1139 فصل دوم علیه تفسیر

فهرست مطالب: پروژه دانشکده معماری
تاریخ ایجاد 09/07/2016 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: پلان های طبقات به صورت مبله و آ بندی شده -نما -م قیمت: 4500 تومان حجم فایل: 1786 kb تعدادمشاهده 1

پروژه دانشکده معماری

پلان های طبقات به صورت مبله و آ بندی شده -نما -مقطع
کلمات کلیدی مرتبط:
پروژه دانشکده معماری , ,پلان های طبقات به صورت مبله و آ بندی شده -نما -مقطع , مقالات مرتبط در این دسته پلان و رندرهای دانشکده هنر و معماری فرمت jpg نقشه، اتوکد، طراحی مجتمع هنری فرهنگی آموزشی , جزییات استاندارد سازی فضاهای آموزشی -dwg پلان های کامل ,زورخونه -dwg پروژه ،دبیرستان 15 کلاسه،نقشه های معماری فاز2 نقشه های اتوکد، طراحی هنرستان ،پروژه طراحی معماری هنرستان نقشه، اتوکد، طراحی هنرستان معماری،نقشه معماری نقشه، اتوکد، طراحی هنرستان فنی،نقشه معماری نقشه، اتوکد، طراحی دانشکده،نقشه معماری نقشه اتوکدی طراحی مدرسه راهنمایی نقشه اتوکدی طراحی هنرستان فنی حرفه ایی نقشه اتوکدی طراحی زورخانه , رایگان, پلان مدرسه با پرسپکتیو- dwg , رایگان, پلان - dwg , رایگان, نقشه اتوکدی مدرسه- dwg , رایگان, پلان دانشکده معماری- dwg , پلان کامل مدرسه -dwg , رایگان, پلان سردر - dwg , رایگان, کانسپت مدرسه- dwg نقشه اتوکدی دانشکده هنر و معماری-dwg
فهرست مطالب: نقشه معماری طراحی کتابخانه دارای مبلمان کامل
تاریخ ایجاد 30/12/2015 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 2 شیت نقشه اتوکد دارای پلان برش پرسپکتیو قیمت: 5000 تومان حجم فایل: 747 kb تعدادمشاهده 16

نقشه معماری طراحی کتابخانه دارای مبلمان کامل

پلان کتابخانه با مبلمان و شماره فضاها
پرسپکتیو دو بعدی ساختمان کتابخانه
کلمات کلیدی مرتبط:
نقشه معماری طراحی کتابخانه دارای مبلمان کامل , ,پلان کتابخانه با مبلمان و شماره فضاها ,پرسپکتیو دو بعدی ساختمان کتابخانه , مقالات مرتبط در این دسته پلان و رندرهای دانشکده هنر و معماری فرمت jpg نقشه، اتوکد، طراحی مجتمع هنری فرهنگی آموزشی , جزییات استاندارد سازی فضاهای آموزشی -dwg پلان های کامل ,زورخونه -dwg پروژه ،دبیرستان 15 کلاسه،نقشه های معماری فاز2 نقشه های اتوکد، طراحی هنرستان ،پروژه طراحی معماری هنرستان نقشه، اتوکد، طراحی هنرستان معماری،نقشه معماری نقشه، اتوکد، طراحی هنرستان فنی،نقشه معماری نقشه، اتوکد، طراحی دانشکده،نقشه معماری نقشه اتوکدی طراحی مدرسه راهنمایی نقشه اتوکدی طراحی هنرستان فنی حرفه ایی نقشه اتوکدی طراحی زورخانه , رایگان, پلان مدرسه با پرسپکتیو- dwg , رایگان, پلان - dwg , رایگان, نقشه اتوکدی مدرسه- dwg , رایگان, پلان دانشکده معماری- dwg , پلان کامل مدرسه -dwg , رایگان, پلان سردر - dwg , رایگان, کانسپت مدرسه- dwg نقشه اتوکدی دانشکده هنر و معماری-
فهرست مطالب: نقشه معماری طراحی ساختمان سالن اجتماعات دارای مبلمان کامل
تاریخ ایجاد 30/12/2015 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 3 شیت نقشه اتوکد دارای پلان برش پرسپکتیو قیمت: 7000 تومان حجم فایل: 1665 kb تعدادمشاهده 21

نقشه معماری طراحی ساختمان سالن اجتماعات دارای مبلمان کامل

پلان مبلمان با شماره فضاها
پرسپکتیو دو بعدی در شیت بهمراه نمابرش
کلمات کلیدی مرتبط:
نقشه معماری طراحی ساختمان سالن اجتماعات دارای مبلمان کامل , ,پلان مبلمان با شماره فضاها ,پرسپکتیو دو بعدی در شیت بهمراه نمابرش, مقالات مرتبط در این دسته پلان و رندرهای دانشکده هنر و معماری فرمت jpg نقشه، اتوکد، طراحی مجتمع هنری فرهنگی آموزشی , جزییات استاندارد سازی فضاهای آموزشی -dwg پلان های کامل ,زورخونه -dwg پروژه ،دبیرستان 15 کلاسه،نقشه های معماری فاز2 نقشه های اتوکد، طراحی هنرستان ،پروژه طراحی معماری هنرستان نقشه، اتوکد، طراحی هنرستان معماری،نقشه معماری نقشه، اتوکد، طراحی هنرستان فنی،نقشه معماری نقشه، اتوکد، طراحی دانشکده،نقشه معماری نقشه اتوکدی طراحی مدرسه راهنمایی نقشه اتوکدی طراحی هنرستان فنی حرفه ایی نقشه اتوکدی طراحی زورخانه , رایگان, پلان مدرسه با پرسپکتیو- dwg , رایگان, پلان - dwg , رایگان, نقشه اتوکدی مدرسه- dwg , رایگان, پلان دانشکده معماری- dwg , پلان کامل مدرسه -dwg , رایگان, پلان سردر - dwg , رایگان, کانسپت مدرسه-
فهرست مطالب: نقشه معماری طراحی ساختمان اداری دارای مبلمان کامل
تاریخ ایجاد 30/12/2015 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 5 شیت نقشه های اتوکد قیمت: 15000 تومان حجم فایل: 1140 kb تعدادمشاهده 4

نقشه معماری طراحی ساختمان اداری دارای مبلمان کامل

پلان طبقات با مبلمان و شماره گذاری فضاها
برشهای مجموعه
نماهای مجموعه
و پرسپکتیو مجموعه به صورت دوبعدی در شیتها کل نقشه های محصول را در ذیل میتوانید ببینید بعد اگر خواستید ید بفرمایید
کلمات کلیدی مرتبط:
نقشه معماری طراحی ساختمان اداری دارای مبلمان کامل , ,پلان طبقات با مبلمان و شماره گذاری فضاها ,برشهای مجموعه ,نماهای مجموعه ,و پرسپکتیو مجموعه به صورت دوبعدی در شیتها, مقالات مرتبط در این دسته پلان و رندرهای دانشکده هنر و معماری فرمت jpg نقشه، اتوکد، طراحی مجتمع هنری فرهنگی آموزشی , جزییات استاندارد سازی فضاهای آموزشی -dwg پلان های کامل ,زورخونه -dwg پروژه ،دبیرستان 15 کلاسه،نقشه های معماری فاز2 نقشه های اتوکد، طراحی هنرستان ،پروژه طراحی معماری هنرستان نقشه، اتوکد، طراحی هنرستان معماری،نقشه معماری نقشه، اتوکد، طراحی هنرستان فنی،نقشه معماری نقشه، اتوکد، طراحی دانشکده،نقشه معماری نقشه اتوکدی طراحی مدرسه راهنمایی نقشه اتوکدی طراحی هنرستان فنی حرفه ایی نقشه اتوکدی طراحی زورخانه , رایگان, پلان مدرسه با پرسپکتیو- dwg , رایگان, پلان - dwg , رایگان, نقشه اتوکدی مدرسه- dwg , رایگان, پلان دانشکده معماری- dwg , پلان کامل مدرسه -dwg , رایگان, پلان سردر - dwg , رایگان, کانسپت مدرسه-
فهرست مطالب: نقشه های اتوکد مدرسه محمود همدانی شامل پلان نما برش پلان بام و تصاویر اجرا شده
تاریخ ایجاد 16/11/2014 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 7 شیت اتوکد + تصاویر قیمت: 14200 تومان حجم فایل: 7618 kb تعدادمشاهده 1

نقشه های اتوکد مدرسه زهره بنیانیان شامل پلان طبقات نما برش پلان بام و تصاویر اجرا شده
کلمات کلیدی مرتبط:
نقشه های اتوکد مدرسه زهره بنیانیان , ,شامل , ,پلان طبقات , ,نما برش پلان بام و تصاویر اجرا شده , , مقالات مرتبط در این دسته پلان و رندرهای دانشکده هنر و معماری فرمت jpg نقشه، اتوکد، طراحی مجتمع هنری فرهنگی آموزشی , جزییات استاندارد سازی فضاهای آموزشی -dwg پلان های کامل ,زورخونه -dwg پروژه ،دبیرستان 15 کلاسه،نقشه های معماری فاز2 نقشه های اتوکد، طراحی هنرستان ،پروژه طراحی معماری هنرستان نقشه، اتوکد، طراحی هنرستان معماری،نقشه معماری نقشه، اتوکد، طراحی هنرستان فنی،نقشه معماری نقشه، اتوکد، طراحی دانشکده،نقشه معماری نقشه اتوکدی طراحی مدرسه راهنمایی نقشه اتوکدی طراحی هنرستان فنی حرفه ایی نقشه اتوکدی طراحی زورخانه , رایگان, پلان مدرسه با پرسپکتیو- dwg , رایگان, پلان - dwg , رایگان, نقشه اتوکدی مدرسه- dwg , رایگان, پلان دانشکده معماری- dwg , پلان کامل مدرسه -dwg , رایگان, پلان سردر - dwg , رایگان, کانسپت مدرسه- dwg نقشه اتوکدی دانشکده هنر و معماری-
فهرست مطالب: نقشه های اتوکد مدرسه فرزانگان شامل پلان نما برش پلان بام و تصاویر اجرا شده تاریخ ایجاد 16/11/2014 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 3 شیت اتوکد +2 تصویر مدرسه قیمت: 7000 تومان حجم فایل: 811 kb تعدادمشاهده 1

