پژمانفر چند ماه سؤال از رئیس جمهور بر خلاف آئین نامه معطل مانده لاریجانی قوه مجریه نمی تواند به تنهایی مشکلات مؤسسات مالی را حل کند

نصرالله پژمانفر از نمایندگان مخالف ت در مجلس دهم است که از مدت‎ها پیش در صدد ارائه طرح سوال از رئیس جمهور است و امروز با کنایه به رئیس مجلس باردیگر خواسته خود را عنوان کرد.
طراح سؤال از رئیس جمهور درباره مؤسسات مالی از ارسال نامه ای به هیأت رئیسه مجلس به منظور اقدام در قبال تعیین تکلیف طرح این سؤال در صحن پارلمان خبر داد.
زنجان در مجلس از اضافه شدن 10 امضا به طرح سؤال از رئیس جمهور در صحن علنی مجلس درباره مشکلات س های مردم در مؤسسات مالی و اعتباری خبر داد.
زنجان در مجلس از اضافه شدن 10 امضا به طرح سؤال از رئیس جمهور در صحن علنی مجلس درباره مشکلات س های مردم در مؤسسات مالی و اعتباری خبر داد.
ضا زنجان در مجلس از اضافه شدن 10 امضا به طرح سؤال از رئیس جمهور در صحن علنی مجلس درباره مشکلات س های مردم در مؤسسات مالی و اعتباری خبر داد.
تعداد امضاهای طرح سؤال از رئیس جمهور در صحن علنی مجلس درباره نابسامانی وضعیت س های مردم در مؤسسات مالی و اعتباری به 110 رسید.
رئیس فرا یون ن و خانواده در مجلس نهم در نامه ای خطاب به رئیس جمهور بر اجرای قوانین معطل مانده در حوزه ن تأکید کرد.
بیش از یک سال است، س گذاران مؤسسات مالی و اعتباری درباره س های خود دچار نگرانی شده اند و روزی نیست که مقابل مجلس یا بانک مرکزی یا مؤسسات مالی و اعتباری نکنند و خواستار پس گرفتن س خود نباشند.
عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: در مسئله مشکلات مؤسسات مالی، آقای سیف باید پاسخگو باشد و اگر کاری نکند حتماً سؤال از رئیس جمهور به جریان می افتد.
مردم شهر در مجلس از جمع آوری ۶۴ امضا از نمایندگان مجلس برای طرح سؤال از درباره عملکرد ت و بانک مرکزی در قبال مؤسسات مالی و اعتباری به ویژه کاسپین خبر داد.
152 مجلس شورای ی در بیانیه ای خواستار ارجاع موضوع سؤال از رئیس جمهور درباره مشکلات س های مردم در مؤسسات مالی اعتباری به کمیسیون مربوطه شدند.
زنجان در مجلس با اعلام اینکه نمایندگان تصمیم دارند رئیس جمهور بابت نابسامانی های مؤسسات مالی و اعتباری به مجلس فراخوانده و از وی سؤال بپرسند، گفت: ان شاءالله فردا روند جمع آوری امضا از نمایندگان را آغاز می کنیم.
رو مه جوان نوشت:طرح سؤال از رئیس جمهور در مورد مؤسسات مالی و اعتباری با 110 امضا تقدیم هیئت رئیسه شده است.
زنجان در مجلس از اضافه شدن 10 امضا به طرح سؤال از رئیس جمهور در صحن علنی مجلس درباره مشکلات س های مردم در موسسات مالی و اعتباری خبر داد.
رو مه شرق نوشت: درحالی که سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای ی سه روز پیش خبر داده بود سؤال از رئیس جمهور درباره مؤسسات مالی از دستور کار مجلس خارج شده است، مجتبی ذوالنور، قم در مجلس شورای ی، از به جریان افتادن طرح دو سؤال از رئیس جمهوری در مجلس خبر داده است.
مردم قم در مجلس شورای ی گفت: دومین سوال از رئیس جمهور درباره مؤسسات مالی با ۱۰۴ امضاء به هیأت رئیسه تقدیم و با دستور رئیس مجلس برای بررسی به کمیسیون تخصصی ارسال شد.
اعلام وصول نشدن سؤال گروهی از نمایندگان از رئیس جمهور درباره مؤسسات مالی و اعتباری و بحران ارز برای دقایقی مجلس را دچار تشنج کرد.
مشهد در مجلس با تأکید بر اینکه ۱۸۰ هنوز مصرّ به طرح سؤال از رئیس جمهور درباره مؤسسات مالی هستند، گفت: رئیس مجلس باید به نظر این نمایندگان احترام بگذارد و اجازه دهد سؤالی که شش ماه از آن…
نمایندگان تقاضاکننده سؤال از رئیس جمهور تأکید د که سؤال از رئیس جمهور، حق مجلس است و این سؤال به معنای تضعیف جایگاه رئیس جمهور نیست.
طراح طرح 5 سؤال اقتصادی از رئیس جمهور از نامه کمیسیون اقتصادی مجلس به رئیس قوه مجریه برای حضور نمایندگان وی در جلسه هفته آینده این کمیسیون به منظور پاسخ به سؤالات نمایندگان خبر داد.
مشهد در مجلس با تأکید بر اینکه ۱۸۰ هنوز مصرّ به طرح سؤال از رئیس جمهور درباره مؤسسات مالی هستند، گفت: رئیس مجلس باید به نظر این نمایندگان احترام بگذارد و اجازه دهد سؤالی که شش ماه از آن می گذرد، در مجلس طرح شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه باید در رسیدگی به مشکلات مؤسسات مالی رسیدگی و با مقصران برخورد شود، گفت: ت هرچه سریعتر تکلیف س گذاران این مؤسسات را مشخص کند.
مردم قم در مجلس شورای ی از تهیه و تدوین دومین سؤال از درباره مؤسسات مالی با ۷۶ امضا خبر داد.
به گفته یک مجلس، تاکنون ۸۴ مجلس، سؤال از رئیس جمهور، به دلیل نقایص نظارت بانک مرکزی بر مؤسسات اعتباری را امضا د.
مردم شهر در مجلس از احتمال تحویل سؤال از رئیس جمهور در خصوص مؤسسات مالی و اعتباری با ۱۲۴ امضا در جلسه علنی امروز به هیأت رئیسه مجلس خبر داد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: بی توجهی به وجود مؤسسات مالی غیرمجاز یا مجازی که تابع قانون نیستند تبعات بسیاری برای کشور به همراه خواهد داشت.
مردم شهر در مجلس از جمع آوری ۶۴ امضا از نمایندگان مجلس برای طرح سؤال از درباره عملکرد ت و بانک مرکزی در قبال مؤسسات مالی و اعتباری به ویژه کاسپین خبر داد.
مردم رشت در مجلس شورای ی گفت: طرح سؤال از رئیس جمهور درباره ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری با ۱۱۰ امضا امروز تقدیم هیئت رئیسه مجلس می شود.
مهر نوشت: مردم شهر در مجلس از تصمیم برای تحویل سؤال از رئیس جمهور در خصوص مؤسسات مالی و اعتباری به هیأت رئیسه مجلس خبر داد و گفت این طرح تاکنون ۱۲۴ امضا دارد.
طراح طرح 5 سؤال اقتصادی از رئیس جمهور از نامه کمیسیون اقتصادی مجلس به رئیس قوه مجریه برای حضور نمایندگان وی در جلسه هفته آینده این کمیسیون به منظور پاسخ به سؤالات نمایندگان خبر داد.
مردم شهر در مجلس از تصمیم برای تحویل سؤال از رئیس جمهور در خصوص مؤسسات مالی و اعتباری به هیأت رئیسه مجلس خبر داد و گفت این طرح تاکنون ۱۲۴ امضا دارد.
مردم شهر در مجلس از تصمیم برای تحویل سؤال از رئیس جمهور در خصوص مؤسسات مالی و اعتباری به هیأت رئیسه مجلس خبر داد و گفت این طرح تاکنون ۱۲۴ امضا دارد.