وجود جوانان انقل باعث بیمه شدن انقلاب می شود

وجود جوانان انقل باعث بیمه شدن انقلاب می شود/ دشمن قصد دارد با اقدامات شوم خود مساجد را به خانه سالمندان تبدیل کند   غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین در کنگره ملی همفکری آینده سازان انقلاب ی که در ساختمان قدیم مجلس شورای ی برگزار شد اظهار داشت: با وجود چنین جوانانی که امروزه در سطح کشور وجود دارند می توان گفت که انقلاب ی ایران بیمه شده است. رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: دشمن مستکبر که حاکمیت دین بر جامعه را خلاف خواسته خود می بیند قصد دارد تا جوانان را از مساجد که کانون های اصلی نشر فرهنگ ی و انقل است دور کند.
وجود جوانان انقل باعث بیمه شدن انقلاب می‌شود/ دشمن قصد دارد با اقدامات شوم خود مساجد را به خانه سالمندان تبدیل کند   غیب
پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین در کنگره ملی همفکری آینده‌سازان انقلاب ی که
در ساختمان قدیم مجلس شورای ی برگزار شد اظهار داشت: با وجود چنین جوانانی که
امروزه در سطح کشور وجود دارند می‌توان گفت که انقلاب ی ایران بیمه شده
است. رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: دشمن مستکبر که حاکمیت
دین بر جامعه را خلاف خواسته خود می‌بیند قصد دارد تا جوانان را از مساجد که
کانون‌های اصلی نشر فرهنگ ی و انقل است دور کند.
     غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین در کنگره ملی همفکری آینده سازان انقلاب ی که در ساختمان قدیم مجلس شورای ی برگزار شد اظهار داشت: با وجود چنین جوانانی که امروزه در سطح کشور وجود دارند می توان گفت که انقلاب ی ایران بیمه شده است. رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: دشمن مستکبر که حاکمیت دین بر جامعه را خلاف خواسته خود می بیند قصد دارد تا جوانان را از مساجد که کانون های اصلی نشر فرهنگ ی و انقل است دور کند.
وجود جوانان انقل باعث بیمه شدن انقلاب می شود/ دشمن قصد دارد با اقدامات شوم خود مساجد را به خانه سالمندان تبدیل کند غیب پرور رئیس  سازمان بسیج مستضعفین در کنگره ملی همفکری آینده سازان انقلاب ی که در ساختمان قدیم مجلس شورای ی برگزار شد اظهار داشت: با وجود چنین جوانانی که امروزه در سطح کشور وجود دارند می توان گفت که انقلاب ی ایران بیمه شده است. رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: دشمن مستکبر که حاکمیت دین بر جامعه را خلاف خواسته خود می بیند قصد دارد تا جوانان را از مساجد که کانون های اصلی نشر فرهنگ ی و انقل است دور کند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: دشمن مستکبر که حاکمیت دین بر جامعه را خلاف خواسته خود می بیند قصد دارد تا جوانان را از مساجد که کانون های اصلی نشر فرهنگ ی و انقل است دور کند.
وجود جوانان انقل باعث بیمه شدن انقلاب می شود/ دشمن قصد دارد با اقدامات شوم خود مساجد را به خانه سالمندان تبدیل کند غیب پرور رئیس  سازمان بسیج مستضعفین در کنگره ملی همفکری آینده سازان انقلاب ی که در ساختمان قدیم مجلس شورای ی برگزار شد اظهار داشت: با وجود چنین جوانانی که امروزه در سطح کشور وجود دارند می توان گفت که انقلاب ی ایران بیمه شده است. رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: دشمن مستکبر که حاکمیت دین بر جامعه را خلاف خواسته خود می بیند قصد دارد تا جوانان را از مساجد که کانون های اصلی نشر فرهنگ ی و انقل است دور کند.
وجود جوانان انقل باعث بیمه شدن انقلاب می شود/ دشمن قصد دارد با اقدامات شوم خود مساجد را به خانه سالمندان تبدیل کند   غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین در کنگره ملیی همفکری آینده سازان انقلاب ی که در ساختمان قدیم مجلس شورای ی برگزار شد اظهار داشت: با وجود چنین جوانانی که امروزه در سطح کشور وجود دارند می توان گفت که انقلاب ی ایران بیمه شده است.رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: دشمن مستکبر که حاکمیت دین بر جامعه را خلاف خواسته خود می بیند قصد دارد تا جوانان را از مساجد که کانون های اصلی نشر فرهنگ ی و انقل است دور کند.

برچسب ها: جوان- جوانان انقل ، غیب
رئیس مجمع م ی جوانان انقل ایران از تشکیل «جبهه وحدت آفرین جوانان انقل ایران» با محوریت جوانان پایبند به ارزشهای انقلاب ی خبر داد.
