بدن یک خانواده چهار نفره را شامل می شود که با محاسبه هزینه های ابت و بدون تفریحات و سفر ید اقلام لو است.
بر اساس مصوبه شورای عالی کار در خصوص هزینه معیشت به عنوان مبنای مزد ۹۷، سهم موادغذایی از هزینه کل معیشت ۶۸۶ هزار تومان و سهم اقلام غیرخوراکی ۲ میلیون تومان تعیین شد.
بر اساس آ ین آمار مرکز آمار ایران در سال 1392، تهران با متوسط هزینه زندگی 2 میلیون و 280 هزار تومان برای هر خانوار پرهزینه‎ترین شهر ایران است. این مبلغ به نسبت سال 1391، 52 هزار تومان افزایش داشته استاز این هزینه 2 میلیون و 280 هزار تومانی خانوارهای تهرانی‎، ماهیانه یک میلیون و 840 هزار تومان صرف هزینه‏ های غیر خوراکی چون اجاره بها، آب و فاضلاب، سوخت و روشنایی، لوازم و اثاث منزل، خدمات بهداشتی و درمانی، حمل و نقل و غیره ‎شده و تنها 445 هزار تومان در ماه صرف مواد خوراکی و دخانی خانوارها می شود.بر اساس این آمار قم کم‎هزینه ‏ترین شهر ایران است که متوسط هزینه زندگی ماهانه یک خانوار قمی حدود یک میلیون و 50 هزار تومان است. همچنین بعد از قم، کم هزینه‎ترین شهر ایران، همدان است که متوسط هزینه ماهیانه برای یک خانوار در این شهر حدود یک میلیون و 90 هزار تومان است.
نتایج بررسی های جدید از وضعیت معیشت کارگران نشان می دهد هزینه ماهیانه هر خانوار ۴ نفره حداقل به ۳.۱ و حداکثر به ۳.۶ میلیون تومان افزایش یافته و خوراک و مسکن نیز دارای بالاترین سهم در سبد هزینه ها است. به گزارش خبرنگار مهر، نتایج جدیدترین بررسی های میدانی و مطالعات کانون شوراهای ی کار استان تهران نشان می دهد هزینه ماهیانه یک خانوار ۴ نفره کارگری در کشور به ۳ میلیون و ۶۰۹ هزار و ۱۹۴ تومان افزایش یافته است. حسین حبیبی در گفتگو با مهر گفت: همچنین در صورتی که بخواهیم هزینه ها را به صورت قیمت های تی کالاها و اجناس حساب کنیم، هزینه ها از ۳ میلیون و ۱۸۳ هزار و ۴۰۸ تومان در ماه کمتر نخواهد شد. در ج ارائه شده از سوی نمایندگان کارگران، هزینه مربوط به خوراکی ها و مسکن بالاترین میزان است. طبق محاسبات انجام شده هزینه خوراکی یک خانوار ۴ نفره در آذرماه امسال به نرخ های آزاد یک میلیون و ۲۳ هزار و ۵۹۷ تومان و هزینه مربوط به مسکن نیز یک میلیون و ۲۰۱ هزار و ۵۱۳ تومان اعلام شده است. سهم اقلام گوناگون از هزینه ماهیانه کارگران به طور کلی محاسبات صورت گرفته در ۱۲ بخش از خوراکی ها، دخانیات، مسکن، کفش و پوشاک، اثاثیه، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، امور فرهنگی و تفریحی، تحصیل، رستوران و هتل و کالاها و خدمات متفرقه انجام شده است . سهم خوراکی ها در سبد هزینه های خانوار کارگری کشور دارای ۲۷.۳۸ درصد، سهم مسکن ۳۲.۸۲ درصد، سهم بهداشت و درمان ۶.۹۸ درصد، حمل و نقل ۹.۸۷ درصد، ید اثاثیه منزل ۵.۱۳ درصد و کفش و پوشاک نیز ۴.۹۴ درصد است. سهم مابقی اقلام به مراتب کمتر از ارقام ذکر شده است. بر پایه این گزارش، آ ین محاسبات صورت گرفته از سوی کارگران مربوط به وضعیت هزینه های زندگی کارگران در آبان ماه امسال بوده که به نرخ تی ۲ میلیون و ۸۶۸ هزار و ۴۲۴ تومان و به نرخ آزاد نیز ۳ میلیون و ۲۹۸ هزار و ۶۸۸ تومان اعلام شده بود. هزینه مربوط به خوراک یک خانوار ۴ نفره از ۹۰۳ هزارتومان در ماه یک میلیون و ۲۳ هزارتومان و هزینه مسکن نیز از یک میلیون و ۴۴ هزارتومان به یک میلیون و ۲۰۱ هزارتومان افزایش یافته است. در ج زیر سهم هر یک از اقلام مورد نیاز خانوارهای کارگری به قیمت های تی و آزاد و مقایسه آن با نرخ های محاسبه شده در آبان ماه امسال ارائه شده است. ج جدید محاسبات کارگران درباره افزایش هزینه معیشت تغییرات هزینه ای سبد خانوار 4 نفره در آذرماه 93
مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد گفت: کمیته امداد استان ۹۵۴ میلیون و ۶۶۷ هزار تومان برای ارائه خدمت به حدود 17 هزار خانوار مددجو در سال جاری هزینه کرده است.