نقشه های اتوکد مدرسه زهره بنیانیان شامل پلان طبقات نما برش پلان بام و تصاویر اجرا شده
کلمات کلیدی مرتبط:
نقشه های اتوکد مدرسه زهره بنیانیان , ,شامل , ,پلان طبقات , ,نما برش پلان بام و تصاویر اجرا شده , مقالات مرتبط در این دسته پلان و رندرهای دانشکده هنر و معماری فرمت jpg نقشه، اتوکد، طراحی مجتمع هنری فرهنگی آموزشی , جزییات استاندارد سازی فضاهای آموزشی -dwg پلان های کامل ,زورخونه -dwg پروژه ،دبیرستان 15 کلاسه،نقشه های معماری فاز2 نقشه های اتوکد، طراحی هنرستان ،پروژه طراحی معماری هنرستان نقشه، اتوکد، طراحی هنرستان معماری،نقشه معماری نقشه، اتوکد، طراحی هنرستان فنی،نقشه معماری نقشه، اتوکد، طراحی دانشکده،نقشه معماری نقشه اتوکدی طراحی مدرسه راهنمایی نقشه اتوکدی طراحی هنرستان فنی حرفه ایی نقشه اتوکدی طراحی زورخانه , رایگان, پلان مدرسه با پرسپکتیو- dwg , رایگان, پلان - dwg , رایگان, نقشه اتوکدی مدرسه- dwg , رایگان, پلان دانشکده معماری- dwg , پلان کامل مدرسه -dwg , رایگان, پلان سردر - dwg , رایگان, کانسپت مدرسه- dwg نقشه اتوکدی دانشکده هنر و معماری-dwg
فهرست مطالب: پروژه طراحی فنی ساختمان – نقشه هنرستان معماری { نقشه مدرسه معماری }
تاریخ ایجاد 26/08/2014 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: شامل پلان ها ، نما و برش ، جزئیات عمومی و سازه و… قیمت: 3000 تومان حجم فایل: 2826 kb تعدادمشاهده 8

پروژه طراحی فنی ساختمان – نقشه هنرستان معماری { نقشه مدرسه معماری }
کلمات کلیدی مرتبط:
نقشه مدرسه معماری, نقشه هنرستان معماری, پروژه طراحی فنی, پروژه طراحی فنی ساختمان, پلان اتوکدی مدرسه معماری, پلان مدرسه معماری, پلان هنرستان معماری, طراحی فنی ساختمان, نقشه فاز دو مدرسه معماری, نقشه فاز دو هنرستان معماری, نقشه های هنرستان معماری, نقشه , مقالات مرتبط در این دسته پروژه ،دبیرستان 15 کلاسه،نقشه های معماری فاز2 نقشه، اتوکد، طراحی هنرستان معماری،نقشه معماری نقشه، اتوکد، طراحی دانشکده،نقشه معماری , رایگان, نقشه اتوکدی مدرسه- dwg نقشه اتوکدی مدرسه/مرکز آموزشی ,دانشکده معماری -dwg ,نقشه اتوکدی - dwg ,نقشه اتوکدی دانشکده معماری2- dwg ,دانشکده معماری اتوکدی 3 -dwg پلان های کامل ,دانشکده معماری 4 -dwg پلان های کامل ,دانشکده معماری 5 -dwg پلان های کامل , 2 -dwg پلان های کامل ,دانشکده معماری -dwg پلان های کامل ,دانشکده , معماری نقشه های اتوکدی هنرستان12 کلاسه 2 طبقه ای-نمونه اول/مرکز آموزشی نقشه های اتوکدی هنرستان12 کلاسه 2 طبقه ای - نمونه پنجم /مرکز آموزشی نقشه های اتوکدی هنرستان12 کلاسه 2 طبقه ای-نمونه چهارم /مرکز آموزشی نقشه های اتوکدی هنرستان12 کلاسه 2 طبقه ای-نمونه سوم /مرکز آموزشی نقشه های اتوکدی هنرستان12 کلاسه 2 طبقه ای-نمونه دوم /مرکز آموزشی فایل پلان های کامل , دانشکده طرح ۴
فهرست مطالب: نقشه طراحی دانشکده فنی ی در اقلیم گرم و خشک تاریخ ایجاد 30/12/2015 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 5 شیت نقشه اتوکد دارای پلان برش پرسپکتیو قیمت: 15000 تومان حجم فایل: 2650 kb تعدادمشاهده 16

نقشه طراحی دانشکده فنی ی در اقلیم گرم و خشک دانشکده با حیاط مرکزی و رویکرد سنتی

پلان ها با مبلمان و شماره گذاری فضاها
برشها و پرسپکتیو در محیط دو بعدی بدون فایل سه بعدی تصاویر کل نقشه های این محصول رو در ذیل مشاهده بفرمایید
کلمات کلیدی مرتبط:
نقشه طراحی دانشکده فنی ی در اقلیم گرم و خشک , ,پلان ها با مبلمان و شماره گذاری فضاها ,برشها و پرسپکتیو در محیط دو بعدی بدون فایل سه بعدی, مقالات مرتبط در این دسته پلان و رندرهای دانشکده هنر و معماری فرمت jpg نقشه، اتوکد، طراحی مجتمع هنری فرهنگی آموزشی , جزییات استاندارد سازی فضاهای آموزشی -dwg پلان های کامل ,زورخونه -dwg پروژه ،دبیرستان 15 کلاسه،نقشه های معماری فاز2 نقشه های اتوکد، طراحی هنرستان ،پروژه طراحی معماری هنرستان نقشه، اتوکد، طراحی هنرستان معماری،نقشه معماری نقشه، اتوکد، طراحی هنرستان فنی،نقشه معماری نقشه، اتوکد، طراحی دانشکده،نقشه معماری نقشه اتوکدی طراحی مدرسه راهنمایی نقشه اتوکدی طراحی هنرستان فنی حرفه ایی نقشه اتوکدی طراحی زورخانه , رایگان, پلان مدرسه با پرسپکتیو- dwg , رایگان, پلان - dwg , رایگان, نقشه اتوکدی مدرسه- dwg , رایگان, پلان دانشکده معماری- dwg , پلان کامل مدرسه -dwg , رایگان, پلان سردر - dwg , رایگان, کانسپت مدرسه- dwg نقشه اتوکدی دانشکده هنر و معماری-dwgفهرست مطالب: نقشه اتوکدی مدرسه راهنمایی تاریخ ایجاد 03/02/2016 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: پلان های همکف و اول ، پرسپکتیو خارجی و داخلی ، نما قیمت: 5000 تومان حجم فایل: 3022 kb تعدادمشاهده 7

این نقشه شامل پلان های همکف و اول ، پرسپکتیو خارجی و داخلی ، نما و برش و سایت پلان می باشد.
کلمات کلیدی مرتبط:
نقشه اتوکدی مدرسه راهنمایی, نقشه مدرسه راهنمایی, نقشه کامل مدرسه, پروژه طراحی معماری 2, پلان اتوکد مدرسه راهنمایی, معماری, نقشه اتوکد مدرسه, نقشه اتوکد مدرسه راهنمایی, نقشه مدرسه, نقشه معماری, نقشه معماری مدرسه, نما و برش مدرسه راهنمایی, پرسپکتیو مدرسه راهنمایی, پر, مقالات مرتبط در این دسته پلان و رندرهای دانشکده هنر و معماری فرمت jpg , جزییات استاندارد سازی فضاهای آموزشی -dwg پلان های کامل ,زورخونه -dwg پروژه ،دبیرستان 15 کلاسه،نقشه های معماری فاز2 نقشه های اتوکد، طراحی هنرستان ،پروژه طراحی معماری هنرستان نقشه، اتوکد، طراحی هنرستان معماری،نقشه معماری نقشه، اتوکد، طراحی هنرستان فنی،نقشه معماری نقشه، اتوکد، طراحی دانشکده،نقشه معماری نقشه اتوکدی طراحی مدرسه راهنمایی نقشه اتوکدی طراحی هنرستان فنی حرفه ایی , رایگان, پلان مدرسه با پرسپکتیو- dwg , رایگان, پلان دانشکده معماری- dwg , پلان کامل مدرسه -dwg , رایگان, پلان سردر - dwg نقشه اتوکدی دانشکده هنر و معماری-dwg , پلان های دانشکده کشاورزی -dwg نقشه اتوکدی مدرسه/مرکز آموزشی ,دانشکده معماری -dwg , معماری -dwg پلان ,دانشکده معماری 1-dwg
فهرست مطالب: پروژه طراحی فنی ساختمان – نقشه هنرستان معماری { نقشه مدرسه معماری }
تاریخ ایجاد 26/08/2014 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: شامل پلان ها ، نما و برش ، جزئیات عمومی و سازه و… قیمت: 3000 تومان حجم فایل: 2826 kb تعدادمشاهده 7

