159 مویه های شورید

هوره مویه های سرزمین من
(گزیده ی مویه های لکی)
در بررسی و مطالعه اقوا م غرب سرزمین ایران به قومی به نام«لَک» بر می خوریم که عمدتاًدر استان های لرستان ،کرمانشاه وایلام ن هستند.همچنین مردمانی از این منطقه بنابه دلایل مختلف واز جمله سیاست های ت های مرکزی از آغاز دوران صفویه به بعد به نقاطی چون: اسان،مازندران ،زنجان،قزوین،کازرون،شیراز وجیرفت مهاجرت نموده اند. گروهی از ایشان نیز در چند شهر کشور عراق روزگار می گذرانند وبالا ه جمعی هم درجنوب کشور روسیه اقامت گزیده اند.
آیین سوگ و مویه هیات سادات نوش آباد در یازدهم محرم شهر آیین های عاشورایی در ماتم شهادت حسین(ع) و یاران باوفایش و عرض تسلیت برگزارشد.
لیلا برایت می گوید: دیدن این که براى اتفاق غم‏انگیزى از ته دل آه مى‏کشید، علامت آن است که با اندوهى بسیار بزرگ و سخت روبرو خواهید شد اما امید خود را از دست نمى‏دهید.   آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید برای واقعة غم انگیزی آه می کشید ، نشانة آن است که با اندوهی غیر منتظره روبرو خواهید شد ، اما امید به رهایی را از دست نخواهید داد.   تعبیر خواب آه , رویای آه , خواب دیدن آه , تعبیر آه , خواب آه , تعبیر خواب آخ , رویای آخ , خواب دیدن آخ , تعبیر آخ , خواب آخ , تعبیر خواب وای , رویای وای , خواب دیدن وای , تعبیر وای , خواب وای , تعبیر خواب آوخ , رویای آوخ , خواب دیدن آوخ , تعبیر آوخ , خواب آوخ , تعبیر خواب افسوس , رویای افسوس , خواب دیدن افسوس , تعبیر افسوس , خواب افسوس , تعبیر خواب حیف , رویای حیف , خواب دیدن حیف , تعبیر حیف , خواب حیف , تعبیر خواب دریغا , رویای دریغا , خواب دیدن دریغا , تعبیر دریغا , خواب دریغا , تعبیر خواب مویه , رویای مویه , خواب دیدن مویه , تعبیر مویه , خواب مویه , تعبیر خواب ناله , رویای ناله , خواب دیدن ناله , تعبیر ناله , خواب ناله , تعبیر خواب دم , رویای دم , خواب دیدن دم , تعبیر دم , خواب دم , تعبیر خواب دردا , رویای دردا , خواب دیدن دردا , تعبیر دردا , خواب دردا , تعبیر خواب دم سرد , رویای دم سرد , خواب دیدن دم سرد , تعبیر دم سرد , خواب دم سرد , 
لیلا برایت می گوید:
دیدن این که براى اتفاق غم‏انگیزى از ته دل آه مى‏کشید، علامت آن است که با اندوهى بسیار بزرگ و سخت روبرو خواهید شد اما امید خود را از دست نمى‏دهید. آنلی بیتون می گوید:
اگر خواب ببینید برای واقعة غم انگیزی آه می کشید ، نشانة آن است که با اندوهی غیر منتظره روبرو خواهید شد ، اما امید به رهایی را از دست نخواهید داد. 