تهران پر هزینه‎ترین شهر ایران و قم کم ج‎ترین شهر ایران شناخته شده است. به گزارش به نقل از مشرق، بر اساس آ ین آمار مرکز آمار ایران در سال 1392، تهران با متوسط هزینه زندگی 2 میلیون و 280 هزار تومان برای هر خانوار پرهزینه‎ترین شهر ایران است. این مبلغ به نسبت سال 1391، 52 هزار تومان افزایش داشته است

از این هزینه 2 میلیون و 280 هزار تومانی خانوارهای تهرانی‎، ماهیانه یک میلیون و 840 هزار تومان صرف هزینه‏ های غیر خوراکی چون اجاره بها، آب و فاضلاب، سوخت و روشنایی، لوازم و اثاث منزل، خدمات بهداشتی و درمانی، حمل و نقل و غیره ‎شده و تنها 445 هزار تومان در ماه صرف مواد خوراکی و دخانی خانوارها می شود.

بر اساس این آمار قم کم‎هزینه ‏ترین شهر ایران است که متوسط هزینه زندگی ماهانه یک خانوار قمی حدود یک میلیون و 50 هزار تومان است. همچنین بعد از قم، کم هزینه‎ترین شهر ایران، همدان است که متوسط هزینه ماهیانه برای یک خانوار در این شهر حدود یک میلیون و 90 هزار تومان است.
اغلب س رستان خانوار که براساس نرخ تعیین شده وزارت کار دستمزد می گیرند ٨١٢ هزار تومان درآمد دارند ولی نیاز خانواده شان به طور میانگین در یک ماه دو میلیون و ٥٦٣ هزار تومان است.
اغلب س رستان خانوار که براساس نرخ تعیین شده وزارت کار دستمزد می گیرند ٨١٢ هزار تومان درآمد دارند ولی نیاز خانواده شان به طور میانگین در یک ماه دو میلیون و ٥٦٣ هزار تومان است.
اگر به طور متوسط 70 درصد 21 میلیون خانوار ایرانی یعنی حدود 15 میلیون خانوار تنها هر کدام 15 هزار تومان ید کنند با رقمی عجیب مواجه خواهیم شد که می تواند در امور عام المنفعه بسیاری ج شود. در واقع حتی با این تخمین دست پایین می توان گفت که خانوارها ایرانی حداقل در این شب بیش از 21 میلیارد تومان از درآمدهای خود را به ید مواد محترقه اختصاص می دهند.


تسنیم/ علی خ عضو شورای عالی کار درباره جزئیات جلسه عصر امروز شرکای اجتماعی در کمیته تخصصی مزد 96 گفت: پس از بررسی روش محاسبه سبد معیشت خانوار کارگری در چندین جلسه گذشته امروز قیمت نهایی این سبد با توافق گروه های کارگری، کارفرمایی و ت تصویب شد. وی با بیان این که با استفاده از اعداد و ارقام مراجع رسمی و با احتساب نازل ترین قیمت ها مبلغ این سبد تعیین شد، افزود: 2 میلیون و 489 هزار تومان به عنوان هزینه معیشت یک خانوار 3 و نیم نفره تعیین شد و مقرر شد این عدد به عنوان ملاک اصلی در جلسه روز یکشنبه آینده در شورای عالی کار برای تعیین دستمزد 96 مشمول قانون کار به کار گرفته شود. خ بیان کرد: آمارهای به کار گرفته شده در روش محاسبه این رقم از بانک مرکزی، مرکز آمار و معاونت بهبود و تغذیه وزارت بهداشت است اج شده است.