وجود جوانان انقل باعث بیمه شدن انقلاب می شود/ دشمن قصد دارد با اقدامات شوم خود مساجد را به خانه سالمندان تبدیل کند   غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین در کنگره ملیی همفکری آینده سازان انقلاب ی که در ساختمان قدیم مجلس شورای ی برگزار شد اظهار داشت: با وجود چنین جوانانی که امروزه در سطح کشور وجود دارند می توان گفت که انقلاب ی ایران بیمه شده است.رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: دشمن مستکبر که حاکمیت دین بر جامعه را خلاف خواسته خود می بیند قصد دارد تا جوانان را از مساجد که کانون های اصلی نشر فرهنگ ی و انقل است دور کند.
وجود جوانان انقل باعث بیمه شدن انقلاب می شود/ دشمن قصد دارد با اقدامات شوم خود مساجد را به خانه سالمندان تبدیل کند   غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین در کنگره ملیی همفکری آینده سازان انقلاب ی که در ساختمان قدیم مجلس شورای ی برگزار شد اظهار داشت: با وجود چنین جوانانی که امروزه در سطح کشور وجود دارند می توان گفت که انقلاب ی ایران بیمه شده است.رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: دشمن مستکبر که حاکمیت دین بر جامعه را خلاف خواسته خود می بیند قصد دارد تا جوانان را از مساجد که کانون های اصلی نشر فرهنگ ی و انقل است دور کند.
وجود جوانان انقل باعث بیمه شدن انقلاب می شود/ دشمن قصد دارد با اقدامات شوم خود مساجد را به خانه سالمندان تبدیل کند   غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین در کنگره ملیی همفکری آینده سازان انقلاب ی که در ساختمان قدیم مجلس شورای ی برگزار شد اظهار داشت: با وجود چنین جوانانی که امروزه در سطح کشور وجود دارند می توان گفت که انقلاب ی ایران بیمه شده است.رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: دشمن مستکبر که حاکمیت دین بر جامعه را خلاف خواسته خود می بیند قصد دارد تا جوانان را از مساجد که کانون های اصلی نشر فرهنگ ی و انقل است دور کند.
نسل من که نسل سوم انقلاب است برای شناخت انقل و انقل بهتراست برگ های تاریخ انقلاب ی را ورق بزند و تا متوجه شود، انقل و انقل نماها چه انی هستند.
ی از جوانان مومن و انقل خواسته اند تا در برابر مشکلات مانند های پولاد، نفوذ ناپذیر و با اراده باشند.
طراح و تهیه کننده مجموعه تیزر «من انقل هستیم» گفت: نام این مجموعه با ایده از جمله معروف معظم انقلاب انتخاب شده و روایت گر ارتباط میان نسل امروز با جوانان مبارز دوران انقلاب است.
جانشین فرمانده انصارالحسین (ع) همدان با اشاره به اینکه جوانان انقل عملکرد قابل قبولی در داشتند، گفت: فکر و مقاومت جوانان باعث شده که امروز قله ها را در تمام عرصه ها فتح کنند.
معاون علی بن طالب با بیان این که شعار امسال راهیان نور من یک انقل م است گفت:جوانان انقل با گوش دادن به فرمان انقلاب برای رشد و شکوفایی نظام تلاش کنند.
حضرت آیت الله در پیامی به جوانان مستندساز: جهت انقل را با دقّت تمام حفظ کنید. بازی های تکنیکی و شهرت حرفه ای، بر صفا و درستکاری انقل کار،غلبه نکند. با سر افراشته، زبان و عمل، نشان دهید که مؤمن انقل اید/ مستند انتقادی، مفید و لازم است. لحن اثر باید ناصحانه و چاره جویانه باشد.
%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86+%d9%85%d8%a4%d9%85%d9%86+%d9%88+%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8%db%8c+%d8%b1%d8%a7+%d8%a8%d8%b3%db ادامه: جوانان مؤمن و انقل را بسیار دوست دارم و از آنان پشتیبانی می کنم/از افراد متز ل در راه دین و انقلاب باید حذر کرد+
در هر وزارتخانه به طور مفروض چند گزینه را در نظر دارم اما تا وقتی که این احساس اطمینان در من به وجود نیاید که کدام یک را انتخاب کنم از اعلام اسامی آن ها معذورم... روحیه انقل گری نسبی است و ی نمی تواند در مورد خودش قضاوت کند، اما من سعی ، خودم را با ارزش های انقل تطبیق دهم. ارزش های انقلاب به این معنا نیست که انسان حرف های تند بزند.