تعبیر خواب آه , رویای آه , خواب دیدن آه , تعبیر آه , خواب آه , تعبیر خواب آخ , رویای آخ , خواب دیدن آخ , تعبیر آخ , خواب آخ , تعبیر خواب وای , رویای وای , خواب دیدن وای , تعبیر وای , خواب وای , تعبیر خواب آوخ , رویای آوخ , خواب دیدن آوخ , تعبیر آوخ , خواب آوخ , تعبیر خواب افسوس , رویای افسوس , خواب دیدن افسوس , تعبیر افسوس , خواب افسوس , تعبیر خواب حیف , رویای حیف , خواب دیدن حیف , تعبیر حیف , خواب حیف , تعبیر خواب دریغا , رویای دریغا , خواب دیدن دریغا , تعبیر دریغا , خواب دریغا , تعبیر خواب مویه , رویای مویه , خواب دیدن مویه , تعبیر مویه , خواب مویه , تعبیر خواب ناله , رویای ناله , خواب دیدن ناله , تعبیر ناله , خواب ناله , تعبیر خواب دم , رویای دم , خواب دیدن دم , تعبیر دم , خواب دم , تعبیر خواب دردا , رویای دردا , خواب دیدن دردا , تعبیر دردا , خواب دردا , تعبیر خواب دم سرد , رویای دم سرد , خواب دیدن دم سرد , تعبیر دم سرد , خواب دم سرد , 
شب آتش است و خون وشب کشته هاست امشب شب مویه های غزه شب ضجه هاست امشب شب خنده های شب ک ن گریان شب ناله های مدفون به ابه هاست امشب به کنارغزه جمعی همگی پلید و ملعون که ز کینه خنده هاشان ز شراره هاست امشب شب ضجه های طفلی به کنار جسم مادر شب کودکی که از تن سر او جداست امشب بخدا که شرمسارم ز دو چشم ک نی که نگاهشان زغزه همه سوی ماست امشب اگر از غائب تو بگیری یک نشانی به ابه های غزه ولی خداست امشب
شب آتش است و خون وشب کشته هاست امشب شب مویه های غزه شب ضجه هاست امشب شب خنده های شب ک ن گریان شب ناله های مدفون به ابه هاست امشب به کنارغزه جمعی همگی پلید و ملعون که ز کینه خنده هاشان ز شراره هاست امشب شب ضجه های طفلی به کنار جسم مادر شب کودکی که از تن سر او جداست امشب بخدا که شرمسارم ز دو چشم ک نی که نگاهشان زغزه همه سوی ماست امشب اگر از غائب تو بگیری یک نشانی به ابه های غزه ولی خداست امشب
خدایا می دانم با هر اعترافی که نباید بشود، با هر جا خالی ی، با هر اظهار ضعفی، با هر احساس و بروز نا امیدیی، با هر شکوه ایی از مسایل و مشکلات و... و در کل با هر نشانه ی منفی که بروز می دهم، از درجات انسانی ام نزد تو کاسته می شود، اما اگر با تو سخن نگویم هم شاید بندهای دلم برای تحمل آنچه در درونم مخفی می کنم نتواند تحمل کرده و شوند. پس این بروز ضعف ها را از من نادیده بگیر، که این ها تنها مویه هایی از سر بهانه برای ارتباطی و سخنی با تو بیش نیست.
معترضان یی در واشنگتن، در فاصله کمی از کاخ سفید د و خواستار تشکیل یک کمیسیون مستقل برای تحقیق درباره تبانی احتمالی بین ستاد انتخاباتی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور با روسیه شدند.
دوشعر سپید از خانم ثریا رشیدی: 1 ایل کوچید کبکی می پرد، از گون زاری خاموش درآینه ی سنگ سیاه سرد اجاق تورا می بینم که بوی نان داری صدای مشک وبانگ وس درگوش خیالم.جاری است ومن مویه می کنم خاطرات خا تری را در آستانه ای چنین خالی 2 مادر باگیس های سپید وسیاه پیچیده درهم مویه می کند دختر بس: این رفت، برگشت ندارد نه کلنگ های رنگی،نه حنا ونه ی که بدرقه ات کند باید در تبعیدگاهی اجباری به انگشتان ترک خورده ات خا تر بپاشی دختر بس دلش ش ته تر از شیشه خورده های رنگی باز یگاهش سهم خون بها می شود
دوشعر سپید از خانم ثریا رشیدی: 1 ایل کوچید کبکی می پرد، از گون زاری خاموش درآینه ی سنگ سیاه سرد اجاق تورا می بینم که بوی نان داری صدای مشک وبانگ وس درگوش خیالم.جاری است ومن مویه می کنم خاطرات خا تری را در آستانه ای چنین خالی 2 مادر باگیس های سپید وسیاه پیچیده درهم مویه می کند دختر بس: این رفت، برگشت ندارد نه کلنگ های رنگی،نه حنا ونه ی که بدرقه ات می کند باید در تبعیدگاهی اجباری به انگشتان ترک خورده ات خا تر بپاشی دختر بس دلش ش ته تر از شیشه خورده های رنگی باز نگاهش سهم خون بها می شود
، مدیریت بحران فامیل ماست و لفظ یک علامت اختصاری است تا وسط مویه و کمر خم شدن، نگران از قلم افتادن خُرما وسط مراسم نباشیم.
«احمدمتوسلیان» و «غلامرضا» از بدو آشنایی، دوشا دوش یکدیگر در تمامی صحنه های مقابله با ضد انقلاب حضور داشتند.
زودپز هم انگار متوجه عمق فاجعه شده بود که این قدر سروصدا راه انداخته بود، ولی هرچه باشد صدایش به داد و بیداد عمو و زن عمو نمی رسید. از همه بدتر صدای ضجه مویه و ونگ ونگ پدرام، پسرعمویم بود.
چرا یک بار مانند خود را در برابر غم این مردم قرار ندادید؟ آیا شما هم تحمل برای شنیدن این مویه ها و فریادهای مردم را دارید؟