ادامه خبر


تسنیم/ علی خ عضو شورای عالی کار درباره جزئیات جلسه عصر امروز شرکای اجتماعی در کمیته تخصصی مزد 96 گفت: پس از بررسی روش محاسبه سبد معیشت خانوار کارگری در چندین جلسه گذشته امروز قیمت نهایی این سبد با توافق گروه های کارگری، کارفرمایی و ت تصویب شد.  وی با بیان این که با استفاده از اعداد و ارقام مراجع رسمی و با احتساب نازل ترین قیمت ها مبلغ این سبد تعیین شد، افزود: 2 میلیون و 489 هزار تومان به عنوان هزینه معیشت یک خانوار 3 و نیم نفره تعیین شد و مقرر شد این عدد به عنوان ملاک اصلی در جلسه روز یکشنبه آینده در شورای عالی کار برای تعیین دستمزد 96 مشمول قانون کار به کار گرفته شود.  خ بیان کرد: آمارهای به کار گرفته شده در روش محاسبه این رقم از بانک مرکزی، مرکز آمار و معاونت بهبود و تغذیه وزارت بهداشت است اج شده است.
ادامه خبر
ازادگان بهار نوشت شما قضاوت کنید مهدی تاج رقم هزینه باشگاه های لیگ برتر برای حضور در لیگ برتر چهاردهم اعلام کرد.
باشگاه استقلال 16 میلیارد تومان، استقلال خوزستان 5 میلیارد و 170 میلیون تومان، پدیده 8 میلیارد و 700 میلیون تومان، پرسپولیس 15 میلیارد و 400 میلیون تومان، پیکان 10 میلیارد و 700 میلیون تومان، تراکتورسازی 8 میلیارد و 800 میلیون تومان، ذوب آهن 11 میلیارد و 500 میلیون تومان، راه آهن 7 میلیارد و 900 میلیون تومان، سایپا 6 میلیارد و 600 میلیون تومان، ان 17 میلیارد و 580 میلیون تومان، صبای قم 6 میلیارد و 800 میلیون تومان، فولاد خوزستان 10 میلیارد و 300 میلیون تومان، گسترش فولاد 8 میلیارد و 400 میلیون تومان، ملوان 5 میلیارد و 200 میلیون تومان، نفت تهران 7 میلیارد و 400 میلیون تومان و نفت مسجدسلیمان 4 میلیارد و 300 میلیون تومان هزینه کرده اند. (جمع هزینه کرد این 16تیم در سال جاری 150750000000تومان خواهدشدکه فقط وفقط برای بازی در یک فصل به جیب بازیکنان وکادر فنی سرازیر خواهدشد اما به بهانه کمبود ویا نبود بودجه بیش از 23 سال است که حق مسلم آزادگان پرداخت نمیشود)
ج هزینه تأمین سبد معیشت کارگر در خانواده 4 نفره نشان می دهد این ج بر اساس آنچه که اتفاق افتاده است، تنظیم شده است نه آنچه که باید باشد 1-سهم خوراکی 840 هزار و 250 تومان 2-سهم مسکن 496 هزار تومان 3-حمل و نقل و ارتباطات 230 هزار تومان 4-، بهداشت و درمان 150 هزار تومان 5-لوزام و اثاث خانوار 118 و 300 تومان 6- تحصیل و آموزش 100 هزار تومان 7-پوشاک و کفش 136600تومان 8- خدمات 85 هزار تومان 9-، تفریحات و سرگرمی 45 هزار تومان 10-، هتل و رستوران 40 هزار تومان 11-کالاهای متفرقه112هزارتومان منبع خبرگذاری فارس بر اساس مدیریت وبلاگ: افزایش حقوق سالانه کارکنان بایستی برابر با افرایش تورم باشد لازم بذکر است حداقل حقوق کارگراندرسال 93برابر با 609000 تومان بوده ، دقیقاً 2.86برابر حداقل حقوق کارگربیشترمی باشد . سئوال اینجاست 1- تامین مالی مابه فاوت از کدام محل اتفاق می افتد ؟ 2- ایجاد افزایش اختلاف هرسال توسط کدام دستگاه است ؟ 3-جهت کاهش اختلاف چه راه های وجود دارد؟ مدیریت وبلاگ انتظار دارد دوستان نظرات خودشان را در این مورد بیان نمایند.