پروژه طراحی فنی ساختمان – نقشه هنرستان معماری { نقشه مدرسه معماری }
کلمات کلیدی مرتبط:
نقشه مدرسه معماری, نقشه هنرستان معماری, پروژه طراحی فنی, پروژه طراحی فنی ساختمان, پلان اتوکدی مدرسه معماری, پلان مدرسه معماری, پلان هنرستان معماری, طراحی فنی ساختمان, نقشه فاز دو مدرسه معماری, نقشه فاز دو هنرستان معماری, نقشه های هنرستان معماری, نقشه , مقالات مرتبط در این دسته پروژه ،دبیرستان 15 کلاسه،نقشه های معماری فاز2 نقشه، اتوکد، طراحی هنرستان معماری،نقشه معماری نقشه، اتوکد، طراحی دانشکده،نقشه معماری , رایگان, نقشه اتوکدی مدرسه- dwg نقشه اتوکدی مدرسه/مرکز آموزشی ,دانشکده معماری -dwg ,نقشه اتوکدی - dwg ,نقشه اتوکدی دانشکده معماری2- dwg ,دانشکده معماری اتوکدی 3 -dwg پلان های کامل ,دانشکده معماری 4 -dwg پلان های کامل ,دانشکده معماری 5 -dwg پلان های کامل , 2 -dwg پلان های کامل ,دانشکده معماری -dwg پلان های کامل ,دانشکده , معماری نقشه های اتوکدی هنرستان12 کلاسه 2 طبقه ای-نمونه اول/مرکز آموزشی نقشه های اتوکدی هنرستان12 کلاسه 2 طبقه ای - نمونه پنجم /مرکز آموزشی نقشه های اتوکدی هنرستان12 کلاسه 2 طبقه ای-نمونه چهارم /مرکز آموزشی نقشه های اتوکدی هنرستان12 کلاسه 2 طبقه ای-نمونه سوم /مرکز آموزشی نقشه های اتوکدی هنرستان12 کلاسه 2 طبقه ای-نمونه دوم /مرکز آموزشی فایل پلان های کامل , دانشکده طرح ۴
,
فهرست مطالب: نقشه، اتوکد، طراحی مجتمع هنری فرهنگی آموزشی تاریخ ایجاد 04/02/2017 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: شامل سایت پلان+پلانها، نماها، برشها قیمت: 4000 تومان حجم فایل: 9159 kb تعدادمشاهده 5

نقشه، اتوکد، طراحی مجتمع هنری فرهنگی آموزشی

پروژه شامل پلان طبقات-سایت پلان،نماها و برش ها میباشد که در قالب فایل
اتوکدی آماده ی میباشد.*
کلمات کلیدی مرتبط:
نقشه، اتوکد، طراحی مجتمع هنری فرهنگی آموزشی , ,پروژه شامل پلان طبقات-سایت پلان،نماها و برش ها میباشد که در قالب فایل ,اتوکدی آماده ی میباشد.*, مقالات مرتبط در این دسته پلان و رندرهای دانشکده هنر و معماری فرمت jpg , جزییات استاندارد سازی فضاهای آموزشی -dwg پلان های کامل ,زورخونه -dwg پروژه ،دبیرستان 15 کلاسه،نقشه های معماری فاز2 نقشه های اتوکد، طراحی هنرستان ،پروژه طراحی معماری هنرستان نقشه، اتوکد، طراحی هنرستان معماری،نقشه معماری نقشه، اتوکد، طراحی هنرستان فنی،نقشه معماری نقشه، اتوکد، طراحی دانشکده،نقشه معماری نقشه اتوکدی طراحی مدرسه راهنمایی نقشه اتوکدی طراحی هنرستان فنی حرفه ایی نقشه اتوکدی طراحی زورخانه , رایگان, پلان مدرسه با پرسپکتیو- dwg , رایگان, پلان - dwg , رایگان, نقشه اتوکدی مدرسه- dwg , رایگان, پلان دانشکده معماری- dwg , پلان کامل مدرسه -dwg , رایگان, پلان سردر - dwg , رایگان, کانسپت مدرسه- dwg نقشه اتوکدی دانشکده هنر و معماری-dwg , پلان های دانشکده کشاورزی -
فهرست مطالب: نقشه کامل مدرسه همراه با رندرهای تریدی م تاریخ ایجاد 05/12/2015 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: نقشه های اتوکد و رندرها قیمت: 14000 تومان حجم فایل: 9582 kb تعدادمشاهده 4

این پروژه یک مدرسه 18 کلاسه میباشد که شامل:

_ پلان مبلمان طبقات
_برش ها
_نماها
_طراحی محوطه سازی
_رندرهای خارجی و داخلی
کلمات کلیدی مرتبط:
این پروژه یک مدرسه 18 کلاسه میباشد که شامل: , ,_ پلان مبلمان طبقات ,_برش ها ,_نماها ,_طراحی محوطه سازی ,_رندرهای خارجی و داخلی, مقالات مرتبط در این دسته پلان و رندرهای دانشکده هنر و معماری فرمت jpg نقشه، اتوکد، طراحی مجتمع هنری فرهنگی آموزشی , جزییات استاندارد سازی فضاهای آموزشی -dwg پلان های کامل ,زورخونه -dwg پروژه ،دبیرستان 15 کلاسه،نقشه های معماری فاز2 نقشه های اتوکد، طراحی هنرستان ،پروژه طراحی معماری هنرستان نقشه، اتوکد، طراحی هنرستان معماری،نقشه معماری نقشه، اتوکد، طراحی هنرستان فنی،نقشه معماری نقشه، اتوکد، طراحی دانشکده،نقشه معماری نقشه اتوکدی طراحی مدرسه راهنمایی نقشه اتوکدی طراحی هنرستان فنی حرفه ایی نقشه اتوکدی طراحی زورخانه , رایگان, پلان مدرسه با پرسپکتیو- dwg , رایگان, پلان - dwg , رایگان, نقشه اتوکدی مدرسه- dwg , رایگان, پلان دانشکده معماری- dwg , پلان کامل مدرسه -dwg , رایگان, پلان سردر - dwg , رایگان, کانسپت مدرسه- dwg نقشه اتوکدی دانشکده هنر و معماری-
فهرست مطالب: نقشه اتوکد دبیرستان 18 کلاسه برای پروژه طراحی معماری نقشه دبیرستان تاریخ ایجاد 01/01/2015 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 12 شیت اتوکد+4 رندر قیمت: 5000 تومان حجم فایل: 723 kb تعدادمشاهده 30

نقشه اتوکد دبیرستان 18 کلاسه برای پروژه طراحی معماری نقشه دبیرستان
12 شیت اتوکد
شامل پلانهای طبقات با مبلمان
برشها
نماها
و سایت پلان
کلمات کلیدی مرتبط:
نقشه اتوکد دبیرستان 18 کلاسه برای پروژه طراحی معماری نقشه دبیرستان ,12 شیت اتوکد ,شامل پلانهای طبقات با مبلمان ,برشها ,نماها ,و سایت پلان, مقالات مرتبط در این دسته پلان و رندرهای دانشکده هنر و معماری فرمت jpg نقشه های اتوکد، طراحی هنرستان ،پروژه طراحی معماری هنرستان , رایگان, پلان دانشکده معماری- dwg پروژه دانشکده تئاتر و هنرهای نمایشی پروژه مدرسه پروژه اتوکد مدرسه 16 کلاسه نقشه کامل دانشکده معماری همراه با رندر نقشه اتوکدی مدرسه راهنمایی 18 کلاسه همراه رندرها پروژه مدرسه - نقشه های اتوکد مدرسه بهمراه رندرها نقشه کامل مدرسه همراه با رندرهای تریدی م نقشه اتوکد هنرستان برای پروژه طراحی معماری نقشه هنرستان نقشه هنرستان معماری
فهرست مطالب: پروژه دانشکده معماری
تاریخ ایجاد 31/12/2015 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: نقشه های اتوکد طبق تصاویر قیمت: 21000 تومان تعدادمشاهده 7

پروژه دانشکده معماری طراحی معماری

دانشکده معماری با ۳ طبقه پلان. این پروژه شامل پلان های مبله، ۲برش، ۲نما، سایت پلان و پرسپکتیو های داخلی و خارجی می باشد.که پروژه معماری با افتخار با قیمتی ناچیز در اختیار همه معماران عزیز قرار داده است.
کلمات کلیدی مرتبط:
پروژه دانشکده معماری طراحی معماری , ,دانشکده معماری با ۳ طبقه پلان. این پروژه شامل پلان های مبله، ۲برش، ۲نما، سایت پلان و پرسپکتیو های داخلی و خارجی می باشد.که پروژه معماری با افتخار با قیمتی ناچیز در اختیار همه معماران عزیز قرار داده است., مقالات مرتبط در این دسته پلان و رندرهای دانشکده هنر و معماری فرمت jpg نقشه، اتوکد، طراحی مجتمع هنری فرهنگی آموزشی , جزییات استاندارد سازی فضاهای آموزشی -dwg پلان های کامل ,زورخونه -dwg پروژه ،دبیرستان 15 کلاسه،نقشه های معماری فاز2 نقشه های اتوکد، طراحی هنرستان ،پروژه طراحی معماری هنرستان نقشه، اتوکد، طراحی هنرستان معماری،نقشه معماری نقشه، اتوکد، طراحی هنرستان فنی،نقشه معماری نقشه، اتوکد، طراحی دانشکده،نقشه معماری نقشه اتوکدی طراحی مدرسه راهنمایی نقشه اتوکدی طراحی هنرستان فنی حرفه ایی نقشه اتوکدی طراحی زورخانه , رایگان, پلان مدرسه با پرسپکتیو- dwg , رایگان, پلان - dwg , رایگان, نقشه اتوکدی مدرسه- dwg , رایگان, پلان دانشکده معماری- dwg , پلان کامل مدرسه -dwg , رایگان, پلان سردر - dwg , رایگان, کانسپت مدرسه- dwg نقشه اتوکدی دانشکده هنر و معماری-dwg
فهرست مطالب: پروژه کامل طراحی هنرستان فنی - با ظرفیت 240 نفر تاریخ ایجاد 20/07/2016 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: پلان طبقات مبله -2 نما -2 مقطع+سایت+سه بعدی قیمت: 15000 تومان حجم فایل: 18460 kb تعدادمشاهده 2

پروژه کامل طراحی هنرستان فنی - با ظرفیت 240 نفر

پلان طبقات مبله -2 نما -2 مقطع+سایت+سه بعدی

فایل مذکور طراحی هنرستان فنی با تمامی جزئیات با فرمت اتوکد می باشد. این فایل را می توانید در طراحی معماری و طرح نهایی… استفاده نمایید.