هنگامی که به می روید اولین قسمتی که از بدنتان را می شورید کدام ناحیه است؟ این موضوع که شما هنگامی که به می روید کدام ناحیه از بدنتان را می شورید دارای روان شناسی جالبی می باشد. آیا شما به میروید اول صورت، زیر بغل، موهای سر، قفسه یا شانه هایتان را می شورید؟ یا سایر اعضای بدنتان را می شورید. آیا تا کنون به پاسخ این سوال فکر کرده اید آیا به این موضوع دقت کرده اید ؟؟ قبل از اینکه این متن را بخوانید اول تصمیم بگیرید و فکر کنید که کدام ناحیه از اعضای بدنتان را در ابتدا می شورید و بعد این تست را ادامه دهید. اگر شما شخصی هستید که هنگام ورود به صورت خود را می شورید:پول برای شما اهمیت بسیاری دارد اما نسبت به اهمتی که پول در زندگی شما دارد کوشش کمی برای به دست آوردن آن انجام می دهید سطح تقاضا و تلاش شما دارای توازن نمی باشد . در صحبت های خود خیلی پایبند صداقت نیستید و برای اینکه به مقصود خود برسید گاهی اوقات صداقت خود را فراموش می کنید . افرادی که در اطراف شما هستند به دلیل رفتارهای متفاوتی که شما انجام می دهید قادر به درک صحیحی از شما نیستند ولی شما به تفکرات دیگران راجع به خودتان اهمیت زیادی نمی دهید و معمولا کارهایی را که خودتان دوست دارید و طبق خواسته و میل خودتان باشد انجام می دهید.

اگر شما شخصی هسیتد که ابتدا زیر بغل خود را می شورید:شما شخصی قابل اعتماد و بسیار مسئول هستید و هر کاری که بر عهده شما گذاشته می شود را به خوبی انحام می دهید . شخصی کاملا مردمی هستید و به همین دلیل و ویژگی که دارید بسیاری از افراد مطیع شما هستند و ارزش بالایی را برای شما قائل هستند ، زیرا شما اگر دوستی داشته باشید که در قطب شمال زندگی کند و به کمک شما احتیاج داشته باشد بلافاصله با شنیدن این خبر به کمک او می روید . اما توصیه می کنیم اینقدر صادق نباشید زیرا باعث می شود که متحمل ضربات جبران ناپذیری شوید .

اگر شما شخصی هستید که ابتدا موهای سر خود را می شورید:این افراد هنرمند، خلاق، هستند و معمولا دارای افکاری مثبت هستند که باعث می شود دیگران را به خود جذب کنند . این افراد معمولا آنقدر در رویاهایی خود غوطه ور می شوند که گاهی فراموش می کنند در حال حاضر و در این زمان به سر می برند . برای به دست آوردن پیروزیها و موفقیت ها با تلاش مدام و پیوسته پیش می روید . شما قادر به درک موضوعاتی هستید که دیگران نمی توانند آن را درک کنند . موقعیت اجتماعی برای شما بسیار مهم تر از جنبه ی اقتصادی آن می باشد. به خانواده و دوستانتان اهمیت زیادی می دهید.

اگر شما شخصی هستید که اول قفسه ی تان را می شورید:شما شخصی هستید که زیاد اهل حرف و سخن نیستید و ترجیح می دهید در مورد کاری صحبت نکنید تا این کار به اتمام برسد و بعد در مورد آن صحبت می کنید ، آدمی رک هستید.آرامش خیال و آسودگی بزرگترین هدف شما در زندگی است . شما شخصی هستید که نمی توانید افرادی که به نوعی حواس پرت یا پریشان هستند تحمل کنید . شما همیشه تمایل به کارهای جدید و نو دارید و از تمام وقایع جدید و متنوع استقبال می کنید .

اگر شما شخصی هستید که اول شانه هایتان را می شورید:این افراد معمولا در همه ی کارهای خود با نا امیدی وارد می شوند به همین دلیل نمی توانند پیروز میدان شوند جون از ابتدای امر با نا امیدی وارد می شوند . علی رغم توانایی های زیادی که دارید تا کنون پیشرفت قابل توجهی نصیب شما نشده است . دوست دارید وقت خود را در تنهایی بگذرانید و از تفریحات جمعی فراری هستید . پول برای شما در زندگی تان تاثیری وافر و باور ن ی دارد در حالی که بر تمام قعالیت های شما تاثیر مستقیمی دارد .