در این هفته قیمت پراید se۱۱۱ معادل ۲۰۰ هزار تومان، پارس سال ۴۰۰ هزار تومان، پارس تندر ۵۰۰ هزار تومان، تندر اتومات ۵۰۰ هزار تومان و قیمت تندر ۹۰ مدل e۲ هم ۵۰۰ هزار تومان کاهش یافته است. قیمت باقی خودروهای داخلی تغییر خاصی نسبت به نرخ این خودروها در هفته گذشته نداشته است. بر این اساس قیمت انواع خودرو به شرح ج زیر است: خودرو قیمت کارخانه ای قیمت بازار تیبا 23 میلیون و 950 هزار تومان 24 میلیون و 100 هزار تومان پراید se 111 20 میلیون و 140 هزار تومان 20 میلیون و 400 هزار تومان پراید 131 19 میلیون و 920 هزار تومان 20 میلیون تومان پژو 405 30 میلیون و 44 هزار تومان 29 میلیون و 100 هزار تومان سمند ef7 29 میلیون و 973 هزار تومان 30 میلیون و 100 هزار تومان پژو پارس سال 35 میلیون و 327 هزار تومان 35 میلیون و 800 هزار تومان پژو 206 تیپ 5 34 میلیون و 452 هزار تومان 36 میلیون و 500 هزار تومان پژو v8 206 34 میلیون و 991 هزار تومان 37 میلیون تومان لیفان 620 43 میلیون و 800 هزار تومان 44 میلیون تومان ام وی ام 315 40 میلیون و 200 هزار تومان 40 میلیون تومان ام وی ام 110 22 میلیون و 400 هزار تومان 22 میلیون و 200 هزار تومان ام وی ام 530 44 میلیون و 500 هزار تومان 44 میلیون و 500 هزار تومان ام وی ام x33 66 میلیون و 400 هزار تومان 66 میلیون و 400 هزار تومان جک 48 میلیون و 800 هزار تومان 49 میلیون و 200 هزار تومان جک اتومات 58 میلیوون و 400 هزار تومان 59 میلیون تومان پارس تندر 39 میلیون و 350 هزار تومان 41 میلیون و 200 هزار تومان تندر 90 اتومات 47 میلیون و 500 هزار تومان 47 میلیون و 500 هزار تومان تندر 90 e2 37 میلیون و 290 هزار تومان 41 میلیون تومان


تسنیم/   علی خ عضو شورای عالی کار درباره جزئیات جلسه عصر امروز شرکای اجتماعی در کمیته تخصصی مزد 96 گفت: پس از بررسی روش محاسبه سبد معیشت خانوار کارگری در چندین جلسه گذشته امروز قیمت نهایی این سبد با توافق گروه‌های کارگری، کارفرمایی و ت تصویب شد.  وی با بیان این که با استفاده از اعداد و ارقام مراجع رسمی و با احتساب نازل‌ترین قیمت‌ها مبلغ این سبد تعیین شد، افزود: 2 میلیون و 489 هزار تومان به عنوان هزینه معیشت یک خانوار 3 و نیم نفره تعیین شد و مقرر شد این عدد به عنوان ملاک اصلی در جلسه روز یکشنبه آینده در شورای عالی کار برای تعیین دستمزد 96 مشمول قانون کار به کار گرفته شود.  خ بیان کرد: آمارهای به کار گرفته شده در روش محاسبه این رقم از بانک مرکزی، مرکز آمار و معاونت بهبود و تغذیه وزارت بهداشت است اج شده است.   ادامه خبر
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان حج و زیارت، گفت: هزینه بالاترین درجه کاروان حدود ۱۳ میلیون و ۷۵۰ هزار و پایین ترین درجه مبلغ ۹ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان تعیین شده است.