این فایل شامل:

> سایت پلان اتوکد

> پلان کلی مجموعه بصورت اتوکد

> تحلیل سایت بصورت گرافیکی

> نماها 2 عدد در یک شیت اتوکدی

> برشها 2 عدد در یک شیت اتوکدی

> پلان مبلمان دارای نامگذاری فارسی فضاها

> فایل سه بعدی اتوکد قابل ویرایش کامل

> جزییات بنا و...
کلمات کلیدی مرتبط:
پروژه کامل طراحی هنرستان فنی - با ظرفیت 240 نفر , ,پلان طبقات مبله -2 نما -2 مقطع+سایت+سه بعدی , ,فایل مذکور طراحی هنرستان فنی با تمامی جزئیات با فرمت اتوکد می باشد. این فایل را می توانید در طراحی معماری و طرح نهایی… استفاده نمایید. , ,این فایل شامل: , ,> سایت پلان اتوکد , ,> پلان کلی مجم, مقالات مرتبط در این دسته پلان و رندرهای دانشکده هنر و معماری فرمت jpg نقشه، اتوکد، طراحی مجتمع هنری فرهنگی آموزشی , جزییات استاندارد سازی فضاهای آموزشی -dwg پلان های کامل ,زورخونه -dwg پروژه ،دبیرستان 15 کلاسه،نقشه های معماری فاز2 نقشه های اتوکد، طراحی هنرستان ،پروژه طراحی معماری هنرستان نقشه، اتوکد، طراحی هنرستان معماری،نقشه معماری نقشه، اتوکد، طراحی هنرستان فنی،نقشه معماری نقشه، اتوکد، طراحی دانشکده،نقشه معماری نقشه اتوکدی طراحی مدرسه راهنمایی نقشه اتوکدی طراحی هنرستان فنی حرفه ایی نقشه اتوکدی طراحی زورخانه , رایگان, پلان مدرسه با پرسپکتیو- dwg , رایگان, پلان - dwg , رایگان, نقشه اتوکدی مدرسه- dwg , رایگان, پلان دانشکده معماری- dwg , پلان کامل مدرسه -dwg , رایگان, پلان سردر - dwg , رایگان, کانسپت مدرسه-
فهرست مطالب: نقشه اتوکدی کامل معماری تاریخ ایجاد 02/02/2016 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: نقشه های اتوکد قیمت: 5000 تومان حجم فایل: 1052 kb تعدادمشاهده 2

این فایل شامل:

_ دارای پلان مبلمان شده واحد های مختلف

_ دارای چهار عدد نمای مبلمان شده جنوبی ، شرقی ، غربی و شمالی

_ دارای دوعدد برش مبلمان شده طولی و عرضی

_ دارای دو عدد پرسپکتو داخلی بصورت اتوکدی

_ طراحی سایت پلان مبلمان شده

_ نقشه ها دارای فرمت اتوکدی میباشد
کلمات کلیدی مرتبط:
اتوکد معماری، dwg,پلان معماری,plan,cad , مقاطع معماری, نمای معماری, نقشه معماری, طرح معماری, کانسبت معماری, معماری معماری, طرح معماری, پروژه معماری, معماری,دتایل معماری, جزییات معماری, ات, مقالات مرتبط در این دسته نقشه، اتوکد، طراحی مجتمع هنری فرهنگی آموزشی پلان های کامل ,زورخونه -dwg پروژه ،دبیرستان 15 کلاسه،نقشه های معماری فاز2 نقشه های اتوکد، طراحی هنرستان ،پروژه طراحی معماری هنرستان نقشه، اتوکد، طراحی هنرستان معماری،نقشه معماری نقشه، اتوکد، طراحی هنرستان فنی،نقشه معماری نقشه، اتوکد، طراحی دانشکده،نقشه معماری نقشه اتوکدی طراحی مدرسه راهنمایی نقشه اتوکدی طراحی هنرستان فنی حرفه ایی نقشه اتوکدی طراحی زورخانه , رایگان, نقشه اتوکدی مدرسه- dwg نقشه اتوکدی مدرسه/مرکز آموزشی ,نقشه های اتوکدی, علوم پزشکی- dwg ,نقشه اتوکدی دانشکده معماری2- dwg ,دانشکده معماری اتوکدی 3 -dwg پلان های کامل ,دانشکده , معماری نقشه های اتوکدی هنرستان12 کلاسه 2 طبقه ای-نمونه اول/مرکز آموزشی نقشه های اتوکدی هنرستان12 کلاسه 2 طبقه ای - نمونه پنجم /مرکز آموزشی نقشه های اتوکدی هنرستان12 کلاسه 2 طبقه ای-نمونه چهارم /مرکز آموزشی نقشه های اتوکدی هنرستان12 کلاسه 2 طبقه ای-نمونه سوم /مرکز آموزشی
فهرست مطالب: , فایل 3 بعدی اسکچاپ مدرسه موسیقی -با فرمت skp
تاریخ ایجاد 05/05/2017 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 1 فایل اتوکد طبق تصویر نمونه قیمت: 14500 تومان تعدادمشاهده 6

, فایل 3 بعدی اسکچاپ مدرسه موسیقی -با فرمت skp

این فایل 3 بعدی اسکچاپ مدرسه موسیقی با فرمت skp است که لیست در ادامه وجود دارد که میتوانید بررسی کنید به پیوست نمونه تصویر این بنا مشاهده میفرمایید که با قیمتی ناچیز می توانید تهیه نمایید

فایل 3 بعدی اسکچاپ مدرسه موسیقی
شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی
پسوند فایل: (اسکچاپ) : skp
برای استفاده از این مدل 3 بعدی باید نرم افزار اسکچاپ (یکی از ورژن های 8 یا 2013 یا 2014 یا 2015 یا 2016) را در سیستم خود نصب کنید.
کلمات کلیدی مرتبط:
, , فایل ,3 بعدی ,اسکچاپ ,مدرسه , موسیقی ,-با فرمت skp , ,این فایل 3 بعدی اسکچاپ مدرسه موسیقی با فرمت skp است که لیست در ادامه وجود دارد که میتوانید بررسی کنید به پیوست نمونه تصویر این بنا مشاهده میفرمایید که با قیمتی ناچیز می توانید تهیه نمایید , ,فایل 3 بعدی اسکچاپ مدرسه موسیقی , مقالات مرتبط در این دسته , فایل 3 بعدی اسکچاپ دبیرستان -با فرمت skp , فایل 3 بعدی مدرسه d -با فرمت skp , فایل 3 بعدی مدرسه c -با فرمت skp , فایل 3 بعدی مدرسه b -با فرمت skp , فایل 3 بعدی مدرسه ا -با فرمت skp , فایل 3 بعدی مدرسه با کانسبت گل -با فرمت skp , فایل 3 بعدی مدرسه مناطق محروم-با فرمت skp , فایل 3 بعدی مدرسه a-با فرمت skp , فایل 3 بعدی مدرسه -با فرمت skp , فایل 3 بعدی مدرسه ساخته شده با نرم افزار اسکچاپ -با فرمت skp پروژه اتوکدی طراحی مدرسه همراه با نقشه طراحی فنی نقشه طراحی مجتمع آموزشی همراه با رندرهای 3dsmax پروژه اتوکدی طراحی دبیرستان همراه با رندرهای 3dsmax پروژه اتوکدی طراحی مجتمع آموزشی ورزشی پروژه اتوکدی سیر و تحول مدارس ایران همراه با رندر تریدی م پلان و رندرهای دانشکده هنر و معماری فرمت jpg نقشه، اتوکد، طراحی مجتمع هنری فرهنگی آموزشی , جزییات استاندارد سازی فضاهای آموزشی -dwg پلان های کامل ,زورخونه -dwg پروژه ،دبیرستان 15 کلاسه،نقشه های معماری فاز
فهرست مطالب: پلان اتوکدی مدرسه ۱۳ کلاسه ( پلان ها،نماها و پرسپکتیوهای داخلی )
تاریخ ایجاد 05/02/2016 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: پلان ها،نماها و پرسپکتیوهای داخلی قیمت: 5000 تومان حجم فایل: 13860 kb تعدادمشاهده 0