سایر نقاط بدن:شما شخصی بسیار متعادل هستید، به راحتی می توانید درون خود را کنترل کنید و بر احساسات قلبی تان فائق شوید . شما فردی فعال و پویا نیستید باید این موضوع را یاد بگیرید که این حس را در خود بیدار سازید تا بتوانید زندگی تان را از هیجان سرشار کنید . شما شخصی دوست داشتنی هستید و به هر مجلسی که قدم بگذارید دوستان زیادی را برای خود پیدا می کنید.
من
سایه نشین تکلم عشقم،
گیسوی بریده
بر این بیم بی خسوف
تا کی؟
در لهجه ی ملال
من آن سرخوشِ بی پرسشم
که بغض جهان
در گلوی بریده اش
گره می خورد.


در این نشیب شبانه
تنها تنفس یکی فانوس آسمان است
که مرا
از مویه بر آدمی باز خواهد داشت.


سایه نشین تکلم عشق!
ایران من مشتی خاک نیست... ایران کودک خوشحالی است که در ترکمن صحرا پابه پای اسب ها می دود. مادری دلسوخته است که در سردشت مویه کنان سراغ پسران کول برش را از بهمن می گیرد.
کتاب « پس مویه های ز له ارسباران» حدود چهارماه است که به چاپ رسیده است. این کتاب مجموعه اشعار در موضوع ز له قره داغ از 91 شاعر است که توسط آقایان ابوالفضل قاسمبگلو و حسین دوستی تدوین و توسط انتشارات مبتکران به چاپ رسیده است. نظر مدیر این موسسه آقای دهقان این است که مبالغ حاصل از فروش این کتاب در کارهای خیر فرهنگی هزینه گردد. مدیریت عرضه و فروش این کتاب ابتدا به موسسه خیریه سجاد (ع) و سپس به شورای فرهنگ عمومی شهرستان اهر واگذار شده است. چند جلسه در جهت تصمیم گیری برای انجام رونمایی و آغاز عرضه این اثر ترتیب یافته است. تصمیم آ این بود که چهاردهم بهمن مراسم رونمایی برگزار گردد اما متأسفانه اجرا نشد.
عشق گروگان می گیرد
وارد وجودتان می شود
شما را می بلعد
و رهای تان می کند
تا در تاریکی مویه کنید

اسلاوی ژیژک
آزاده» گوشه چادرم را مى ‏گیرد. به سختى از میان جمعیت رد مى‏ شوم. بوى عود و گلاب توى سرم مى ‏پیچد و حس هراس ‏آلود مرگ که مى ‏گفتى حس عجیبى است و تا نپذیرى‏اش از تو دست‏ بردار نیست، دوباره روى ذهنم مثل نوارى به نوسان افتاده است. آزاده گلبرگ‏ها را جدا مى‏ کند و کنار هم مى ‏چیند. صداى مویه زنى که خاک‏ها را چنگ مى ‏زند و روى سر و صورتش مى ‏پاشد، آزاده را به گریه مى ‏اندازد و دوباره به خاطرم مى‏ آیى ... .
سرت را به دیوار کوبیدى و به صورتت چنگ کشیدى. دور و برت پر شده بود از آیینه ‏هاى ش ته و قطره‏هاى خونى که از دستت چکه چکه روى زمین مى ‏چکید و مى‏ ماسید
آمل - تعریض و بهسازی ۳۵ کیلومتر برزخی جاده آمل – چمستان در مازندران برای بومی های منطقه به یک رؤیا تبدیل شده و هرازچندگاه در سوگ عزیزانشان در این مسیر مرگبار مویه می کنند.
در شهادت مؤمنان باید بر بی پناهی نسلی مویه کرد که شان را در حد قامت های ناساز خویش کوتاه کرده ایم! باید بر مظلومیت نسلی گریست که شان را در قواره حقارت ها و ناتوانی های خودمان شناسانده ایم!
در کدام قسمت بدن تان را اول می شویید؟ آیا تا کنون به پاسخ این سوال فکر کرده اید آیا به این موضوع دقت کرده اید ؟؟در کدام قسمت بدن تان را اول می شویید؟ قبل از اینکه این متن را بخوانید اول تصمیم بگیرید و فکر کنید که کدام ناحیه از اعضای بدنتان را در ابتدا می شورید و بعد این تست را ادامه دهید.
چهل روز قبل بود که پلاسکو به تیتر داغ رسانه ها تبدیل شد؛ قدیمی ترین برج مدرن تهران فرو ریخته بود و آوارهایش به فرصتی مناسب برای بازدیدهای مسئولان سلفی بگیر و وعده های دلگرم کننده شان تبدیل شد.
یکی از مغازه دارها عصبانی است. آنقدر عصبانی که صدایش تا چند راهرو آنطرف تر هم می رود. می گوید: مسئولان وقتی کاری را نمی توانند انجام دهند چرا وعده بیجا می دهند؟
ندانم در کجا این قصه دیــــــدم ویا از قصه پردازی شنیــــــــــدم که دو روبه یکی ماده یکـــی نر به هم بودند عمری یار و همسـر ملک با خیل تازان شد به نخجیر کشیدند آن دو روبه را به زنجیــر چو پیدا گشت آغاز جدایـــــــی عیان شد روز ختم آشنایــــــــی یکی مویه کنان با جفت خود گفت : که دیگر در کجا خواهیم شد جفت ؟ جوابش داد آن یکی از سر سوز همانا در دکان پوستیــــــن دوز ایرج میرزا
...خوش به حال گوش ماهی ها، با صدای دریا به خواب می روند!...
چنانچه معروف است دختری از دختران حسین (ع) در کودکی در کربلا حضور داشت. صحنه های عطش، غارت خیمه ها را با دو چشم خود دید. رقیه سه ساله نیمه شب در ابه شام در کنار رأس پدر غریبانه جان داد. رقیه جان! فریاد جگر اشت را در خشت خشت ابه های شام مویه می کنم و وسعت رنجت را با کوه ها درمیان می گذارم.
یله کن روی ام لیلا، رمه های رمیده ی مو را
دوست دارم که گم شوم تا صبح، شب دنباله دار گیسو را