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد گفت: در هشت ماهه نخست امسال ۱۵ میلیارد و ۴۱۱ میلیون تومان کمک معیشت به ۲۹ هزار و ۵۵ خانوار مددجوی مستمری بگیر استان پرداخت شد.
طی سه سال گذشته پروژه برق رسانی روستایی به روستاهای بالای 10 خانوار تکمیل شد و به بیش از 2152 روستا با جمعیتی بالغ بر 32 هزار خانوار برق رسانی شد که حدود 128 میلیارد تومان هزینه داشته است.
هزینه سبد معیشت خانوار به عنوان یکی از معیارهای تعیین مزد سال آینده در جلسه امروز ستاد مزد و با توافق سه نمایندگان کارگران، کارفرمایان و ت ٢ میلیون و ٤٨٩ هزارتومان تعیین شد.
همشهری آنلاین: رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت هر خانوار روستایی آسیب دیده از ز له کرمانشاه ۲۵ میلیون تومان وام با سود ۴ درصد و ۵ میلیون تومان کمک بلاعوض و هر خانوار شهری ۳۵ میلیون تومان وام با سود ۴ درصد و ۶ میلیون تومان کمک بلاعوض دریافت می کند.
خودرو قیمت بازار قیمت کارخانه سمند se 27 میلیون و 100 هزار تومان 27 میلیون و 438 هزار تومان سمند سورن elx 35 میلیون تومان 36 میلیون و 123 هزار تومان پژو glx 405 27 میلیون و 700 هزار تومان 28 میلیون و 881 هزار تومان پژو پارس سال 34 میلیون و 500 هزار تومان 35 میلیون و 495 هزار تومان پژو 206 صندوقدار 36 میلیون و 100 هزار تومان 37 میلیون و 231 هزار تومان رانا lx 30 میلیون و 600 هزار تومان 33 میلیون و 232 هزار تومان سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 129 میلیون تومان 135 میلیون و 231 هزار تومان سایپا se 151 17 میلیون و 300 هزار تومان 17 میلیون و 920 هزار تومان تیبا sx یورو 4 23 میلیون و 700 هزار تومان 24 میلیون و 210 هزار تومان کیا سراتو 2000 اتوماتیک 84 میلیون و 800 هزار تومان 90 میلیون و 790 هزار تومان رنو پارس تندر دو ایربگ 39 میلیون و 300 هزار تومان 39 میلیون و 350 هزار تومان جک s5 77 میلیون و 800 هزار تومان 74 میلیون و 800 هزار تومان
هر خانوار ایرانی در طول سال به طور متوسط 36 میلیون تومان برای مسکن، خوراک، پوشاک، درمان، تحصیل، آموزش و خدمات متفرقه پرداخت می کند، درحالی که سطح درآمد خانواده ها در طول سال 27میلیون تومان است یعنی هر خانوار با ری 9 میلیون تومانی روبه رو است!
همشهری آنلاین: یک مقام مسئول کارگری با اعلام آ ین رقم سبد معیشت ماهیانه یک خانوار کارگری گفت: شورای عالی کار قبل از تعیین رقم مزد، واقعیت های زندگی کارگران را ببینند و قدرت ید آنها را در نظر بگیرد.
رئیس جمعست هلال احمر با اشاره به اینکه طی 5 سال آینده؛ آمادگی 25 میلیون خانوار ایرانی را در برابر حوادث به 30 درصد افزایش می دهیم، گفت: هر هزار تومان سرمایه گذاری آموزشی معادل 4 هزار تومان کاهش خسارات…
سقف اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های بخشنامه بودجه ۹۴ از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری تعیین شد.
بر اساس پیوست شماره یک این بخشنامه، سقف اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای از محل درآمدهای عمومی 422 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که بیش از 126 هزار میلیارد تومان آن هزینه ای (جاری) و بیش از 295 هزار میلیارد تومان هم عمرانی است.