نقشه مدرسه ۱۳ کلاسه در سطح ابت و راهنمایی و همچنین می توانید برای سال اول دبیرستان هم از این نقشه استفاده، نقشه های این طرح اتوکدی می باشد و ساختمان آن ۳ طبقه ( همکف ، اول و دوم ) است.نقشه های شامل پلان ها ، نماها ، دو پرسپکتیو یک نقطه ای داخلی و سایت پلان ، در سایت این نقشه، زمین بازی قرار دارد. فضاهای داخلی این طرح تشکیل شده از ۱۳ کلاس درس ، آزمایشگاه ، کامپیوتر و… خانه ، اتاق مدیریت و معاونت ، سرویس های بهداشتی ، آمفی تئاتر ، اتاق معلمان ، بوفه و سلف سرویس و…. می باشد. مساحت سایت: ۲۴۴۰ متر مربع.
کلمات کلیدی مرتبط:
نقشه dwg مدرسه, نقشه اتوکد دبیرستان, نقشه اتوکد مدرسه راهنمایی, نقشه دبیرستان, نقشه مدرسه, نقشه مدرسه ابت و راهنمایی, نقشه های معماری, نقشه کامل مدرسه, پروژه کامل مدرسه, پلان اتوکد دبیرستان, معماری, نقشه dwg دبیرستان, نقشه اتو, مقالات مرتبط در این دسته پلان و رندرهای دانشکده هنر و معماری فرمت jpg , جزییات استاندارد سازی فضاهای آموزشی -dwg پلان های کامل ,زورخونه -dwg پروژه ،دبیرستان 15 کلاسه،نقشه های معماری فاز2 نقشه های اتوکد، طراحی هنرستان ،پروژه طراحی معماری هنرستان نقشه، اتوکد، طراحی هنرستان معماری،نقشه معماری نقشه، اتوکد، طراحی هنرستان فنی،نقشه معماری نقشه، اتوکد، طراحی دانشکده،نقشه معماری نقشه اتوکدی طراحی مدرسه راهنمایی نقشه اتوکدی طراحی هنرستان فنی حرفه ایی , رایگان, نقشه اتوکدی مدرسه- dwg , رایگان, پلان دانشکده معماری- dwg , پلان کامل مدرسه -dwg نقشه اتوکدی دانشکده هنر و معماری-dwg , پلان های دانشکده کشاورزی -dwg نقشه اتوکدی مدرسه/مرکز آموزشی ,دانشکده معماری -dwg , معماری -dwg پلان ,دانشکده معماری 1-dwg ,نقشه اتوکدی دانشکده معماری2- dwg
vفهرست مطالب: پروژه کامل طراحی مدرسه با رویکرد سنتی
تاریخ ایجاد 20/07/2016 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: پلان های طبقات به صورت مبله و آ بندی شده -۴ نما قیمت: 40000 تومان حجم فایل: 12611 kb تعدادمشاهده 1

پروژه کامل طراحی مدرسه با رویکرد سنتی

فایل مذکور پروژه کامل طراحی مدرسه با رویکرد سنتی با جزئیات می باشد. این فایل را می توانید در طراحی معماری و طرح نهایی و … استفاده نمایید.این فایل شامل:

> پلان سایت

> پلان مبلمان به همراه نامگذاری فارسی فضاها

> 4 نما

> 2برش

> فایل تری دی اتوکدی قابل ویرایش

> شیت بندی ارائه
کلمات کلیدی مرتبط:
پروژه کامل طراحی مدرسه با رویکرد سنتی , ,فایل مذکور پروژه کامل طراحی مدرسه با رویکرد سنتی با تمامی جزئیات می باشد. این فایل را می توانید در طراحی معماری و طرح نهایی و … استفاده نمایید. , , , ,این فایل شامل: , ,> پلان سایت , ,> پلان مبلمان به همراه نامگذاری فارسی فضاها , ,> 4 نما , ,> , مقالات مرتبط در این دسته پلان و رندرهای دانشکده هنر و معماری فرمت jpg نقشه، اتوکد، طراحی مجتمع هنری فرهنگی آموزشی , جزییات استاندارد سازی فضاهای آموزشی -dwg پلان های کامل ,زورخونه -dwg پروژه ،دبیرستان 15 کلاسه،نقشه های معماری فاز2 نقشه های اتوکد، طراحی هنرستان ،پروژه طراحی معماری هنرستان نقشه، اتوکد، طراحی هنرستان معماری،نقشه معماری نقشه، اتوکد، طراحی هنرستان فنی،نقشه معماری نقشه، اتوکد، طراحی دانشکده،نقشه معماری نقشه اتوکدی طراحی مدرسه راهنمایی نقشه اتوکدی طراحی هنرستان فنی حرفه ایی نقشه اتوکدی طراحی زورخانه , رایگان, پلان مدرسه با پرسپکتیو- dwg , رایگان, پلان - dwg , رایگان, نقشه اتوکدی مدرسه- dwg , رایگان, پلان دانشکده معماری- dwg , پلان کامل مدرسه -dwg , رایگان, پلان سردر - dwg , رایگان, کانسپت مدرسه- dwg نقشه اتوکدی دانشکده هنر و معماری-dwg
فهرست مطالب: نقشه اتوکدی کامل سیر و تحول مدارس ایران همراه با رندر 3dmax
تاریخ ایجاد 02/02/2016 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: نقشه های اتوکد مدرسه بهمراه رندرها قیمت: 20000 تومان تعدادمشاهده 4

این فایل شامل:

_ دارای پلان مبلمان شده واحد های مختلف

_ دارای چهار عدد نمای مبلمان شده جنوبی ، شرقی ، غربی و شمالی

_ دارای دوعدد برش مبلمان شده طولی و عرضی

_ طراحی سایت پلان مبلمان شده

_ دارای ۱۶ عدد رندر با کیفیت خارجی

_ این فایل دارای حجم سه بعدی اتوکدی قابل ویرایش میباشد

_ نقشه ها دارای فرمت اتوکدی میباشد
کلمات کلیدی مرتبط:
اتوکد مدارس، dwg,پلان مدارس,plan,cad , مقاطع مدارس, نمای مدارس, نقشه مدارس, طرح مدارس, کانسبت مدارس, معماری مدارس, طرح مدارس, پروژه مدارس, مدارس,دتایل مدارس, جزییات مدارس, اتوکد مدارسdetail. ,نقشه مدارس, اسکیس مدارس, فاز 2 مدارس, مدلینگ مدارس.dwg ,سه بعدی مدارس, , ,_ دارای پلان مبلمان شده, مقالات مرتبط در این دسته پلان و رندرهای دانشکده هنر و معماری فرمت jpg نقشه، اتوکد، طراحی مجتمع هنری فرهنگی آموزشی , جزییات استاندارد سازی فضاهای آموزشی -dwg پلان های کامل ,زورخونه -dwg پروژه ،دبیرستان 15 کلاسه،نقشه های معماری فاز2 نقشه های اتوکد، طراحی هنرستان ،پروژه طراحی معماری هنرستان نقشه، اتوکد، طراحی هنرستان معماری،نقشه معماری نقشه، اتوکد، طراحی هنرستان فنی،نقشه معماری نقشه، اتوکد، طراحی دانشکده،نقشه معماری نقشه اتوکدی طراحی مدرسه راهنمایی نقشه اتوکدی طراحی هنرستان فنی حرفه ایی نقشه اتوکدی طراحی زورخانه , رایگان, پلان مدرسه با پرسپکتیو- dwg , رایگان, پلان - dwg , رایگان, نقشه اتوکدی مدرسه- dwg , رایگان, پلان دانشکده معماری- dwg , پلان کامل مدرسه -dwg , رایگان, پلان سردر - dwg , رایگان, کانسپت مدرسه- dwg نقشه اتوکدی دانشکده هنر و معماری-dwg
فهرست مطالب: , فایل 3 بعدی اسکچاپ دبیرستان -با فرمت skp تاریخ ایجاد 05/05/2017 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 1 فایل اتوکد طبق تصویر نمونه قیمت: 14500 تومان تعدادمشاهده 5

, فایل 3 بعدی اسکچاپ دبیرستان -با فرمت skp


این فایل 3 بعدی اسکچاپ دبیرستان با فرمت skp است که لیست در ادامه وجود دارد که میتوانید بررسی کنید به پیوست نمونه تصویر این بنا مشاهده میفرمایید که با قیمتی ناچیز می توانید تهیه نمایید
دبیرستان,مدرسه.هنرستان,مدرسه معماری,مدرسه هنر,school

فایل 3 بعدی اسکچاپ دبیرستان
شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی
پسوند فایل: (اسکچاپ) : skp
برای استفاده از این مدل 3 بعدی باید نرم افزار اسکچاپ (یکی از ورژن های 8 یا 2013 یا 2014 یا 2015 یا 2016) را در سیستم خود نصب کنید.


کلمات کلیدی مرتبط:
, فایل , 3 بعدی ,اسکچاپ , دبیرستان , -با فرمت skp , , ,این فایل 3 بعدی اسکچاپ دبیرستان با فرمت skp است که لیست در ادامه وجود دارد که میتوانید بررسی کنید به پیوست نمونه تصویر این بنا مشاهده میفرمایید که با قیمتی ناچیز می توانید تهیه نمایید , دبیرستان,مدرسه.هنرستان,مدرسه معماری,مدرسه هن, مقالات مرتبط در این دسته , فایل 3 بعدی اسکچاپ مدرسه موسیقی -با فرمت skp , فایل 3 بعدی مدرسه d -با فرمت skp , فایل 3 بعدی مدرسه c -با فرمت skp , فایل 3 بعدی مدرسه b -با فرمت skp , فایل 3 بعدی مدرسه ا -با فرمت skp , فایل 3 بعدی مدرسه با کانسبت گل -با فرمت skp , فایل 3 بعدی مدرسه مناطق محروم-با فرمت skp , فایل 3 بعدی مدرسه a-با فرمت skp , فایل 3 بعدی مدرسه -با فرمت skp , فایل 3 بعدی مدرسه ساخته شده با نرم افزار اسکچاپ -با فرمت skp پروژه اتوکدی طراحی مدرسه همراه با نقشه طراحی فنی نقشه طراحی مجتمع آموزشی همراه با رندرهای 3dsmax پروژه اتوکدی طراحی دبیرستان همراه با رندرهای 3dsmax پروژه اتوکدی طراحی مجتمع آموزشی ورزشی پروژه اتوکدی سیر و تحول مدارس ایران همراه با رندر تریدی م پلان و رندرهای دانشکده هنر و معماری فرمت jpg نقشه، اتوکد، طراحی مجتمع هنری فرهنگی آموزشی , جزییات استاندارد سازی فضاهای آموزشی -dwg پلان های کامل ,زورخونه -dwg پروژه ،دبیرستان 15 کلاسه،نقشه های معماری فاز2
فهرست مطالب: نقشه اتوکد کامل مدرسه 36 کلاسه در سه طبقه
تاریخ ایجاد 28/09/2016 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: شامل پلانها نماها و برشها قیمت: 6000 تومان حجم فایل: 3427 kb تعدادمشاهده 0

این پروژه اتوکدی نقشه های کامل مدرسه 36 کلاسه با مبلمان کامل پلانها - سایت پلان + نماها + برشها و با فرمت اتوکد و قابل ویرایش می باشد و قابل فوری از سایت می باشد که امید است از آن لذت ببرید

این مجتمع آموزشی دارای کلاسهای خاص و با رعایت کلیه اصول معماری طراحی شده است
کلمات کلیدی مرتبط:
نقشه،,طراحی،,پلان مدرسه 36 کلاسه ،,طرح،, معماری ،,اتوکد مدرسه 36 کلاسه ، dwg،,پلان ،,plan،,cad ،, مقاطع مدرسه 36 کلاسه ،, نمای،, نقشه مدرسه 36 کلاسه ،,کانسبت،, ایده،, پروژه،,دتایل مدرسه 36 کلاسه ،, جزییات detai. ،,نقشه ،, ،مدرسه 36 کلاسه ،, اسکیس مدرسه 36 کلاسه ،, فاز 2 مدرسه 36 کلاسه , مقالات مرتبط در این دسته نقشه اتوکد کامل دانشکده مدیریت نقشه مدرسه ابت ۱۴ کلاسه – نقشه اتوکدی dwg - پلان ، نما ، برش نقشه پروژه نقشه مهد کودک – { سایت پلان ، پلان ها ، نما و برش ها و…. } – نقشه های مهد کودک نقشه های اتوکدی هنرستان نقشه های اتوکدی معماری
فهرست مطالب: نقشه های اتوکدی هنرستان12 کلاسه 2 طبقه ای-نمونه دوم /مرکز آموزشی تاریخ ایجاد 09/12/2016 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: dwg قیمت: 15500 تومان تعدادمشاهده 9طراحی مجموعه ی فضای آموزشی(هنرستان 12 کلاسه) 2 طبقه با تمام جزئیات با نرم افزار اتوکد(dwg)
نقشه های اتوکد این فضای آموزشی (هنرستان دارای 12 کلاس و 7 کارگاه )2 طبقه شامل:


پلان های اندازه گذاری هنرستان - سرایداری - سالن فرهنگی ورزشی

پلان های مبلمان هنرستان - سرایداری - سالن فرهنگی ورزشی


پلان های ستون گذاری هنرستان - سرایداری - سالن فرهنگی ورزشی

پلان شیب بندی هنرستان - سرایداری - سالن فرهنگی ورزشی

پلان فونداسیون هنرستان - سرایداری

پلان تیرریزی هنرستان - سرایداری

4عددنما از هنرستان - 1عدد نما از سرایداری - 2عدد نما از سالن فرهنگی ورزشی

2عدد برش از هنرستان - 1عدد برش از سرایداری - 2 عدد برش از سالن فرهنگی ورزشی

و

سایت پلان کل مجموعه آموزشی شامل:

هنرستان - زمین فوتبال - زمین والیبال - سالن ورزشی - سرایداری - بوفه - سرویسهای بهداشتی - پارکینگ - آلاچیق و...کلمات کلیدی مرتبط:
,نقشه های اتوکدی هنرستان12 کلاسه 2 طبقه ای ,نقشه های اتوکدی هنرستان ,نقشه های اتوکدی دانشکده ,نقشه های اتوکدی فضای آموزشی , نقشه اتوکد , نقشه های هنرستان12 کلاسه ,تمرین های معماری2 ,پلان هنرستان ,سایت پلان هنرستان ,هنرستان دارای 6 یا 7 کارگاه ,پلان سالن ورزشی ,نقشه های هنرستان ,پلان سرا, مقالات مرتبط در این دسته پلان و رندرهای دانشکده هنر و معماری فرمت jpg نقشه، اتوکد، طراحی مجتمع هنری فرهنگی آموزشی , جزییات استاندارد سازی فضاهای آموزشی -dwg پلان های کامل ,زورخونه -dwg پروژه ،دبیرستان 15 کلاسه،نقشه های معماری فاز2 نقشه های اتوکد، طراحی هنرستان ،پروژه طراحی معماری هنرستان نقشه، اتوکد، طراحی هنرستان معماری،نقشه معماری نقشه، اتوکد، طراحی هنرستان فنی،نقشه معماری نقشه، اتوکد، طراحی دانشکده،نقشه معماری نقشه اتوکدی طراحی مدرسه راهنمایی نقشه اتوکدی طراحی هنرستان فنی حرفه ایی نقشه اتوکدی طراحی زورخانه , رایگان, پلان مدرسه با پرسپکتیو- dwg , رایگان, پلان - dwg , رایگان, نقشه اتوکدی مدرسه- dwg , رایگان, پلان دانشکده معماری- dwg , پلان کامل مدرسه -dwg , رایگان, پلان سردر - dwg , رایگان, کانسپت مدرسه- dwg نقشه اتوکدی دانشکده هنر و معماری-
فهرست مطالب: نقشه طراحی مجتمع آموزشی همراه با رندرهای 3dsmax تاریخ ایجاد 19/04/2017 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: نقشه های اتو کدی + رندر ها قیمت: 18000 تومان تعدادمشاهده 7

نقشه طراحی مجتمع آموزشی همراه با رندرهای 3dsmax
این پروژه معماری طراحی مجتمع آموزشی است که نقشه های آن در محیط اتوکد ترسیم شده ، لیست نقشه های معماری مجتمع آموزشی در ادامه وجود دارد، همچنین رندرهای تری دی مجتمع آموزشی بسیار زیبا که طرح را تکمیل نموده است به پیوست نقشه های اتوکد پس از ید قابل است ، در روبرو یکی از رندرهای این مجتمع آموزشی زیبا را مشاهده میفرمایید ، این پروژه معماری را با قیمتی ناچیز می توانید تهیه نمایید

این فایل شامل:

_ پلان مبلمان شده طبقات

_ 4 عدد نمای مبلمان شده شمالی جنوبی شرقی غربی

_ 2عدد برش مبلمان شده طولی و عرضی

_طراحی سایت پلان مبلمان شده

_16 عدد رندر خارجی تریدی م

_ دارای حجم اتوکدی سه بعدی

_ نقشه ها دارای فرمت اتوکدی قابل ویرایش هستند
کلمات کلیدی مرتبط:
نقشه ,طراحی مجتمع آموزشی ,همراه با رندرهای 3dsmax , نقشه , طراحی , پلان مجتمع آموزشی , طرح, معماری , اتوکد مجتمع آموزشی ، dwg,پلان , plan,cad , مقاطع مجتمع آموزشی , نمای , نقشه مجتمع آموزشی کانسبت , ایده, پروژه, دتایل مجتمع آموزشی , جزییات detail. , نقشه مجتمع آموزشی , اسکیس, مقالات مرتبط در این دسته پروژه اتوکدی طراحی دبیرستان همراه با رندرهای 3dsmax پروژه اتوکدی طراحی مجتمع آموزشی ورزشی پروژه اتوکدی سیر و تحول مدارس ایران همراه با رندر تریدی م پلان و رندرهای دانشکده هنر و معماری فرمت jpg نقشه، اتوکد، طراحی مجتمع هنری فرهنگی آموزشی , جزییات استاندارد سازی فضاهای آموزشی -dwg پلان های کامل ,زورخونه -dwg پروژه ،دبیرستان 15 کلاسه،نقشه های معماری فاز2 نقشه های اتوکد، طراحی هنرستان ،پروژه طراحی معماری هنرستان نقشه، اتوکد، طراحی هنرستان معماری،نقشه معماری نقشه، اتوکد، طراحی هنرستان فنی،نقشه معماری نقشه، اتوکد، طراحی دانشکده،نقشه معماری نقشه اتوکدی طراحی مدرسه راهنمایی نقشه اتوکدی طراحی هنرستان فنی حرفه ایی نقشه اتوکدی طراحی زورخانه , رایگان, پلان مدرسه با پرسپکتیو- dwg , رایگان, پلان - dwg , رایگان, نقشه اتوکدی مدرسه- dwg , رایگان, پلان دانشکده معماری- dwg , پلان کامل مدرسه -dwg
فهرست مطالب: نقشه های اتوکدی هنرستان12 کلاسه 2 طبقه ای - نمونه پنجم /مرکز آموزشی تاریخ ایجاد 09/12/2016 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: dwg قیمت: 15500 تومان تعدادمشاهده 8