دست های مرا بگیر و ببر نرم نرمک کمی قدم بزنیم
بین این بافه های تو در تو، خلوت باغهای لیمو را

پرم از جاده جاده دلتنگی پرم از کوچه کوچه تنهایی
بنشین مویه مویه شانه کنم بافه ی گیسوان خوشبو را

خسته از روزهای دلتنگی شانه ام سهم گریه ات باشد
بعد زیر سرم تو بگذاری نازبالشت نرم زانو را

این تویی روبه روی این من مست، نازکانه نشسته ای به
یا که ماه ایستاده در ایوان باز نازک گرفته ابرو را؟!

ای تمام پرندگان جهان تشنه ی گرمسیر پیرهنتاین منم بعد سالها دوری، آشیان باش این پرستو را


دکلمه با صدای رضا پیربادیان
هوره مویه های سرزمین من
(گزیده ی مویه های لکی)
در بررسی و مطالعه اقوا م غرب سرزمین ایران به قومی به نام«لَک» بر می خوریم که عمدتاًدر استان های لرستان ،کرمانشاه وایلام ن هستند.همچنین مردمانی از این منطقه بنابه دلایل مختلف واز جمله سیاست های ت های مرکزی از آغاز دوران صفویه به بعد به نقاطی چون: اسان،مازندران ،زنجان،قزوین،کازرون،شیراز وجیرفت مهاجرت نموده اند. گروهی از ایشان نیز در چند شهر کشور عراق روزگار می گذرانند وبالا ه جمعی هم درجنوب کشور روسیه اقامت گزیده اند. کاربر گرامی توجه داشته باشیدمدیریت سایت جهت استفاده بیشتر واسانتر کاربران اقدام به راه اندازی وب سایت با عنوان "از گندمبان تا ل تان "نموده بنابراین لطفاجهت استفاده از ان به ادرس زیر مراجعه فرمایید ویا روی تصویر زیر کلیک کنید.
www.gandomban.ir
روستانشینانی که فعلا حنجره ای برای سخن گفتن ندارند، چراکه چند روزی است عزادارند، مویه می کنند، بر صورت خنج می کشند و فکر و ذکرشان نه فلان خودرو یا حتی اموال از دست رفته شان در ز له، که امکانات اولیه ای است که اگر نرسند، مجبورند دقایق و ثانیه های شب را گرسنه و در سرما تا صبح بشمارند و انتظار طلوع فردا را برای گرم شدن بکشند!
وحید میرزایی در ستون طنز رو مه شهروند نوشت: متأسفانه چند روز پیش در مراسم روز زن در برج میلاد و با حضور شهردار تهران، چند دختربچه ٨ تا ١٠ساله با حرکاتی موزون قلب و جان مردم ایران را به درد آوردند. مردم با تمام مشکلاتی که دارند به محض شنیدن این خبر غم و غصه های ناشی از مشکلات را فراموش و برای این موضوع به مویه و ناله پرداختند.