وجود جوانان انقل باعث بیمه شدن انقلاب می شود/ دشمن قصد دارد با اقدامات شوم خود مساجد را به خانه سالمندان تبدیل کند   غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین در کنگره ملیی همفکری آینده سازان انقلاب ی که در ساختمان قدیم مجلس شورای ی برگزار شد اظهار داشت: با وجود چنین جوانانی که امروزه در سطح کشور وجود دارند می توان گفت که انقلاب ی ایران بیمه شده است.رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: دشمن مستکبر که حاکمیت دین بر جامعه را خلاف خواسته خود می بیند قصد دارد تا جوانان را از مساجد که کانون های اصلی نشر فرهنگ ی و انقل است دور کند.
رئیس مجلس خبرگان ی با تاکید بر اینکه باید روحیه جهادی و انقل در جوانان تقویت شود افزود: مسئولان از جمله اعضای خبرگان در پرورش روحیه انقل و فطرت ی در جوانان پیشرو باشند.
معظم انقلاب در دیدار نخبگان و دانشجویان مدال‌آور شریف فرمودند: من جوان‌های مؤمن و انقل را بسیار دوست دارم و از آنها، در هر کجا باشند پشتیبانی می‌کنم و وظیفه رؤسا و مسئولین ‌ها و وزرای مربوطه، حمایت مضاعف از جوانان مؤمن و انقل در ‌ها است.
: عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه در این جایگاه، انقل تر از اصلاح طلبان وجود ندارد گفت: به طور قطع اولین انی که در صورت بروز هر گونه حادثه ،پای این انقلاب با تمام ویژگی های آن خواهند ایستاد، جوانان اصلاح طلب هستند.
دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی درباره وقایع ۱۸ تیر گفت: اگر منع مسوولین نبود،؛ جوانان انقل این عناصر آشوب طلب را تکه تکه و قطعه قطعه می د.
سینمای انقلاب نیازمند بازتعریف دوباره در دوران کنونی است و جوانان امروز ایران برای تولید آثار انقل نیازمند تلنگرند.
حوزه و با بیان اینکه انقلاب با وجود همه حوادث راه خود را ادامه می دهد، گفت: ما بر این باوریم انی باید بر مسند مسئولیت بنشیند که بتوانند پرچم انقلاب را نگه دارند و روح انقل گری را گسترش…
شهردار تهران گفت: از همان ابتدای انقلاب ی، عده ای نسبت به باورهای انقلاب دچار تردید و شک بودند و در مقابل مشکلات از خود وادادگی نشان می دادند؛ در دوران جنگ نیز بنی صدر هیچ اعتقادی به مبارزه نداشت و افرادی که شاید سابقه انقل گری داشتند، در ادامه مسیر انقلاب از گذشته خود و مبارزات انقل پیش از انقلاب خود پشیمان شدند.

اگر بخواهیم نظام ی همچنان « ی و انقل » بماند باید حوزه علمیه، «انقل » بماند زیرا اگر حوزه علمیه انقل نماند، نظام در خطر «انحراف از انقلاب» قرار خواهد گرفت.
ایشان با تأکید بر اینکه باید از هرگونه تلاشی برای «انقلاب ز » از حوزه های علمیه احساس خطر کرد، افزودند: باید با فکر و تدبیر و برنامه ریزی حکمت آمیز، با این خطر مقابله کرد تا حوزه علمیه قم همواره یک حوزه انقل و مهد انقلاب باقی بماند و بینش و حرکت انقل در آن توسعه یابد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: جوانان مؤمن و انقل می توانند تهدیدهای ناشی از تحریم های اقتصادی را به شکوفایی اقتصاد تبدیل و از ارزش های انقلاب در عرصه اقتصاد و فرهنگ حمایت کنند.
معاون رییس ت اصلاحات در پاسخ به این سوال که معظم انقلاب شاخصه هایی برای انقلاب دارند با توجه به این شاخصه ها آیا خودتان را انقل می دانید؟ اظهار کرد: انقل بودن به داد و فریاد و یقه بستن نیست. انقل ی است که حق الناس را رعایت کند دوم اینکه باید صادق باشد.
عضو مجلس خبرگان ی تأکید کرد: حرکت روز پنجشنبه نیروهای انقل لبیک به معظم انقلاب برای حفظ روحیه انقل و لبیک به آرمان های حضرت (ره) است چرا که این انقلاب باید مانند آغاز به راه خود ادامه دهد.
نسل من که نسل سوم انقلاب است برای شناخت انقل و انقل بهتر است برگ های تاریخ انقلاب ی را ورق بزند و تا متوجه شود، انقل گری همان پرخاش گری نیست.