طراحی مجموعه ی فضای آموزشی(هنرستان 12 کلاسه) 2 طبقه با تمام جزئیات با نرم افزار اتوکد(dwg)نقشه های اتوکد این فضای آموزشی (هنرستان دارای 12 کلاس و 7 کارگاه )2 طبقه شامل:


پلان های اندازه گذاری هنرستان - سرایداری - سالن فرهنگی ورزشی

پلان های مبلمان هنرستان - سرایداری - سالن فرهنگی ورزشی


پلان های ستون گذاری هنرستان - سرایداری - سالن فرهنگی ورزشی

پلان شیب بندی هنرستان - سرایداری - سالن فرهنگی ورزشی

پلان فونداسیون هنرستان - سرایداری

پلان تیرریزی هنرستان - سرایداری

4عددنما از هنرستان - 1عدد نما از سرایداری - 2عدد نما از سالن فرهنگی ورزشی

2عدد برش از هنرستان - 1عدد برش از سرایداری - 2 عدد برش از سالن فرهنگی ورزشی

و

سایت پلان کل مجموعه آموزشی شامل:

هنرستان - زمین فوتبال - زمین والیبال - سالن ورزشی - سرایداری - بوفه - سرویسهای بهداشتی - پارکینگ - آلاچیق و...
کلمات کلیدی مرتبط:
,نقشه های اتوکدی ,هنرستان12 کلاسه 2 طبقه ای ,نقشه های اتوکدی هنرستان ,نقشه های اتوکدی دانشکده ,نقشه های اتوکدی فضای آموزشی , نقشه اتوکد , نقشه های هنرستان12 کلاسه ,تمرین های معماری2 ,پلان هنرستان ,سایت پلان هنرستان ,هنرستان دارای 6 یا 7 کارگاه ,پلان سالن ورزشی ,نقشه های هنرستان ,پلان س, مقالات مرتبط در این دسته پلان و رندرهای دانشکده هنر و معماری فرمت jpg نقشه، اتوکد، طراحی مجتمع هنری فرهنگی آموزشی , جزییات استاندارد سازی فضاهای آموزشی -dwg پلان های کامل ,زورخونه -dwg پروژه ،دبیرستان 15 کلاسه،نقشه های معماری فاز2 نقشه های اتوکد، طراحی هنرستان ،پروژه طراحی معماری هنرستان نقشه، اتوکد، طراحی هنرستان معماری،نقشه معماری نقشه، اتوکد، طراحی هنرستان فنی،نقشه معماری نقشه، اتوکد، طراحی دانشکده،نقشه معماری نقشه اتوکدی طراحی مدرسه راهنمایی نقشه اتوکدی طراحی هنرستان فنی حرفه ایی نقشه اتوکدی طراحی زورخانه , رایگان, پلان مدرسه با پرسپکتیو- dwg , رایگان, پلان - dwg , رایگان, نقشه اتوکدی مدرسه- dwg , رایگان, پلان دانشکده معماری- dwg , پلان کامل مدرسه -dwg , رایگان, پلان سردر - dwg , رایگان, کانسپت مدرسه- dwg نقشه اتوکدی دانشکده هنر و معماری-dwg
فهرست مطالب: نقشه های اتوکدی هنرستان12 کلاسه 2 طبقه ای-نمونه سوم /مرکز آموزشی
تاریخ ایجاد 09/12/2016 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: dwg قیمت: 15500 تومان تعدادمشاهده 8

فرمت فایل: dwg

حجم فایل: 2838 کیلوبایت

طراحی مجموعه ی فضای آموزشی(هنرستان 12 کلاسه) 2 طبقه با تمام جزئیات با نرم افزار اتوکد(dwg)نقشه های اتوکد این فضای آموزشی (هنرستان دارای 12 کلاس و 7 کارگاه )2 طبقه شامل:


پلان های اندازه گذاری هنرستان - سرایداری - سالن فرهنگی ورزشی

پلان های مبلمان هنرستان - سرایداری - سالن فرهنگی ورزشی


پلان های ستون گذاری هنرستان - سرایداری - سالن فرهنگی ورزشی

پلان شیب بندی هنرستان - سرایداری - سالن فرهنگی ورزشی

پلان فونداسیون هنرستان - سرایداری

پلان تیرریزی هنرستان - سرایداری

4عددنما از هنرستان - 1عدد نما از سرایداری - 2عدد نما از سالن فرهنگی ورزشی

2عدد برش از هنرستان - 1عدد برش از سرایداری - 2 عدد برش از سالن فرهنگی ورزشی

و

سایت پلان کل مجموعه آموزشی شامل:

هنرستان - زمین فوتبال - زمین والیبال - سالن ورزشی - سرایداری - بوفه - سرویسهای بهداشتی - پارکینگ - آلاچیق و...کلمات کلیدی مرتبط:
,نقشه های اتوکدی هنرستان ,12 کلاسه 2 طبقه ای ,نقشه های اتوکدی هنرستان ,نقشه های اتوکدی دانشکده ,نقشه های اتوکدی فضای آموزشی , نقشه اتوکد , نقشه های هنرستان12 کلاسه ,تمرین های معماری2 ,پلان هنرستان ,سایت پلان هنرستان ,هنرستان دارای 6 یا 7 کارگاه ,پلان سالن ورزشی ,نقشه های هنرستان ,پلان س, مقالات مرتبط در این دسته پلان و رندرهای دانشکده هنر و معماری فرمت jpg نقشه، اتوکد، طراحی مجتمع هنری فرهنگی آموزشی , جزییات استاندارد سازی فضاهای آموزشی -dwg پلان های کامل ,زورخونه -dwg پروژه ،دبیرستان 15 کلاسه،نقشه های معماری فاز2 نقشه های اتوکد، طراحی هنرستان ،پروژه طراحی معماری هنرستان نقشه، اتوکد، طراحی هنرستان معماری،نقشه معماری نقشه، اتوکد، طراحی هنرستان فنی،نقشه معماری نقشه، اتوکد، طراحی دانشکده،نقشه معماری نقشه اتوکدی طراحی مدرسه راهنمایی نقشه اتوکدی طراحی هنرستان فنی حرفه ایی نقشه اتوکدی طراحی زورخانه , رایگان, پلان مدرسه با پرسپکتیو- dwg , رایگان, پلان - dwg , رایگان, نقشه اتوکدی مدرسه- dwg , رایگان, پلان دانشکده معماری- dwg , پلان کامل مدرسه -dwg , رایگان, پلان سردر - dwg , رایگان, کانسپت مدرسه- dwg نقشه اتوکدی دانشکده هنر و معماری-dwg
سلام بر همه همراهان قرآنی... رفقای ... کم کم داره این دوره ی ختم قرآن مون تموم میشه...ان شاء الله که خدا از همه قبول کنه. اما...! این پست ثبت نام نیست. ادامه مطلب
فهرست مطالب: ,پلانهای اتوکد طراحی مجتمع آموزشی خصوصی ,dwg تاریخ ایجاد 08/07/2017 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 1 فایل اتوکد طبق تصویر نمونه قیمت: 5800 تومان حجم فایل: 3975 kb تعدادمشاهده 3

پلانهای اتوکد طراحی مجتمع آموزشی خصوصی توضیحات:
پلانهای اتوکد طراحی مجتمع آموزشی خصوصی توجه : کاربر گرامی شما می توانید با افزودن این محصول و پرداخت آنلاین بلافاصله فایل را با مشخصات مندرج و طبق تصویر نمونه بفرمایید یا با عضویت در سایت و ید اشتراک بصورت حجمی این نقشه (با کلیک بر روی ع ) و هزاران نقشه و فایل دیگر به اشتراک گذاشته شده را بصورت حجمی نمایید .با سپاس
کلمات کلیدی مرتبط:
,پلانهای ,اتوکد , طراحی , مجتمع , آموزشی خصوصی ,dwg, مقالات مرتبط در این دسته , پروژه اتوکد طراحی و معماری مجتمع آموزشی ,dwg ,پلانهای اتوکدی طراحی مدرسه معماری ,dwg , پروژه اتوکد طراحی کارگاه حرفه ای فنی و حرفه ای ,dwg ,پروژه اتوکد طراحی مدرسه پست مدرن ارگانیک,dwg , پروژه اتوکد طراحی و معماری مدرسه ,dwg ,پروژه اتوکد طراحی موسسه فرهنگی آموزشی ,dwg , پروژه اتوکد طراحی مجتمع آموزشی (مدرسه),dwg ,پلان طراحی اتوکد سایت پلان مدرسه ,dwg , پروژه اتوکد طراحی مدرسه محلی با سقف شیبدار ,dwg ,پروژه اتوکد طراحی و معماری دبیرستان ,dwg , نقشه های دبیرستان ایرانی سنتی ,dwg ,نقشه های اتوکد طراحی هنرستان فنی ,نقشه اتوکد دبیرستان , فایل 3 بعدی اسکچاپ دبیرستان a -با فرمت skp , فایل 3 بعدی اسکچاپ دبیرستان -با فرمت skp , فایل 3 بعدی مدرسه c -با فرمت skp , فایل 3 بعدی مدرسه b -با فرمت skp , فایل 3 بعدی مدرسه ا -با فرمت skp , فایل 3 بعدی مدرسه با کانسبت گل -با فرمت skp , فایل 3 بعدی مدرسه a-با فرمت skp
فهرست مطالب: نقشه پروژه 5 طبقه
تاریخ ایجاد 14/03/2016 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: قیمت: 15000 تومان تعدادمشاهده 8

پروژه 5 طبقه

پروژه 5 طبقه که اکنون در اختیارتان قرار داده ایم از لحاظ ی کاملا قابلیت اجرایی را دارا است وکاملا اصول ی در آن رعایت شده و به جهت عمومی بودن مکان، نحوه ی اجرای سازه حائز اهمیت می باشد. این پروژه یک پروژه ی کامل برای درس ترسیم فنی دانشجویان معماری به شمار می رود و همچنین به عنوان پروژه ی پایان نامه برای دانشجویان عمران به حساب می آید.


مشخصات پروژه:

سازه در 5 طبقه طراحی شده است.

پروژه حاوی نقشه های:

پلان های اندازه گذاری و مبلمان
نما از یک جهت ساختمان

پروژه دارای فضاهای:

نگهبانی، کافی شاپ، ل ، 12 کلاس آموزشی، اتاق ریاست، اتاق معاون، امور مالی، اتاق اساتید، انتشارات، سایت، س رست سایت، خانه، حراست، سرویس بهداشتی، تراس و …
کلمات کلیدی مرتبط:
پروژه 5 طبقه , ,پروژه 5 طبقه که اکنون در اختیارتان قرار داده ایم از لحاظ ی کاملا قابلیت اجرایی را دارا است وکاملا اصول ی در آن رعایت شده و به جهت عمومی بودن مکان، نحوه ی اجرای سازه حائز اهمیت می باشد. این پروژه یک پروژه ی کامل برای درس ترسیم فنی دانشجویان معماری به شما, مقالات مرتبط در این دسته پلان و رندرهای دانشکده هنر و معماری فرمت jpg نقشه، اتوکد، طراحی مجتمع هنری فرهنگی آموزشی , جزییات استاندارد سازی فضاهای آموزشی -dwg پلان های کامل ,زورخونه -dwg پروژه ،دبیرستان 15 کلاسه،نقشه های معماری فاز2 نقشه های اتوکد، طراحی هنرستان ،پروژه طراحی معماری هنرستان نقشه، اتوکد، طراحی هنرستان معماری،نقشه معماری نقشه، اتوکد، طراحی هنرستان فنی،نقشه معماری نقشه، اتوکد، طراحی دانشکده،نقشه معماری نقشه اتوکدی طراحی مدرسه راهنمایی نقشه اتوکدی طراحی هنرستان فنی حرفه ایی نقشه اتوکدی طراحی زورخانه , رایگان, پلان مدرسه با پرسپکتیو- dwg , رایگان, پلان - dwg , رایگان, نقشه اتوکدی مدرسه- dwg , رایگان, پلان دانشکده معماری- dwg , پلان کامل مدرسه -dwg , رایگان, پلان سردر - dwg , رایگان, کانسپت مدرسه- dwg نقشه اتوکدی دانشکده هنر و معماری-dwg
چکیده: روش تفسیری به منابع مورداستفاده مفسران در یافتن مراد جدی خداوند متعال اطلاق می گردد که تبیین آن می تواند در فهم بهتر تفاسیر یاری کند و بررسی روش تفسیری اهل بیت علیهم السلام می تواند علاوه بر فهم عمیق تفاسیر آگاه ترین معلمان قرآن، برای مفسران و پیروان آن ها به عنوان راهنما، راهگشا و الگو باشد. نویسنده در این نوشتار پس از ذکر اهمیت بحث از روش تفسیری حضرت علی بن الحسین علیه السلام، با تحلیل روایات تفسیری و ادعیه آن حضرت سعی نموده است تا روش تفسیری سجاد علیه السلام را بیان کرده و درنهایت به این نتیجه برسد که مهم ترین روش های تفسیری حضرت عبارت اند از: قرآن به قرآن، قرآن به روایت، استفاده از منابع تاریخی، استعانت از عقل برهانی و تفسیر بر اساس علم ت که گاهی در تفسیر یک آیه به صورت همزمان از چندین روش استفاده شده است. کلیدواژه ها: روش تفسیری، روایات تفسیری سجاد علیه السلام، تفسیر، تأویل، سجاد علیه السلام، قرآن کریم.
, پروژه اتوکد طراحی موسسه آموزشی ابت 2,dwg تاریخ ایجاد 11/10/2017 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 1 فایل اتوکد طبق تصویر نمونه قیمت: 6800 تومان حجم فایل: 2054 kb تعدادمشاهده 3

پروژه اتوکد طراحی موسسه آموزشی ابت توضیحات:
نقشه های این موسسه آموزشی ابت دارای پلانهای معماری همراه مبلمان فضاها و... میباشد - طراحی و معماری موسسه آموزشی ابت طبق نمونه تصویر ارایه شده می باشد شامل فایل اتوکد که همه در تصویر دیده می شود- با توجه به استانداردهای طراحی این موسسه آموزشی ابت یک نمونه جالب و بین المللی کاملا اجرایی در نوع خود می باشد که بسیار مفید برای طراحی نمونه های مشابه یا طرح های دانشجویی می باشد - همچنین این پروژه موسسه آموزشی ابت دارای نامگذاری و نوشته ها بصورت غیر فارسی است که توسط گوگل ترانسلیت قابل ترجمه است که امید است این پروژه در راستای کارهای علمی شما مثمر ثمر باشد توجه : کاربر گرامی شما می توانید با افزودن این محصول و پرداخت آنلاین بلافاصله فایل را با مشخصات مندرج و طبق تصویر نمونه بفرمایید یا با عضویت در سایت و ید اشتراک بصورت حجمی این نقشه (با کلیک بر روی ع ) و هزاران نقشه و فایل دیگر به اشتراک گذاشته شده را بصورت حجمی نمایید .با سپاس
کلمات کلیدی مرتبط:
,پروژه اتوکد , طراحی موسسه , آموزشی ابت 2 ,dwg, مقالات مرتبط در این دسته , پلان اتوکد رایگان طراحی مدرسه,dwg , پروژه اتوکد طرح اجرایی مدرسه روستایی,dwg , پروژه اتوکد طراحی مدرسه 5 کلاسه ,dwg , پروژه اتوکد طراحی و معماری مرکز آموزش ن,dwg , پروژه کامل اتوکد مرکز آموزش کارهای صنعتی,dwg , پروژه اتوکد طراحی مجتمع آموزشی - مدرسه1,dwg , پروژه اتوکد طراحی مدرسه روستایی با سقف شیبدار,dwg , پروژه اتوکد طراحی پژوهشکده فن آوری و نوآوری ,dwg , پروژه اتوکد طراحی اجرایی ساختمان مدرسه م ار,dwg , پروژه اتوکد طراحی فنی مدرسه,dwg , پروژه کامل اتوکد طراحی مرکز تحقیقات فناوری,dwg , پروژه اتوکد طراحی مرکز تحقیقات فن آوری کشاورزی,dwg , پروژه کامل اتوکد طراحی اجرایی مدرسه,dwg , پروژه اتوکد طراحی موسسه آموزشی 2,dwg ,پروژه اتوکد طراحی موسسه آموزشی ابت 1,dwg ,پروژه اتوکد طراحی نقشه های دبیرستان ,dwg , پروژه اتوکد طراحی مجتمع آموزشی - مدرسه,dwg , نقشه های طراحی اتوکد کافه تریا و کتابخانه دبیرستان,dwg ,پروژه اتوکد طراحی دبیرستان ,dwg ,پروژه اتوکد طراحی مدرسه سه کلاسه روستایی,dwg
فهرست مطالب: پروژه , معماری تاریخ ایجاد 13/03/2016 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: قیمت: 10500 تومان حجم فایل: 152 kb تعدادمشاهده 3

پروژه معماری

پروژه ی زیر یک پروژه ی کامل دانشجویی است که قابلیت اجرایی را دارا می باشد در این پروژه نیز همانند پروژه های دیگر حجم ساختمان بسیار مورد توجه قرارگرفته شده در این پروژه نقشه های فاز 2 نیز کارشده است تا از لحاظ سازه ای نیز متناسب باشد.
کلمات کلیدی مرتبط:
پروژه معماری , ,پروژه ی زیر یک پروژه ی کامل دانشجویی است که قابلیت اجرایی را دارا می باشد در این پروژه نیز همانند پروژه های دیگر حجم ساختمان بسیار مورد توجه قرارگرفته شده در این پروژه نقشه های فاز 2 نیز کارشده است تا از لحاظ سازه ای نیز متناسب باشد., مقالات مرتبط در این دسته پلان و رندرهای دانشکده هنر و معماری فرمت jpg نقشه، اتوکد، طراحی مجتمع هنری فرهنگی آموزشی , جزییات استاندارد سازی فضاهای آموزشی -dwg پلان های کامل ,زورخونه -dwg پروژه ،دبیرستان 15 کلاسه،نقشه های معماری فاز2 نقشه های اتوکد، طراحی هنرستان ،پروژه طراحی معماری هنرستان نقشه، اتوکد، طراحی هنرستان معماری،نقشه معماری نقشه، اتوکد، طراحی هنرستان فنی،نقشه معماری نقشه، اتوکد، طراحی دانشکده،نقشه معماری نقشه اتوکدی طراحی مدرسه راهنمایی نقشه اتوکدی طراحی هنرستان فنی حرفه ایی نقشه اتوکدی طراحی زورخانه , رایگان, پلان مدرسه با پرسپکتیو- dwg , رایگان, پلان - dwg , رایگان, نقشه اتوکدی مدرسه- dwg , رایگان, پلان دانشکده معماری- dwg , پلان کامل مدرسه -dwg , رایگان, پلان سردر - dwg , رایگان, کانسپت مدرسه- dwg نقشه اتوکدی دانشکده هنر و معماری-dwg


text/

جزییات اجرایی مقاوم سازی و استاندارد سازی فضاهای آموزشی در دسته ی دتایل و جزییات اجرایی فاز