کارنامه داوطلبان آزمون ای نیمه متمرکز ۹۷ امروز منتشر می شود

کارنامه داوطلبان شرکت کننده در آزمون ورودی دوره ی نیمه متمرکز سال ۹۷ ها و موسسات آموزش عالی و آزاد امروز بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گیرد.
تعداد ۱۹۹ هزار و ۳۰۳ داوطلب آزمون ی نیمه متمرکز سال ۹۶ مجاز به انتخاب رشته شده اند و نتایج اولیه به شکل کارنامه برای تمامی داوطلبان امروز دوشنبه ۲۸ فروردین در سایت سنجش منتشر می شود.
نتایج اولیه آزمون ی نیمه متمرکز سال ۹۶ به شکل کارنامه برای تمامی داوطلبان امروز دوشنبه ۲۸ فروردین در سایت سازمان سنجش کشور منتشر شد.
همشهری آنلاین: تعداد ۱۹۹ هزار و ۳۰۳ داوطلب آزمون ی نیمه متمرکز سال ۹۶ مجاز به انتخاب رشته شده اند و نتایج اولیه به شکل کارنامه برای تمامی داوطلبان امروز دوشنبه ۲۸ فروردین در سایت سنجش منتشر می شود.
تعداد ۱۹۹ هزار و ۳۰۳ داوطلب آزمون ی نیمه متمرکز سال ۹۶ مجاز به انتخاب رشته شده اند و نتایج اولیه به شکل کارنامه برای تمامی داوطلبان امروز دوشنبه ۲۸ فروردین در سایت سنجش منتشر می شود.
آزمون کارنامه داوطلبان سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور منتشر شد کارنامه داوطلبان سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور ، های علوم پزشکی و وزارت آموزش و پرورش سال ۱۳۹۵ منتشر شد.... برای مشاهده ادامه مطلب روی لینک زیر [ ▼▼ ] کلیک کنید. کارنامه داوطلبان سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور منتشر شد
کارنامه داوطلبان شرکت کننده در آزمون ورودی دوره ی نیمه متمرکز سال ۹۷ ها و موسسات آموزش عالی و آزاد امروز بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گیرد.
مشاور عالی سازمان سنجش گفت: کارنامه داوطلبان تکمیل ظرفیت دوره ای نیمه متمرکز امروز ساعت ۱۶ منتشر می شود.
همشهری آنلاین: مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: نتیجه اولیه آزمون ی نیمه متمرکز به صورت کارنامه تنظیم و کارنامه تمام داوطلبان روز دوشنبه ۲۸ فروردین منتشر می شود.
همشهری آنلاین: مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: نتیجه اولیه آزمون ی نیمه متمرکز به صورت کارنامه تنظیم و کارنامه تمام داوطلبان روز دوشنبه ۲۸ فروردین منتشر می شود.
نتایج اولیه آزمون ی نیمه متمرکز سال ۹۶ به شکل کارنامه برای تمامی داوطلبان امروز دوشنبه ۲۸ فروردین در سایت سازمان سنجش کشور منتشر شد.
کارنامه آزمون ی تخصصی نیمه متمرکز سال ۹۶ در هفته آ فروردین ماه ۹۶ منتشر و زمان انتخاب رشته اینترنتی برای داوطلبان مجاز طریق سازمان سنجش اعلام می شود.
کارنامه آزمون ی تخصصی نیمه متمرکز سال ۹۶ هفته آ فروردین ماه منتشر و زمان انتخاب رشته اینترنتی برای داوطلبان مجاز از طریق سازمان سنجش اعلام می شود.
همشهری آنلاین: کارنامه آزمون ی تخصصی نیمه متمرکز سال ۹۶ در هفته آ فروردین ماه ۹۶ منتشر و زمان انتخاب رشته اینترنتی برای داوطلبان مجاز طریق سازمان سنجش اعلام می شود.
مشاور عالی سازمان سنجش گفت: کارنامه داوطلبان تکمیل ظرفیت دوره ای نیمه متمرکز فردا منتشر می شود.
مشاور عالی سازمان سنجش گفت: کارنامه آزمون ی تخصصی نیمه متمرکز سال ۹۶ در روز دوشنبه ۲۸ فروردین ماه ۹۶ بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد و داوطلبان از نتیجه اولیه آزمون مطلع می شوند.