بر این اساس، این اعتبارات مربوط به 5 سرفصل اصلی بوده که امور عمومی شامل (فصل قانونگذاری، اداره امور عمومی، امور قضایی، خدمات مالی، فنی، مدیریت و برنامه ریزی، توسعه علوم و فناوری) است. همچنین امور دفاعی و امنیتی شامل دو فصل دفاع، نظم و امنیت عمومی بوده و امور اجتماعی و فرهنگی شامل فصل های آموزش، فرهنگ و هنر، رسانه های جمعی و گردشگری، بهداشت و سلامت، رفاه و تامین اجتماعی و تربیت بدنی است. بر این اساس، امور اقتصادی نیز شامل فصل های کشاورزی و منابع طبیعی، منابع آب، صنعت و معدن، محیط زیست، بازرگانی و تعاون، انرژی، حمل و نقل، ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسکن و عمران شهری، روستایی و عشایری می شود. طبق این گزارش جمع کل سقف اعتبارات هزینه ای 126 هزار و 710 میلیارد و 225 میلیون و 100 هزار تومان و همچنین اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای 29 هزار و 576 میلیارد و 899 میلیون و 200 هزار تومان است.
یک مقام مسئول کارگری با اعلام آ ین رقم سبد معیشت ماهیانه یک خانوار کارگری گفت: شورای عالی کار قبل از تعیین رقم مزد، واقعیتهای زندگی کارگران را ببینند و قدرت ید آنها را در نظر بگیرد.
مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت : هزینه سفر به عتبات عالیات از یک میلیون و 600 هزار تومان به یک میلیون و 800 هزار تومان افزایش یافته است.
۳۳ خانوار مددجوی تحت حمایت کمیته امداد در بابلسر از خدمات عمرانی به ارزش ۹۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در ۶ ماه نخست امسال بهره مند شدند.
قیمت روز خودروهای داخلی و وارداتی در بازار به شرح زیر است: خودروهای داخلی خودرو قیمت ید قیمت فروش وانت باردو دوگانه سوز 15 میلیون و 700 هزار تومان 16 میلیون و 800 هزار تومان سمند lx 29 میلیون و 300 هزار تومان 31 میلیون و 600 هزار تومان پژو glx 405 27 میلیون و 700 هزار تومان 27 میلیون و 400 هزار تومان پژو پارس سال 34 میلیون و 600 هزار تومان 36 میلیون و 500 هزار تومان پژو پارس اتوماتیک 42 میلیون و 200 هزار تومان 45 میلیون و 300 هزار تومان پژو 206 تیپ 2 31 میلیون و 300 هزار تومان 32 میلیون و 400 هزار تومان رانا lx 30 میلیون و 900 هزار تومان 32 میلیون و 200 هزار تومان رنو تندر اتوماتیک e2 46 میلیون و 900 هزار تومان 54 میلیون و 800 هزار تومان سایپا se 111 19 میلیون و 900 هزار تومان 20 میلیون و 500 هزار تومان سایپا ex 111 20 میلیون و 500 هزار تومان 21 میلیون و 100 هزار تومان تیبا sx یورو 4 دوگانه سوز 25 میلیون و 200 هزار تومان 25 میلیون و 500 هزار تومان لیفان 620 42 میلیون و 300 هزار تومان 45 میلیون و 700 هزار تومان مزدا 3 تیپ 3 صندوقدار 108 میلیون تومان 132 میلیون تومان mvm 550 اتوماتیک 55 میلیون تومان 57 میلیون تومان خودروهای وارداتی خودرو قیمت ید قیمت فروش کیا ریو 105 میلیون تومان 107 میلیون تومان هیوندای i20 تیپ 5 77 میلیون و 500 هزار تومان 83 میلیون تومان سوناتا lf فول 155 میلیون تومان 165 میلیون تومان توسان ix35 فول 145 میلیون تومان 147 میلیون تومان اسپورتیج فول 2015 144 میلیون تومان 148 میلیون تومان لندکروز 8 سیلندر vxr 890 میلیون تومان 850 میلیون تومان کمری spl 183 میلیون تومان 187 میلیون تومان یاریس صندوقدار تیپ 3 108 میلیون تومان 114 میلیون تومان ل وس es 250 فول 2015 275 میلیون تومان 295 میلیون تومان پورشه کاین gts 1 میلیارد و 490 میلیون تومان 1 میلیارد و 480 میلیون تومان پورشه پانامرا 6 سیلندر 950 میلیون تومان 950 میلیون تومان
سازمان هدفمندی یارانه ها اعلام کرده است که امروز هفتاد و یکمین مرحله یارانه نقدی خانوار واریز شد؛ به این ترتیب تاکنون هر ایرانی ۳ میلیون و ۲۳۰ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه دریافت کرده است.