کارنامه داوطلبان آزمون ای نیمه متمرکز ۹۷ منتشر شد.
مشاور عالی سازمان سنجش با اشاره به انتشار کلید آزمون ی تخصصی «ph.d» نیمه متمرکز سال ۹۶ گفت: کلید آزمون بعدازظهر امروز چهارشنبه ۱۱ اسفند منتشر می شود.
کارنامه نهایی داوطلبان آزمون ی تخصصی سال 1396 ها و موسسات آموزش عالی بر روی پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار گرفت.
همشهری آنلاین: مشاور عالی سازمان سنجش گفت: کارنامه آزمون ی تخصصی نیمه متمرکز سال ۹۶ در روز دوشنبه ۲۸ فروردین ماه ۹۶ بر تمامی داوطلبان این آزمون روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد.
مشاور عالی سازمان سنجش گفت: کارنامه آزمون ی تخصصی نیمه متمرکز سال ۹۶ در روز دوشنبه ۲۸ فروردین ماه ۹۶ بر تمامی داوطلبان این آزمون روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد.
مشاور عالی سازمان سنجش گفت: کارنامه آزمون ی تخصصی نیمه متمرکز سال ۹۶ در روز دوشنبه ۲۸ فروردین ماه ۹۶ بر تمامی داوطلبان این آزمون روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد.
کارنامه داوطلبان آزمون دوره ی 96 از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.
مشاور عالی سازمان سنجش با اشاره به آمار داوطلبان آزمون دوره ی نیمه متمرکز سال ۹۶ گفت: آمار شرکت کنندگان در سال ۹۶ این آزمون، نسبت به سال های گذشته افزایش یافته است.
آزمون کلید کنکور ی ۹۶ امروز منتشر می شود / امکان اعتراض داوطلبان از فردا کلید کنکور ی ۹۶ امروز منتشر می شود ، مشاور عالی سازمان سنجش با اشاره به انتشار کلید آزمون ی تخصصی «ph.d» نیمه متمرکز سال ۹۶ گفت: کلید آزمون بعدازظهر امروز چهارشنبه ۱۱ اسفند ماه منتشر می شود..... برای مشاهده ادامه مطلب روی لینک زیر [ ▼▼ ] کلیک کنید. کلید کنکور ی ۹۶ امروز منتشر می شود / امکان اعتراض داوطلبان از فردا
کارنامه داوطلبان شرکت کننده در آزمون ورودی دوره ی نیمه متمرکز سال ۹۷ ها و موسسات آموزش عالی و آزاد ی از ساعت ۱۷ روز دوشنبه ۲۷ فروردین ۹۷ بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گیرد.
مشاور عالی سازمان سنجش با اشاره به آمار مجازین به انتخاب رشته در آزمون ورودی دوره ی نیمه متمرکز سال ۹۶ از انتشار کارنامه در روز دوشنبه ۲۶ فروردین ماه ۹۶ خبر داد.
مشاور عالی سازمان سنجش با اشاره به آمار مجازین به انتخاب رشته در آزمون ورودی دوره ی نیمه متمرکز سال ۹۶ از انتشار کارنامه در روز دوشنبه ۲۶ فروردین ماه ۹۶ خبر داد.
مشاور عالی سازمان سنجش با اشاره به آمار مجازین به انتخاب رشته در آزمون ورودی دوره ی نیمه متمرکز سال ۹۶ از انتشار کارنامه در روز دوشنبه ۲۸ فروردین ماه ۹۶ خبر داد.
کلید نهایی چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی منتشر شد و داوطلبان می توانند از امروز با مشاهده کارنامه علمی خود، اطلاعات و مدارک ثبت نامی خود را ویرایش و تکمیل کنند.
کارنامه نتیجه انتخاب رشته و وضعیت علمی داوطلبان در هر کد رشته محل آزمون ی «ph.d» نیمه متمرکز سال ۹۶ منتشر شد و مرحله ارزی تخصصی از ۹ داد تا ۲۰ تیرماه برگزار می شود.
کارنامه آزمون ی تخصصی نیمه متمرکز سال ۹۶ در روز دوشنبه ۲۸ فروردین ماه ۹۶ بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد.